A TASSI V-VI-os vízterület 2019. évi HORGÁSZRENDJE (víztérkód: 13-035-1-1)

Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük a Tassi V-VI-os vízterületen. A halállomány védelme, őrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért számítunk segítő magatartására. A vízterülettel kapcsolatos bejelentését megteheti a MOHOSZ központi telefonszámán: 06-1-248-2590.

 

 A területi jegy érvényes és a horgászrend kiterjed a következő vízszakaszokra:

A Tassi V-ös vízterületre, amely a R/S/D hajózsilipjének alsó (déli) kapujától az Osztó-sziget déli határáig tart. A Tassi V-ös vízen horgászni csak a hajózó zsilip déli kapuja alatt felállított vízügyi kerítésen kívül szabad. 

A Tassi VI-os vízterületre, amely az Osztó-sziget déli határától a Nagy-Duna torkolatánál lévő 0-ás folyamkilométer-kőig, ill. a vízterület határának kétoldali kijelölési vonaláig tart. A Tassi VI-os vízhez tartozik az Osztó-sziget másik oldalán az ún. Turbina-ág is.

A gyermekhorgászok biztonsági okok miatt csak a Tassi VI-os vízterületen horgászhatnak!

Személyi feltételek: A területi jegy csak érvényes 2019. évi állami horgászjegy és fogási naplóval (turista napijegy esetén turista állami jeggyel) és a 2019. évi MOHOSZ egységes szövetségi hozzájárulást (ESZH) igazoló bélyeggel (kivéve a gyermek, külföldi és a turista állami jeggyel rendelkező horgászok) rendelkező horgász számára adható ki.

Csak személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes.

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Tassi V-VI-os vízterület Horgászrendjének rendelkezéseit. 

A fenti jogszabályok megsértése szabálysértési eljárást von maga után, melynek során az állami horgászjegy visszatartásra, a területi jegy visszavonásra kerül, illetve utóbbi a Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet! 

Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Tassi V-VI. területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható.

A területi jegy tulajdonosa a horgászati tevékenységének megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte és azt maradéktalanul betartja.

A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A horgászatot csak érvényes napi vagy éves területi jegy birtokában lehet megkezdeni!                 

1. Állami horgászjeggyel rendelkező felnőtt horgász egy időben legfeljebb 2 horgászfelszereléssel, a turista állami horgászjeggyel rendelkező horgász és az ifjúsági horgász csak 1 felszereléssel horgászhat. Gyermekjeggyel rendelkező gyermekhorgász csak egy bottal, egy horoggal szerelt úszós felszereléssel, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat!

2. Felnőtt területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta összesen 5 db fogható ki, egy-egy fajból azonban legfeljebb 3 db. „Turista” területi jeggyel és „ifjúsági” területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta 3 db, fajonként legfeljebb 2 db fogható ki. A darabszám-korlátozással nem védett fajokból naponta összesen 10 kg tartható meg. A horgász naponta legfeljebb 10 kg-ot foghat ki az egy fajhoz tartozó méretkorlátozással védett halfajokból. Ha egy hallal átlépi a 10 kg-os határt, azt megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot.

Gyermek területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból 1 db, míg a darabszám-korlátozás alá nem eső fajokból összesen 5 kg fogható ki naponta.

A Tassi V-VI-os vízterületre érvényes éves jegytípus mennyiségi korlátozással kerül kiadásra. Ennek megfelelően felnőtt éves területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halfajokból (csuka, süllő, kősüllő, balin, ponty, márna, harcsa, compó, sebes pisztráng) összesen kifogható:

Felnőtt éves jeggyel: 100 db

Az egyes halfajok tilalmi ideje és legkisebb kifogható mérete a jogszabályban előírtaknak megfelelő (az állami horgászjegy és fogási naplóban megtalálható).

A 60cm-nél nagyobb testhosszúságú pontyot tilos megtartani.

3. A horgász a horgászat megkezdésekor köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. A kifogott és megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső halat a fogását követően azonnal kötelező a fogási naplóba beírni, a fogás idejének pontos megjelölésével (dátum, óra, perc). A darabszám-korlátozással nem védett halak mennyiségét a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt kell a fogási naplóba beírni, és ezt naponta alkalmanként is el kell végezni, ha a horgász a vízterületet napközben elhagyja. 

4. Horgászni I. 1-III. 15., valamint XI. 1.-XII. 31. között a VI-os vízen kizárólag 7-17 óra, az V-ös vízterületen 7-21 óra között szabad. Az év többi részében az éjszakai horgászat is megengedett.

5. II. 1. – III. 30. között ragadozó halra horgászni tilos. 

6. Balinólom kizárólag egyágú, nem fixen rögzített horoggal használható!

7. Csónakból kizárólag partra húzott csónak esetében – mások zavarása, akadályozása nélkül – engedélyezett a horgászat. 

8. Tilos a szemetelés, a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása. A szemetes helyen horgászótól a területi jegy bevonásra kerül.

Jelölt halról a jelet csak akkor szabad levenni, ha az a fogható méretet eléri.  A levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, tömegét, és a horgász nevét, lakcímét tartalmazó feljegyzést postán a MOHOSZ-nak (1511 Budapest, Pf. 7) kell beküldeni.

A horgászrendben nem szereplő, év közben elrendelt korlátozások, illetve a horgászattal kapcsolatos egyéb információk a hasznosító honlapján (www.mohosz.hu) kerülnek aktuálisan kihirdetésre. 

Elveszett, ellopott, megsemmisült engedély nem pótolható!

 Budapest, 2018. december 12.

 Magyar Országos Horgász Szövetség