A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

Sajnos az évszázad aszályának újabb következményeként, a tartósan meleg időjárás és a rendkívüli mértékű vízhiányos állapot hatására a 2021. évi jelentős mértékű nyári halpusztulások után, 2022. július utolsó hetétől újra egy jelenleg még mérsékelt volumenű, de elhúzódó jellegű, egyre inkább fajspecifikus halpusztulás alakult ki a Velencei-tavon. A hiteles tájékoztatás érdekében, az eddig ismert adatok alapján a MOHOSZ OHSZK ismerteti a jelenlegi helyzetet, s egyben jelzi, hogy valamennyi médiumot újra e formában kívánja tájékoztatni, kérve a közlemény pontos átvételét. 

Alapvetés és a szándékos hangulatkeltés elkerülése érdekében első helyen rögzítendő, hogy a MOHOSZ számára jelenleg rendelkezésre álló mérési eredmények alapján a Velencei-tó vízminősége a fürdési, vízisport és egyéb rekreációs igénybevételi szempontok oldaláról megfelelő minőségű. A víz mennyisége és „halas” (halélettani) minősége alapján azonban a jelenség észlelése előtti napokban már reálisan várható volt, hogy igen nagy eséllyel és ekkor már védhetetlenül újra be fog következni ez a sajnálatos esemény, a valódi kérdés csak az elhullás mértéke volt. 

Megelőző védekezésként a tó keleti medencéjében a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Dinnyési-kikötő öbleiben pedig a MOHOSZ Kirendeltsége már hosszabb ideje folyamatosan üzemelteti a hajnali órákban a levegőztető berendezéseit a kárenyhítés érdekében. A MOHOSZ ezúton is megköszöni a szakemberek áldozatos munkáját. Tény, hogy az újabb kánikulai napok, majd a várt hétvégi erős frontbetörés halélettani következményi hatásai kiemelt kockázatot jelentenek a további halpusztulás kialakulására is.

A 2022. évi nyári halpusztulás első heti hullámában, többségében a dinnyési kotráson volt tapasztalható elhullás. Az elpusztult halak túlnyomó részét – darabszám tekintetében – karika- és dévérkeszeg fajok egyedei adták, de mellettük növendék (tavalyi ívásból származó) korosztályú és nagyobb méretű süllők, balinok és néhány 2-3 kg körüli csuka is összegyűjtésre került, az összegyűjtött és ártalmatlanításra elszállított mennyiség 230 kg volt. 

Augusztus második hetében jelentkezett a halpusztulás második hulláma, mely a tó területén szórványosan (elsősorban a Lángi-tisztás, a dinnyési kotrás és az Evezőspálya területén) napról-napra jelentkezik kisebb napi mennyiségekben. Ebben az időszakban egy kevés keszeget (néhány 10 kg) és néhány amurt (5 db) nem számítva, ez a pusztulás szinte kizárólag a harcsa fajt érinti (közel 200 db összegyűjtött tetem), amely a faj teljes korosztályát sújtja (0,5 kg-tól 90 kg-ig), benne a legnagyobb arányban az 5-20 kg közötti egyedeket. Az elmúlt másfél hét alatt összegyűjtött és ártalmatlanításra elszállított haltetemek tömege 1300 kg. A halegészségügyi vizsgálatok még folynak, de igen nagy a valószínűsége annak, hogy az elhullások zömét egy fajspecifikus (emberre természetesen nem veszélyes) harcsavírus aktiválódása okozhatja.

A MOHOSZ hivatásos halőrei minden nap gyűjtik kereséssel vagy bejelentés alapján a tóból előkerülő elhullott példányokat a későbbi ártalmatlanításra történő elszállításig. A haltetemek elszállítási, ártalmatlanítási eljárását és annak költségeit közfeladat-ellátása keretében a halgazdálkodásért felelős horgászszövetség biztosítja. Aki önkéntesként csatlakozni kívánna a tetemek összegyűjtéséhez, az a tavalyi évhez hasonlóan az összegyűjtött halakat – valamely elérhetőség formájában (pl. bejelentő telefonszámon) előzetesen egyeztetve – a helyszínen hagyhatja, melyeket munkatársaink később rövid időn belül összegyűjtenek, vagy azokat akár a Velencei-tavi MOHOSZ Kirendeltségen le is adhatja. Igény esetén gyűjtő-, illetve cserezsákot biztosítunk.

Fontosnak tartjuk újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tó tartósan és tendenciózusan alacsony vízállása, az elmúlt évtizedekben gyarapodó lágyiszapréteg mennyisége sürgetően egy hosszú távon fenntartható mesterséges vízpótlási beavatkozás kidolgozását és kivitelezését, valamint ezzel párhuzamosan egy átgondolt nádművelés beindítását igényli. A MOHOSZ a vízpótlásra vonatkozó szakmai javaslatát már tavaly megtette. Kiemelendő, hogy a feladatok megvalósításának igen jelentős forrásigénye miatt a vízpótlás megvalósítása csak kormányzati szintű támogatással képzelhető el, és e feladatot – a halgazdálkodáson, a halállományon messze túlmutatva – a térségi turizmus fennmaradása, az itt élők életminősége érdekében egyaránt kiemelt prioritásként szükséges kezelni. A MOHOSZ a rendelkezésre álló eszközeivel, érdekképviseleti lehetőségeivel mindent meg kíván tenni a tó megmentése érdekében.

A készenlét, a monitoring a jövőben is folyamatos lesz, érdemi változás esetén újra tájékoztatjuk a közvéleményt. Ezúton is köszönjük a térségi összefogást, a haltetemek összegyűjtésében ismét résztvevő civil önkéntesek önzetlen segítségét!


MOHOSZ Elnöksége

 Budapest, 2022. augusztus 17.

MOHOSZ - A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!