STREET FISHING PERGETŐ ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT

Versenyszabályzat Street Fishing Pergető Országos Bajnokságra, módosításokkal.

Verziószám: 1.3 Elfogadva: 2023. 08. 25. Kiadva: 2023. 09. 01. Hatályos: 2023. 09. 01.

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottság (a továbbiakban: OVHB) írja ki, és a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, valamint köteles egy előzetes programot 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet.

2. Az országos bajnokságokon (Street Fishing Pergető Országos Bajnokságon), való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzen.  Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (C.I.P.S) és nemzetközi szövetségeinek (FIPSed) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

2.1 Az országos Bajnokságon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. A nevezési díjak tartalmazzák a verseny napjára a napi területi horgászjegy árát is. 

2.2 A bajnokságok időpontját és helyszínét a MOHOSZ hivatalos honlapján, minden év február 1-ig, nyilvánosságra kell hozni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu honlapján a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat jelentet meg. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást és az egyes fordulókba nevezett versenyzők létszámát csak az OVHB jogosult módosítani. 

3. A Street Fishing Pergető Országos Bajnokságot a jelen szabályzat szerint kell megrendezni. 

4. A bajnokság lebonyolításának rendje: 

4.1 A Street Fishing Pergető Országos Bajnokság nyílt nevezéses parti csapatpergető verseny. Csapatokat 2 fő alkotja. Amennyiben a verseny napján a nevezett 2 fő nem jelenik meg a regisztrációnál, a csapat nevezése érvénytelen, így a csapat kizárásra került a versenyből.

4.2 A bajnokságot egy szakaszban több fordulóban kell megrendezni.

4.3 A bajnokságot 2-4 fordulóban kell megrendezni, lehetőség szerint külön-külön más városi-városközeli helyszínekkel. Amennyiben az ilyen jellegű vizeken a verseny valamilyen okból nem rendezhető meg _(pl.- vízállás, szennyezés) a verseny városon kívüli vízterületen is megtartható. A fordulók eredményeinek összesítése alapján a győztes csapat a Magyarország Országos Street Fishing Pergető Bajnoka.
A fordulók eredményeinek összesítése az alábbi módon történik: 
Az egyes fordulókban elért helyezési számok összeadása után a legkisebb helyezési szám összeggel rendelkező csapat a győztes. Pontazonosság esetén a teljes bajnokság ideje alatt fogott halak darabszáma dönt, ha még így is fennáll a döntetlen helyzet, a legjobb fordulóeredmény szerint történik a rangsorolás, ha ez sem hoz egyértelmű sorrendet, az összes a bajnokság alatt fogott hal összes hossza dönt, ha így sem állapítható meg a győztes, akkor a bajnokság ideje alatt kifogott legnagyobb hal hossza a döntő.
Az egyes a versenyzők számára edzeni, pergető horgászatot folytatni a versenypályának kijelölt szakaszon, a verseny megelőző 6 naptári napon szigorúan tilos!

4.4 Ha az adott forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 3 órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként kell értékelni. 
Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni a fordulót. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők az indítási ponton kell gyülekezzenek. A forduló újbóli elindítása esetén a félbeszakított forduló beindulása csapatok részére egyszerre történik. 5. Az egyes fordulók időtartama 5 óra

II. VERSENYPÁLYA, TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

6.1 A versenypályát a versenyzők számára egy mellékelt térképen sárga színnel jelölt szakasz mutatja. A teljes versenypályán tilos átlépni műtárgyakat, gyalogosforgalom elől elzárt területeket és a piros szalag által tiltott tereket. Ha egy csapatot vagy annak egy tagját a tiltott területen találják meg, akkor az egész csapatot azonnal kizárják versenyből

6.2 A versenypályán 1 beindulási pontot kell kijelölni melyet a versenypálya térképén egyértelműen fel kell tüntetni. 

7. A kijelölt versenypályát a pergető horgászok által megválasztott Street Fishing szakági bizottság ezzel megbízott tagjainak, illetve a szövetségi kapitánynak előzetesen meg kell tekintenie.

8. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi induló csapat részére. A versenyeket folyókon, csatornákon, patakokon, tavakon, víztározókon lehet megrendezni.

9. Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a zsűri, versenybíróság engedélyezheti a részvételt. A versenyen csak benevezett és regisztrált versenyzők indulhatnak. 

10. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről a verseny lebonyolításáról (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók). A csapaton belül a versenyzőket külön rajtszámmal kell megkülönböztetni ( Pl:12. csapat I. versenyző) Továbbá ismertetésre kerülnek jelen szabályzat főbb pontjai, különös tekintettel a verseny általános rendelkezéseire. A szabályzat által nem érintett kérdések felmerülése esetén a versenybizottság hoz döntést.

11. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. A húzást a csapatvezetők saját kezűleg végzik.

12. Ha a rendező a versenyzők részére rajtszámokat biztosít, azon az OVHB előzetes egyetértése nélkül reklám nem helyezhető el. Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni a versenyzők rajtszámain, a reklám elhelyezés joga a rendező szövetséget vagy egyesületet illeti a szponzorral történő tárgyalások alapján.

13. A versenyzők jelen versenyszabályzat elfogadásáról a regisztrációkor írásban is nyilatkoznak.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

14. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. A rendező nem vállal felelőséget a bekövetkezett balesetekért, személyi és vagyoni károkért.

15. A versenyen csak a partról, vízbelépés nélkül lehet horgászni.

16. A verseny és a csapatok elindítása a kijelölt ellenőrző pontról történik. A csapatok a verseny kezdetén hangjelzésre egyszerre indulnak az ellenőrző pontról. A verseny elindítását követően a versenyzők szabadon megkezdhetik a horgászatot. 
A horgászhelyek a verseny ideje alatt a csapatok számára szabadon változtathatók. A 2 fős csapatok versenyzői egymástól nem távolodhatnak el 20m feletti távolságra. A csapattagok közötti szakaszokon más csapatok tagjai is választhatnak horgászhelyet, de 5m-nél közelebb nem közelíthetik meg más csapat tagjait

17. Etetni TILOS!

18. A kifogott halak regisztrálása azonnal megtörténik a halak fényképezésével és fényképek beküldésével. A fogások megfelelő érvényesítése érdekében a csapattagok nem válhatnak-távolodhatnak el egymástól a 17. pontban foglaltaknál jobban. Minden versenyző azonosító jelvényt kap. A csapatnak rögzíteni kell a fogott halat. Az azonosításra szolgáló képen legalább az egyik csapattag személyes kitűzőjét kell elhelyezni a hivatalos mérőeszközön. A fogás rögzítésének érvényesítéséhez a MOHOSZ által erre biztosított online felületen kell beküldeni a készült fotót a regisztráció során megadott csapatnévvel együtt melyet a kitűzőn is fel kell tüntetni. A résztvevőnek ellenőriznie kell, hogy telefonos eszközének adatkapcsolata aktiválva van-e, a fényképképek megfelelő továbbításhoz, internet kapcsolata aktiválva van. Halakról készült fényképet úgy kell elkészíteni, hogy a halakat a hivatalos mérőeszközre kell fekteti, amelyet minden csapatnak átadnak regisztrációkor a rendezők. A halakat teljes terjedelmükben, a mérőeszközre merőlegesen, nyugodt helyzetben, a mérőeszköz feliratozásával-számozásával megegyező irányba, jobb oldalára fektetve, fejjel a mérőeszköz elejéhez illesztve kell fényképezni. A halakról készült fotónak jó minőségűnek (élesnek és olvashatónak) kell lennie, a fényképet közvetlenül a telefonról kell küldeni. Az átviteli nehézségekért-hiányzó kapcsolatért, csak abban az esetben lehet mentséget adni, ha azt a csapat a versenybíróságnak azonnal jelezte, és a fogásról készült képet, és a technikai probléma fennállását a versenybírók ellenőrizték, minden más esetben utólagosan beküldött képek nem kerülnek regisztrálásra.

19. A halak kiemelése kizárólag gumírozott hálójú merítő szákkal történhet. Merítő szákról a versenyző gondoskodik, használata kötelező! Halakat reptetni tilos!. Halak visszahelyezése merítőszák segítségével lehetséges.

20. A verseny ideje alatt a versenyző a ruházata fölött köteles rajtszámot viselni, amit a szervezők biztosítanak részére.

21. Horgászni csak a vízpart erre kijelölt szakaszán, egyetlen kézben tartott bottal lehet. A versenyzőnél bámennyi felszerelt bot rendelkezése állhat.

22. A versenyen bármilyen pergető módszer, de csak egyetlen műcsalival szerelt készség használható. 
A versenyen csak a műcsalival történő horgászat engedélyezett.

23. A verseny ideje alatt elakadt felszerelés szabadításának megkísérlése tilos bármilyen külső eszközzel. Amennyiben az a felszerelés beszakítása nélkül nem szabadítható ki, akkor a pályában okozott lehető legkisebb zavarással és a legrövidebb főzsinórral kell azt eltépni. A beszakadt felszerelés túlpartról történő összeszedése a fordulót követően lehetséges, a versenyző részérő és kizárólag saját felelősségére. A verseny közben vízbe beszakított felszerelés bármilyen módon történő direkt (ide nem értve a beszakadt felszereléssel történő horgászat közbeni összeakadást) szabadítása csak a versenyforduló lezárását követően történhet meg.

24. A horgászhelyen a csapattag versenyzőkön kívül más nem tartózkodhat (szektorbírókra, valamint a média képviselőire nem vonatkozik)

25. Verseny közben a versenypályán közlekedni csak gyalogosan lehetséges. Semmilyen típusú szállítóeszköz használata nem megengedett: autók, motorkerékpárok, kerékpárok és más meglévő szállítóeszközök, segédeszközök.

26. A verseny kezdetétől számított 1 héten belül történő részvételi szándék lemondása esetén a nevezési díj nem kerül visszatérítésre.

IV. ÉRTÉKELÉS

27. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele. Ezeket kíméletesen, élve kell tartania a vízbe történő visszahelyzésig, regisztrációig. Az értékelésbe a versenyidő végéig beküldött fénykép alapján regisztrál hal számít bele. A horgász miatt elpusztult hal nem számít bele az értékelésbe.

28. Halat fárasztás közben lehetőség szerint a horgászállás előtt kell tartani, másik csapat versenyzőét fárasztás közben csak az engedélyével zavarhatunk. Fárasztás után a másik csapat horgászállását vissza kell adni. Másik horgászállás előtti vízterületre átment (szektor idegen) hal beszámítható, kivéve, ha másik horgász zsinórjába beleakadt. Ez esetben csak akkor értékelhető, ha a két felszerelés a fárasztás ideje alatt szétválik.

29. Értékelhető halfajok: csuka, 30cm-től, süllő 30cm-től, kősüllő 25cm-től, domolykó 20cm-től, harcsa 40cm-től, balin 30cm-től, csapósügér 12cm-től, jászkeszeg 20cm-től, Minden tárgyévben a rendezők által kiadott versenykiírás rendelkezései alapján az értékelhető halfajok tekintetében lehetnek eltérések. A kifogott egyéb halakat megfogásuk után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott, értékelhető halak teljes, -farokvéggel együtt cm-ben mért - hossza határozza meg a pontszámot. Minden elért cm-er 1pontot ér. Pl: 27,5cm-es domolykó= 27 pontot ér. A csapat tagok fogásai összeadódnak, az így kapott pontszámok alapján kerül meghatározásra a csapatok helyezési sorrendjét. A nagyobb összesített pontszámmal rendelkező csapat a győztes. Azonos pontszám esetén halak darabszáma dönt. Amennyiben a fogott darabszám is megegyezik, akkor az előbb regisztrált fogás a döntő.

Bajnokság értékelése:

A bajnokságban a elért helyezési sorrendet az 1-4 fordulóban elért helyezési számok összege határozza meg, a legkisebb helyezési számot elérő csapat (2 fő) a győztes. (példa: A fordulókban horgászó csapat az I.. fordulóban 6. helyen, II. fordulóban 1. helyen, III. fordulóban 8.helyen, IV. fordulóban 2.helyen végez, összesen 17 helyezési számot ért el. Az így összeadott helyezési számok határozzák meg a több fordulós bajnokságban elért eredményeket. Pontegyenlőség (azonos helyezési szám) esetén a fordulókban több halat fogó csapat a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legjobb forduló helyezési szám dönt, annak egyenlősége esetén az összes fogott hal hossza, ha így sem hozható döntés, akkor a legnagyobb fogott hal hossza dönt.

V. VERSENYBIZOTTSÁG

30. A versenybizottság a verseny szabályszerű lefolytatásáért felelős, beleértve ebbe a verseny során érkező reklamációk és óvások elbírálását továbbá a szabályzat szerinti szankciók alkalmazását.

31. A versenybizottság minimum 3 főből maximum 10 főből áll. Elnöke: az OVHB jelenlévő bármely tagja, vagy megbízottja. Tagjai: az OVHB jelenlévő tagjai és a verseny főrendezője vagy rendezői továbbá a Street Fishing Pergető Szakbizottság jelenlévő de adott fordulóban nem versenyző tagja vagy tagjai, valamint egy az adott fordulóban induló, technikai értekezleten a versenybizottság elnöke által kisorsolt versenyző. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybizottság egy tagja a verseny ideje alatt folyamatosan elérhető. 

32. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani.

33. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. A közzétett eredményen a közzététel idejét fel kell tüntetni.

34. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót az óvást benyújtó visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti meg. Az óvást csak versenyző nyújthatja be.  

35. Versenybíró által észlelt kizárással járó szabálytalanság esetén a versenybizottság vezetője a versenyzővel, csapattal és a versenybíróval egyezteti az eset körülményeit és ezt követően tájékoztatja a versenybizottságot. A versenybizottság az érintettek és elérhető tanúk meghallgatását, valamint elérhető kép-, vagy videófelvételek megtekintését követően dönt a versenyző kizárását illetően.

36. A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt. A versenybizottság a szankcióval érintett versenyzőt köteles haladéktalanul értesíteni.

37. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lenni.

38. A rendező köteles kijelölt versenypályán legalább 1000m-enként 1 fő versenybíró delegálására. 

39. A versenybírók, és a versenybizottság tagjai a használt felszereléseket a verseny folyamán át- illetve megvizsgálhatják. 

VI. SZANKCIONÁLÁS

40. A halfogás során elkövetett szabálytalanság esetén a fogás érvénytelennek minősül. 

41. Figyelmeztetés (sárga lap) a következménye a következő pontok megsértésének 16., 17., 19., 20., 25., 28.

42. Kizárás (piros lap) a következménye a következő pontok megsértésének 6.1, 6.2, 6.3, 18., 22., 23., 
24., 26., valamint a második figyelmeztetésnek a 16., 17., 19., 20., 25., 28., pontok valamelyikének megsértése miatt. Ezen túlmenően a versenybizottság “nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, aki a környezetét és a vizet veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.

43. Kizárás esetén a kizárt versenyző csapata nem folytathatja a versenyzést, rangsorából is kizárásra kerül. Kizárást követően a csapat többi tagja a további etapokban nem indulhat.

44. A versenyzőknek adott figyelmeztetéseket az adott versenynapra vonatkozóan kell érvényesnek tekinteni az esetleges új figyelmeztetés kiadása kapcsán felmerülő „visszaesés” miatti kizárás tekintetében. A kizárás a teljes versenyévre vonatkozóan érvényes.

45. A versenybizottság tagjai a versenypálya verseny alatti bejárása során önmaguk is kezdeményezhetnek szankciót a versenybírótól vagy szektorbírótól függetlenül.

46. Az a versenyző, aki a regisztrálást követően a fordulón nem jelenik meg vagy félbeszakítja azt, a következő kettő évben nem indulhat a Street Fishing Pergető Országos Bajnokságon. Ez alól kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli eset, melyet a verseny megszakítása előtt jelez a versenybizottság felé, aki jegyzőkönyvben rögzíti annak tényét.

VII. NEMZETI VÁLOGATOTT

47. A 2023. évi válogatott keret a 2022 évben megrendezett Street Fishing Pergető Országos Bajnokság döntőjének helyezési sorrendje szerinti első három csapata. 
A 2022 évben a bajnokságban szerzett eredmény alapján Országos Ranglista jön létre, melyben ettől az évtől kezdődően elsőként 2023-ban az elmúlt két év eredményei, 2024-től pedig mindig az utolsó 3 év eredményei kerülnek beszámításra súlyozottan, akként. hogy az utolsó év 3X-os, az azt megelőző év 2X-es, a legrégebbi év 1X-es súllyal kerül figyelembevételre. 2023 évtől a válogatott keret a ranglista első 5 csapatából áll. Amennyiben az aktuális év bajnoka a ranglista alapján nem kerülne be a válogatott keretbe, vele kiegészül a válogatott keret. A VB-re utazó keret 3 csapatból áll, melynek mindenképp tagja az aktuális év bajnoka, a másik két csapatot a válogatott keretből a Szövetségi Kapitány választja ki.


VII. VERSENYDOKUMENTUM

48. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 
49. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával lehetőség szerint összhangban kell lennie. 

50. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók. 

51. A jelen szabályzat az OVHB határozatával 2023. február 1-én lép hatályba. Módosítva 2023.08.25.

A teljes verzió letölthető a linkre kattintva!