MOHOSZ hu 728x90 2

Log in

Horgászrend

A HATÁRRÉTI-TÁROZÓ 2018. ÉVI HORGÁSZRENDJE
(Víztérkód: 13-036-1-1)

Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük a Határréti-víztározón. A halállomány védelme, őrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért számítunk segítő magatartására. A vízterülettel kapcsolatos bejelentését megteheti a halőri telefonszámon: 06-30-203-8604 vagy a MOHOSZ központi telefonszámán: 06-1-248-2590.


1. A horgászat megkezdése előtt a halőrháznál kötelező jelentkezni, itt kell napijegyet váltani. A horgászhely választására, elfoglalására kizárólag a napijegy megváltást követően van lehetőség. A horgászat befejeztével – a gépkocsiba történő bepakolás előtt – ismét jelentkezni kell a halőrháznál, és a fogott halzsákmányt kötelező bemutatni. A nyitvatartási idő lejártát követően a parkoló sorompója lezárásra kerül, ezért legkésőbb eddig az időpontig köteles a horgász jelentkezni a halőrháznál, valamint elhagyni a tározó területét.

2. Területi jegyet váltani csak horgászigazolvány, érvényes állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy birtokában lehet. Állami horgászjeggyel rendelkező felnőtt horgász egy időben csak 2 horgászfelszereléssel, a turista állami horgászjeggyel rendelkező horgász és az ifjúsági horgász csak 1 felszereléssel, a gyermek horgász 1 db, egy horoggal szerelt úszós felszereléssel horgászhat.
Felnőtt napijeggyel naponta összesen fogható 4 db napi darabszám-korlátozással védett hal – ide értve az amurt is – ebből kizárólag 2 db lehet egy fajhoz tartozó (maximum 5 kg összesen), illetve amurból csak napi 1 db fogható.
Ifjúsági napijeggyel és a „turista" napijeggyel naponta összesen fogható 2 darab napi darabszám-korlátozással védett hal – ide értve az amurt is – ebből kizárólag 1 darab lehet egy fajhoz tartozó (maximum 3 kg ).
A tározóra érvényes gyermek területi jeggyel naponta összesen 1 kg darabszám-korlátozással nem védett halfaj fogható.
A darabszám-korlátozással nem védett halfajokból naponta összesen 3 kg fogható.

A tározó nyitvatartása a horgászati idényben:

Hónap

Hétköznap, hétvégén, és munkaszüneti napokon:

Március

7-16 óráig

Április

6 17 óráig

Május

6-18 óráig

Június, július

5:30-19:00 óráig

Augusztus

6-19:00 óráig

Szeptember

6-18:00 óráig

Október

6:30-17:00 óráig

November

7-16:00 óráig

3. Az 5 kg-nál nagyobb halak védettek! Amennyiben a fogott hal súlya eléri az 5 kg-ot, akkor kíméletesen, a lehető legrövidebb időn belül vissza kell engedni a vízbe!

4. A horgász a horgászat megkezdésekor köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. A kifogott és megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső halat a fogást követően azonnal kötelező a fogási naplóba beírni, a fogás idejének pontos megjelölésével. A darabszám-korlátozással nem védett halak mennyiségét a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt kell a fogási naplóba beírni.

5. Kifogott halat a korábban fogottal kicserélni tilos! Ennek be nem tartása halvédelmi szabálysértés. Ha a halőr ilyen esetet észlel, a horgászt tevékenysége abbahagyására szólítja fel, napi jegyét, állami horgászjegyét bevonja, és feljelentést tesz ellene. A kifogott halat másnak átadni tilos!

FONTOS: A 2 db ponty (ifjúsági és „turista" jegyes horgász esetében 1 db ponty) megfogását és megtartását követően a pontyra való horgászatot be kell fejezni!

6. A fogott halat drótszákban tárolni tilos! Kérjük, hogy a kifogott halakat gyűrűs szákban, vagy finom szövésű pontyzsákban tárolja.

7. A tározón a faj szerinti tilalmi időkre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől eltérni csak a megfelelő engedélyek birtokában lehet, pontyra vonatkozó tilalmi idő – a hatóság engedélyezése alapján – általában nincs.

8. A tározón pergető, műcsalis horgászatot csak más horgászok zavarása nélkül lehet folytatni. Ennek betartása érdekében – adott esetben – a halőr felszólítására a pergető horgászatot be kell fejezni.

9. Nagy mennyiségű és a víz minőségét rontó etetőanyagot használni, valamint az etetett helyet megjelölni tilos. Ugyancsak tilos a távirányítású eszközzel történő etetés. Csónak használata nem engedélyezett.

10. A horgászhelyek elfoglalásánál az érkezés sorrendje a meghatározó. A horgászat során a horgász szomszédjai tevékenységét, horgászatát nem zavarhatja.

11. Tilos a szemetelés, a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása. A szemetes helyen horgászótól a napijegy bevonásra kerül.

12. Kíméleti terület: A tározó befolyójánál táblával jelölt kíméleti területen horgászni, vagy onnan etetni tilos.

13. A tározó műtárgyának kezelőhídjára lépni és azon tartózkodni tilos és életveszélyes! A gátról horgászni vagy onnan etetni tilos.

14. A horgászat zavartalansága érdekében a tározó területére kutyát behozni tilos.

Gépjárművel parkolni csak az üzemi úton lévő két sorompó közötti, parkolásra kijelölt útszakaszon, a murvás út két oldalán lehet. Egy napijegy kiváltása egy gépkocsi parkolására biztosít ingyenes parkolást. A külön gépkocsival érkező kísérőknek, vagy más gépkocsiknak az üzemi úton a sorompók közötti parkolásért parkolási díjat kell fizetni.

Jelölt hal fogása esetén kérjük a halászati őrt értesíteni.

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Határréti-tározó Horgászrendjének rendelkezéseit.
A fenti jogszabályok megsértése szabálysértési eljárást von maga után, melynek során az állami horgászjegyvisszatartásra, a területi jegy visszavonásra kerül, illetve utóbbi a Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet! Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Határréti-tározó területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható.

Vízterület hasznosítója: Magyar Országos Horgász Szövetség

Banner 468 x 60 px