Street Fishing Pergető Versenyszabályzat (SFPVSZ210212)  módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2021. február 12-től)

            

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottság (a továbbiakban: OVHB) írja ki, és a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, valamint köteles egy előzetes programot 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet. 

2. Az országos bajnokságokon (Street Fishing Pergető Országos Bajnokságon), való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcím kártyával rendelkezzen.  Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (C.I.P.S) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS.e.d) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

2.1 Az országos Bajnokságon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. A nevezési díjak tartalmazzák a verseny napjára a napi területi horgászjegy árát is. 

2.2 A bajnokságok időpontját és helyszínét a MOHOSZ hivatalos honlapján, minden évben legkésőbb március 1-ig, nyilvánosságra kell hozni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu honlapján a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat jelentet meg. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást és az egyes fordulókba nevezett versenyzők létszámát csak az OVHB jogosult módosítani. 

3. A Street Fishing Pergető Országos Bajnokságot a jelen szabályzat szerint kell megrendezni. 

4. A bajnokság lebonyolításának rendje: 

4.1 A Street Fishing Pergető Országos Bajnokság nyílt nevezéses csapatverseny. Csapatokat 3 fő alkotja. Amennyiben a verseny napján a nevezett 3 fő nem jelenik meg a regisztrációnál, a csapat nevezése érvénytelen, így a csapat kizárásra került a versenyből.

4.2 A bajnokság selejtezőkből és egy döntőből áll.

4.3 A selejtezőket 2-3 fordulóban kell megrendezni, lehetőség szerint külön-külön más városi-városközeli helyszínekkel, fordulónként 3 etapban. A döntőt 21 csapattal, egy fordulóban 3 etapban kell megrendezni. A versenyzők számára edzeni, pergető horgászatot folytatni a versenypályának kijelölt szakaszon, a verseny megelőző 6 naptári napon szigorúan tilos! A selejtező fordulókból tervezetten összesen 21 csapat jut tovább a döntőbe, melynek selejtező fordulók közötti megoszlása a fordulók számának és a versenyző csapatok közötti megoszlásának függvénye a matematika kerekítési szabályai szerint (példa két selejtező forduló; első selejtező 15 csapattal, második selejtező 22 csapattal; első elődöntőből továbbjutó csapatok számának számítása: 15/(15+22)*21=8.51, vagyis 9 csapat jut tervezetten tovább; második selejtező fordulóból tovább jutók számának számítása: 22/(15+22)*21=12,48, vagyis 12 csapat jut tervezetten tovább. Amennyiben az selejtezők tekintetében a bejutási létszám határán holtverseny alakul ki, a döntő létszáma az OVHB jóváhagyásával a döntőbe való bejutás tekintetében holtversennyel érintett csapatok számának mértékéig növelhető. (Példa: a fenti első forduló tekintetében a 9-10. helyen holtverseny alakul ki, mely esetben az onnan tovább jutók száma 10 csapatra emelhető.  Amennyiben egy elődöntőből döntőbe jutó csapat lemond az azon való indulás jogáról, vagy nem nevez a döntőre, a rangsorban következő csapat szerzi meg az indulás jogát. A döntőt 1 fordulóban, tervezetten 3 etapban kell megrendezni. 

4.4 Ha a fordulókat alkotó etap valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 60 percet meghaladó horgászat esetén szabályos etapként kell értékelni. Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni az etapot vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők az indítási ponton kell gyülekezzenek. Az etap újbóli elindítása esetén a félbeszakított etap beindulása csapatok részére egyszerre történik. Amennyiben az egyes fordulókban csapatok legalább 2 értékelhető etapot teljesítenek akkor azt a fordulót értékelhetőnek kell tekinteni, a két etap alapján ki kell hirdetni a forduló eredményét. 

5.  Az egyes fordulók időtartama 3 etap x 2 óra 40 perc. 

 

II. VERSENYPÁLYA, TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS, 

6.1 A versenypályát a versenyzők számára egy mellékelt térképen sárga színnel jelölt szakasz mutatja. A teljes versenypályán tilos átlépni műtárgyakat, gyalogosforgalom elől elzárt területeket és a piros szalag által tiltott tereket. Ha egy csapatot vagy annak egy részét a tiltott területen találják meg, akkor az egész csapatot azonnal kizárják versenyből

6.2. A versenypályán 2 ellenőrző pontot kell kijelölni „A” „B” jelöléssel melyet a versenypálya térképén egyértelműen fel kell tüntetni. A csapatok szabadon választhatják meg a versenyközben az ellenőrző pontok (A-B) sorrendjét, ahol a megadott időpontokban kötelezően meg kell jelenniük. A verseny ideje alatt a csapatoknak mindkettő ellenőrző ponton meg kell jelenniük. Az ellenőrzőpontokon tartózkodó versenybírónál a csapat mindhárom tagjának alá kell írnia egy nyomtatott névlistát, ezzel igazolva az ellenőrzőponton történt megjelenést. 

6.3 A harmadik ellenőrzőpont külön nem kerül kijelölésre, hanem minden estben a regisztrációs, indulási pont, melyet a verseny ideje végén (3 etap x 2 óra 40perc.) kell elérni.

6.4 Az ellenőrzőpontokról történő késés az alábbiak szerint kell szankcionálni: 5 percen belüli késésért 50 pont levonás jár a csapat pontszámából, valamint minden további 5 percen túli késésért, percenként 10 pont levonással jár. 

7. A kijelölt versenypályát a Street Fishing szakági bizottság vagy a Versenysport Szakszövetségi Iroda tagjainak előzetesen meg kell tekintenie.

8. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi induló csapat részére. A versenyeket folyókon, csatornákon, patakokon, tavakon, víztározókon lehet megrendezni. 

9. Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a zsűri, versenybíróság engedélyezheti a részvételt. A versenyen csak benevezett és regisztrált versenyzők indulhatnak. 

10. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről a verseny lebonyolításáról (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók). A csapatoknak sorsolással kötelezően rajtszámot kell húzniuk. A csapaton belül a versenyzőket külön rajtszámmal kell megkülönböztetni (pl: 12. csapat I. versenyző) Továbbá ismertetésre kerülnek jelen szabályzat főbb pontjai, különös tekintettel a verseny általános rendelkezéseire. A szabályzat által nem érintett kérdések felmerülése esetén a versenybizottság hoz döntést. 

11. A bajnokságokon a rajtszámok húzását a versenyzők saját kezűleg végzik.

12. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. 

13.  A rendező a versenyzők részére rajtszámokat biztosít.

14. A versenyzők a nevezések leadásával a versenyszabályzatot elfogadták. 

 

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEI

15. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. A rendező nem vállal felelőséget a bekövetkezett balesetekért, személyi és vagyoni károkért.

16. A versenyen csak a partról, vízbelépés nélkül lehet horgászni.

17. A verseny és a csapatok elindítása a regisztrációs pontról történik. A csapatokat a rendezők egyszerre indítják a versenypályára. A horgászhelyek a verseny ideje alatt a csapatok számára szabadon változtathatók. A 3 fős csapatok versenyzői egymástól nem távolodhatnak el 50m feletti távolságra, tehát a két legtávolabbi csapattag között maximum 100m távolság lehet. A csapattagok közötti szakaszokon más csapatok tagjai is válaszhatnak horgászhelyet, de 20m-nél közelebb nem közelíthetik meg más csapat tagjait.

18. Etetni TILOS!

19. A kifogott halak regisztrálása azonnal megtörténik a halak fényképezésével és fényképek beküldésével. A fogások megfelelő érvényesítése érdekében a csapattagok nem válhatnak-távolodhatnak el egymástól a 11. pontban foglaltaknál jobban. Minden versenyző azonosító jelvényt kap. A csapatnak rögzíteni (VIBER csoportba feltölteni) kell a fogott halat. Az azonosításra szolgáló képen 2 csapattag személyes kitűzőjét kell elhelyezni a hivatalos mérőeszközön (egy jelvény a fotósnak és egy a halfogónak). A fogás rögzítésének érvényesítéséhez a zárt VIBER csoportba be kell küldeni a készült fotót a regisztráció során megadott csapatnévvel együtt melyet a kitűzőn is fel kell tüntetni. A résztvevőnek ellenőriznie kell, hogy telefonos eszközének adatkapcsolata aktiválva van-e, a fényképképek megfelelő továbbításhoz, internet kapcsolata aktiválva van. Halakról készült fényképet úgy kell elkészíteni, hogy a halakat a hivatalos mérőeszközre kell fekteti, amelyet minden csapatnak átadnak regisztrációkor a rendezők. A halakat teljes terjedelmükben, a mérőeszközre merőlegesen, nyugodt helyzetben, a mérőeszköz feliratozásával-számozásával megegyező irányba, oldalára fektetve, fejjel a mérőeszköz elejéhez illesztve kell fényképezni. A halakról készült fotónak jó minőségűnek (élesnek és olvashatónak) kell lennie, a fényképet közvetlenül az VIBER alkalmazásból kell küldeni. Az átviteli nehézségekért-hiányzó kapcsolatért, nem lehet mentséget adni, utólagosan beküldött képek nem kerülnek regisztrálásra.

20.  A halak kiemelése kizárólag gumírozott hálójú merítő szákkal történhet. Merítő szákról a versenyző gondoskodik, használata kötelező! Halakat reptetni tilos! Halak visszahelyezése merítőszák segítségével lehetséges.

21. A verseny ideje alatt a versenyző a ruházata fölött köteles rajtszámot viselni, amit a szervezők biztosítanak részére.

22. Horgászni, csak a vízpart erre kijelölt szakaszán, egyetlen kézben tartott bottal lehet. A versenyzőnél bámennyi felszerelt bot rendelkezése állhat.

23. A versenyen bármilyen pergető módszer, de csak egyetlen műcsalival szerelt készség használható.  A versenyen csak a műcsalival történő horgászat engedélyezett. 

24. A verseny ideje alatt elakadt felszerelés szabadításának megkísérlése tilos bármilyen külső eszközzel. Amennyiben az a felszerelés beszakítása nélkül nem szabadítható ki, akkor a pályában okozott lehető legkisebb zavarással és a legrövidebb főzsinórral kell azt eltépni. A beszakadt felszerelés túlpartról történő összeszedése a fordulót követően lehetséges, a versenyző részérő és kizárólag saját felelősségére. A verseny közben vízbe beszakított felszerelés bármilyen módon történő direkt (ide nem értve a beszakadt felszereléssel történő horgászat közbeni összeakadást) szabadítása csak a versenyforduló lezárását követően történhet meg.

25.  A horgászhelyen a csapattag versenyzőkön kívül más nem tartózkodhat (szektorbírókra, valamint a média képviselőire nem vonatkozik)

26. Verseny közben a versenypályán közlekedni csak gyalogosan lehetséges. Semmilyen típusú szállítóeszköz használata nem megengedett: autók, motorkerékpárok, kerékpárok és más meglévő szállítóeszközök, segédeszközök.

27. A részvételi szándék lemondása esetén a nevezési díj nem kerül visszatérítésre.

 

IV. ÉRTÉKELÉS

28. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele. Ezeket kíméletesen, élve kell tartania a vizbe történő visszahelyzésig, regisztrációig. Az értékelésbe a versenyidő végéig beküldött fénykép alapján regisztrál hal számít bele. A elpusztult hal nem számít bele az értékelésbe. 

29. Halat fárasztás közben lehetőség szerint a horgászállás előtt kell tartani, másik csapat versenyzőjét fárasztás közben csak az engedélyével zavarhatunk. Fárasztás után a másik csapat horgászállását vissza kell adni. Másik horgászállás előtti vízterületre átment (szektor idegen) hal beszámítható, kivéve, ha másik horgász zsinórjába beleakadt.

30. Értékelhető halfajok: csuka, süllő, kősüllő, domolykó, harcsa, balin, csapósügér, jászkeszeg. Minden tárgyévben a rendezők által kiadott versenykiírás rendelkezései alapján az értékelhető halfajok tekintetében lehetnek eltérések. A kifogott egyéb halakat megfogásuk után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott, értékelhető halak teljes-farokvéggel együtt cm-ben mért hossza határozza meg a pontszámot. Minden elért cm-er 1pontot ér. Pl: 27,5cm-es domolykó= 27 pontot ér. A csapat tagok fogásai összeadódnak, az így kapott pontszámok alapján kerül meghatározásra a csapatok helyezési sorrendjét. A nagyobb összesített pontszámmal rendelkező csapat a győztes. Azonos pontszám esetén halak darabszáma dönt. Amennyiben a fogott darabszám is megegyezik, akkor az elsőként regisztrált fogás a döntő. A győztes csapat elnyeri a Street Fishing Pergető magyar bajnok címet.

 

V. VERSENYBIZOTTSÁG

31. A versenybizottság a verseny szabályszerű lefolytatásáért felelős, beleértve ebbe a verseny során érkező reklamációk és óvások elbírálását továbbá a szabályzat szerinti szankciók alkalmazását.

32. A versenybizottság minimum 3 főből maximum 10 főből áll. Elnöke: az OVHB jelenlévő bármely tagja, vagy megbízottja. Tagjai: az OVHB jelenlévő tagjai és a verseny főrendezője vagy rendezői továbbá a Street Fishing Pergető Szakbizottság jelen lévő, de adott fordulóban nem versenyző tagja vagy tagjai, valamint egy az adott fordulóban induló, technikai értekezleten a versenybizottság elnöke által kisorsolt versenyző. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybizottság egy tagja a verseny ideje alatt folyamatosan elérhető. 

33. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. 

45. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. A közzétett eredményen a közzététel idejét fel kell tüntetni. 

34. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót az óvást benyújtó visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti meg. Az óvást csak versenyző nyújthatja be.  

35. Versenybíró által észlelt kizárással járó szabálytalanság esetén a versenybizottság vezetője a versenyzővel, csapattal és a versenybíróval egyezteti az eset körülményeit és ezt követően tájékoztatja a versenybizottságot. A versenybizottság az érintettek és elérhető tanúk meghallgatását, valamint elérhető kép-, vagy videófelvételek megtekintését követően dönt a versenyző kizárását illetően.

36. A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt. A versenybizottság a szankcióval érintett versenyzőt köteles haladéktalanul értesíteni.

37. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lenni. 

38. A rendező köteles kijelölt versenypályán legalább 1000m-enként 1 fő versenybíró delegálására. 

39. A versenybírók, és a versenybizottság tagjai a használt felszereléseket a verseny folyamán át- illetve megvizsgálhatják. 

 

VI. SZANKCIONÁLÁS

40. A halfogás során elkövetett szabálytalanság esetén a fogás érvénytelennek minősül. 

41. Figyelmeztetés (sárga lap) a következménye a következő pontok megsértésének 16., 17., 19., 20., 25., 28.,

42. Kizárás (piros lap) a következménye a következő pontok megsértésének 6.1, 6.2, 6.3, 18., 22., 23., 24., 26., valamint a második figyelmeztetésnek a 16., 17., 19., 20., 25., 28., pontok valamelyikének megsértése miatt. Ezen túlmenően a versenybizottság “nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, aki a környezetét és a vizet veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.

43. Kizárás esetén a kizárt versenyző csapata nem folytathatja a versenyzést, rangsorából is kizárásra kerül. Kizárást követően a csapat többi tagja a további etapokban nem indulhat.

44. A versenyzőknek adott figyelmeztetéseket az adott versenynapra vonatkozóan kell érvényesnek tekinteni az esetleges új figyelmeztetés kiadása kapcsán felmerülő „visszaesés” miatti kizárás tekintetében. A kizárás a teljes versenyévre vonatkozóan érvényes.

45. A versenybizottság tagjai a versenypálya verseny alatti bejárása során önmaguk is kezdeményezhetnek szankciót a versenybírótól vagy szektorbírótól függetlenül.

46. Az a versenyző, aki a regisztrálást követően az selejtezőn nem jelenik meg vagy félbeszakítja azt, a következő kettő évben nem indulhat a Street Fishing Pergető Országos Bajnokságon. Ez alól kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli eset, melyet a verseny megszakítása előtt jelez a versenybizottság felé, aki jegyzőkönyvben rögzíti annak tényét.

 

VII. NEMZETI VÁLOGATOTT

47. A 2022.  évi válogatott keret a 2021 évben megrendezett Street Fishing   Pergető Országos Bajnokság döntőjének helyezési sorrendje szerinti első három csapata.

 

VII. VERSENYDOKUMENTUM

48. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 

49. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSe.d. hivatalos szabályzatával lehetőség szerint összhangban kell lennie. 

50. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók. 

A jelen szabályzat az OVHB által elfogadva: 2021. február 12-én.