Műlegyező Versenyszabályzat  (MVSZ210212)  módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2021. február 12-től)

 

I. Rendezés, szervezés, résztvevők:

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. 

2. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik.Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes állami jeggyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői engedéllyel, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcím kártyával rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket. 

3. A műlegyező országos bajnokság nyílt, nevezéses verseny. 

4. A győztes versenyző elnyeri a műlegyező magyar országos bajnoki címet.

5. Az országos bajnokság nevezési díjai tartalmazzák a versenyek napjára a napi horgászjegy árát is.

 

II. A fordulók általános szabályai:

6. A kijelölt szektoroknak, amennyire csak lehetséges, minden versenyzőnek azonos feltételeket kell biztosítaniuk. 

7. A helyszínen a lehetséges zavaró tényezőket, mint pl. elektromos vezeték, híd, stb. ki kell zárni. 

8. A helyszínnek olyannak kell lennie, hogy a horgászati tevékenység közben ne kelljen a másik szektoron átmenni. Ezen túl a pályának lehetővé kell tennie a versenyzők folyamatos, lehetőség szerint megszakítás nélküli elhelyezését.

9. A versenypálya nem jelenthet semmilyen veszélyt sem a versenyzők, sem a pályabírók számára. 

10. A versenypálya kiválasztásakor gázolható folyóvizeket kell előnyben részesíteni. 

11. A rajthelyek (egyéni szektorok) hossza a minimum 50 méter maximum 200 méter. Ha a pálya hossza eléri a 200 métert, akkor nem kell a forduló közben helyet változtatni. Ha a pálya hossza csak 50 méter, akkor a forduló alatt minimum egyszer rajthelyet kell változtatni a versenyzőknek. 

12. A szektorokat egymástól el kell határolni és a határt egyértelműen jelölni kell. 

13. Az egyéni szektor teljes hossza szabadon horgászható, de el nem hagyható.III. A technikai értekezlet:

14. A technikai értekezletet az I. forduló előtt megrendezni, amelyen a versenyzőknek a megjelenés kötelező! A találkozó során a versenyzők általános tájékoztatásán túl, megtörténik az I. forduló szektorainak és a pályabírók sorsolása. A II. forduló sorsolása az első forduló utáni technikai értekezleten történik meg. 

15. A megnyitót és a versenyzők bemutatását az első forduló előtt kell lefolytatni. 

Az ünnepélyes eredményhirdetést az utolsó forduló után kell lebonyolítani, ahol minden indulónak és a szervező bizottság tagjainak megjelenése kötelező.

IV. Sorsolás
16. A sorsoláson a versenyző saját maga húzza a rajthelyét és a hozzá beosztott pályabírót. Kiemelt figyelmet kell fordítani az összeférhetetlenségre. 

17. Ha egy versenyző a sorsoláson igazoltan hiányzik, akkor a szervező bizottság vezetőjének vagy annak helyettesítőjének kell versenyző részére a rajthely sorsolást elvégezni . 

18. A szervezők, a versenyzők és a MOHOSZ hivatalos képviselőjének a jelenlétében és felügyeletével kell végezni a sorsolást. 

19. A helyszínen az első rajthelyet a versenypálya folyás szerinti felső részén végén kitűzni. 

20. A rajthelyek sorszámai a folyásiránnyal megegyező irányban növekednek

 

V. Versenyszabályok

21. Minden versenyzőnek a verseny megkezdéséig a pályabíróval közösen kell megkeresni a szakaszát. 

22. Lehetőség szerint minden versenyző mellé külön pályabírót kell biztosítani, akiknek a verseny szabályokkal tisztában kell lenni. A pályabíróknak, kitűzőt vagy egyéb megkülönböztető jelzést kell biztosítani a rendező szerveknek /pl: láthatósági mellény/. A pályabírónak kell:
ellenőrizni a felügyeletére bízott versenyző horgászati tevékenységét és felszerelését
ellenőrizni és leméri minden egyes fogást
kísérnie kell a felügyeletére bízott versenyzőt a fordulók után a rajthely közepére, ahol a fogást hivatalos verseny jegyzőkönyvben regisztrálja. /Versenyszabályzat melléklete tartalmazza a verseny jegzőkönyvet/ 
A pálya elhagyása előtt a versenyzőnek és a pályabírónak alá kell írnia a verseny jegyzőkönyvet, ezzel elfogadják a fogások érvényességét – ezután semmiféle reklamáció nem fogadható el.
A versenylap pontos vezetésének követelménye: a halfogás időpontjának feljegyzése, a futam végén az eredménylap ki nem töltött részének kihúzása.
A versenyző felelőssége:
a megfelelő biztonsági és életmentő felszerelések viselete, beleértve a szemüveget is.
a Szervezők által biztosított - név, rajtszám - azonosító kártyát jól láthatóan ki kell tűzni.
A verseny jegyzőkönyvet ellenőrizni kell és szignózni, ha az megfelelő.

23. A halfogó versenyt legalább három órás fordulóban kell végrehajtani. Ha bármiféle előre nem látott esemény miatt félbeszakad a verseny (pl vihar), a fordulót érvényesnek kell tekinteni, ha az legalább egy óráig tartott.

24. A versenyzők egyszerre csak egy bottal horgászhatnak, a tartalék horgászbotokat összerakva kell elhelyezni a pályabíró közelében a vízparton. 

25. Kiemelő hálót csak abban az esetben használhatnak a versenyzők, amikor a megfogott halat kifárasztás után kiemelik. A kiemelő szák maximum 122 centi hosszú lehet, de a pataki fordulókban, ha indokolt, a szák teljes megendegett hossza 2 méter. 

26. A versenyző köteles magánál tartani az előírt egy botot, egy horogszabadítót és halkiemelő szákot is.

27. A versenyzők vészhelyzetet kivéve nem kaphatnak külső segítséget.

28. A megfogott hal, akkor tekinthető érvényesnek, ha a hal a pálya területén belül került megakasztásra és fárasztás közben nem több mint öt percig úszott át a másik szektorba. A következő esetekben nem lehet a fogott halat számításba venni:
A; a versenyző szándékosan vagy hanyagságból megsebesíti a halat,
B; a hal nem a szem vonalától előre akadt horogra

29. A versenyző minden halat köteles megszákolni és ezt követően nem érhet a halhoz. A halat szákban kell kivinni a bíróhoz, aki kiakasztja a horgot ezzel ellenőrzi az akadás helyét és csali szabályos voltát. Mivel csak szakáll nélküli horgokat lehet használni, ezért ha szákolás után kiesik a hal szájából a légy, ezt a fogást is érvényesnek kell tekinteni. 

30. A hal szájából minden esetben el kell távolítani a horgot, nem lehet belevágni! Az elpusztult, vagy vélhetően elpusztuló halat a pályabírónak kell átadni, aki gondoskodik a hal állatbarát szenvedésektől mentes elhelyezéséről. 

31. A versenyzőnek a legnagyobb körültekintéssel és óvatossággal kell, visszaengedi a halat a vízbe.

32. A versenyzők a saját rajthelyükön belül szabadon mozoghatnak, a szomszédos versenyzők zavarása nélkül. A versenyző kizárólag csak a részére kijelölt terület határain belül dobhatja, vezetheti műlegyét. Fotósok és operatőrök jogosultak a rajthelyre való belépésre, amennyiben nem zavarják a versenyt, és a belépést a pályabíró engedélyezi, előzetes versenyzői állásfoglalás után.

33. A verseny kezdetét hangjelzés jelöli. Ha nem ez hallható, akkor a pályabíró szava a döntő. 

34. A második hangjelzés a verseny végét jelzi - ennek elhangzása után csak már csak a horgon lévő hal számít a versenybe, de csak abban az esetben, ha a hangjelzés utáni 10 percen belül a hal szákba kerül.

35. A verseny során a pályabíró a felügyeletére bízott horgásszal egyvonalban a vízparton áll oly módon, hogy ne zavarja a horgászt, de ellenőrizhesse a halfogást.

36. A horgászbotok hossza maximum 366 centiméter lehet. 

37. A versenyeken kizárólag gyári zsinór használható, de azon belül bármilyet típus alkalmazható, kivétel az ólombetétes zsinórok. A zsinórnak legalább 22 méteresnek kell lennie, „shooting head” típusú zsinórok nem használhatók és a zsinór nem súlyozható. A zsinór minimális átmérője 0,55mm.

38. Az előke lehet csomózott, vagy gyári, de nem lehet rá súlyt vagy lebegtetőt, kapásjelzőt tenni. A hossza nem lehet nagyobb, mint a bot kétszerese és csak egy véghurok lehet rajta, amivel a legyezőzsinórhoz csatlakozik és ennek hossza nem haladhatja meg a 10 cm. Átmérője a legyező zsinórtól kezdve, sehol nem növekedhet (egyenletes, vagy csökkenő vastagságú lehet)

39. Légy lehet úszó, vagy süllyedő, de súlyozás csak a horog szárán alkalmazható rajta. A horog kizárólag szakáll nélküli illetve lenyomott szakállal lehet. Súlyozva csak úgy lehet, ha fölé van építve/kötve a légy, de maximum 4 mm-es (wolfram stb.) fejet lehet használni. A befestés nem számít kötésnek.

VI. Versenybizottság

40. Versenybizottság felállítására a versenyzői találkozó előtt kerül sor. A versenybizottság feladata lesz a beérkező bárminemű panasz jogorvoslata. 

41. A versenybizottság bemutatása az első technikai értekezleten történik.  

42. A versenybizottság elnöke a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottságának elnöke illetve általa megbízott képviselője, a zsűri tagjai az OVHB jelenlévő tagjai és a MOHOSZ tagszövetségének, vagy annak tagegyesületének , és a szakági szakszövetség egy-egy képviselője 

43. A zsűri tagjainak végig a helyszínen kell tartózkodniuk, hogy a panaszokat megvizsgálják. 

44. Azt a helyet, ahol egy, vagy több versenybizottsági tag megtalálható, jelölni kell. Bármely panaszt, kivéve a rangsorolást, a forduló vége után azonnal kell benyújtani. A panaszt szóban is meg lehet tenni, de azonnal írásban is meg kell erősíteni. A panasztételre a forduló végétől számítva 30 perc áll rendelkezésre. 

45. A rangsorolással kapcsolatos panaszokat a hivatalos eredmények közlése után kell benyújtani. A panasztételre a hirdetés végétől számítva 30 perc áll rendelkezésre.  

46. 10 000 Ft-os letétet kell fizetni a versenybizottságnak minden írásbeli benyújtott panasz után. Ha a zsűri nem hagyja jóvá a panaszt, akkor a letét az Országos Versenyhorgász Bizottság számlájára kerül. 

47. Minden szabályszegést és figyelmeztetést közölni kell a versenybizottság felé, amely az egyetlen testület, amely a kizárásos büntetést meghozhatja. 

48. A versenyzőt, aki a szankció alanya, azonnal informálni kell a szankciók tényéről. 

49. A versenybizottságnak, a pályabíróknak és minden versenyzőnek a szabályokról teljes tudással kell rendelkezniük és kötelességük azok maradéktalan betartása. 

50. A versenybizottság egyszerű többséggel hozza meg döntéseit és a bizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a pályabírói bejelentésekről. 

51. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. További szankciókat az Országos Versenybizottság hozhat.

VII. Szankciók

52. A szabályok megsértésért a pályabírónak kel figyelmeztetni az adott versenyzőt.

53. Az Országos Versenyhorgász Bizottság szankciói érvényesek a szabályszegésekkel kapcsolatban és döntést a versenybizottságnak kell meghoznia. A verseny közbeni szabályszegéseket a pályabírónak kell megállapítania, és figyelmeztetni a versenyzőt, valamint feljegyeznie azokat. 

54. Bármelyik versenyző kizárható, ha nem etikus és nem sportszerű a viselkedése és a magatartása, vagy éppen szándékosan zavarja a másik versenyző horgászatát és halfogását. 

55. Egy horgász kizárásakor a versenyző tovább nem folytathatja a versenyzést, és a rangsoroláskor az utolsó helyre kerül elért eredményétől függetlenül 

56. Ha egy versenyzőt figyelmeztetnek, ezt feljegyzik, ha újabb szabályszegést követ el, akkor ezt visszaesésnek könyvelik el, és a versenybizottság dönthet a kizárásról

VIII. Rangsorolás

57. A rangsorolás és a pontozás a következők szerint történik minden forduló esetében: minden 18 cm-él nagyobb hal számít értékelhető fogásnak. Egyszeri 100 pontot kap minden értékelhető hal, valamint centinként további 20 pontot. E kettőnek az összege adja az összes pontszámot. A megfogott halakat az orra hegyétől a farka végéig kell mérni. A minimum méret valamint a beszámítható fajok az mindenkori versenyhelyszíntől függőek.b. az így keletkező legtöbb pontszám alapján történik a helyezési sorrend kialakítása, azaz a legtöbb összesített pontszámot elérő versenyző kapja meg a legkisebb – 1-es - helyezési sorszámot, a következő legtöbb pontszámot elérő a 2-es helyezési sorszámot, és így tovább. Az egyes fordulókban ha valaki egy halat sem fogott, az helyezésnek kapja az adott fordulón megjelent versenyzők számával azonos pontot kap. Aki bármilyen okból nem tudott részt venni a fordulón, az az OB-ra nevezettek számának megfelelő pontot kap.  A versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes Azonos helyezési szám esetén a halfogásban összességében elért pontszám dönt. Ismételt egyenlőség esetén az első fordulóban elért legnagyobb pontszám dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 100+40=140 pont, illetve 120+20=140 pont, nyertes az, aki a 120 pontos eredményt érte el). Ha további egyenlőség van, akkor a második fordulóbéli pontszáma a mérvadó. Az értékelés összeállítását a Versenybizottság végzi, amely egyúttal hitelesíti az eredményt. Aláírások nélkül az eredmény nem véglegesíthető.

IX. Edzés

Edzésre lehetőséget kell biztosítani a versenyt megelőzően. Az edzések idejére a versenyzőnek kell az érvényes területi engedélyről gondoskodni.Legkésőbb a versenyt megelőző 2. nap 0.00 órától a helyszínt le kell zárni, általános horgászati tilalmat kell elrendelni.

X. A csónakos forduló speciális szabályai.

58. Minden csónakban azonos számú versenyzőnek kell lenni, egy vagy két fő, plusz a pályabíró.

59. Minden versenyző azonos ideig irányíthatja a csónakot. Éremfeldobással kell eldönteni, hogy melyik versenyző kezdi a csónak irányítását.

60. A csónakot irányító versenyző választhatja ki a helyet és az irányt horgászás közben. A másik versenyzőnek ezt tiszteletben kell tartani. A csónakot irányító versenyző hozhatja meg a taktikai döntéseket is, például ki hol üljön, hogy meg kell-e állítani a csónakot vagy sem és, hogy merre menjenek. 

61. A csónakot legalább 20 perccel a forduló megkezdése előtt el kell indítani a kikötőből. 

62. Egyetlen csónak sem közelíthet meg 50 méternél közelebb egy másikat kivéve, ha ezt biztonsági okok indokolják.

63. Csak ülve lehet horgászni és dobni, és evezés közben tilos a horgászat, még az előke végén lévő légy sem lóghat a vízbe.

64. A hal szákolását a versenyzőnek, vagy kérésre a pályabírónak kell végezni.

65. A versenyző csak a hal szákolása közben állhat fel.

66. Minden versenyzőnek kötelező a mentőmellényt felvenni indokolt esetben, például vihar közeledtével. 

67. Ha két versenyző ül, egy csónakban akkor egymásnak mérhetik a megfogott halakat az erre rendszeresített mérőedényben, és bejegyzik a fogást. 

68. Ha véletlenül a halak valamelyike mélyre nyeli a légy horgát akkor is ki kell szabadítani a horgot, és a halat el kell tenni egy haltartó szákba és a forduló végén át kell adni a pályabírónak.

69. A Hámori tavon engedélyezett a horgony használata, de 40 percenként kötelező minden csónaknak minimum 20 méterrel eltávolodni az addigi pozíciójától.

70. A Hámori tavi csónakos forduló időtartama 4 óra. 

71. Versenyzőnként csak egy legyes bot lehet összerakva egy időben a csónakban.

72. Amennyiben az Országos Bajnokságra jelentkezők száma meghaladja a rendelkezésre álló csónakokban található “horgászhelyeket”, a Hámori tavi forduló több menetben kerülhet megrendezésre.


XI. Ranglista

A műlegyező szakágban 3 év eredményeit egy ranglistán összesítjük. Ennek elsősorban a válogatott keret összeállításánál van jelentősége, és csak a jövőre nézve, vagyis először a 2024-es VB-re lesz aktuális. A válogatott összeállításában: 

2021-ben, a 2022-es VB-re az évi ranglista számít , 2022-ben, a 2023-as VB-re a 2021 + 2022 ranglista , 2023-ban, a 2024-es VB-re a 2021 + 2022 + 2023 ranglista összesített pontjai a mérvadók 

A ranglistán az aktuális, idei év eredménye 100% értékben számít, a tavalyi 50%-ban, a két évvel előtti pedig 50%-ban. Az OB helyezések a következő pontokat adják:  1. 100 2. 80 3. 70 4. 65 5. 60 7. 55 8. 50 9. 45 10. 40  11. 35  12. 30  13. 25  14. 20  15. 15  16. 10  17. 5  18. 4  19. 3  20. 2 

A nemzetközi versenyeken szerezhető tapasztalatokat szorgalmazva, előre meghatározott külföldi versenyeken elért eredmények pontokat jelentenek a ranglistán. Lehetőség szerint minden évben 2-3 külföldi versenyre (szlovák-cseh-lengyel) 10-12 versenyző tud benevezni. Túljelentkezés illetve helyhiány esetén elsősorban a ranglista első fele kap lehetőséget, de remélhetőleg minden érdeklődő legalább egyszer.  Ezeken a versenyeken további pontokat lehet szerezni a ranglistára, de csak az egyik, az adott év külföldi versenyein elért legjobb eredményt lehet beszámítani, a következő értékben. A magyar részvevők közül elért legjobb eredmény ér 20 pontot, a második 15-öt, a harmadik legjobb 10 pontot, és az összes többi részvevő 3 pontot szerez. Vagyis aki az egyik versenyen legjobb lesz, a másodikon pedig harmadik, az 20 pontot kap. Aki csak egy versenyre megy, de ott második legjobb, az 15-öt. Aki több versenyen is részt vesz, de nem kerül a legjobb 3 közé, az 3 pontot kap.

 

XII. Egyebek
 

73. Szigorúan tilos a versenyt bármely elektromos erőmű, nagyfeszültségű távvezeték 50 méteren belüli távolságában megtartani (elektromos vezetékek, transzformátorok, hálózatok is)

74. Vihar esetén érvényes szabályok: a) Ha vihar tör ki az előkészületek előtt vagy alatt: a horgászoknak nem engedélyezett, hogy a helyükön maradjanak, vagy, hogy előkészítsék a felszerelésüket. Szignál jelzi a horgászterületre való belépés elhalasztását, vagy azt, hogy hagyják abba az előkészületeket. (10-szer szaggatott hangjelzés). Ha az időjárási körülmények engedik, akkor a tervnek megfelelően a versenyt le lehet folytatni, vagy le lehet rövidíteni (a versenynek legalább egy órásnak kell lennie). Ha az időjárási körülmények nem javulnak, vagy a terv nem engedi a verseny végrehajtását, akkor a fordulót egyszerűen törlik (a versenybizottság döntése alapján) b) Ha vihar tör ki a forduló alatt: A fordulót azonnal meg kell szakítani (a szervezők speciális folyamatos szaggatott hangjelzést adnak), és minden versenyzőnek fedezékbe kell vonulnia. Ha az időjárási körülmények engedik, a fordulót folytatni lehet, és 3-szor szaggatott hangjelzés fogja tudatni a versenyzőkkel, hogy visszatérhetnek a pozícióikhoz; egy másik jelzés, 5 perccel később pedig azt jelenti, hogy folytathatják a horgászatot. A forduló időtartamát lerövidíthetik, ha a programnak megfelelően a tervezett 3 órás fordulót nem tudják megtartani.

75. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés).

76. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB valamint a Versenybizottság állásfoglalásai a mérvadók.

77. A fordulók helyi adottságait figyelembe véve valamelyest el lehet térni az OVHB által elfogadott Műlegyező szabályzattól, de azt indokolni kell, és előzetesen egyeztetni kell a versenyt lebonyolító szervezet, a műlegyező szakbizottság és az OVHB között. Ha eltérés vagy változás van valamilyen kérdésben, akkor azt a verseny időpontja előtt legalább egy hónappal tudatni kell a versenyzőkkel és az OVHB honlapján is meg kell jeleníteni. 

78. Az országos fordulók végén az eredmények alapján ki kell hirdetni az országos bajnokot.

79. A válogatott keretet a ranglista első 10 helyezettje alkotja. A világbajnokságra utazó csapatot a válogatott kerettagságot szerzett versenyzőkből, a kapitány jelöli ki.

80. Az itt nem említett kérdésekben és felmerülő kérdésekben az OVHB szabályai és döntései a mérvadóak. 


Módosítva Az OVHB elfogadásával 2021. február 12-én.