Harcsafogó Versenyszabályzat (HVSZ210212) módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2021. február 12-től)

 

I. RENDEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Verseny-horgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. 

2. Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcím kártyával rendelkezzenek.

3. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek tagjai vehetnek részt. A duó tagja lehet külföldi versenyző is, amennyiben Magyarországon bejelentett lakcímmel és érvényes magyarországi horgászengedéllyel, valamint az előzőknek megfelelő magyarországi egyesületi tagsággal rendelkezik. 

4. A harcsafogó országos bajnokságot a jelen szabályzat szerint kell megrendezni, a győztes duó elnyeri a magyar országos bajnoki címet.

5. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjaira a napi területi horgászjegy árát is.

 

II. HELYSZÍNEK KIVÁLASZTÁSA

6. A kijelölt versenypályát a Versenysport Szakszövetségi Iroda tagjainak előzetesen meg kell tekintenie.

7. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi duó részére. Amennyiben az adott vízterületen valamely horgászrendi korlátozás van érvényben, azt a kiírásban ismertetni kell, s azt valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

 

III. A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

8. A harcsafogó országos bajnokság nyílt, egyéni nevezéses verseny. A versenyre párosával lehet nevezni, egy duó két versenyzőből áll, a jelen szabályzat szerint „egyéni” alatt a „duó” -t kell érteni. A duó összetételében sem nembeli, sem korbeli korlátozás nincs.

9. Az országos bajnokság 2 fordulóban kerül lebonyolításra, minden fordulón kötelező részt venni. Hátráltatása esetén a csapat köteles a távolmaradását, és annak okát a verseny szervezőjével közölni. 

10. A fordulók időpontját és helyszínét a MOHOSZ hivatalos honlapján, (www.nyito.mohosz.hu) minden év március 1-ig, nyilvánosságra kell hozni. Az OVHB hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu honlapján a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat jelentet meg. Bármilyen változás esetén a verseny szervezője, a nevezéskor leadott email címre küldött elektronikus levélben is adhat tájékoztatást, amit szintén hivatalos információként kell elfogadni. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást csak az OVHB jóváhagyásával lehet módosítani, és a módosításokat minden lehetőség szerint a versenyre kijelölt első edzésnap előtt el kell juttatni a versenyzőkhöz

11. Párcserére a bajnokság folyamán nincs lehetőség! A versenyen csak benevezett és regisztrált duók indulhatnak.

12. Az a duó, amely a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a zsűri engedélyezheti a részvételt.

13. A bajnokságon az egyes fordulók időtartama 96 óra.  

14. Ha a forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 48 órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként kell értékelni.

15. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, amennyiben ez az emberéletet veszélyezteti (villámlás) és a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre, és 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, a minimum 48 óra hosszúságig, ha a körülmények nem teszik lehetővé a teljes 96 órás versenyidő betartását.  A verseny megszakításáról a versenybizottság elnöke a szervező szövetség, vagy egyesület fő szervezőjének és a versenybizottság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

 

IV. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

16. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók).

17. A versenyzőknek a fordulók előtt sorsolással kell horgászhelyet húzniuk. 

18. A sorsolást a Versenysport Szakszövetségi Iroda képviselője, vagy megbízásából az szervezőbizottság egy tagja irányítja. 

V. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

19.  A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.

20. Az elektromos motor használata engedélyezett, amennyiben ezt a helyi szabályzat is megengedi. Halradar, szonár és GPS használata megengedett.

21. A párosoknak rendelkezniük kell nagyméretű harcsaponyvával, szilikonnal, gumival védett pányvával, mérlegelő állvánnyal.

22. A halak kiemelése kizárólag kézzel vagy nagyméretű merítővel történhet. A vágóhorog használata tilos!

23. Csapatonként 4 bot használata engedélyezett, botonként maximum 3 horoggal.

24. A versenyen partról dobva, és csónakból behúzva egyaránt lehet horgászni, de a horgászat csak partról történhet. A behordás maximális távolságát a technikai értekezleten határozzák meg. A csónak használata során a jogszabályban előírt kötelező védelmi felszerelések (mentőmellény, 5 méter kötél, súly etc.) meglétét a regisztrációkor a versenyző köteles bemutatni! A csónakból horgászni, pergetni tilos!

25. Csaliként használható élő vagy élettelen csalihal, kagyló, tintahal, giliszta, nadály, harcsa pellet és bojli. 

26. Éjszaka a horgászhelyet folyamatos fehér fénnyel kötelező megvilágítani de ügyelni kell arra, hogy a fényforrás a szomszédokat nem zavarhatja.

27. Reflektor csak veszély esetén használható!

28. A horgász a hal fárasztása és a megszákolása során idegen segítséget igénybe vehet.

VI. VERSENYBÍRÓK

29. A versenybizottság az Versenysport Szakszövetségi Iroda egy tagjából, vagy az általa megbízott szervező, és a versenyrendezőség részéről megválasztott tagból áll. A versenybizottság minimum 3 maximum 7 tagból állhat. 

30. Mérlegelők: a versenyen a szervezők gondoskodnak megfelelő számú mérlegelő csapatról.

31. A versenybírók és a mérlegelők megkülönböztető jelzést viselnek.

 

VII. REKLAMÁCIÓ, ÓVÁS

32. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de az eredmény kihirdetését követő egy

órán belül írásban is be kell nyújtani. Ezt követően óvásnak helye nincs.

33. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6 000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csak versenyző nyújthatja be.

34. A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt.

35. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lenni.

 

VIII. ÉRTÉKELÉS

36. A versenyen kizárólag az élő szürkeharcsa kerül értékelésre. Az elpusztult szürkeharcsa nem értékelhető. A kifogott szürkeharcsák méretkorlátozás nélkül értékelhetők. 

37. A kifogott halak grammonként 1 pontot érnek (pl. egy 7530 grammos szürkeharcsa 7530 pontot ér.) 

38. Mérlegelésre minden nap minimum kétszer, a reggeli órákban és a délután folyamán kerülhet sor, de ha a fogások, vagy a halak biztonsága indokoltá teszik, eseti mérlegelés is kérhető. Ennek elbírálása a versenyszervezők feladata.

39. A versenyeken fordulónkénti a fogott súly alapján, rangsorolt értékelést kell készíteni. A forduló értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező páros a győztes. A bajnokságot a két forduló összesített pontszámai alapján, a legkisebb pontszámot elérő páros nyeri. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt. Egy fordulón belüli pontazonosság esetén, a legnagyobb fogott hal súlya dönt.

40. A mindkét forduló külön-külön is értékelésre kerül. Az első 3 helyezett páros minden fordulóban serleg díjazásban részesül, míg az összetett eredmény alapján a dobogós párosok egyedi érmet és serleget kapnak, és a győztes páros elnyeri a magyar bajnoki címet és az ezzel járó vándorserleget is. A bajnokságon a legnagyobb harcsa kifogója külön díjazásban részesül.

41. A fordulókon és a két forduló összesített eredménye alapján azonos pontszám esetén a nagyobb harcsát fogó páros a győztes. 

42. Az értékelés összeállítását az Versenysport Szakszövetségi Iroda képviselőjének vagy megbízottjának jelenlétében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető.

 

IX. VERSENYDOKUMENTUM

43. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 

44. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. 

45. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

 

Jelen szabályzat az OVHB által elfogadva: 2021. február 12-én.