KEMHESZ-NESZMÉLYI NAGYHALFOGÓ HORGÁSZVERSENY 2020.08.26-30.

Képernyőfotó 2020 07 29 13.03.42 

Verseny szervezője: Komárom Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége.
Célunk: a Neszmélyi Dunaágunk bemutatása, nagyhalainak népszerűsítése. Bemutatni horgászainknak, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Duna szakaszunk micsoda óriási csodákat rejt. Hagyomány teremtő rendezvénnyel a megyei horgászainkat összehozni egy gyönyörű helyszínen, közös programok előadások, rendezvények kíséretében.

Helyszín: Éden Camping
Érdeklődni: Schmidt-Kovács Bence Telefon: +36 30 422 4875 Webhely: www.kemhesz.hu
E-mail: kemhesz [PONT] nagyhalfogo [KUKAC] gmail [PONT] com
Támogatóink: Fishing & Hunting Channel, Neszmély önkormányzata, Éden Camping, Bait bait.

1. Az I. KEMHESZ - Neszmélyi Nagyhalfogó 96 órás Csapat verseny 2020. (továbbiakban: „verseny”)
2. A verseny szervezője a Komárom- Esztergom Megyei Horgász Egyesületek Szövetsége (továbbiakban „szervező”)
3. A Verseny időpontja 2020.08.26. 12:00-tól -- 2020.08.30 12:00-ig tart.
Regisztráció időpontja: 2020.07.20. 10:00 órától 2020.08.21. 10:00 óráig tart.

4. A verseny a „Catch and Release” elvrendszer alapján kerül megrendezésre.
5. Figyelemmel a verseny szellemiségére és szabályaira, arra kizárólag fedhetetlen múltú horgász nevezhet, akinek a neve nem merült fel, semmiféle hallal kapcsolatos etikai vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény során.
6. A szervező a maga által létrehozott szabályrendszernek, minden esetben érvényt szerez, annak betartatásának jogát fenntartja.

7. Minden bejelentett vagy a szervezők által tapasztalt szabálytalanság azonnal kivizsgálásra kerül és annak súlyosságától függően, akár kizáráshoz is vezethet.
8. A szervező kijelenti, hogy a verseny alatt minden észlelt jogsértés után feljelentést tesz, illetve fenntartja a jogot azonnali/utólagos kizárásra és az esetleges díj visszakövetelésére.

plakat2 másolat Verseny menete

- Gyülekező és regisztráció a gyülekező ponton,
- Gyülekező a központban a regisztrációs ponton (Éden Camping)
- 2020.08.26. 8:00-tól,
- Regisztráció 8:15-tól,
- Hivatalos megnyitó 9:00-tól,
- Sorsolás 09:30-tól,
- Helyek elfoglalása 10:00-tól,
- Verseny kezdete 12:00-tól,
- Verseny vége 2020.08.30. 12:00-kor.
- Eredményhirdetés: 15:00-tól.

Nevezés: A versenyre kizárólag e-mailben írásban, az alábbi elérhetőségeken lehet nevezni: kemhesz [PONT] nagyhalfogo [KUKAC] gmail [PONT] com
A nevezésben kérjük feltüntetni:
- a CSAPAT nevét,
- a versenyzők nevét,
- érvényes állami jegy számát,
- és egy kontakt személy telefonszámát,
- valamint azt hogy rendelkeznek-e az adott vízre szóló 2020. évi érvényes területi jeggyel.
9. Minimum 15, maximum 25 csapat nevezését tudjuk elfogadni.
10. A nevezés beérkezésének visszaigazolásáról, az esetleges hiánypótlásról, illetve elfogadás esetén a regisztrációs szám kiadásáról a szervező a megadott címre küld értesítést.


11. A regisztráció alapfeltétel:
A nevezések elbírálása és elfogadásuk, vagy elutasításuk visszaigazolása folyamatosan történik meg. A szervező tartalékcsapatot is kijelölhet, akikkel a feltételekre és a rendelkezésre állási (későbbi versenyzési) kedvezményekre vonatkozóan külön megállapodásra kerül sor.
12. A nevezés elbírálását a szervező nem köteles indokolni.
13. A verseny teljes részvételi díja (a továbbiakban: díj) 100.000 HuF/csapat;
A díj tartalmazza a teljes csapatra vonatkozóan:
- a pályabérleti, horgászati és kiegészítő szolgáltatások díját,
- a parkolási és sátorozási díjakat, a kommunális költségeket,
- a szervezés és a lebonyolítás költségeit,
- a napi egyszeri melegétkezéseket,
- trófeák költségeihez és a díjalaphoz történő hozzájárulást.
15. Regisztráció befizetése:
A részvételhez kötelező a teljes részvételi díjat előre elutalni.
Számlaszám: 11740009-20113403-00000000, Közleményben: Csapatnév: A regisztrációt megkezdeni csak minden szükséges dokumentum birtokában lehetséges, a folyamatot a teljesen kitöltött regisztrációs lap aláírása zárja.
A regisztrációs jegyzőkönyvet a kemhesz [PONT] nagyhalfogo [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre beküldeni kötelező.
16. Valamennyi versenyzőnek át kell adni, illetve be kell mutatni az alábbi okmányokat és dokumentumokat a versenyszervező részére, melyek hiányában a versenyen történő részvétel nem lehetséges:
- személyigazolvány/fényképes igazolvány.
- Érvényes Állami horgászjegy,
- Érvényes Turista Állami Horgászjegy,
- területi engedély (amennyiben rendelkezik vele, amennyiben nem rendelkezik területi engedéllyel, a helyszínen megvásárolhatja),
- horgász kártya (megléte),
- egyesületi tagságot igazolni kell.
17. A regisztrációs lapot minden versenyzőnek alá kell írnia.
18. A regisztrációs eljárás keretében a versenyzők aláírásukkal elismerik, hogy a Versenyszabályzatot megismerték, elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan döntéseinek.
19. A szervezők minden csapat rendelkezésére bocsátanak egy úgynevezett biztonsági kártyát, mely a versenyzők számára minden szükséges információt, elérhetőséget tartalmaz.
20. A regisztráció során a csapat valamely tagja kihúzza a húzási sorrend számát.
21. Amely csapat a regisztrációt lekési, vagy annak lezárását követően érkezik, a versenyen nem vehet részt.
V. Versenybíróság:
 A szervező a verseny sikeres lebonyolítása érdekében Versenybíróságot hoz létre. A Versenybíróság elnöke főbíróként a versenyszervezési igazgató, tagjai a főbíró helyettese, a mérlegelő versenybírók közül 2 fő, valamint a versenyzők köréből felkért 4 fő. A Versenybíróság döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a főbíró dönt.
A Versenybíróságon kívül a verseny hivatalos stábjához tartoznak a további mérlegelő versenybírók, valamint a technikai- és adminisztratív személyzet. Közvetlen utasítási joga a versenyzők felé a főbírónak, helyettesének és a mérlegelő versenybíróknak van.
VI. Helyek sorsolása:
A csapatok rajthelyeinek kisorsolása első körben a sorsolási sorrend kihúzásával történik a csapat kijelölt tagja által a regisztrációnál.
A sorsolásra kijelölt személy tehát egy számot húz ki, amely konkrét helyválasztási sorsolás sorrendjét határozza meg (pl. a 4. számot kihúzó csapat negyedikként húzhat rajthelyet). A második körben a konkrét helysorsolásra a helyszíni „Versenytérkép” előtt úgy kerül sor, hogy a sorsolásra kijelölt személy egy, a konkrét rajthelyet tartalmazó (pl. D3) számot húz ki. Ezt a versenytérkép alapján azonosíthatja. A sorsolás menete alatt a helyszíni térképre a rendezők a már sorsolt csapat név zászlaját annak rajthelyére folyamatosan felrakják.
Ha nem érkezik meg minden csapat, akkor a kisorsolásra kerülő helyek száma és elhelyezkedése a Versenybíróság döntésének megfelelően módosul. A továbbiakban a számítógépes feldolgozás tablóinál a csapatok azonosítása a rajthelyek feltüntetett kódjai, illetve a helyi azonosítás pedig a „Versenytérkép” alapján történik.
A kisorsolt horgászhelyeket elfoglalni 2020.08.26. 10.00 előtt TILOS! A kihúzott helyek visszadobására nincsen lehetőség.
VII. Csapat: Egy csapat minimum 2, maximum 3 teljes értékű tagból áll. Nevezni kizárólag 18. életévét betöltött személynek lehet.
VIII. Felszerelés: Egy csapat 4 bottal horgászhat, botonként 1-1 egyágú horoggal. Csapatonként 1 csónak használata megengedett. Halradar használata engedélyezett. Minden csapatnak kötelessége minimum 3 darab, 80*120 cm-es pontyzsákkal, vagy úszó mérlegelővel rendelkeznie, melyben a halat biztonságosan le tudja tárolni a mérlegelésig. Pontyzsákot a szervező nem biztosít. A kifogás idejétől a mérlegelésig a felelősség a halak épségére vonatkozóan a versenyzőket terheli! Kifogott halakat, pontyzsákban a parthoz kikötni szigorúan TILOS! A verseny teljes időtartama alatt kiegészítő és szintén jogvesztő feltétel még az itt előírt kiegészítő eszközök bemutatása, majd rendeltetésszerű, folyamatos használata. A legalább 1db nagyméretű merítőszák (minimum 90x90x70 cm, 1×1 cm alatti szövésű) mellett 5 kg/db alatti halméretig 60x60x50 cm feletti, keretes, ám szintén az itt előírt sűrű szövésű merítőszák használata is engedélyezett. Az előírás szerinti 2 db, minimum 60×100 cm-es belméretű pontymatrac esetében a használat már az 5 kg feletti hal megszákolásakor, annak vízből történő kiemelésekor, biztonsági alátétként is szükséges! A pontymatrac használata a csónakokban is kötelező, továbbá minden halnál kötelező – lehetőleg színtelen – seb-fertőtlenítő fotózás utáni használata is. A halvédelmi eszközök, nem illetve nem rendeltetésszerű használata miatt, a büntetési szankciók lépnek életbe! (első esetben sárga lap!)
Sárga lap: 4 óra időtartamra szóló horgászati tilalom.

IX. Csónak és vízi rendészeti szabályok: A csónakoknak és azok kötelező felszerelésének meg kell felelniük a hatályos magyar jogszabályoknak előírt feltételeknek. A versenyen csak és kizárólag a regisztráció során ellenőrzött és megfelelő minősítést elnyert csónak használható. A szervezők verseny kezdete előtt és annak időtartama alatt bármikor szúrópróbaszerűen újra ellenőrizhetik a csónakokat. Csónak ellenőrzés a versenyközpont parkolójában történik. A csónak nem lehet hosszabb, mint 6 méter. Felfújható gumicsónak használata engedélyezett. A versenyen kizárólag elektromos motor használható.
A csónak maximális sebessége 15 km/h lehet.
Mentőmellény használata a verseny teljes időtartama alatt a csónakban kötelező. Ennek elmulasztása első esetben figyelmeztetést (első esetben sárga lap!), második esetben kizárást eredményez (második esetben piros lap!).
Piros lap: a versenyből történő azonnali kizárás.
A csónak vízre helyezése a verseny megkezdése előtt szigorúan tilos, e szabály megszegése azonnali kizárást von maga után. A csónakot a parton megfelelően és biztonságosan rögzíteni kell. A csónakban aludni szigorúan tilos! A verseny időtartama alatt csapatonként egyidejűleg 1 csónak lehet vízen, viszont minden esetben 1 főnek a parton kell lennie! A vízben fürdőzni a verseny teljes időtartama alatt szigorúan tilos és figyelmeztetést követően kizárást von maga után.
X . Hivatalos versenyszabályok:

A verseny hivatalos kezdete 2020.08.26. 12.00 óra. A verseny hivatalos vége 2020.08.30. 12.00 óra. A verseny során tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal tartósan megvilágítani, a többi horgászt fény- és laser eszközökkel zavarni. Keresőlámpa, kisebb reflektor csak a legszükségesebb esetekben (dobás, szákolás), célhoz kötötten alkalmazható. A horgászhely és azon belül a bedobott szerelékek jól látható, folyamatos éjszakai megvilágítása kötelező. A versenyzők fejlámpa-használata folyamatosan engedélyezett. Csalizni és etetni – élőcsali kivételével – minden, nem környezetkárosító anyaggal lehetséges. MENNYISÉGI MEGKÖTÉS NINCSEN!!! Egyidejűleg 4 botot lehet használni, de további felszerelt tartalékbotok tartása lehetséges, arra az esetre, ha valamelyik aktív bot sérülne. Amennyiben a versenybíró észleli, hogy a 4 megengedett boton kívül további bot is felhasználásra került, akkor az érintett csapatot a Versenybíróság azonnal kizárja a versenyből. A halak fárasztása a lehetőségekhez képest a szomszédos csapatok zavarása nélkül történjen.  Ismételt, a szomszéd csapat által nem engedélyezett szektorátlépésnél a figyelmeztetés után kizárás következik. A verseny vége előtt megakasztott hal beleszámít az eredménybe, amennyiben az 30 percen belül megszákolásra kerül.

XI. Horgászati szabályok alkalmazása: A kijelölt versenyterületen a verseny időtartama alatt kizárólag a versenyzők, a szervezők és a szervezők által akkreditált személyek tartózkodhatnak. Abban az esetben, ha a behúzás során az egymás szomszédságában lévő csapatok megsértik a szomszéd csapat területét, akkor a versenybírót kell felkérniük az adott helyzet rendezésére, melynek során a versenybíró döntése mindkét fél számára kötelező érvényű lesz. A kijelölt verseny területet a csapatból egyidejűleg egy fő hagyhatja el. A kijelölt táborhelyen egy főnek minden esetben ott kell tartózkodnia! A horgászhelyen DŐLŐ bója elhelyezése lehetséges, maximum 4 db/ csapat, de azok eltávolítása a verseny végén kötelező. A szomszéd csapat bójájától 25 méteres körzeten belül nem lehetséges saját bója elhelyezése, valamint a szomszéd csapat bójájára való ráhúzás sem szabályos. A világító bója használata engedélyezett. Maximális behúzási távolság nincs, ha más csapatot ezzel nem zavar. Fogott hal fárasztáskor a versenyző a szektorát elhagyhatja, és a bójáján túlléphet. Amennyiben a versenyzők határvitáikat nem tudják eldönteni a versenybíró jelöl ki egy képzeletbeli határt, mely nem átléphető egyik fél részéről sem. Minden határvitát illetően a versenybíró döntése mindenkire nézve kötelező erővel bír.  Etetőhajó használata a verseny időtartama alatt engedélyezett.

XII. A verseny területének helyi szabályai: A kihúzott terület elfoglalását követően a csapatok kötelesek a hely megfelelő tisztán tartásáról és a környezet védelméről gondoskodni, majd a helyet olyan állapotban elhagyni, mint ahogyan azt elfoglalták.
A táborhelyen tüzet rakni engedélyezett, kivétel a Camping területén. Kemping gáz használata engedélyezett. Táborozni kizárólag a szervező által az arra kijelölt helyen lehetséges, minden esetben az ott kijelölt versenybíró utasításait haladéktalanul betartani KÖTELEZŐ!
A csapatok gépjárművei maradhatnak a táborhelyeken. Az autóikat tárolni kizárólag a kijelölt parkolóhelyen lehetséges, azzal a verseny ideje alatt a versenypályán nem mozoghatnak. A versenyzőknek lezárt műanyag zsákban kell gondoskodniuk a szemét összegyűjtéséről, melyet a szervezők biztosítanak, a verseny befejezését követően elszállítanak.

XIII. Mérlegelési szabályok: A verseny ideje alatt a szervezők folyamatos mérlegelést biztosítanak napkeltétől-napnyugtáig, rendkívüli éjszakai mérlegelés kérhető, ha a 3 db kötelező pontyzsák megtelik! A versenyzők kötelesek a teljes mérlegelési és fotózási, adatfelvételi folyamatban való aktív közreműködésre, ugyanakkor a mérlegelést indokolt esetben a fárasztás, majd a szákolás időtartamára fel lehet függeszteni. A versenyző kötelessége minden kifogott és 5 kg-ot meghaladó hal jelentése a versenybíró felé SMS-ben a „Hal” és a rajthely száma megjelölésével. Kifogástól a mérlegelésig a halat pontyzsákban kell tárolni, megfelelő (minimum 1m) vízmélységben. Pontyzsákokban tárolt halat a parthoz kikötni szigorúan TILOS! (első esetben büntetési szankció (sárga lap). A mérlegelést kizárólag a versenybíró, a szervező által rendelkezésre bocsátott és a csapatoknak bemutatott eszközzel végezheti, ellenkező esetben az nem számítható be az eredménybe. Mérlegelésnél jelen kell lennie az adott csapat egy tagjának, a versenybírónak és további egy, a szervező által akkreditált személynek. A mérésről készült dokumentációt (fogás időpontja, versenyző neve, kifogott hal súlya), a csapat egyik tagjának is aláírásával hitelesítenie kell. A mérlegelő lap egy példánya a versenybírónál, egy példánya a csapatnál marad. A versenyzők felelőssége ellenőrizni a feltüntetett adatok helyességét.
Mérlegelés során elsőbbséget élvez a versenybíró által a verseny dokumentálása céljából készített fotó, majd ezt követően kerülhet sor privát felhasználású fényképek készítésére, de a halat a versenybíró jelenlétében a fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni. A dokumentációt módosítani csak ellenjegyzéssel lehet. Amennyiben eltérés tapasztalható a versenyzőnél és a bírónál található mérlegelési lapok között, úgy a bírónál lévő mérlegelési lap bejegyzése lesz érvényes. Mérlegelést követően a versenybíró a beszerzett dokumentációt és fényképeket továbbítja a szervezési központba, ahol rögzítésre kerülnek ezek az adatok. Minden körülmények között a legfontosabb a hal biztonsága, ezért körültekintően kell a fotózást és a visszaengedést is intézni. A mérlegelést követően, a versenybíró jelenlétében, haladéktalanul és kíméletesen vissza kell engedni a halat. A verseny állása szerint a legnagyobb hal díjára még esélyes hal esetében egymás után két mérés kötelező, de esetleges eltérés esetén a nagyobb tömeget mutató mérlegelés eredménye kerül regisztrálásra.

XIV. Értékelés: A versenyben kizárólag csak a ponty és az amur számít. A verseny abszolút győztese, a súlyra legtöbb értékelhető halat kifogó csapat. Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal a döntő, ha ez is azonos, akkor a fogott halak nagyobb átlagsúlya. A verseny időtartama alatt a folyamatos és objektív tájékoztatás a verseny hivatalos facebook oldalán történik. A hivatalos végeredmény 2020.08.30.napján (vasárnap) a 15:00-kor kezdődő ünnepélyes díjkiosztón kerül kihirdetésre. Óvást benyújtani legkésőbb 2020.08.30. 17.00-ig lehetséges!
XV. Díjazás szabályai: A verseny díjazása a maximális 25 csapat nevezése esetén érvényes, ellenkező esetben arányosan csökken. A verseny minimum 15 csapat nevezésénél kerül megrendezésre.
A versenyen az egy Csapat által kifogott halak összsúlyának a díjazása:
1. hely: 400.000,- HuF + 100.000,- HuF vásárlási utalvány
2. hely: 300.000,- HuF + 60.000,- HuF vásárlási utalvány
3. hely: 200.000,- HuF + 40.000,- HuF vásárlási utalvány
A verseny legnagyobb halának díja: 50.000,- Huf + Kupa

XVI. Óvás: Óvásnak minősül a VSZ előírásaival ellentétes versenyzői tevékenység bejelentése. Óvást csak írásban, a részfeldolgozások tekintetében a kikért pillanatnyi versenyállás, a csapatokra vonatkozó végeredmény, vagy egyéb versenyesemény tekintetében pedig annak előzetes közlésétől számított 1órán belül lehet benyújtani. Az ezt követő óvások indokolás nélkül elutasításra kerülnek. A verseny megkezdése után a VSZ értelmezésére nincs lehetőség, a szervezők ezt az elvi lehetőséget a regisztráció folyamán biztosítják. Ha a versenyző szabálytalanságot észlel, és azt óvásként bejelenti (a bizonyításhoz előny, ha dokumentálni tudja fényképpel vagy videofelvétellel), akkor az ügy kivizsgálása 1 órán belül lezárásra kerül.
Az óvás adminisztrációs költsége alkalmanként és bejelentett esetenként 10.000,- HuF. A Versenybíróság által indokoltnak minősített óvás költsége visszajár, indokolatlan óvás esetén a befizetett összeg nem jár vissza.

XVII. Vis Maior: A verseny előre nem tervezhető okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett összeg visszajár! A VSZ alkalmazása szempontjából vis maior esetnek minősül a versenyzők részéről különösen a nem várt és orvosilag igazolt betegség, a rendőrség által igazolt baleset, vagy az erre kötelező hatóság által igazolt, időben nem módosítható előírt megjelenés; a fő szervező részéről különösen a nem megfelelő vízállás, továbbá külső szennyezés esetén a vízminőség hatóságilag minősített hirtelen romlása, vagy rendkívüli időjárási körülmény kialakulása. Amennyiben a fő szervezőt érintő vis maior esemény már a verseny közben, a versenyidő 50%-nak letelte előtt következik be, akkor a verseny eddigi eredményei törlődnek és a változatlan mezőny a következő versenyidőszakban a versenyt változatlan helykiosztás mellett újra megkezdi (a verseny felfüggesztése). Ha a versenyidő több, mint 50 %-a az eseményig már eltelt, akkor a lezárásig elért eredmények alapján történik meg az eredményhirdetés (a verseny megszakítása). A meghiúsulás kimondása, a felfüggesztés és a megszakítás elrendelése a főbíró kizárólagos joga és felelőssége.

XVIII. Kizárási szabályok: A kizárással valamennyi esetben az addig elért eredmény is törlődik, valamint a horgászat sem folyhat tovább a kizárt csapatnál! Szándékos cselekménnyel közvetlenül-, illetve közvetve összefüggő halpusztulás, vagy halcsonkítás, továbbá a hal megjelölése azonnali kizárást von maga után. Figyelmeztetés utáni kizárással jár a csónak nem megfelelő használata, mentőmellény hiánya. Azonnali kizárással jár a csapatban nem regisztrált személy csónakban tartózkodása esetén. Bármilyen VSZ szerinti, illetve egyéb hal- vagy környezetvédelmi szabályszegés esetén a figyelmeztetés utáni ismétlés vagy egyéb szabálytalanság (sárga lap – 4 órás büntetés).
Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár bármilyen a versenybírók vagy segítőik felé irányuló vesztegetési kísérlet. Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár, amennyiben a csapat nem az általa fogott halat kívánja bele számíttatni az eredménybe. Többszöri figyelmeztetésben részesített rendbontás, mértéktelen alkoholfogyasztás, nem sportemberhez méltó magatartási szabályok súlyos megszegése miatt (sárga lap – 4 órás büntetés). Bármilyen külső segítség igénybevétele azonnali kizárást von maga után. A nem horoggal fogott hal azonnal kizárást von maga után. Saját szektoron kívül etetni, radarozni és a csónakból dobni szigorúan tilos. Első esetben figyelmeztetésben részesül, (sárga lap – 4 órás büntetés) következő esetben kizárásra kerül,
Az éjszakai csónakhasználatnál a sötétben közlekedő csónakok megvilágítása (fejlámpával, vagy navigációs fénnyel) kötelező! Ezen szabály elmulasztása figyelmeztetést (sárga lap – 4 órás büntetést) von maga után! A kifogott hal nem megfelelő tárolása, illetve a nem sportszerű hallal való bánásmód tanúsítása. Első esetben figyelmeztetésben részesül, (sárga lap – 4 órás büntetés) következő esetben kizárásra kerül.


XIX. Felelősség: A szervezők a verseny időtartama alatt elszenvedett kárért, balesetért felelősséget nem vállalnak, minden egyes felszerelés (csónak, stb) használata kizárólag saját felelősségre történik. A versenyző a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszi a kockázatokat és a szabályrendszer be nem tartásából eredő felelősség nem terheli a szervezőt.


XX. Marketing és média:
A csapatok kötelesek a szervező által akkreditált média munkáját segíteni, riportot adni, fotó és filmfelvétel lehetőségét biztosítani. A versenyzők a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszik, hogy róluk videofelvétel vagy fotó készülhet, amelyek szabadon megjelenhetnek a médiában. Saját felvételek hivatalos megjelenítése a szervező írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos. A versenyen készült felvételeket a verseny szervezőjének kérésére a versenyzők kötelesek eltávolítani a médiafelületekről.