MOHOSZ hu 728x90 2

Log in

A tó halvédeleme

A halasítások mellett igen fontos feladata a vízhasznosítónak a halállomány védelme. A halvédelem egy összetett feladat.

A rendszeres vízminőség vizsgálat, és a vízminőség nyomon követése mellett, a tilalmi idők és méretkorlátozások, a napi fogható mennyiségek betartásának ellenőrzése is kiemelt feladat. Az új, tavaly hatályba lépett halgazdálkodási törvény határozott elvárása, hogy minden hazai halgazdálkodási vízterületen kijelölésre kerülnek kíméleti területek, melyek egyik oldalról a halállomány téli nyugalmát, a vermelés biztonságát szolgálják, a másik oldalról az ívóhelyek védelmével a halak szaporodásának legfontosabb helyszíneit védi bizonyos időszakokra. A Velencei-tavon is kijelölésre kerülnek az előírások szerinti kíméleti területek és erről részletes tájékoztatást fognak kapni a horgászok.

A halvédelem személyi vetülete pedig a halászati őrzés, mellyel kapcsolatosan komoly elvárásokat fogalmaz meg az új halgazdálkodási, halvédelmi törvény és végrehajtási rendelete. Például a Velencei-tó nagyságából (2300 hektár) fakadóan a Magyar Országos Horgász Szövetségnek 6 főállású, rendészeti vizsgával rendelkező halászati őrt kell foglalkoztatni. A halőrök felügyeletét a vízhasznosító, mint munkáltató és munkaszervező mellett a halgazdálkodási hatóság és a rendőrhatóság is ellátja. A halászati őrök közfeladatot ellátó személyek és tevékenységük a hatályos jogszabályok betartatására irányul.

A halászati őr a hatályos jogszabályok alapján jogosult:

- azt a személyt, aki a halgazdálkodási vízterületen, annak partján halászik, horgászik, hal kifogására irányuló tevékenységet végez, vagy ahhoz előkészül, a halfogásra jogosító okmányok bemutatására felszólítani,
- a halászó, horgászó személyt a birtokában lévő hal kifogására való jogosultságának igazolására felszólítani, a kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartani,
- a kifogható mérettartományon kívüli, a területi jegyen meghatározott mennyiségen felüli, a tilalmi időben kifogott, valamint a védett halat és más hasznos víziállatot a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint ideiglenesen elvenni,
- a horgászati vagy halászati jogsértő cselekményt elkövető, helyi horgászrendet megsértő személytől a területi jegyet elvenni és azt a kibocsátónak haladéktalanul megküldeni,
- a horgászati vagy halászati jogsértő cselekmények alábbi minősített eseteiben az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet, állami halászjegyet elvenni attól a személytől, aki
- tiltott eszközzel vagy tiltott módon horgászik vagy halászik, - nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen területi jegy nélkül horgászik vagy halászik,
- kíméleti területen horgászik vagy halászik,
- tilalmi időszakban a tilalom alá eső hal egyedét kifogja,
- védett hal egyedét kifogja,
- általános tilalmi időben horgászik vagy halászik, vagy
- a méret-, illetve mennyiségi korlátozásokat megszegi.

A halászati őrök meghatározó feladata a jogszabályi előírások betartatása és a tó horgászrendjében - és az Országos Horgászrendben- megfogalmazott előírások ellenőrzése. A halászati őrök tevékenysége a halvédelem más feladataira is kiterjed. A horgászok ellenőrzése mellett a halállomány szezonális megfigyelését is végzik. Ez különösen fontos a téli, telelési időszakban és a tavaszi szaporodási időszakban, amikor a tömegesen ívó halállományt védeni kell a zavaró tényezőktől. Az ívó, szaporodó halakat a horgászat esetleg zavaró hatásaitól is meg kell óvni. A halőr a horgászat során több előírás alapján is rendészeti-halgazdálkodási, esetleg környezetvédelmi és a víziközlekedési előírások betartása vonatkozásában is ellenőrizheti a horgászt. A halászati őr jogosultságai közül már ismert, hogy "A horgászatra vonatkozó szabályok megsértésekor, a területi jegyet a szabálytalanságot megállapító halászati őr, társadalmi halőr is elveheti. Halvédelmi szabálysértés esetén a hatósághoz történő továbbítás végett az állami horgászjegy visszatartásra kerül."

A horgászati ellenőrzés során a horgászatra jogosító okmányok, és a fogott zsákmány ellenőrzése a halászati őrök fontos feladata. Az ívó halállomány védelme fontos halvédelmi tevékenység.

Ha a halászati őr jogosulatlan halászatra, tiltott eszközök használatára is fényt derít, akkor az ilyen bűncselekmény gyanújával történő esetben a rendőrhatóság segítségét kéri. A halgazdálkodási szabálysértésben a halászati őr jár el, míg a bűncselekmény gyanúját a rendőrök, a rendőrhatóság vizsgálja. A tiltott eszközökkel végzett horgászat (gereblyézés) magas összegű halvédelmi bírsággal és állami jegy váltástól eltiltással jár. Ha valaki az orvhalászat vétségét követi el, és a bíróság megállapítja a tiltott eszközzel, tiltott módon vagy kíméleti területen halfogásra irányuló tevékenységet, akkor a hatályos Btk. szerint vétség miatt akár két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

 A Velencei-tóval kapcsolatos bejelentéseket 

a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltség telefonján: 06 - 22 -700- 012
vagy a folyamatosan működő 'bejelentő telefonon': 06 -30 -501 -0412 lehet közölni.

Banner 468 x 60 px