Csónakos Pergető Versenyszabályzat  (CSPVSZ210212) módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2021. február 12-től)

 

 I. RENDEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Verseny-horgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (pl. időjárás, vízállás) lehet.

2. Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ valamely tagszervezetéhez való tartozását kifejező ESZH (Egységes Szövetségei Hozzájárulás) bélyeggel, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcím kártyával rendelkezzenek.

3. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek tagjai vehetnek részt. A duó tagja lehet külföldi versenyző is, amennyiben Magyarországon bejelentett lakással és érvényes magyarországi horgászengedéllyel, valamint az előzőknek megfelelő magyarországi egyesületi tagsággal rendelkezik. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg.

4. A csónakos pergető bajnokságokat a jelen szabályzat szerint kell megrendezni, a győztes duó elnyeri a magyar országos bajnoki címet.

5. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjára a napi területi horgászjegy árát is.

 

II. HELYSZÍNEK KIVÁLASZTÁSA

1. A kijelölt versenypályát a szakági bizottság tagjainak előzetesen meg kell tekintenie.

2. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi duó részére. A minimálisan előirt terület 10 000 m2 / csapat, azonos vízterületen megrendezésre kerülő dupla versenyek esetében 20 000 m2 / csapat. mennyiben az adott vízterületen valamely horgászrendi korlátozás van érvényben, azt a kiírásban ismertetni kell, s azt valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

 

III. A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

1. A csónakos országos pergető bajnokság nyílt, egyéni nevezéses verseny. A versenyre párosával lehet nevezni, egy duó két versenyzőből áll, a jelen szabályzat szerint „egyéni” alatt a „duó” -t kell érteni. A duó összetételében sem nembeli, sem korbeli korlátozás nincs, az egyetlen feltétel, hogy az induló páros mindkét tagja pergetésre is feljogosító horgászokmányokkal rendelkezzen.

2. Az országos bajnokság 6 fordulóban kerül lebonyolításra, minden fordulón kötelező részt venni. Hátráltatása esetén a csapat köteles a távolmaradását, és annak okát a verseny szervezőjével közölni. Sorozatos indokolatlan távolmaradás esetén, amennyiben a nevezett csapat 2-nél több alkalommal nem képviselteti magát a fordulókon, az OVHB döntése alapján a csapat következő évi indulása korlátozható

3. A fordulók időpontját és helyszínét a MOHOSZ OVHB hivatalos honlapján, minden év március 1-ig, nyilvánosságra kell hozni. Az Országos Verseny-horgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu honlapján a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat jelentet meg. Bármilyen változás esetén a verseny szervezője, a nevezéskor leadott email címre küldött elektronikus levélben is adhat tájékoztatást, amit szintén hivatalos információként kell elfogadni. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást csak az OVHB jóváhagyásával lehet módosítani, és a módosításokat minden lehetőség szerint a versenyre kijelölt első edzésnap előtt el kell juttatni a versenyzőkhöz.

4. A hat forduló alatt két alkalommal a páros egyik versenyzője egymaga indulhat (vis major), amennyiben vállalja a hatályos versenyszabályzat egyéb pontjainak maradéktalan betartását. Párcserére a versenysorozat folyamán nincs lehetőség!

5. Az esetleges „dupla versenyeket” (egyazon hétvégén megtartott két forduló) azonos, vagy egymáshoz nagyon közeli, vízterületen kell megrendezni.

6. A pályán a versenyt megelőző kettő napon edzési lehetőséget kell biztosítani, amely kizárólag a másnapi verseny időszakában történhet. A versenyt megelőző napon ezen időszakon kívül a versenyzőknek a kijelölt versenypályán tartózkodni tilos. A versenypályán a hivatalos edzésidőn kívüli áthaladásra van lehetőség, azonban erről előzetesen tájékoztatni kell a verseny szervezőjét. A versenyt megelőző kettő napon a versenypályán a versenyző csapattal, vagy annak egy tagjával azonos csónakban a versenyző csapat tagjain kívül más személy nem tartózkodhat, kivéve a szervezőket.

7. A versenykiírásban meghatározott első hivatalos edzésnapot megelőző 11 naptári napban dupla versenyek esetében 10 naptári napban, a nevezett csapatok tagjai a kijelölt versenypályán szonárral és /vagy horgászfelszereléssel nem tartózkodhatnak. A szabály be nem tartása esetén az érintett csapat az adott fordulóban nem indulhat.

8. A hivatalos edzésnapok célja, hogy minden versenycsapat lehetőséget kapjon az adott versenypálya megismerésére, és a helyi aktuális viszonyok feltérképezésére. Az a csapat, amely az edzés során a többi csapatot ebben akadályozza (pl. indokolatlanul hosszú ideig nem enged egy helyhez más csapatokat) vagy a halvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyásával, egy helyben állva, vagy egy helyet többször meghorgászva indokolatlanul nagy mennyiségű halat fog meg egy adott helyről, ezzel befolyásolva az adott helyen a versenyen várhatóan elérhető fogásmennyiséget, etikai szabálysértést követ el, melynek elbírálása az OVHB, súlyosabb esetben a Horgászsport Döntőbíróság hatáskörébe tartozik.

9. A versenyen csak benevezett és regisztrált duók indulhatnak.

10. Aki, vagy az a duó, amely a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a zsűri engedélyezheti a részvételt. Ez esetben a későn érkező csapat csak a többi csapat után indulhat, és a beérkezésének ideje megegyezik az utoljára indított csapatok beérkezési idejével.

11. Az egyes fordulók időtartama 6 óra 30 perc.

12. A verseny idő a hivatalosan kijelölt indítási ponttól történő indítástól az indulási ponthoz való beérkezésig tart.

13. Ha a forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 3,5 órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként kell értékelni.

14. Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre, és 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, a minimum 3,5 órás hosszúságig, ha a körülmények nem teszik lehetővé a teljes 6,5 órás versenyidő betartását.  A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület fő szervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

 

IV. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

1. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók).

2. A versenyzőknek az első forduló előtt sorsolással kötelezően rajtszámot kell húzniuk. A másik öt fordulóra pedig az első fordulóban kihúzott szám alapján úgynevezett rácsos rendszerben számítógéppel kisorsolt A-B -   C-D -   E-F indulási sorba rendszerezett rajtszámot kap. A második fordulótól az adott forduló első edzésnap reggelén kisorsolt betű szerinti indulási sorszám érvényes.

3. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. A bajnokság első fordulója előtt a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik, a forduló előtti indulási sor kisorsolását  szövetségi kapitány jelenlétében a szervező végzi.

4. A rendező a versenyzők részére rajtszámokkal ellátott megkülönböztető jelzést biztosít, amelyet a csapat egy tagja a verseny teljes időtartama alatt köteles a ruházata felett jól láthatóan viselni. A szabály be nem tartásáért első esetben a csapat elért helyezési számához három pontot hozzá kell adni, oly módon hogy az összes többi mögötte végzett csapat egy helyezési számmal előrébb lép, második esetben a fordulóból való kizárás a büntetés.

5. A rajtszámokon az OVHB előzetes egyetértése nélkül reklám nem helyezhető el. Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni a versenyzők rajtszámain, az OVHB és a rendező szövetség vagy egyesület joga a szponzor felkérése, illetve a vele való tárgyalás.

 

V. A VERSENY INDÍTÁSÁNAK, ÉS A BEÉRKEZÉSNEK RENDJE:

1. A szervező, a kiíráshoz mellékelt térképen köteles megjelölni az indítási és beérkezési pontot. Az indítási és beérkezési pontot a verseny helyszínén természetben is jól láthatóan meg kell jelölni.  (indító kapu alkalmazása)

2. A verseny indításához a csapatokat a rajtszámok alapján indítási csoportokba kell rendezni, az alábbi módon: 2 lehetőleg azonos létszámú indítási csoportot kell létrehozni. Amennyiben az indulók száma nem osztható 2-el, az első  indítási csoport a nagyobb létszámú, és aömásodik alacsonyabb létszámú.

3. Amely csapat a rajtnál nincs az indulási pontnál, csak az utolsó indítási csoport után indulhat. És az

utolsó indítási csoporttal egyidőben kell visszaérkeznie.

4. Az azonos indítási csoportokban lévő csapatok egyszerre indulnak, az egyes indítási csoportok indítása közötti idő,15 perc.. 5. A rajt szám egyúttal a csónakok helyfoglalási sorrendjét is eldönti, az adott indítási csoporton belül. Minden indítási csoport esetében a kiindítási időt követő 15 perc letelte után, amennyiben az adott csapat  nem foglalt helyet, akkor helyfoglalási elsőbbségét elveszíti. Ebben a saját indításától számított 10 percben minden versenycsapat kizárólag rögzített, (GPS szerint álló) csónakból horgászhat.

6. 6 óra 30 perccel azután, hogy az adott csapat elhagyta az indítási pontot, a csapatnak vissza kell érkeznie oda.  A késve beérkező csapatok 10 perc késésig két percenként 500 pont levonással büntetendők, 10 percnél több késés esetén ezen felül 3 helyezési szám büntetést is kap a csapat. Műszaki probléma esetén a hibát a visszaérkezéshez szükséges időt is beszámítva időben jelezni kell a versenybíróság felé. Az akadályoztatott csapat a visszaérkezéshez szükséges időben nem horgászhat, ezt az időt az a versenybíró határozza meg, akinek a műszaki hibát jelentik.

 

VI. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

1. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.

2. A csónakokban a jogszabályok által előírt kellékek használata kötelező, a vízi közlekedés országos és helyi szabályait minden versenyző köteles betartani. A versenyen a víz adottságainak megfelelő biztonságos csónakkal kell reszt venni.

3. Minden esetben amikor a kikötött, lehorgonyzott, vagy haladó két csónak között minimum 50 méter távolság nincs, a maximálisan megendgedett legnagyobb elhaladási sebesség 5km/h (GPS-el mért sebesség), mind a versenyen, mind a versenyhez tartozó ki és behajózáskor, és a hivatalos edzésnapokon is. A vízi közlekedés ezen szabályainak megszegése, a versenybíróság döntése alapján első esetben 3 helyezési pontos büntetést, második esetben a fordulóból való kizárást von maga után.

4. Bármilyen rendellenesség, probléma esetén a legközelebb álló csónakban lévő duó segíteni köteles a bajba jutottaknak.

5. Az elektromos és robbanó motor használata engedélyezett, amennyiben ezt a helyi szabályzat is megengedi

6. Halradar, szonár és GPS használata megengedett.

7. A merítőszák használata kötelező, a bottal vagy kézzel történő beemelés, valamint a vágóhorog vagy szájfogó használata tilos! A társ a hal szákolásában csak akkor segíthet, ha a csalija nincs a vízben.  A nem merített vagy a társ által nem szabályosan merített hal nem számít bele az értékelésbe.

8. Csak a kijelölt területen (versenypálya) lehet horgászni. A kijelölt versenypálya határán áthaladni tilos, de a csalival ki lehet dobni. A partról történő horgászat és a partra kilépés tilos. A partra lépést a versenybíróság előzetesen különösen indokolt esetben engedélyezheti.  Amíg a csapat egyik tagja a parton tartózkodik, addig a csapat másik tagja sem horgászhat. A versenyen kizárólag csónakból lehet horgászni.  A fenti rendelkezés megszegése esetén, első esetben a csapat elért helyezési számához három pontot hozzá kell adni, oly módon, hogy az összes többi mögötte végzett csapat egy helyezési számmal előrébb lép, második, vagy különösen súlyos és szándékos esetben a fordulóból való kizárás a büntetés.

9. Horgászat közben a csónakok között minimum 50méter, távolságot kell tartani. A versenybírók ezt mindenkor kötelesek ellenőrizni, és a szabályt betartatni. A szabályt akkor is be kell tartatni, ha a kisebb távolság a csapatok tudtával és beleegyezésével jött létre. Fentiek figyelmen kívül hagyandók, amennyiben a csapatok 50 m-en belülre nem lehorgonyzott állapotban, hanem a csapatok egymás melletti elhaladásánál, helyváltoztatás közben kerülnek. Folyóvízen csorgás közben, a lekötött vagy csorgó csapat fölött 50 méteren belül, és csapat alatt 50 méteren belül nem lehet horgászni. Amennyiben a pálya adottságai miatt, egy horgászó csapat melletti elhaladás 50 méteren belül történik, a nem horgászó csapat a horgászatot a lehető legcsekélyebb mértékben zavarhatja.(És az 5km/h sebességkorlátozást ebben az esetben is természetesen be kell tartani) A fenti rendelkezés megszegése esetén, első esetben a versenybíróság az adott csapatot figyelmeztetésben részesíti, második esetben a csapat elért helyezési számához három pontot hozzá kell adni, oly módon, hogy az összes többi mögötte végzett csapat egy helyezési számmal előrébb lép, harmadik esetben a fordulóból való kizárás a büntetés. Az 50m meghatározásában a mérési eszközök pontatlanságát figyelembe véve 15%-os tűréshatárt kell alkalmazni. 

10. Egy csónakban egy duó, azaz két versenyző foglal helyet. A verseny esetén, a robbanó motor üzemeltetése közben minden nemű horgászat tilos, horgászat közben a villanymotor használható helyváltoztatásra és rögzítésre is.  Folyóvízen súly és kötél vonszolása tilos!(HSZ rendelkezés) Nem sportszerű magatartás, ha a csónak mozgását a versenyző úgy befolyásolja, hogy ezzel nem a saját horgászatának eredményességét kívánja növelni, hanem másik versenyzőt kíván akadályozni. Az ilyen eseteket a versenyzőknek lehetőleg azonnal jelentenie kell a versenybíróságnak, akik megteszik a a szükségesnek ítélt intézkedéseket, szükség esetén a VI/10. pontban meghatározott szankciók érvényesíthetőek.  Amennyiben a fenti rendelkezéseket a csapat megszegi,, a versenybíróság döntése alapján első esetben 3 helyezési pontos büntetést, második esetben a fordulóból való kizárást von maga után.

11. A versenyen (a klasszikus légyen és streameren kívül) bármilyen gyári, vagy házi készítésük műcsali használható. Természetes csalival horgászni tilos! (pl.: döglött kishallal való pergetés). A forgókanalak, wobblerek hármashorga lehet légyszerű. Önálló, szóló legyek, streamerek használata, beleértve a balinólmos-legyes készséget is, tilos! Tilos továbbá bármilyen etetés és bármilyen etetőanyag használata. A fenti rendelkezés megszegése esetén, a fordulóból való kizárás a büntetés.

12. A versenyzők összes felszerelésüket felvihetik a csónakra; de horgászni csak egy kézben tartott bottal lehet. Tilos a műcsalit letett bottal, vízáramlással mozgatni, vagy helyváltoztatás közben vontatni! A versenyeken használható botok hossza maximum 2,7 méter (9 láb) lehet. A fenti rendelkezés megszegése esetén, első esetben a versenybíróság az adott csapatot figyelmeztetésben részesíti, második esetben a csapat elért helyezési számához három pontot hozzá kell adni, oly módon, hogy az összes többi mögötte végzett csapat egy helyezési számmal előrébb lép, harmadik esetben a fordulóból való kizárás a büntetés.

13. A versenyzők semmiféle külső fizikai segítséget nem kaphatnak, kivétel vészhelyzet esetén (pl. baleset). A fenti rendelkezés bizonyítható megszegése esetén, első esetben a versenybíróság az adott csapatot figyelmeztetésben részesíti, második esetben a csapat elért helyezési számához három pontot hozzá kell adni, oly módon, hogy az összes többi mögötte végzett csapat egy helyezési számmal előrébb lép, harmadik esetben a fordulóból való kizárás a büntetés.

14. A kijelölt versenypályán belül a horgászhelyét mindenki önállóan választhatja meg, és a versenyidőn belül akár többször is megváltoztathatja.

15. A megakasztott halat lehetőleg helyben maradva kell kivenni, kivéve, ha ez a hal méreténél fogva nem lehetséges, vagy eleve sodortatott, vagy mozgó csónakból történik a horgászat. Ebben az esetben mozgó csónakból is történhet a fárasztás.

16. Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehet, azonban ezen időtartam alatt tilos horgászni.

17. Amennyiben a csapat a versenyt folytatni nem tudja, a pálya elhagyásáig fogott és lemérlegelt halai a versenybe beszámítanak.

18. A bajnokságon a versenyzők kötelesek a fogott halakat a mérlegelésig élve és sérülésmentesen megtartani. Szájbilincs és pányva használata tilos!

19. Mérlegelés után minden halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe.  Az esetleg a mérlegelés során elpusztult, vagy elúszni nem képes halat a versenybíró tartja magánál, az a vízbe vissza nem helyezhető.

20. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele.

21. A mérést megelőzően minden halat be kell mutatni a versenybíróknak. Az elpusztult hal nem számít bele a mérlegelésbe. A méreten aluli halak csak akkor számítanak bele az értékelésbe, ha a méretkorlátozást a verseny idejére feloldották. Ezt legkésőbb a versenykiírásban közölni kell. Az értékelésbe csak a hivatalos mérési időn belül bemutatott halak számítanak. A hivatalos mérési idő megegyezik a verseny időtartalmával. Ez alól kivételt képez az V./6. pontban meghatározott műszaki meghibásodás, illetve az az eset, ha az adott csapat a mérlegelési szándékát minimum a saját beérkezési ideje előtt 20 perccel jelezte, és a mérlegelésre a versenyzőnek fel nem róható okból nem volt lehetőség. Ebben a speciális esetben, a mérlegelési szándék jelzése kizárólag telefonon elfogadott, a verseny szervezője, vagy a helyszínen kifüggesztett mérlegelők telefonszámán. És a telefonbeszélgetés során meg kell adni a mérlegeltetni kívánt halak faját és mennyiségét.

22. Az első indulási csoport várható beérkezése előtt 20 perccel  minimum 1 mérlegelő csónak a Befutási zóna közelében kell elhelyezkedjen. A beérkező versenyzőknek a partra lépés előtt a fogási lapjukat le kell adni a versenybíróknak.

23. A fénykép dokumentáción túl, minden csapat mérlegelőlapot kap, amelyre a versenybíróság felvezeti a fogásokat. A mérlegelőlapra a beérkezést regisztráló versenybíró felvezeti a beérkezés idejét, és azt hitelesíti. Értékelő lapot a duó egyik tagjának, valamint a versenybíróság egy tagjának fogásonként alá kell írni, ezzel hitelesítik és elfogadják az eredményt. Aláírás után darabszámra és mérési hosszra vonatkozó semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybíróság.

24. A mérlegelés során minden mérlegelt halról fénykép dokumentációt kell készíteni. A fényképen látszania kell a hal teljes hosszának, a csapat regisztrációs kártyájának, és a mérőcső cm osztásának.

25. A rendezők nem írhatják elő megkülönböztető jelzés használatát a még nem mérlegelt fogással rendelkező csapatok részére, tekintettel arra, hogy az csapatok további fogási esélyeit befolyásolhatja. A mérlegelő csónakoknak a pályát egymás között felosztva, azon rendszeresen, lassan végighaladva kell lehetőséget adni a fogással rendelkező csapatok számára, hogy azok jelezhessék a mérlegelésre vonatkozó igényt. Amennyiben a versenypálya jellege ezt indokolja, a szervező a mozgó mérlegelő csónakok helyett, vagy azok mellett, fix mérlegelő pontokat is kijelölhet. Ezek helyét a rendezők a verseny indításának helyszínén kifüggesztett pályatérképen kötelesek jelölni.

 

VII. VERSENYBÍRÓK

1. A versenybíróság (zsűri) az OVHB egy tagjából, vagy az OVHB által megbízott egy tagból, a versenyrendezőség részéről egy tagból, és egy független pergető szakbizottsági tagból áll. A zsűri minimum 3 maximum 7 tagból áll. Amennyiben a versenybíróságnak, valamely tagjával kapcsolatos esetben kell döntést hozni, az adott tag nem szavazhat.

2. Mérlegelők: lehetőleg minden megkezdett 10. csapat után 1db mérlegelő csónakot kell biztosítani a verseny rendezőjének. (Pl.: 24 csapat esetén 3 mérlegelő csónakot kell biztosítani) Ha a várható fogás mennyisége ezt indokolja, ettől el lehet térni. Az adott versenyhelyszínre szükséges mérlegelő csónakok számát a szakbizottsági tagok minimum egy hónappal a verseny időpontja előtt egyeztetik, figyelembe véve a versenyen induló csapatok számát, a vízterület méretét és sajátosságait, valamint a várható fogási eredményeket. A rendező köteles a szakbizottság tagjai által meghatározott számú mérlegelő csónakról gondoskodni. A mérlegelők között minden esetben lenni kell egy a rendező egyesülettől független személynek, aki a verseny ideje alatt végig a vízen tartózkodik. Az adott versenyen semleges mérlegelőről való gondoskodási kötelezettséggel érintett egyesület, ugyancsak a versenyt egy hónappal megelőzően kerül kijelölésre a szakbizottság által.

3. A versenybírók a versenyzőkétől eltérő színű VERSENYBÍRÓ feliratú megkülönböztető jelzést viselnek.

 

VIII. REKLAMÁCIÓ, ÓVÁS

1. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de az eredmény kihirdetését követő egy

órán belül írásban is be kell nyújtani. Ezt követően óvásnak helye nincs.

2. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 10 000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybíróság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csak versenyző nyújthatja be.

3. A versenybíróság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. A zsűri határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybíróság elnökének szavazata dönt.

4. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybíróság tanácskozásain kéznél kell lenni.

 

IX. ÉRTÉKELÉS

1. A versenyeken fordulónként rangsorolt értékelést kell készíteni. Az értékelésben a szabályoknak megfelelően fogott és tökéletes állapotban tartott ragadozó halak (csuka, harcsa, balin, süllő, kősüllő, domolykó, jászkeszeg, sügér, feketesügér) orrcsúcstól a farokúszó végig cm-ben mért hosszának a négyzetre emelt értéke adja a halak pontértékét (a duó két versenyzője által fogott halak pontértéke összeadódik). A halak hosszának mérésekor, minden megkezdett cm számít. (Pl.: 65.7 cm-es halat 66 cm-esként ként kell figyelembe venni, és 66X 66 =4356 pontot kap. A 65,1 cm-es halat szintén 66 cm- esként kell regisztrálni, és 66X66=4356 pontot kap.

2. A fogott halak hossza alapján számított pont egyenlőség esetén a több darab halat fogott csapat a kedvezményezett, azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.

3. A fenti pontozási rendszer a halak méretére bevezetett méretkorlátozással együtt érvényes. A

méretkorlát alatti halak sem a cm-es mérésbe, sem a fogott darabszámba, sem pedig a legnagyobb hal szerinti elbírálásba nem számítanak bele. A minimum méretet el nem érő halra a kerekítés nem vonatkozik. (pl. egy 34,9 cm hosszú csuka nem bemérlegelhető.

4. A kifogott halakra orrcsúcstól farokúszó végéig mérve az alábbi méretkorlátozás érvényes:csuka: 35 cm harcsa: 50 cm balin: 30 cm süllő: 30 cm kősüllő: 25 cm domolykó: 20 cm jászkeszeg: 25 cm sügér: 15 cm feketesügér: 20 cm  Indokolt esetben a szakbizottság többségi egyetértésével a rendező a fenti méretkorlátokat módosíthatja az általa rendezett fordulóra vonatkozóan. Ezt a módosítást a forduló kiírásában egyértelműen jelezni kell, továbbá a technikai értekezleten is fel kell rá hívni a csapatok figyelmét.

5. A fordulók kiértékelése alapján a duók helyezési számot kapnak. Az azonos fogási eredményt elérő duók olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő. A nullázó duók valamennyien a helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 duóból álló forduló 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap.) A fordulóra benevezett, de azon valamilyen oknál fogva részt nem vevő, vagy kizárt csapatok beszámítanak a halat nem fogó csapatok pontszámának kiszámításába annak érdekében, hogy a bajnokság valamennyi fordulóján egységes elvek szerint legyenek pontozva a halat fogó és nem fogó csapatok. A meg nem jelent, vagy kizárt csapatok azonban az így fordulón elért legmagasabb pontszám+10 ponttal kerülnek értékelésre a forduló tekintetében.

6. A bajnokság végeredményének értékelésekor az egyes fordulók helyezési számainak csapatonkénti összeadását követően legkisebb pontszámmal rendelkező duó a győztes.

7. Azonos pontszám esetén a fordulókon elért legjobb helyezési számok sorrendjében történik meg a rangsorolás. (például két duó fogása fordulónként: 6+4+2+1+5+1=19 helyezési szám, illetve 3+5+8+1+1+1= 19 helyezési szám, nyertes az, aki a három 1-es helyezési számú eredményt érte el). Amennyiben a bajnokság valamennyi fordulójának helyezési száma egyezik, úgy a fordulók során csapatonként fogott halak összesített pontértéke, annak egyezősége esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett, azonos darabszám esetén pedig a legnagyobb hal hossza dönt. Amennyiben a rangsorolás még így sem végezhető el, úgy a fordulók összesített rajtszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes. A szektor többi versenyzőjének ennek megfelelően módosul a versenyben elért helyezési száma.

8. Az értékelés összeállítását az OVHB képviselőjének vagy megbízottjának jelenlétében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. A bajnokságon az egyes fordulók külön-külön is értékelésre kerülnek, az első három helyezett páros serleget kap. A bajnokságon az összetett eredmények alapján az első három helyezett duó arany-ezüst- bronzérmet, illetve serleget kap, a bajnokság győztese egy évre megkapja a magyar bajnoki címmel járó vándorserleget. Az érmeket-serlegeket minden esetben az OVHB biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője vagy megbízottja adja át. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak.

9. A kizárt versenyző a forduló legmagasabb helyezési számát+10 helyezési számot kapja. A szektor többi versenyzőjének ennek megfelelően módosul versenyben elért helyezési száma. A szabálysértésekről az OVHB-t a jegyzőkönyvben értesíteni kell, amely megteszi az esetlegesen szükséges további intézkedéseket (fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – szükség esetén az etikai bizottság véleményezése után – kizárólagos joggal az OVHB dönt.

 

X. VERSENYDOKUMENTUM

1. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 

2. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával lehetőség szerint összhangban kell lennie.

3. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

 

XI. A VÁLOGATOTT KERET

1. A válogatott keretet a bajnokság első öt helyen végzett csapata alkotja.

2. A világbajnokságra utazó csapat az előző évi OB első két helyezett párosából és egy a kapitány által a válogatott keretből választott párosból áll össze.

3. A világbajnokságon induló kezdő csapat az előző évi OB első helyezett párosa, kivéve, ha erről az érintett páros írásban lemond. A lemondott páros helyett induló páros kiválasztása a szövetségi kapitányi jogkörbe tartozik.

4. Az első forduló után a szövetségi kapitány jelöli ki a második-harmadik fordulón induló két párost. A válogatott párosok cserélhetnek párt, de az egyik tagnak indulnia kell, és a másik tagnak /aki nem indul/ írásban nyilatkoznia kell erről. További előírás, hogy a helyettesítő csapattárs a válogatott keret tagja legyen.

5. Amennyiben a kerettagságról valamely duó lemond, a bajnokság résztvevői közül a rangsorban következő csapat lép a helyére.

6. A válogatott keret tagja csak az lehet, aki az adott év országos bajnokságán is indul.

7. Utazó keretből a szövetségi kapitány döntése értelmében kizárható az a csapat, amely nem vállalja, hogy legalább 1 tagja részt vesz a VB eredményességéhez szükséges felkészülésen.

8. 2021 évtől megkezdődik a csónakos pergető ranglista felépítése, amely 3 év eredményeit összesíti.  A 2021, 2022 és 2023-as évi országos bajnokságok eredményeivel feltöltve leghamarabb a 2024-es évi válogatott keret kijelölésénél már a ranglista eredményeket kell figyelembe venni.

Csónakos pergető ranglista pontszámítás módja:

A kvalifikáció pontszámításai: Az adott évi versenysorozatban a páros minden tagja számára maximum 80, az értékelt versenyelőzményekkel együtt összesen 160 pont érhető el. A pontozásban az előző 2 OB eredményei, és az adott évi OB eredménye szerepelnek. - tárgyévet kettővel megelőző, OB első helyezettjei 40–40 pontot kap, a másodikjai 39–39-et, majd a pontozás így egyesével csökken a 40. helyezettek 1–1 pontjáig. - tárgyévet megelőző, OB első helyezettjei 40-40 pontot kap, a másodikjai 39–39-et, majd a pontozás így egyesével csökken a 40. helyezettek 1–1 pontjáig. - az adott évi OB döntőjében az első helyezettek 80–80 pontot kapnak, a másodikak 78–78-at, majd a pontozás így csökken a 40. helyezettek 2–2 pontjáig.

A versenyszabályzat érvényes 2018. január 1-től. Módosítva 2020. február 24, 2021. február 12.