A Műlegyező Országos Bajnokságon érvényes versenyszabályzat

 

 A MŰLEGYEZŐ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK HIVATALOS 

 I. Rendezés, szervezés, résztvevők:

1. Az Országos Műlegyező Bajnokságot a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy azok tagegyesületei rendezik meg, esetleg az OVHB által felkért szervezetek/magánszemélyek szervezik meg. A MOHOSZ - a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) tagjaként - Országos illetve Magyar Bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. 2. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, s köteles egy előzetes programot, valamint költségvetést két hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. Az országos bajnokságon csak és kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon állami horgászjeggyel, a MOHOSZ tagságilap bélyeggel érvényesített horgászigazolvánnyal, valamint érvényes SIR kártyával rendelkeznek. Az Országos Műlegyező Bajnokságon való részvételre feltétele a nevezési díj megfizetése. 3. A műlegyező országos bajnokság nyílt, nevezéses verseny. 4. A bajnokságon csak magyar állampolgárok indulhatnak. 5. A győztes versenyző elnyeri az országos bajnoki címet.6. A rendező horgász szövetség részvételi díjat határozhat meg. A részvételi díj nevezési díjból és ellátási díjból állhat, mértékét és a megosztás arányait az MOHOSZ és a szervezők közösen állapítják meg. A részvételi díj tartalmazza a nevezési díjat, valamint magában foglalja a szervezők által biztosított ellátást és esetleges egyéb költségeket. A nevezési díjat és a részvételi díjat a szervezők állapítják meg. Az országos bajnokság nevezési díjai tartalmazzák a versenyek napjára a napi horgászjegy árát is.

II. A fordulók általános szabályai: 

1. A kijelölt szektoroknak, amennyire csak lehetséges, minden versenyzőnek azonos feltételeket kell biztosítaniuk. 2. A helyszínen a lehetséges zavaró tényezőket, mint pl. elektromos vezeték, híd, stb. ki kell zárni. 3. A helyszínnek olyannak kell lennie, hogy a horgászati tevékenység közben ne kelljen a másik szektoron átmenni. Ezen túl a pályának lehetővé kell tennie a versenyzők folyamatos, lehetőség szerint megszakítás nélküli elhelyezését.  4. A versenypálya nem jelenthet semmilyen veszélyt sem a versenyzők, sem a pályabírók számára. 5. A versenypálya kiválasztásakor gázolható folyóvizeket kell előnyben részesíteni. 6. A rajthelyek (egyéni szektorok) hossza a minimum 50 méter maximum 200 méter. Ha a pálya hossza eléri a 200 métert, akkor nem kell a forduló közben helyet változtatni. Ha a pálya hossza csak 50 méter, akkor a forduló alatt minimum egyszer rajthelyet kell változtatni a versenyzőknek. 7. A szektorokat egymástól el kell határolni és a határt egyértelműen jelölni kell. 8. Az egyéni szektor teljes hossza szabadon horgászható, de el nem hagyható.

 III. A technikai értekezlet: 

1. A technikai értekezletet az I. forduló előtt megrendezni, amelyen a versenyzőknek a megjelenés kötelező! A találkozó során a versenyzők általános tájékoztatásán túl, megtörténik az I. forduló szektorainak és a pályabírók sorsolása. A II. forduló sorsolása az első forduló utáni technikai értekezleten történik meg. 2. A megnyitót és a versenyzők bemutatását az első forduló előtt kell lefolytatni. 3. Az ünnepélyes eredményhirdetést az utolsó forduló után kell lebonyolítani, ahol minden indulónak és a szervező bizottság tagjainak megjelenése kötelező.

IV. Sorsolás

1. A sorsoláson a versenyző saját maga húzza a rajthelyét és a hozzá beosztott pályabírót. Kiemelt figyelmet kell fordítani az összeférhetetlenségre. 2. Ha egy versenyző a sorsoláson igazoltan hiányzik, akkor a szervező bizottság vezetőjének vagy annak helyettesítőjének kell versenyző részére a rajthely sorsolást elvégezni . 3. A szervezők, a versenyzők és a MOHOSZ hivatalos képviselőjének a jelenlétében és felügyeletével kell végezni a sorsolást. 4. A helyszínen az első rajthelyet a versenypálya folyás szerinti felső részén végén kitűzni. 5. A rajthelyek sorszámai a folyásiránnyal megegyező irányban növekednek

V. Versenyszabályok

1. A versenyzők a verseny helyszínére saját közlekedési eszközzel jutnak el. 2. Minden versenyzőnek a verseny megkezdéséig a pályabíróval közösen kell megkeresni a szakaszát. 3. Lehetőség szerint minden versenyző mellé külön pályabírót kell biztosítani, akiknek a verseny szabályokkal tisztában kell lenni. A pályabíróknak, kitűzőt vagy egyéb megkülönböztető jelzést kell biztosítani a rendező szerveknek /pl: láthatósági mellény/. 
4. pályabírónak kell:

• ellenőrizni a felügyeletére bízott versenyző horgászati tevékenységét és felszerelését

• ellenőrizni és leméri minden egyes fogást

• kísérnie kell a felügyeletére bízott versenyzőt a fordulók után a rajthely közepére, ahol a fogást hivatalos verseny jegyzőkönyvben regisztrálja. /Versenyszabályzat melléklete tartalmazza a verseny jegzőkönyvet/ 

• A pálya elhagyása előtt a versenyzőnek és a pályabírónak alá kell írnia a verseny jegyzőkönyvet, ezzel elfogadják a fogások érvényességét – ezután semmiféle reklamáció nem fogadható el.

• A versenylap pontos vezetésének követelménye:

a halfogás időpontjának feljegyzése

a futam végén az eredménylap ki nem töltött részének kihúzása.

indigós papír esetén a másolati példány a versenyzőé, az eredeti példány a pályabíróé.

5. A versenyző felelőssége:

- a megfelelő biztonsági és életmentő felszerelések viselete, beleértve a szemüveget is.

- a Szervezők által biztosított - név, rajtszám - azonosító kártyát jól láthatóan ki kell tűzni.

- A verseny jegyzőkönyvet ellenőrizni kell és szignózni, ha az megfelelő.

6. A halfogó versenyt legalább három órás fordulóban kell végrehajtani. Ha bármiféle előre nem látott esemény miatt félbeszakad a verseny (pl vihar), a fordulót érvényesnek kell tekinteni, ha az legalább egy óráig tartott. 7. A versenyzők egyszerre csak egy bottal horgászhatnak, a tartalék horgászbotokat összerakva kell elhelyezni a pályabíró közelében a vízparton. 8. Kiemelő hálót csak abban az esetben használhatnak a versenyzők, amikor a megfogott halat kifárasztás után kiemelik. 9. A versenyző köteles magánál tartani az előírt egy botot, egy horogszabadítót és halkiemelő szákot is.. 10. A versenyzők vészhelyzetet kivéve nem kaphatnak külső segítséget. 11. A hal fogása: A halat a vízből csak maximum 122 centi hosszú kiemelő szákkal lehet kiemelni. A megfogott hal, akkor tekinthető érvényesnek, ha a hal a pálya területén belül került megakasztásra és fárasztás közben nem több mint öt percig úszott át a másik szektorba. 

12. A következő esetekben nem lehet a fogott halat számításba venni:

a - a versenyző szándékosan vagy hanyagságból megsebesíti a halat,

b - a hal nem a szem vonalától előre akadt horogra

13. A versenyző minden halat köteles megszákolni és ezt követően nem érhet a halhoz. A halat szákban kell kivinni a bíróhoz, aki kiakasztja a horgot ezzel ellenőrzi az akadás helyét és csali szabályos voltát. Mivel csak szakáll nélküli horgokat lehet használni, ezért ha szákolás után kiesik a hal szájából a légy, ezt a fogást is érvényesnek kell tekinteni.  14. A hal szájából minden esetben el kell távolítani a horgot, nem lehet belevágni! Az elpusztult, vagy vélhetően elpusztuló halat a pályabírónak kell átadni, aki gondoskodik a hal állatbarát szenvedésektől mentes elhelyezéséről. 15. A versenyzőnek a legnagyobb körültekintéssel és óvatossággal kell, visszaengedi a halat a vízbe. 16. A versenyzők a saját rajthelyükön belül szabadon mozoghatnak, a szomszédos versenyzők zavarása nélkül. A versenyző kizárólag csak a részére kijelölt terület határain belül dobhatja, vezetheti műlegyét. Fényképészek és operatőrök jogosultak a rajthelyre való belépésre, amennyiben nem zavarják a versenyt, és a belépést a pályabíró engedélyezi, előzetes versenyzői állásfoglalás után. 17. A verseny kezdetét hangjelzés jelöli. Ha nem ez hallható, akkor a pályabíró szava a döntő. 18. A második hangjelzés a verseny végét jelzi - ennek elhangzása után csak már csak a horgon lévő hal számít a versenybe, de csak abban az esetben, ha a hangjelzés utáni 10 percen belül a hal szákba kerül.   19. A verseny során a pályabíró a felügyeletére bízott horgásszal egyvonalban a vízparton áll oly módon, hogy ne zavarja a horgászt, de ellenőrizhesse a halfogást. 20. A horgászbotok hossza maximum 366 centiméter lehet. 21. A versenyeken kizárólag gyári zsinór használható, de azon belül bármilyet típus alkalmazható, kivétel az ólombetétes zsinórok. A zsinórnak legalább 22 méteresnek kell lennie, „shooting head” típusú zsinórok nem használhatók és a zsinór nem súlyozható. A zsinór minimális átmérője 0,55mm. 22. Az előke lehet csomózott, vagy gyári, de nem lehet rá súlyt vagy lebegtetőt, kapásjelzőt tenni. A hossza nem lehet nagyobb, mint a bot kétszerese és csak egy véghurok lehet rajta, amivel a legyezőzsinórhoz csatlakozik és ennek hossza nem haladhatja meg a 10 cm. Átmérője a legyező zsinórtól kezdve, sehol nem növekedhet (egyenletes, vagy csökkenő vastagságú lehet) 23. Légy lehet úszó, vagy süllyedő, de súlyozás csak a horog szárán alkalmazható rajta. A horog kizárólag szakáll nélküli illetve lenyomott szakállal lehet. Súlyozva csak úgy lehet, ha fölé van építve/kötve a légy, de maximum 4 mm-es (wolfram stb.) fejet lehet használni. A befestés nem számít kötésnek.. 

VI. Versenybíróság

1. Versenybíróság felállítására a versenyzői találkozó előtt kerül sor. A versenybíróság feladata lesz a beérkező bárminemű panasz jogorvoslata. 2. A versenybíróság bemutatása az első technikai értekezleten történik.  3. A versenybíróság elnöke a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottságának elnöke illetve általa megbízott képviselője, a zsűri tagjai az OVHB jelenlévő tagjai és a MOHOSZ tagszövetségének, vagy annak tagegyesületének , és a szakági szakszövetség egy-egy képviselője 4. A zsűri tagjainak „Zsűri” feliratú jelvényt kell viselniük, és végig a helyszínen kell tartózkodniuk, hogy a panaszokat megvizsgálják.  5. Azt a helyet, ahol egy, vagy több versenybírósági tag megtalálható, jelölni kell. Bármely panaszt, kivéve a rangsorolást, a forduló vége után azonnal kell benyújtani. A panaszt szóban is meg lehet tenni, de azonnal írásban is meg kell erősíteni. A panasztételre a forduló végétől számítva 30 perc áll rendelkezésre. 6. A rangsorolással kapcsolatos panaszokat a hivatalos eredmények közlése után kell benyújtani. A panasztételre a hirdetés végétől számítva 30 perc áll rendelkezésre.  7. 10 000 Ft-os letétet kell fizetni a versenybíróságnak minden írásbeli benyújtott panasz után. Ha a zsűri nem hagyja jóvá a panaszt, akkor a letét az Országos Versenyhorgász Bizottság számlájára kerül. 8. Minden szabályszegést és figyelmeztetést közölni kell a versenybíróság felé, amely az egyetlen testület, amely a kizárásos büntetést meghozhatja.  9. A versenyzőt, aki a szankció alanya, azonnal informálni kell a szankciók tényéről.  10. A versenybíróságnak, a pályabíróknak és minden versenyzőnek a szabályokról teljes tudással kell rendelkezniük és kötelességük azok maradéktalan betartása.  11. A versenybíróság egyszerű többséggel hozza meg döntéseit és a bizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a pályabírói bejelentésekről.  12. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. További szankciókat az Országos Versenybizottság hozhat.

VII. Szankciók

1. A szabályok megsértésért a pályabírónak kel figyelmeztetni az adott versenyzőt.
1.2. Az Országos Versenyhorgász Bizottság szankciói érvényesek a szabályszegésekkel kapcsolatban és döntést a versenybíróságnak kell meghoznia. A verseny közbeni szabályszegéseket a pályabírónak kell megállapítania, és figyelmeztetni a versenyzőt, valamint feljegyeznie azokat. 
2. Bármelyik versenyző kizárható, ha nem etikus és nem sportszerű a viselkedése és a magatartása, vagy éppen szándékosan zavarja a másik versenyző horgászatát és halfogását. 3. Egy horgász kizárásakor a versenyző tovább nem folytathatja a versenyzést, és a rangsoroláskor az utolsó helyre kerül elért eredményétől függetlenül 4. Ha egy versenyzőt figyelmeztetnek, ezt feljegyzik, ha újabb szabályszegést követ el, akkor ezt visszaesésnek könyvelik el, és a versenybíróság dönthet a kizárásról

VIII. Rangsorolás

1. A rangsorolás és a pontozás a következők szerint történik minden forduló esetében:
a. minden 18 cm-él nagyobb hal számít értékelhető fogásnak. Egyszeri 100 pontot kap minden értékelhető hal, valamint centinként további 20 pontot. E kettőnek az összege adja az összes pontszámot. A megfogott halakat az orra hegyétől a farka végéig kell mérni. A minimum méret valamint a beszámítható fajok az mindenkori versenyhelyszíntől függőek.b. az így keletkező legtöbb pontszám alapján történik a helyezési sorrend kialakítása, azaz a legtöbb összesített pontszámot elérő versenyző kapja meg a legkisebb – 1-es - helyezési sorszámot, a következő legtöbb pontszámot elérő a 2-es helyezési sorszámot, és így tovább

2. A versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes.
3. Azonos helyezési szám esetén a halfogásban összességében elért pontszám dönt. 
4. Ismételt egyenlőség esetén az első fordulóban elért legnagyobb pontszám dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 100+40=140 pont, illetve 120+20=140 pont, nyertes az, aki a 120 pontos eredményt érte el). Ha további egyenlőség van, akkor a második fordulóbéli pontszáma a mérvadó.
5. Az értékelés összeállítását a Versenybíróság végzi, amely egyúttal hitelesíti az eredményt.
6. Aláírások nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első helyezett MOHOSZ. Országos Műlegyező Bajnokság gravírozású emléktárgyat kap. Az érmeket a MOHOSZ OVHB által megbízott képviselő adja át. 
7. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak.

IX. Edzés

1. Edzésre lehetőséget kell biztosítani a versenyt megelőzően. 
2. Az edzések idejére a versenyzőnek kell az érvényes területi engedélyről gondoskodni.
3. Legkésőbb a versenyt megelőző 2. nap 0.00 órától a helyszínt le kell zárni, általános horgászati tilalmat kell elrendelni.

X. A csónakos forduló speciális szabályai.

1. Minden csónakban azonos számú versenyzőnek kell lenni, egy vagy két fő, plusz a pályabíró.
2. Minden versenyző azonos ideig irányíthatja a csónakot. Éremfeldobással kell eldönteni, hogy melyik versenyző kezdi a csónak irányítását.
3. A csónakot irányító versenyző választhatja ki a helyet és az irányt horgászás közben. A másik versenyzőnek ezt tiszteletben kell tartani. A csónakot irányító versenyző hozhatja meg a taktikai döntéseket is, például ki hol üljön, hogy meg kell-e állítani a csónakot vagy sem és, hogy merre menjenek. 
4. A csónakot legalább 20 perccel a forduló megkezdése előtt el kell indítani a kikötőből. 
5. Egyetlen csónak sem közelíthet meg 50 méternél közelebb egy másikat kivéve, ha ezt biztonsági okok indokolják.
6. Csak ülve lehet horgászni és dobni, és evezés közben tilos a horgászat, még az előke végén lévő légy sem lóghat a vízbe.
7. A hal szákolását a versenyzőnek, vagy kérésre a pályabírónak kell végezni.
8. A versenyző csak a hal szákolása közben állhat fel.
9. Minden versenyzőnek kötelező a mentőmellényt felvenni indokolt esetben, például vihar közeledtével. 
10. Ha két versenyző ül, egy csónakban akkor egymásnak mérhetik a megfogott halakat az erre rendszeresített mérőedényben, melyről egy-egy fotót is kell készíteni, melyen jól látszanak a számok és a hal teljes hossza.
11. Ha véletlenül a halak valamelyike mélyre nyeli a légy horgát akkor is ki kell szabadítani a horgot, és a halat el kell tenni egy haltartó szákba és a forduló végén át kell adni a pályabírónak.
12. A megfigyelőknek lehetősége van egyes fogásokat ellenőrizni és kontrollálni.
13. A csónakos forduló időtartama is három óra.
14. Versenyzőnként csak egy legyes bot lehet összerakva egy időben a csónakban.

XI. Egyebek 

1. Szigorúan tilos a versenyt bármely elektromos erőmű, nagyfeszültségű távvezeték 50 méteren belüli távolságában megtartani (elektromos vezetékek, transzformátorok, hálózatok is)
2. Vihar esetén érvényes szabályok: a) Ha vihar tör ki az előkészületek előtt vagy alatt: a horgászoknak nem engedélyezett, hogy a helyükön maradjanak, vagy, hogy előkészítsék a felszerelésüket. Szignál jelzi a horgászterületre való belépés elhalasztását, vagy azt, hogy hagyják abba az előkészületeket. (10-szer szaggatott hangjelzés). Ha az időjárási körülmények engedik, akkor a tervnek megfelelően a versenyt le lehet folytatni, vagy le lehet rövidíteni (a versenynek legalább egy órásnak kell lennie). Ha az időjárási körülmények nem javulnak, vagy a terv nem engedi a verseny végrehajtását, akkor a fordulót egyszerűen törlik (a versenybíróság döntése alapján) b) Ha vihar tör ki a forduló alatt: A fordulót azonnal meg kell szakítani (a szervezők speciális folyamatos szaggatott hangjelzést adnak), és minden versenyzőnek fedezékbe kell vonulnia. Ha az időjárási körülmények engedik, a fordulót folytatni lehet, és 3-szor szaggatott hangjelzés fogja tudatni a versenyzőkkel, hogy visszatérhetnek a pozícióikhoz; egy másik jelzés, 5 perccel később pedig azt jelenti, hogy folytathatják a horgászatot. A forduló időtartamát lerövidíthetik, ha a programnak megfelelően a tervezett 3 órás fordulót nem tudják megtartani.
3. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés).
4. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB valamint a Versenybíróság állásfoglalásai a mérvadók.
5. A fordulók helyi adottságait figyelembe véve valamelyest el lehet térni az OVHB által elfogadott Műlegyező szabályzattól, de azt indokolni kell, és előzetesen egyeztetni kell a versenyt lebonyolító szervezet, a műlegyező szakbizottság és az OVHB között. Ha eltérés vagy változás van valamilyen kérdésben, akkor azt a verseny időpontja előtt legalább egy hónappal tudatni kell a versenyzőkkel és az OVHB honlapján is meg kell jeleníteni. 
6. Az országos fordulók végén az eredmények alapján ki kell hirdetni az országos bajnokot.
7. A válogatott az országos bajnokság első 10 helyezettjéből lesz kiválasztva az OB-n elért eredmény valamint az éves edzések, felkészítő horgászatok tapasztalatai alapján, továbbá figyelemmel a VB és EB helyszínére. Alapvetően az OB első 5 helyezettje adja a válogatottat, az aktuális év körülményeihez igazodva. A bajnok mindig megkapja a lehetőséget. Az 5 tagú válogatotthoz egy tartalék is ki lesz jelölve, aki a csapattal együtt készülhet fel, de csak szükség esetén utazik. Csak az a műlegyes versenyző kap lehetőséget ezen részt venni, aki időben befizeti a nevezési díjat és minden fordulón részt vesz. 
8. A külföldi válogató szervezését az OVHB, vagy annak képviselője szervezi és bonyolítja. 
9. Az itt nem említett dolgokban és felmerülő kérdésekben az OVHB szabályai és döntései a mérvadóak. 

Budapest, 2016. március 16.