A  Parti Pergető Országos Bajnokság Versenyszabályzata

 

PPOB 2019 2 9

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet. 
2. Az országos bajnokságokon ( Parti Pergető Országos Bajnokságon), való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcím kártyával rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.
3. A parti pergető bajnokságokat a jelen szabályzat szerint kell megrendezni. 
4. A parti pergető bajnokságok lebonyolításának rendje: 
4.1 A parti országos pergető bajnokság egyéni, nyílt nevezéses verseny.  4.2 A bajnokságot két szakaszban kell megrendezni. 4.3 Az elődöntőket 2 fordulóban kell megrendezni, lehetőség szerint 20 fős szektorban (vagy szektorokban), fordulónként 4 etapban úgy, hogy minden versenyző lehetőség szerint minden szektorban horgásszon. A döntőt 30 résztvevővel, két fordulóban, 15 fős szektorban (vagy szektorokban) kell megrendezni úgy, hogy minden versenyző lehetőség szerint minden szektorban horgásszon. A győztes elnyeri a parti pergető magyar országos bajnoki címet. 
A versenyzők számára edzeni, pergető horgászatot folytatni a versenypályának kijelölt szakaszon, versenykiírás szerint lehetséges. Közvetlen a versenynapok előtti napokon, minimum 1 nap edzési lehetőséget biztosít a rendező, mely napon a versenypályának kijelölt szakaszon kizárólag a versenyen résztvevő versenyzők horgászhatnak, 07 órától 14 óráig. 4.4 Az egyes fordulók időtartama 4 etap x 45 perc. 4.5 A rendező köteles gondoskodni arról, hogy a verseny kezdetét és végét jelentő jelzés egyértelmű legyen, és azt a pálya teljes területén a versenyzők észleljék. 4.6 Ha a fordulókat alkotó etap valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 15 percet meghaladó horgászat esetén szabályos etapként kell értékelni. Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után az indítási ponton gyülekeznek. Az etap újbóli elindítása esetén a félbeszakított etap beindulási rácsa szerint foglalják el a horgászhelyeiket a versenyzők. Amennyiben azegyes fordulókban versenyzők 2 értékelhető etapot teljesítenek akkor azt a fordulót értékelhetőnek kell tekinteni, a két etap alapján ki kell hirdetni a forduló eredményét. 4.7 A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés. 4.8 A kijelölt versenypályát a pergető horgászok által megválasztott szakági bizottság tagjainak előzetesen meg kell tekintenie. Ragadozóhalat telepíteni a versenyt megelőző tíz napban a szakági bizottság előzetes értesítése mellett lehet. A szakági bizottságnak lehetőség szerint legalább 1 fő bizottsági tag jelenlétéről gondoskodnia kell a telepítés során. Pisztráng telepítése esetén a telepítés(eke)t lehetőség szerint a versenyeket megelőző napokon, vagy azokhoz minél közelebbi időpontban kell elvégezni, a versenypálya teljes hosszát tekintve egyenletesen. 4.9 A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi induló részére. A versenyeket folyókon, csatornákon, patakokon, tavakon, víztározókon lehet megrendezni. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást. 4.10 Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjára a napi területi horgászjegy árát is. 4.11 A bajnokságok időpontját és helyszínét a MOHOSZ hivatalos honlapján, minden év február 1-ig, nyilvánosságra kell hozni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu honlapján a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat jelentet meg. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást és az egyes fordulókba nevezett versenyzők létszámát csak az OVHB jogosult módosítani. 4.12 Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a versenybizottság engedélyezheti a részvételt. A versenyen csak benevezett és regisztrált versenyzők indulhatnak. 4.13/a A 2021. és a 2022. évi válogatott keret  az előző évi Parti Pergető Országos Bajnokság döntőjének helyezési sorrendje szerinti 1–9 helyezett versenyzőjéből áll.  4. 13/b 2021. és a 2022. évi világbajnokságra utazó válogatott csapat  5 főből áll, amely a tárgyévet megelőző Országos Bajnokság döntőjének helyezési sorrendje szerinti első 5 fő (4 fő versenyző és 1 fő tartalék. Amennyiben a utazó válogatott valamely tagja írásban nyilatkozik, hogy a világbajnokságon nem tud részt venni, vagy a válogatott tagságáról lemond a helyezési sorrendben következő versenyző kerül a válogatott keretbe. A világbajnokság első fordulójában a magyar bajnokság első 4 helyezett versenyzője horgászik. A világbajnokság második fordulójában a szövetségi kapitány által kijelölt négy versenyző horgászik. 4.13/c 2023 évtől a válogatott keret 9 főből áll, a hivatalos MOHOSZ magyar Parti Pergető Ranglista előző évi első hat helyezettje és az előző évi országos bajnokság első három helyezettje alkotja a magyar válogatott keretet. A válogatott keret kihirdetése az alábbiak szerint: - amennyiben az előző évi OB döntőjének első három helyezettje és az összesített MOHOSZ hivatalos magyar parti pergető előző évi ranglista első hat helyezettje között azonos versenyző(k) szerepel(nek), akkor az MOHOSZ hivatalos magyar Parti Pergető Ranglista összesített listáján sorban következő helyezettje kerül a válogatott keretbe. 4.13/d A MOHOSZ hivatalos magyar parti pergető ranglista:  a tárgyévben valamint az előző két évben OVHB által kijelölt versenyek helyezési számai alapján kiszámított pontrendszer szerint.  Minden adott évben az országos bajnokság selejtezője és döntője, valamint egy Magyarországon megrendezett TROUT AREA verseny, és egy Külföldön megrendezett OVHB által kijelölt nemzetközi verseny számít bele a következők szerint: - tárgyévet kettővel megelőző, OB döntő első helyezettje 80 pontot kap, a második 76-ot, majd a pontozás így négyesével legfeljebb a 20. helyezett 4 pontjáig; - tárgyévet kettővel megelőző, OB selejtezők első helyezettjei 40 pontot kapnak, a másodikok 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 2 pontjáig; - tárgyévet kettővel megelőző, OVHB által kijelölt 1db TROUT AREA verseny első helyezettje 40 pontot kap, a második 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 2 pontjáig; - tárgyévet kettővel megelőző, az OVHB által kijelölt 1db külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi versenyen részt vett legjobb helyezést elérő magyar versenyzője 40 pontot kap, (feltétele a minimum 10 magyar versenyző részvétele a versenyen) a másodikak 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezett 2 pontjáig - tárgyévet megelőző, OB döntő első helyezettje 80 pontot kap, a második 76-ot, majd a pontozás így négyesével csökken legfeljebb a 20. helyezett 4 pontjáig; - tárgyévet megelőző, OB selejtezők első helyezettjei 40 pontot kapnak, a másodikok 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 2 pontjáig; - tárgyévet megelőző OVHB által kijelölt 1db TROUT AREA verseny (ennek versenyszabályzata jelen versenyszabályzat folytatásaként olvasható) első helyezettjei 40 pontot kap, a második 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 2 pontjáig; - tárgyévet megelőző, az OVHB által kijelölt 1db külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi versenyen részt vett legjobb helyezést elérő magyar versenyzője 40 pontot kap, (feltétele a minimum 10 magyar versenyző részvétele a versenyen) a másodikak 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezett 2 pontjáig; - az adott évi OB döntőjében az első helyezett 160 pontot kap, a második 152-őt, majd a pontozás így csökken nyolcasával, legfeljebb a 20. helyezett 8 pontjáig; - az adott évi OB selejtezők első helyezettjei 80 pontot kapnak, a másodikok 76-ot, majd a pontozás így négyesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 4 pontjáig. - az adott évi, OVHB által kijelölt 1db TROUT AREA verseny első helyezettje 40 pontot kap, a második 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 2 pontjáig; az adott évi, az OVHB által kijelölt 1db külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi versenyen részt vett legjobb helyezést elérő magyar versenyzője 40 pontot kap, (feltétele a minimum 10 magyar versenyző részvétele a versenyen) a másodikak 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezett 2 pontjáig. 4.13/e 2023. évtől világbajnokságra utazó válogatott csapat 5 főből áll. - a válogatott csapatot az előző évi OB első helyezettje, a MOHOSZ hivatalos magyar parti pergető ranglista előző évi első helyezettje, valamint a válogatott keretből a kapitány által kijelölt három fő alkotja.

  • Amennyiben az előző évi OB első helyezettje és az előző évi parti pergető ranglista első helyezettje megegyezik, akkor a kapitány a válogatott keretből négy főt jelölhet.
  • A tartalék kijelölése a kapitány feladata
  • Amennyiben a válogatott keret valamely tagja írásban nyilatkozik, hogy a világbajnokságon nem tud részt venni, vagy a válogatott tagságáról lemond a MOHOSZ hivatalos magyar parti pergető ranglistán sorrendben következő versenyző kerül a válogatott keretbe. 

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

5. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók). A versenyzőknek sorsolással kötelezően rajtszámot kell húzniuk. A rajtszám az adott szektorban az első etap indulási számát jelenti, egyúttal meghatározza a többi etapra vonatkozó indulási számokat tartalmazó rácsot. A szektorba történő belépés az előre meghatározott sorrend szerint az indulási számok alapján történik 6. A sorsolást az OVHB tagja, vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. 7. A bajnokságokon a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

8. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. 9. A versenyen csak partról, vízbelépés nélkül lehet horgászni.10. A versenypályát 1 vagy 2 szektorra kell felosztani. 11. A horgászhelyek a vízterület adottságait figyelembe véve 5-20 méteres (nem feltétlenül azonos) hosszban, folytatólagosan kerülnek kijelölésre. A szektorban legalább az induló versenyzők száma kétszeresének megfelelő számú horgászhelyet kell kialakítani.  A versenypályát határoló kordonnal el kell különíteni, a segítők és érdeklődők a kordonon belülre nem léphetnek. 12. Minden fordulóban, az adott szektorban a versenyzők 4 db verseny etapot horgásznak, egyenként 45 perces versenyidővel. 13. Minden etap elején a szektor közepén elhelyezett indító pontról a versenybíró indítja a versenyzőket 10 másodperces időközönként. Indításkor a szektorba történő belépés után előzésre nincs lehetőség. A versenyzők a szektor közepén a versenybírónál gyülekeznek az etapok után. A 45 perces horgászidő leteltével a versenyzőknek legfeljebb 10 perc áll a rendelkezésükre a szektorban elhelyezett indítópontra történő visszajutására. 14. A versenyzők a horgászhelyeiket a szektorban indítási sorrend szerint foglalják el, az elfoglalt horgászhelyen a versenyzők a verseny kezdetét jelző dudaszó után kezdhetik meg a horgászatot. 15. A verseny elindítását jelző dudaszó után, a szektorban a horgászhelyek a verseny ideje alatt szabadon változtathatók. A versenyző a szektorában csak olyan horgászhelyre léphet, ahol másik versenyző nem tartózkodik. 16. Ha két versenyző azonos időben lép be a horgászhelyre, akkor a folyásiránynak ellenkezőleg haladó versenyző a kedvezményezett! 17. Etetni TILOS! 18. A kifogott halak regisztrálása folyamatosan történik. 19. A fogást a versenybírónak azonnal jelezni kell, a horgászat a hal regisztrálásáig (a fogást igazoló nyugta átadásáig, vagy a versenybíró ezirányú jelzéséig) nem folytatható. A halakat tárolni tilos! Regisztrálás után minden halat azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. Versenyben nem számító, de kifogott halakat kíméletesen kell visszahelyezni. 20. A halak kiemelése kizárólag gumírozott hálójú merítő szákkal történhet. Merítő szákról a versenyző gondoskodik, használata kötelező! A szák csak szákolásra használható (elakadt csali kiszabadítására nem!) Halat a vízben kell szákolni a merítő vízfelület alatti alátolásával, vízfelületből kiemelt hal alá tolt merítővel megszákolt hal (reptetett hal) nem értékelhető. Halat kézzel érinteni vagy földre letenni TILOS. Horogszabadítás esetén a merítőszák hálójával együtt szabad megfogni a halat! Hal vízbe történő visszahelyezés csak a merítőszakkal történhet. 21. A verseny ideje alatt a versenyző a ruházata fölött köteles rajtszámot viselni, amit a szervezők biztosítanak részére. 22. Horgászni csak a vízpart erre kijelölt szakaszán, az előre meghatározott szektor(ok)ban más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen kézben tartott bottal lehet. A versenyzőnél, vagy a szektor közepén kijelölt helyen (versenybíró) bármennyi felszerelt bot rendelkezése állhat. A versenyző több botot is magánál tarthat a verseny ideje alatt, de horgászni csak egyetlen kézben tartott bottal lehetséges. A másik a botot nem tartó kéz az orsó hajtókarját folyamatosan fogja a horgászat közben. Egy kézzel - pl. vezetni-úsztatni nem lehet a csalit. 23. Másik szektorba átdobni, onnan halat fogni tilos! 24. A versenyen bármilyen pergető módszer, de csak egyetlen műcsalival szerelt készség használható. A műcsalin kizárólag szakáll nélküli, vagy lenyomott szakállú horog használható. A horgo(ko)n semmilyen attraktor (pl. gyöngy, toll, szőr, stb.) elhelyezése nem engedélyezett. A horogszár annak felső 1/3-ban lehet csak súlyozott. A zsinóron súlyt elhelyezni tilos (pl. drop shot, carolina rig). A horgászbot megengedett legnagyobb hossza 275 centiméter. A horog minőségét (szakálnélküliségét) a mérlegelőnek ellenőrizni kötelező. 25. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele. Ezeket kíméletesen, a kiemelésre szolgáló szákban élve kell tartania regisztrációig.  Az értékelésbe a versenyidő végét jelző dudaszó megszólalásakor már a merítőben lévő (megszákolt) hal számít bele. A dudaszó megszólalásakor még vízben lévő (fárasztás alatti) halat megfogás után azonnal (regisztráció nélkül), kíméletesen vissza kell engedni. 26. A regisztrálást megelőzően minden halat be kell mutatni a versenybíróknak. A horgász miatt elpusztult hal nem számít bele a mérlegelésbe.  27. Halat fárasztás közben lehetőség szerint a horgászállás határain belül kell tartani. A másik horgászállás előtti vízterületre átment (szektor idegen) hal is beszámítható, kivéve ha másik horgász zsinórjába beleakadt.

IV. ÉRTÉKELÉS

28. Értékelhető halfajok: csuka, süllő, kősüllő, domolykó, harcsa, balin, fekete sügér, csapósügér, jászkeszeg, sebes pisztráng, szivárványos pisztráng, pataki szajbling. Minden tárgyévben OVHB által kiadott versenykiírás rendelkezései alapján, az értékelhető halfajok tekintetében lehetnek eltérések. A kifogott egyéb a versenybe nem számító halakat, megfogásuk után haladéktalanul kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott halakkal történő nem kíméletes bánásmód sárgalapos figyelmeztetést von maga után. Méretkorlátozás nincs, minden kifogott, itt felsorolt ragadozó hal mérettől függetlenül 1 pontot ér. A kifogott, értékelhető halak darabszáma határozza meg a versenyzők helyezési sorrendjét az egyes etapokban (példa: 1 csapósügér, 1 domolykó, 3 sebes pisztráng = 5 pont) Az etapokban a versenyzők helyezési sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el. Azonos darabszám esetén a holtversenyben végző versenyzők az általuk elérhető helyezési számok átlagát kapják (példa. az 1. etapban két versenyző fog 3-3 halat, míg a többi versenyző ennél kevesebbet, akkor a két 3 halat fogó versenyző helyezési száma 1,5 ((1+2)/2), ha őket három 2-2-2 halat fogó versenyző követi, akkor ezen három versenyző helyezési száma 4 ((3+4+5)/3), és így tovább). Az etapban nullázó versenyzők, a halat nem fogók átlagpontszámát kapják. (Példa: a szektorban 20 versenyző versenyzik, az első etapban, 8 versenyző fogott halat, 12 versenyző pedig nem fogott halat, nullázott. Számítás: (9+20)/2=14,5 vagyis a nullázó versenyzők 14,5-es helyezési számot kapják az etapban.
A szektoron belüli etapok értékelő lapját a versenyzőnek alá kell írni, ezzel hitelesíti és elfogadja az eredményt. Aláírás után a darabszámra vonatkozó semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybíróság. 29. A szektorban elért helyezési sorrendet a 4 etapban elért helyezési számok összege határozza meg, a legkevesebb helyezési számot elérő versenyző a győztes. (példa: A szektorban horgászó versenyző az 1. etapban 6. helyen, 2. etapban 1. helyen.3. etapban 8.helyen, 4. etapban 2.helyen végez, összesen 17 helyezési számot ért el. Az így összeadott helyezési számok határozzák meg a fordulóban elért eredményeket.) 30. Pont egyenlőség esetén - azonos helyezési szám esetén – a több halat fogó versenyző a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legalacsonyabb etapban elért helyezési szám dönt (példa. a szektorban két versenyző 19-19 helyezési számmal zárt, mindketten 9-9 fogott hallal, de A versenyző etap helyezései 2+5+4+8 (19), míg B versenyzőé 9,5+3+5+1,5 (19), úgy B versenyző a kedvezményezett az 1,5 mint kisebb etapban elért helyezési szám miatt.) Amennyiben minden etapban elért helyezési szám is azonos, akkor a fordulóban az azonos pontszámmal rendelkező versenyzők a rájuk eső helyezési számok áltagát kapják (példa: a fordulóban a tizedik helyezett versenyzőnek 45 helyezési száma van, őt követi két versenyző 48-48 helyezési számmal úgy, hogy a fogott halak száma is, valamint az etapokban elért helyezési számok is azonosak, akkor a két versenyző 11,5 helyezési számot kap ((11+12(/2), az őket követő versenyző 13-as helyezési számot kap.) 31. A Parti Pergető OB. selejtezőinek és döntőjének összetett helyezési sorrendjét a két fordulóban megszerzett helyezési szám együttes összege határozza meg. (példa: a versenyző az első fordulóban 4. helyen végez, a második fordulóban 5. helyen, összesen 9 pontot szerez) Az így kialakult pontszámok alapján a határozzuk meg PPOB. helyezési sorrendjét. A legkisebb pontszámmal rendelkező a győztes. Pont egyenlőség esetén a több halat fogó versenyző a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a kisebb forduló helyezési szám dönt, - ezen túl a fordulón belüli legkisebb, etapban elért helyezési szám dönt. 32. A horgászhelyen a versenyzőkön kívül más nem tartózkodhat (mérlegelőkre, szektorbírókra, valamint a média képviselőire nem vonatkozik). Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehet. 33. A versenyzőt külső segítő személy segítheti, de csak a versenypálya kordonának külső határain kívülről, felszerelést, csalit és egyéb a horgászatban használatos kelléket nem adhat át, egyéb fizikai segítséget nem nyújthat. 34. A versenyző a verseny teljes időtartama alatt telekommunikációs eszközt (mobiltelefon, walkie-talkie, stb.) nem használhat, kivéve vészhelyzet esetén.

V. VERSENYBÍRÓK

35.1. A versenyen a szervezők kötelesek versenybírókat kijelölni, akik a versenybizottság által kijelölt területen kell tartózkodjanak, és figyelemmel kísérik a versenyt. 35.2 A versenybizottság minimum 3 maximum 10 tagból áll. Elnöke: az OVHB jelenlévő bármely tagja, vagy megbízottja. Tagjai: az OVHB jelenlévő tagjai és a verseny főrendezője vagy rendezői. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybíróság egy tagja állandóan elérhető. 36. A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a versenyzőnek a versenybírónak haladéktalanul jelezni kell (ezt a versenyző segítője is megteheti). 37.1. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást a versenyző nyújthatja be.  37.2. A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt. 37.3. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lenni. 38. A rendező köteles szektoronként legalább 1 fő versenybíró delegálására. 39.1. Amennyiben a rendező fordulónként az adott fordulóban induló versenyzők száma 50%-ának megfelelő létszámú bírói, mérlegelő stáb felállításáról tud gondoskodni, úgy a fogások regisztrálását, a fogások és az eredmények összesítését, valamint a verseny további lebonyolítását a rendező által delegált bírók végzik. 39.2. Amennyiben a rendező a fenti létszámú bírói, mérlegelő stáb felállítását nem tudja biztosítani, úgy az egy napra eső két forduló eltérő időpontban (délelőtt és délután) kerül megrendezésre. Az adott fordulóban nem horgászó versenyzők kötelesek a horgászó versenyzők fogásának regisztrálására, tekintetében mérlegelő feladatokat ellátni. A fogások összesítését, az eredmények összesítését, valamint a verseny további lebonyolítását a rendező által delegált versenybírók végzik.

VI. SZANKCIONÁLÁS

40. A verseny rendezősége “Nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, aki a környezetét és a vizet veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében. 41. A halfogás során elkövetett szabálytalanság esetén a fogás érvénytelennek minősül. 42. A nem halfogás közben elkövetett szabálytalanság esetén a versenyző figyelmeztetésben részesül, melyet a rendező által delegált versenybíró feljegyez. Az a versenyző, aki kettő vagy annál több figyelmeztetésben részesül, a zsűri egyedi döntése alapján a versenyből kizárható. 43. A versenybírók a használt felszereléseket a verseny folyamán át- illetve megvizsgálhatják. 44. A versenyzők jelen versenyszabályzat elfogadásáról a regisztrációkor, írásban is nyilatkoznak.

VII. VERSENYDOKUMENTUM

45. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 46. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával lehetőség szerint összhangban kell lennie. 47. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók. 48. A jelen szabályzat 2019. január 1-én lép hatályba. Módosítva: 2019. December 09.

 

Trout area versenyszabályzat

I.RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A Trout Area (országos) horgász versenyt a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a Parti Pergető Szakági Bizottság (a továbbiakban: PPSZB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei, vagy vízkezelői joggal rendelkező természetes személyek, az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A rendező szervezet, természetes személy hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, köteles egy előzetes  a lebonyolításra vonatkozó programot 1 hónappal a verseny előtt az PPSZB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet. 
2. A Trout Area versenyfordulókon csak és kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ valamely tagszervezetéhez való tartozását kifejező szövetségi bélyeggel rendelkeznek. Az Országos Parti Pergető Nemzeti Rangsorba csak azon versenyzők szerzett pontjai számítódnak be, akik érvényes versenyzői igazolvánnyal és versenyzői engedéllyel rendelkeznek. 3. A Trout Area pergető versenyeket a jelen szabályzat szerint kell megrendezni. 
4. A Trout Area parti pergető versenyek lebonyolításának rendje: 4.1 A Trout Area parti pergető versenyek egyéni, nyílt nevezéses versenyek. 4.2 A versenyeket két szakaszban kell megrendezni, (I. előselejtezők, II. döntők) egy azon napon. Sorsoláskor meghatározott párbajok alapján (versenyzők páronként párbajoznak)
4.3 I. szakasz: előselejtezőket 8 fordulóban (párbajban) kell megrendezni, minimum 20, maximum 34 fő nevezővel. Minden nevezett versenyző 8 párbajt vív, egyenként 20 perces párbaj idővel. A párbajok előre meghatározott rács szerint, kijelölt boxokban zajlanak, egy azon időben. Minden versenyző párbajonként más-más versenyzővel párbajozik. Az előselejtezőkben szerzett összesített pontok alapján az első 8 helyezett tovább jut a közép döntőbe. 4.4 II. szakasz: döntők egyenes kieséses rendszerben (párbajban) kell megrendezni
Középdöntők: előselejtezőből bejutott 8 fő versenyző párbajozik, egy fordulóban, egy azon időben a következők szerint: 8.az 1. helyezettel, 7. a 2. helyzettel, 6. a 3. helyezettel, 5. a 4. helyezettel párbajozik. Középdöntő 4 párbajgyőztese tovább jut az elődöntőbe.
Elődöntők: középdöntő győztesei 4 fő versenyző párbajozik, egy fordulóban a következők szerint: 8.-1. párbaj győztese a, 5.-4. párbaj győztesével, 6.-3. párbaj győztese a, 7.-2 párbaj győztesével. Elődöntő 2 párbajgyőztese tovább jut az döntőbe.
Döntők: elődöntő győztesei 2 fő versenyző párbajozik, a győztes címért. A párbaj győztese az a verseny I. helyezettje, a vesztes a verseny II. helyezettje. Az elődöntő vesztese 2 fő versenyző párbajozik verseny harmadik helyéért, a győztes a verseny III. helyezettje a vesztes a IV. helyezett.

A versenyzők számára edzeni, pergető horgászatot folytatni a versenypályának kijelölt tavon, versenykiírás szerint lehetséges. Közvetlen a versenynapok előtti napokon, minimum 1 nap edzési lehetőséget biztosít a rendező. A rendező köteles gondoskodni arról, hogy a verseny kezdetét és végét jelentő jelzés egyértelmű legyen, és azt a pálya teljes területén a versenyzők észleljék. 
4.5 Ha egy forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor a körülmény megszűnésével újra kell indítani, az eredeti rács szerint. Félbeszakadt forduló nem értékelhető. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után az indítási ponton gyülekeznek. A forduló újbóli elindítása esetén a félbeszakított forduló beindulási rácsa szerint foglalják el a horgászhelyeiket a versenyzők. A verseny megszakításáról a szervező vagy képviselője dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés. 4.6 A kijelölt versenypályát a pergető horgászok által megválasztott szakági bizottság tagjainak előzetesen meg kell tekintenie. Pisztráng telepítése esetén a telepítés(eke)t lehetőség szerint a versenyeket megelőző napokon, vagy azokhoz minél közelebbi időpontban kell elvégezni. Versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi induló részére. A versenyeket tavakon, víztározókon lehet megrendezni. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást. 4.7 versenyen való részvételre előzetes regisztráció alapján a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. A verseny nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjára a napi területi horgászjegy árát is. 4.8 Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a verseny szervezője engedélyezheti a részvételt. A versenyen csak benevezett és regisztrált versenyzők indulhatnak.

II.TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

5. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók). A versenyzőknek sorsolással kötelezően rajtszámot kell húzniuk. A rajtszám az adott előre meghatározott rács szerinti párbajok sorrendjét határozza meg. 6. A sorsolást a rendező, vagy képviselője irányítja. A versenyen a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik. 

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

7. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. 8. A versenyen csak a partról, a vízbelépés nélkül a kijelölt boxban lehet horgászni. 9. A versenypályát 1 szektorra kell felosztani. 10. A boxok a vízterület adottságait figyelembe véve 5-10 méteres (nem feltétlenül azonos) hosszban, lehetőség szerint folytatólagosan kerülnek kijelölésre. A versenypályán az induló versenyzők számának a felével megfelelő számú horgász helyet-BOXOT kell kialakítani.  A versenypályát határoló kordonnal el kell különíteni, a segítők és érdeklődők a kordonon belülre nem léphetnek. 11. selejetző fordulóban, a versenyzők 8 db verseny etapot horgásznak (párbajt), egyenként 20 perces versenyidővel. 12. Minden etap (párbaj) kezdetére a versenyzőnek saját felelősége, hogy az előre a számára kijelölt boxot elfoglalja, az előre meghatározott rács szerint. Az egyes párbajok között a rendező 10-15 perc időtartamot biztosít a következő forduló boxának az elfoglalásához.  13. A versenyzők a boxokat az előre meghatározott rács szerint foglalják el, az elfoglalt horgászhelyen, a versenyzők a verseny kezdetét jelző dudaszó után kezdhetik meg a horgászatot a következők szerint: a versenyzők a boxok csak egyik felét használhatják, előre meghatározott rács szerint. A rendező köteles a boxok felezővonalát előre kijelölni. 10 perc versenyidő elteltével, a második dudaszóra versenyzők a bokszban helyet cserélnek (kötelező). A harmadik dudaszó a forduló végét jelzi. Páratlan számú nevezői létszám esetén pl.:23 fő. A 23-ás rajtszámú versenyző a boxában a bal oldalt foglalja el. A balra mellette lévő boksz jobb oldali versenyzőjével párbajozik. 10 perc leteltével a 23-as versenyző a boxban nem cserél helyet. 14. Etetni TILOS! 15. A kifogott halakat a párbajozó versenyzők egymásnak regisztrálják a forduló végén. A fogást a párbajozó versenytársnak (boxban vele együtt horgászó) azonnal jelezni kell, a versenytárs ezt határozott jelzéssel tudomásul veszi ( Pl.: fejbólintás, láttam). A halakat tárolni tilos! Regisztrálás után minden halat azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. Versenyben nem számító, de kifogott halakat kíméletesen kell visszahelyezni. 16. A halak kiemelése érdekében kizárólag gumírozott hálójú merítő szákkal történhet. Merítő szákról a versenyző gondoskodik, használata kötelező! Halat kézzel érinteni vagy földre letenni TILOS, Horogszabadítás esetén a merítőszák hálójával együtt szabad megfogni a halat! Hal vízbe történő visszahelyezés csak a merítőszakkal történhet. 17. A verseny ideje alatt a versenyző a ruházata fölött köteles rajtszámot viselni, amit a szervezők biztosítanak részére. 18. Horgászni csak az előre meghatározott boxokban más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen kézben tartott bottal lehet. A versenyzőnél bármennyi felszerelt bot rendelkezése állhat. A versenyző több bot is magánál tarthat a verseny ideje alatt. De horgászni egyetlen kézben tartott bottal lehetséges. A másik a botot nem tartó kéz az orsó hajtókarját folyamatosan fogja a horgászat közben. Egy kézzel-pl. vezetni-úsztatni nem lehet a csalit. 19. Másik boxba átdobni, onnan halat fogni tilos! A rendezőnek úgy kell kijelölni a box határokat, hogy azok meghosszabbított határvonalai egyértelműek legyenek a vízfelület irányában. 20. A versenyen bármilyen pergető módszer, de csak egyetlen műcsalival szerelt készség használható. A műcsalin kizárólag gyárilag szakáll nélküli horog használható(lenyomott szakálú horog nem használható). A horgo(ko)n semmilyen attraktor (pl. gyöngy, toll, szőr, stb.) elhelyezése nem engedélyezett. A zsinóron súlyt elhelyezni tilos (pl. drop shot, carolina rig). Közvetlen a horog elé megengedett a cseburaska fej elhelyezése. A horgászbot megengedett legnagyobb hossza 275 centiméter. A horog minőségét (szakálnélküliségét) a verseny rendezőjének ellenőrizni kötelező. 21. Csalik: az alábbiakban felsorol műcsalik használhatóak: Woblerek: maximum 3db egyágú horoggal szerelhetőek, támolygó kanál: 1db egyágú horoggal szerelhetőek, plasztik csalik: 1db egyágú horoggal, horog szárán lehet súlyozás, de a súlyozás nem haladhatja meg a fültől mérve a horogszár 1/3-át. Körforgó villantók, spinnerbait, spinmad blade használata TILOS!
22. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott pisztrángok számítanak bele. Az értékelésbe a versenyidő végét jelző dudaszó megszólalásakor már a merítőben lévő (megszákolt) hal számít bele. A dudaszó megszólalásakor még vízben lévő (fárasztás alatti) halat megfogás után azonnal (regisztráció nélkül), kíméletesen vissza kell engedni. 23. A regisztrálást megelőzően minden halat be kell mutatni a párbajozó versenytársnak. A csali mélyre nyelt és ez miatt elpusztult vagy döglődő hal bele számít a versenybe, de a verseny rendezőjének át kell adni (vízbe visszahelyezni TILOS). A megszákolt hal sem a merítőn keresztül, sem azon kívül nem érheti a földet. A versenyző a megfogott halat kizárólag a merítő hálóján keresztül érintheti meg, a merítőbe benyúlva a halat megfogni tilos. 24. Halat fárasztás közben lehetőség szerint a horgászállás határain belül kell tartani, másik horgászállás előtti vízterületre átment (szektor idegen) hal beszámítható, kivéve ha másik horgász zsinórjába beleakadt. 25. A horgászhelyen a versenyzőkön kívül más nem tartózkodhat (rendezőre, valamint a média képviselőire nem vonatkozik). Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehet. 26. A versenyzőt külső segítő személy segítheti, de csak a versenypálya kordonának külső határain kívülről, felszerelést, csalit és egyéb a horgászatban használatos kelléket nem adhat át, egyéb fizikai segítséget nem nyújthat

IV. ÉRTÉKELÉS

27. Értékelhető halfajok: sebes pisztráng, szivárványos pisztráng, pataki szajbling. A kifogott egyéb a versenybe nem számító halakat, megfogásuk után haladéktalanul kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott halakkal történő nem kíméletes bánásmód sárgalapos figyelmeztetést von maga után. Méretkorlátozás nincs, minden kifogott, itt felsorolt ragadozó hal mérettől függetlenül 1 pontot ér. A kifogott, értékelhető halak darabszáma határozza meg a párban párbajozó versenyzők pontszámát a selejtező fordulókban.
28. Selejtezők: A 8 selejtező fordulóban megszerzett összes pontszám alapján alakul ki a versenyzők helyezési sorrendje a selejtező fordulóban. Egyes forduló párbajaiban a több halat fogó versenyző a párbaj győztese, győzelemért 3 pontot kap. Párbajban azonos darabszámú halat fogó versenyzők esetén, a holtversenyben végző versenyzők 1,5 pontot kapnak. Párbajban mind a két versenyző nem fog halat akkor 1 pontot kapnak. A párbalyok vesztesei 0 pontot kapnak. A párbajok értékelő lapját a versenyzőknek egymásnak alá kell írni, ezzel hitelesítik és elfogadják az eredményt. Aláírás után a darabszámra vonatkozó semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybíróság. Az értékelő lapot a versenyzőnek egy erre a célra kijelölt helyen el kell helyezi, amennyiben ezt nem teszi meg úgy kell tekinteni, mint ha a párbajban nem fogott volna halat, de 0 pontot kap. A vele párbajozó versenyzőnek az eredményét a leadott értékelő lapja szerint kell figyelembe venni. (ha fogott halat akkor a párbaj győztese, egyéb más esetben a nemfogott halat szabályozás lép életbe) A selejtező fordulóban elért helyezési sorrendet a 8 fordulóban megszerzett pontszámok összege határozza meg, a legtöbb pontszámot elérő versenyző a győztes. Igy kialakult helyezési sorrend szerinti első 8 helyezett jut tovább a középdöntőbe. Pont egyenlőség esetén - azonos pontszám esetén – a több párbajgyőzelmet elérő versenyző a kedvezményezett. Azonos párbajgyőzelmek esetén a több halas döntetlenek száma a döntő. Amennyiben a halas döntetlenek száma is egyenlő akkor a több haltalan döntetlen száma dönt. Ha a haltalan döntetlenek száma is azonos akkor a megfogott halak darabszáma dönt. Ha a megfogott össz darabszám is egyenlő akkor, az egyes párbajokban fogott több hal dönt. Ha még így sem dönthető el a helyezési sorrend egyes versenyzők között, akkor az elérhető helyezési számok átlagát kapják pl.: ((3+4+5)/3), és így tovább).
29. Középdöntő: a selejtezőből továbbjutott 8 fő versenyző párbajozik, egy fordulóban (egyenes kieséses versenyben), egy azon időben a következők szerint: 8.az 1. helyezettel, 7. a 2. helyzettel, 6. a 3. helyezettel, 5. a 4. helyezettel párbajozik. Középdöntő 4 párbaj győztese tovább jut az elődöntőbe. Pont egyenlőség esetén a selejtező fordulóban szerzett alacsonyabb helyezési számú versenyző a kedvezményezett, pl.:  8.az 1. helyezettel párbajozik és azonos darabszámú halat fognak akkor a döntőbe a selejtező 1. helyezettje jut.
30. Elődöntők: középdöntő győztesei 4 fő versenyző párbajozik, egy fordulóban a következők szerint: 8.-1. párbaj győztese a, 5.-4. párbaj győztesével, 6.-3. párbaj győztese a, 7.-2 párbaj győztesével. Elődöntő 2 párbajgyőztese tovább jut az döntőbe. Pont egyenlőség esetén aranyhal (hirtelen halál) dönt. A párbajozó versenyzők addig folytatják a versenyzést míg egyikük halat fog. a halat fogó versenyző jut a döntőbe.
31. Döntők: Elődöntő két győztese párbajozik, a győztes a verseny I. helyezettje, a vesztes a verseny II helyezettje. Pont egyenlőség esetén aranyhal (hirtelen halál) dönt. A párbajozó versenyzők addig folytatják a versenyzést míg egyikük halat fog. a halat fogó versenyző a verseny I. helyezettje. Helyosztó: Az elődöntő vesztesei párbajoznak, a győztes a verseny III. helyezettje, a vesztes a verseny IV. helyezettje. Pont egyenlőség esetén aranyhal (hirtelen halál) dönt. A párbajozó versenyzők addig folytatják a versenyzést míg egyikük halat fog. a halat fogó versenyző a verseny III. helyezettje.
32. Nemzeti rangsor pontszámítás: A nemzeti rangsor kialakításának pontrendszerébe az eső 20 helyezett versenyző helyezési száma vehető figyelembe. Csak azon versenyzők helyezési száma kerül átszámításra, akik az adott évben versenyigazolvánnyal rendelkeznek. A rendező a köteles regisztrációkor a versenyigazolvány számokat versenyzőnként regisztrálni. A végső helyezési sorrend kihirdetésekor a versenyzőnként feltüntetni. A rendező a végeredményt a PPSZB részére kötelezően megküldi.

VI. SZANKCIONÁLÁS

33. A verseny rendezősége “Nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, aki a környezetét és a vizet veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében. 34. A halfogás során elkövetett szabálytalanság esetén a fogás érvénytelennek minősül. 35. A nem halfogás közben elkövetett szabálytalanság esetén a versenyző figyelmeztetésben részesül, melyet a rendező által delegált versenybíró feljegyez. Az a versenyző, aki kettő vagy annál több figyelmeztetésben részesül, a zsűri egyedi döntése alapján a versenyből kizárható. 36. A verseny bírói, a használt felszereléseket a verseny folyamán
át- illetve megvizsgálhatják. 37. A versenyzők jelen versenyszabályzat elfogadásáról a regisztrációkor, írásban is nyilatkoznak.

VII. VERSENYDOKUMENTUM

38. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. . 
39. A jelen szabályzat 2020. január 1-én lép hatályba.