2023. november 27-én Rétimajorban, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) tartott sajtótájékoztatót „Az őszi haltelepítések, valamint a karácsonyi étkezési célú hal biztosítása a termelői árak csökkenése tükrében” címmel.

 A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

 Közös érdekünk a minőségi haltermelés és a halfogyasztás támogatása

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, valamint a Magyar Országos Horgász Szövetség közös sajtótájékoztatója

Rétimajor, 2023. november 27.

A tógazdaságok társadalmilag jelentős ökológiai és gazdasági szerepük keretében biztosítják a természetes vizek halutánpótlását is, ezzel támogatva a szakmailag megalapozott és fenntartható halgazdálkodást, következményként a jelentős egészségnyereséggel járó, sikeres rekreációt és a hazai termelésből származó halfogyasztás erősödését.

Mint ismert, a magyar horgászpiac az elmúlt években rendkívül megerősödött. Hazánkban összesen 157 443 hektár horgászati célú kezelésben lévő vízterület van, amelyből a MOHOSZ szervezeti rendszerébe 134 831 hektár tartozik. Az elmúlt évek már bevált támogatási elemeit kiterjesztve a 2023. évben a MOHOSZ újra meghirdette telepítési támogatási pályázatait, ezek keretében jelentős összegekkel hozzájárulva a horgászati célú vízterületek haltelepítési költségeihez. A sikeresen végrehajtott támogatási programok a szakmailag kontrollált horgász és a halgazdasági hasznosítók által érvényesített ökológiai igényeknek együttesen megfelelve fokozatosan átalakítják horgászvizeink telepítési szerkezetét.

A MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezetek által telepített halmennyiség az aszállyal és háborús inflációval is sújtott 2022. évben összesen 4 149 tonna volt, ugyanakkor a horgászok által kifogott halmennyiség 4 478 tonna (ebből a ponty 2 980 tonna) volt. Ha a kallódás mellett a természetes növekményt is figyelembe vesszük megállapítható, hogy a magyar horgászvizek telepítés-fogás egyenlege jelenleg pozitív. Ha megnézzük a kárókatonák mértéktelen károkozását is, akkor már messze nem ilyen jó a helyzet, így e tárgyban további, kormányzati szintű intézkedésekre van szükség.

Hazánkban már több mint 800 000 regisztrált horgász van, közöttük sokan visznek haza táplálkozási céllal fogott halat. A halastavak és a természetes vizek vízminősége döntő többségben kiváló lehetőséget ad gasztronómiai értelemben is, mivel a magyar halak húsminősége bátran kiállja a próbát bármely exportcikkel összevetve. Mivel a hal egészséges étel fontos kiemelni, hogy a horgászok által kifogott és elfogyasztott hal jelentős mértékben hozzájárul az egészséghez, illetve a telepítési transzfereken keresztül folyamatosan erősíti a haltermelés lehetőségeit is.

A horgászszövetség közfeladat-ellátása keretében üzemeltett Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat „Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése” című pályázatára (ÁPFE IV.) 2022-ben 110 sikeres pályázó horgászszervezetnek kifizetésre került összesen 111 millió Ft támogatás, míg idén ősszel, 2023-ban már 160-an nyújtottak be sikeres pályázatot, amelyből az előző évinek közel a duplája, azaz várhatóan 202 millió Ft támogatási összeg fogja a halgazdálkodásra jogosultakat segíteni. 2022-ben és 2023-ban egyaránt meghirdetésre került szintén ugyanezen célelőirányzat terhére a „Kecsege állománynövelő telepítése és a fogások monitorozása a foghatóvá tétele érdekében” című pályázat (ÁPFE VII.), amely keretén belül 2022-ben 12, 2023-ban pedig 14 horgászszervezet részesült további, közel 22 millió Ft támogatásban. Itt a cél az, hogy a kecsege újra fogható (tehát fogyasztási célra elvihető) legyen a dunai és tiszai éves területi jeggyel rendelkező horgászok esetében, ami a kezdetben a tervek szerint évi két db 60 cm feletti példányt jelentene. A „Horgászvizek ponty törzsállomány fejlesztése” című pályázat kiírására (ÁPFE VIII.) 2023-ban először került sor és ennek keretében a MOHOSZ haszonbérletében lévő Kecskeri-víztározóból származó extra hal került pályázati formában meghirdetésre. A 25 sikeres pályázó 332 tonna 6-10 kilogramm közötti pontyot helyezhetett ki a vizekbe mintegy 32 millió Ft támogatási értékben. A nyertesek vállalták, hogy ezen halak védelmét folyamatosan biztosítják, tehát a nagy pontyok nem vihetők el. További lehetőség volt a „Vis maior jellegű halpusztulás, illetve állományvesztés részleges kárenyhítése haltelepítéssel” című pályázati felhívás, melyet eddig 4 pályázó vett igénybe, melynek keretén belül közel 10 millió Ft került kifizetésre halállomány visszapótlásra.

Zárásul fontos még kiemelni, hogy a MOHOSZ és a horgászszervezetek, valamint a speciális jogállású tagként vagy minősített beszállítóként hozzánk többségében betagozódott haltermelők az elmúlt években sokat tettek a halfogyasztás erősítése és átalakítása érdekében azzal a szándékkal, hogy a minőségi magyar hal ne csak karácsonyi ételként, hanem a mindennapok részeként is többször kerüljön a magyar családok asztalára. A horgászat során fogott hal esetében pedig további, unikális hozzáadott érték a baráti, családi körben való elfogyasztás, közben az élmények közös „újraélése”. Az eddig eredmények arra inspirálnak minket, hogy folytassuk ezen közös munkát, mert ha sikerül a friss hal kiválasztását, szálkamentes és élvezeti értéket fokozó feldolgozását és sokszínű elkészítését még szélesebb körben megismertetni, akkor egyre többen rájönnek majd, hogy halat enni jó!

MOHOSZ elnöksége

Budapest, 2023. november 27.

MOHOSZ - A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!