A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2024. évi „Gyermeknapi horgászversenyek” támogatására

 Pályázati kódszám: HUNOP-VIII/1/2024. Jóváhagyva: 2024. február 15. Pályázati határidő: 2024. április 19.

A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgászutánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP)” keretében a gyermeknapi horgászversenyek 2024. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az elkülönített 2024. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás mértéke:
A tárgyjutalomként átadandó, vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a MOHOSZ Horgászsport Szakszövetségi Iroda által érvényesített, kedvezményes beszerzési áron számítva bruttó 22.500.000 Ft, azaz huszonkétmillió-ötszázezer forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására vagy a keret kimerülése esetén a beérkezési idősorrend szerinti elbírálásra.

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszövetségi tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), melyek legalább 2022. 01. 01-től az országos horgászszövetségi rendszer keretében működnek. Egy tagegyesület részéről 1 db pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be. 2024-ben nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a pályázat beadását megelőző 3 éven belül a HUNOP vagy egyéb MOHOSZ, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el; továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás mértéke és létszámfeltétele:
A gyermeknapi horgászversenyeken az 1–3. helyezettek díjazása három korcsoportban (óvodások és alsó tagozatos, illetve felső tagozatos általános iskolás tanulók) történhet. A támogatás különböző horgászcikkek formájában biztosított, tárgyjutalomként nyújtott természetbeni juttatás (a továbbiakban: díj). Az elnyert támogatás esetén az OHSZK az I-II-III. helyezettek (maximum 3 korcsoport x 3 díj = 9 díjazott) részére biztosítja a díjakat az általános iskolás tanulók esetében helyezettenként maximum 25.000 Ft, 20.000 Ft és 15.000 Ft értékben, az óvodás kategóriában pedig maximum 3 x 5.000 Ft értékben, így összesen egy versenyen (pályázaton) maximum 135.000 Ft értékben. Ha egy meghirdetett korcsoportban 6 főnél kevesebb induló van, díj nem biztosítható. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket az IOSZB javaslatára az OHSZK választja ki és rendeli meg. Az OHSZK fenntartja a jogot a 36 főt meghaladó (a regisztrációs adatlapon előzetesen lejelentett és igazoltan megjelent számú indulót realizáló) versenyek esetében további, arányos díjazás megállapítására.

4. Támogatható versenyek:
A tagegyesület által a gyermeknaphoz kapcsolódóan (2024. május 10. és június 30. között) a 3. pont szerinti korcsoportok számára legalább 6 fő összlétszámmal megrendezendő, a MOHOSZ, valamint külön rendelkezés esetén a halgazdálkodási hatóság felé bejelentett horgászversenyek.

5. A támogatási kérelem tartalmi és formai követelményei:
A kérelem kizárólag az OHSZK által közzétételre kerülő űrlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be. 

6. A támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje: 
Az űrlapot elektronikus formában kitöltve kell beküldeni, valamint azt kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva (.pdf formátumban) a válaszlevélben szereplő online felületre is fel kell tölteni legkésőbb 2024. április 19-ig (feltöltés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra egy alkalommal, az OHSZK által meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az OHSZK bírálja el. A döntésről a pályázók kiértesítése 2024. április 30-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ honlapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

9. A díjak kiküldésének rendje:
A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagegyesület (a továbbiakban: támogatott) részére a díjak postai úton kerülnek kiszállításra az űrlapon megadott postacímre, a rendezvény kezdő időpontját legalább 3 nappal megelőzően. A kiszállítás a támogatott számára díjmentes.

10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított horgászversenyről, a díjazások átadásáról a támogatott rövid szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére, legkésőbb 2024. július 21-ig. Az űrlapot elektronikus formában kitöltve, annak jóváhagyásával kell beküldeni, valamint ezen túlmenően az adatlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni annak mellékleteivel együtt. A szakmai beszámoló tartalmazza többek között a verseny korosztályonkénti tényleges létszámát, az események rövid leírását.

A szakmai beszámoló mellékletei:
(1) aláírt jelenléti ív (.pdf formátumban, rajta az aláírás mellett a regisztrált résztvevők neve, horgász regisztrációs száma, születési éve és e-mail-címe),
(2) az átvett díjakat egyértelműen tartalmazó, aláírt átvételi lap,
(3) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ honlapján közölhető képek (digitális formában – .jpg formátum –, minimum 1,5 MB/db, legalább 3-3 db) a verseny lebonyolításáról és – minden esetben – a díjazottakról.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott az OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgászutánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig folyamatosan megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázat benyújtásával és a képek MOHOSZ részére történő megküldésével a támogatott kifejezetten hozzájárul az általa készített fotók MOHOSZ általi közzétételéhez (különösen: weboldalon, közösségi oldalakon, rendezvényeken, kiadványokban) és az írások egészben vagy részben történő felhasználásához és megjelentetéséhez. A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) és a +36 30 739 1530 számon (telefon) kaphatnak felvilágosítást.

A pályázati űrlap itt érhető el: https://gyermeknap.hunop.hu