A honlapon szereplő tartalmakra vonatkozó szerzői jogi tájékoztató

Jelen kiszolgáló felületen (a továbbiakban: honlapon, vagy kiszolgáló felületen) megjelenített adatokat, információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. 

A MOHOSZ honlapjának megtekintése és használata ráutaló magatartásnak minősül, amellyel a felhasználó kifejezetten elfogadja az alábbi feltételeket: 

  1. A MOHOSZ kiszolgáló felületén megjelenő dokumentumokat, adatokat, közleményeket, fotókat, stb. (a továbbiakban tartalmakat) a MOHOSZ kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.
  2. Jelen kiszolgáló felületen megjelenő tartalmakat a felhasználó kizárólag személyes ismeretszerzés céljából jelenítheti meg, vagy használhatja. 
  3. A kiszolgáló felületen található tartalmat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
  4. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A jelen honlap elemeit, eredeti tartalmát, annak bármely alkotóelemét szerzői jogi-, adatvédelmi-, illetve más jogszabályok védik,  melyek alapján a kiszolgáló felületen található tartalmak sem részben, sem egészben nem másolhatóak, sem részben, sem egészben sem felhasználhatóak a MOHOSZ előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények pontos rendelkezéseinek, nem lehet félreérhető és nem lehet megtévesztő. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára. 

A honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

A MOHOSZ írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. 

A MOHOSZ engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A MOHOSZ fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. 

A MOHOSZ nem vállal semmilyen felelősséget a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a "jelen állapotában", minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A MOHOSZ nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat). A MOHOSZ ugyanakkor felelősséget vállal a jogszabályokból eredő közzétételi kötelezettség alapján megjelentetett információknak a közzététel időpontjában fennálló helytállóságáért.