HARCSAFOGÓ ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT

Versenyszabályzat a Harcsafogó Országos Bajnokságra, módosításokkal.

Verziószám: 1.4 Elfogadva: 2024. 01. 16. Kiadva: 2024. 02. 01. Hatályos: 2024. 02. 01.

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. 

2. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt tárgyévre szóló érvényes állami jeggyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői engedéllyel, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai, illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket. 

Nemzeti Harcsafogó Bajnokságok: Harcsafogó Országos Bajnokság (HFOB)

3.1. A Harcsafogó Országos Bajnokságra kizárólag csapatok nevezhetnek. Egy csapat létszáma minimum 2, maximum 3 fő. Csak azok a versenyzők indulhatnak az országos bajnokságon, akik a nevezési határidőig leadták nevezésüket, és befizették nevezési díjukat. A csapat tagjainak a bajnokság teljes ideje alatt állandónak kell maradniuk, a versenysorozat alatt a csapat összetétele nem változhat. Rendkívüli esetben az OVHB dönthet másképp.

3.2. Az országos bajnokságra azon csapatok nevezhetnek, akik megfelelnek a Harcsafogó Országos Bajnokság részvételi feltételeinek. 

3.3. A versenyzőknek tudniuk kell igazolni állampolgárságukat személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy egyéb, állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal. Az igazoló dokumentumot kérésre be kell tudni mutatni a verseny sorsolása előtti regisztráció folyamán.

3.4. A Harcsafogó Országos Bajnokság (továbbiakban HFOB) 2 fordulóban kerül megrendezésre.

3.5. A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb a MOHOSZ által kiadott lapnak, a Magyar Horgásznak az adott évi februári számában kell nyilvánosságra hozni. A versenykiírásokat legkésőbb márciusban a Mohosz honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság a www.nyito.mohosz.hu/versenysport weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg. A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg. A Harcsafogó Országos Bajnokságra a pályák befogadóképessége miatt az előregisztráció sorrendjében az első 35 csapat nevezését tudjuk elfogadni. Az előregisztráció a tárgyévet megelőző év december 1-én indul és a tárgyév január 31-ig tart. Az előregisztráció megjelenik a MOHOSZ web és facebook oldalain. Az előregisztráció során a 35 csapatba be nem jutott csapatok a jelentkezés sorrendjében várólistára kerülnek. Az előnevezés alapján az első 35 csapatnak 02.15-ig kell leadnia nevezését a www.horgaszjegy.hu oldalon. Amennyiben ezen időpontig valamely csapat nem erősíti meg a nevezését, úgy 02.16-tól 02.28-ig a várólistán lévő csapatok nevezhetnek szintén az előregisztráció sorrendjében. 03.01-től a nevezési határidő lejáratáig bármely csapat nevezhet a versenypályák befogadóképességének megfelelően. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. 

3.6 Hivatalos edzésnapok: A bajnokság minden fordulója előtt biztosítunk edzési lehetőséget az alábbi idő intervallumban. A forduló kezdő napját megelőző 4 nap és a forduló kezdő napját megelőző 60 nap között van lehetősége a csapatoknak edzeni a versenypályán. A csapatok ezen időszak alatt megszakítás nélkül 1x96 órás edzésre jogosultak. Az edzés során a kijelölt edzés helyet elhagyni tilos, a 96 óra során végig az edzéshelyen kell tartózkodni a versenyzőknek. Az edzések időpontját és helyét a víz hasznosítójával kell egyeztetni. Az edzés költsége a versenyzőket terheli.

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

4.1. A kiírt sorsolási időpont kezdete előtt minden csapatnak regisztráltatnia kell magát. Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen, a további szankciókat a Horgászsport Döntő Bizottság hozza meg. Aki a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket pl. sérülés stb. kivéve) abbahagyja, a Horgászsport Döntő Bizottság döntésétől függően, de legalább egy évig semmilyen országos bajnokságon nem indulhat el. 

4.2. A vis major, az önhibán kívüli okból bekövetkező késés (például autó probléma, baleset, közlekedési akadályoztatás) esetén a versenybizottság dönti el, hogy a késő páros indulhat-e a versenyen.

4.3. A sorsolást legalább 180-240 perccel a verseny kezdete előtt kell végrehajtani, az HFOB szervezőinek felügyelete mellett. A sorsolás megkezdése előtt meg kell választani a versenybizottságot, mely hivatott eljárni a verseny közben felmerült problémák, óvások tekintetében. A versenybizottságnak az OVHB és versenyiroda jelenlévő tagjaiból és a rendezők megbízottjaiból, de legalább 3 főből kell állnia. Meg kell választani a versenybizottság vezetőjét is. Szavazás esetén, szavazategyenlőségnél a versenybizottság vezetőjének a szavazata a döntő.

4.4. A sorsolást előre meghatározott módon kell végrehajtani. A sorsolást a Versenysport iroda képviselője vagy megbízottja irányítja. Az első forduló során két körből áll a sorsolás. Első körben a csapatokat képviselő csapatkapitányok, csapatnevük ABC sorrendje szerint vagy a regisztrációkor sorszámot húznak, mely számok megadják a rajthelyek kihúzásának sorrendjét. A második körben, a már első körben kihúzott számok emelkedő sorrendje szerint, a csapatkapitányok kihúzzák a rajthelyet, a szélső helyek figyelembevételével.

A második forduló sorsolása egy körből áll. A rajthelyek húzása, az első forduló során alkalmazott húzási sorrend szerint csökkenő sorrendben történik. Az első fordulóban szélső helyet húzott versenyző a második fordulóban nem lehet szélső helyen.

Az egyes fordulók szélső helyeit, a pályatűzés függvényében a sorsolást megelőző technikai tájékoztató során kell közzé tenni.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

5.1 A versenyen a csapatok horgászhelyei közötti távolságnak (az egyik horgászhely széle és a másik horgászhely széle között mért távolságnak) lehetőség szerint legalább 40 méter és lehetőség szerint legfeljebb 300 méternek kell lennie. A rajthelyek kijelölése során törekedni kell arra, hogy a rajthely parti vetülete vagy területe lehetőleg azonos feltételeket biztosítson. A horgászhelyen felállítandó sátraknak és ernyőknek lehetőleg visszafogott színűnek kell lennie. Éjszaka a horgászhelyet folyamatos fehér fénnyel kötelező megvilágítani, de ügyelni kell arra, hogy a fényforrás a szomszédokat nem zavarhatja. Reflektor kizárólag vészhelyzet esetén használható, fárasztás vagy behúzás során nem!

Amennyiben a versenypálya méretei és adottságai indokolják. a versenybizottság döntése alapján a versenypálya szektorokra osztható. A kialakítható szektorok mérete minimum 10, maximum 15 csapat szektoronként, a szektorkiosztásnál törekedni kell arra, hogy a szektorok mérete azonos legyen.

5.2 A csapatok rajthelyének határát szalagokkal kell jelölni, illetve elválasztani. Ezt a területet a párosok tagjai csak indokolt esetben hagyhatják el. A szomszéd csapat szalaggal, a parton kijelölt rajthelyére, még fárasztás, szákolás okából is tilos átlépniük. Ez alól kivételt képez: a szektorbírói és versenybírói utasításra vagy engedéllyel történő átlépés, szomszéd csapat részére való indokolt segítségnyújtás (például balesetkor történő segítség).

A verseny ideje alatt, csónakkal a rajthelyet elhagyni, még fárasztás során is tilos! 

Amennyiben a versenyző fárasztás során a parton elhagyja a szektort a hal érvénytelennek számít, amennyiben csónakkal hagyja el a szektort és ezzel zavarja a szomszéd versenyzőket, a fogás szintén érvénytelennek számít. Ez utóbbi esetben a versenyző köteles a megfogott halat haladéktalanul, még a nyílt vízen szabadon engedni. Amennyiben ez bizonyíthatóan nem történt meg, a következő mérlegelés során legnagyobbnak bizonyuló halat érvénytelennek kell tekinteni.

A rajthelyre bármikor beléphet a versenybizottság valamely tagja, valamint a versenyzők egyetértésével a versenyre az OVHB akkreditációjával rendelkező sajtós.

5.3. A verseny folyamán, a sorsolás után hat hangjelzés van.

1. hangjelzés: A hangjelzést követően a csapatoknak 120-180 perc áll rendelkezésükre, hogy minden holmijukat, versenyzéshez szükséges horgászeszközüket, csalijaikat és az általuk kisorsolt rajthely területére kipakolják, és előkészítsék eszközeiket. Ebben az időszakban a csónak kizárólag a rajthely elfoglalására használható.

2. hangjelzés: A verseny kezdete előtt 60 perccel megszólaló jelzést követően a rajthely csónakból radarral történő feltérképezése engedélyezett, azonban a 3. hangjelzés megszólalásáig karó, bója és egyéb jelzés nem helyezhető el a rajthelyhez tartozó vízterületen és a hozzá tartozó partszakaszon.

3. hangjelzés: A horgászat kezdete. Ekkortól lehet elkezdeni a horgászatot és az esetleges saját jelzőbóják elhelyezését.

4. hangjelzés: A verseny vége előtt 15 perccel hangzik el.

5. hangjelzés: A verseny végét jelöli. Ekkor azonnal minden szereléket ki kell húzni a vízből, és várni a mérlegelőket.

6. hangjelzés: A verseny vége után 60 perccel szólal meg. Ezt követően a még a 4. hangjelzést megelőzően megakasztott hal már csak akkor számít érvényes fogásnak, ha a halat a horgász birtokolja, az a partvonal mögé kerül. A mérlegelés után minden páros köteles elhagyni horgászhelyét. Erre a lefújást követően 120 percük van. A lefújást követően 120-180 perccel következik az eredményhirdetés.

5.4. Egy csapat - függetlenül attól, hogy 2 vagy 3 fős - annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de egyszerre csak legfeljebb négy bottal, azokon botonként 3 db egyágú horoggal horgászhatnak. A többi botot a horgászbottartókon kívül kell tartani. Hármas, kettes és bármilyen más, többágú horog használata tilos!

5.5. Csalihalfogás egy 5. bottal engedélyezett. A verseny kezdőnapján a kezdéstől 20 óráig, a többi versenynapon 8:00-tól 20:00-ig. Amennyiben a napkelte és napnyugta időpontja indokolja, a versenykiírás ettől eltérő módon is rendelkezhet. A csalihalfogó bottal fogott harcsa a verseny értékelésébe nem számít bele, azt haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe.

5.6. Az elektromos csónakmotor – amennyiben a verseny helyszínének szabályzata ezt lehetővé teszi – engedélyezett. Halradar, szonár, és GPS használata megengedett.

5.7 A verseny ideje alatt, a verseny helyszínén és annak 500 méteres körzetében kizárólag a versenybizottság engedélyével, csakis sajtó fotózás és -filmezés céljából engedélyezett pilóta nélküli repülőeszközök használata.

5.8. A versenyen partról dobva, csónakból és csónakkal behúzva egyaránt lehet horgászni, A behordás távolságát a technikai értekezleten ismerteti a versenybizottság. A csónak használata során a jogszabályban előírt kötelező védelmi felszerelések (mentőmellény, kötél, súly etc.) megléte regisztrációkor a versenyző köteles bemutatni. Pergetni tilos!

5.9 A csónakból történő horgászat szabályai: A verseny kezdőnapján a kezdéstől 20 óráig, a többi versenynapon 8:00-tól 20:00-ig a rajthelyen belül engedélyezett a csónakból történő horgászat. Amennyiben a napkelte és napnyugta időpontja indokolja, a versenykiírás ettől eltérő módon is rendelkezhet.

A csónakból történő horgászat kizárólag egy csónakból engedélyezett.

Csónakos horgászat és csónakban tartózkodás alatt, a szerelék vontatása – még behúzás során is – tilos.

A csónakból történő horgászat kizárólag úszós felszereléssel történhet, szabadon sodródó, vagy karóval-, súllyal-, horgonnyal és elektromos horgonnyal rögzített pozíciójú csónakból. Amennyiben s csónak bevetett szerelék mellett a csónakmotor vagy evező segítségével pozíciót változtat, az vontatásnak minősül.

Csónakos horgászat során két tagú csapat esetén, ha az egyik versenyző a parton marad, akkor a csónakban kizárólag egy bottal engedélyezett a horgászat, a parton ekkor két felszereléssel lehet horgászni, ezen felül a partról a csalihalfogás engedélyezett. Amennyiben mindkét versenyző csónakból horgászik, akkor a csónakból két bottal lehet horgászni, a parton nem maradhat bevetett szerelék.

Három tagú csapat esetén a szabályok a fentiekkel megegyeznek, azzal a kikötéssel, hogy a csónakban legfeljebb két versenyző tartózkodhat egyidejűleg. A harmadik, parton maradó versenyző számra a csalihalfogás a partról engedélyezett, de harcsafogásra alkalmas felszerelés nem lehet bevetett állapotban.

Bevetett feleszerelést a parton őrizetlenül hagyni tilos!

A csónakos horgászat szabályainak megszegése sárgalapos figyelmeztetést von maga után, ezen felül a versenybizottság a szabályszegés körülményeinek figyelembevételével minimum 24 maximum 48 óra időtartamra eltilthatja a vétkes csapatot a csónakból történő horgászattól.

5.10. Az úszós horgászat szabályai: Alkalmazható módszerek: bokrozás, úsztatás, óriásantenna.

Úszós készséget, botonként legfeljebb két darab egyágú horoggal lehet szerelni úgy, hogy a felső horog öble és az alsó horog füle közti minimális távolság 5 centiméter, a két horog között merev kapcsolatot kialakítani tilos.

Tilos az úszós szerelék túlsúlyozása, vagyis az úszó teherbírásánál nagyobb tömegű nehezék szerelékre rögzítése.

Kizárólag csúszóra szerelt nehezék használható, a nehezék ütközési pontja és a felső horog közti minimális távolság 30 cm. Tilos az ólomba öntött horog használta.

Tilos az úgynevezett fireball szerelék, fireball ólom és a fireball horgok alkalmazása.

Az úszós horgászat szabályainak megszegése sárgalapos figyelmeztetést von maga után.

5.11. A halak fárasztásakor 3 fős csapat esetében 2 fő, 2 fős csapat esetében 1 fő szállhat vízre. A csónakban tartózkodás ideje alatt a láthatósági mentőmellény használta kötelező.

5.12 Ittas állapotban csónakba szállni minden esetben tilos. Ennek megsértése a csapat azonnali kizárását vonja maga után.

5.13 A csónak kötelező felszerelései: 2 darab láthatósági mentőmellény, 2 darab minimum 10 kg-os nehezék 20-20 méter kötéllel, egy pár evező, piros világítás és jelzőfény. A leszúró karó és rögzítőeszköz, valamint az elektromos csónakmotor ajánlott felszerelés.

A csónak felszerelés vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelése a versenyző felelőssége.

5.14. A csapatok a verseny ideje alatt kizárólag az alábbi esetekben használhatnak két csónakot:

a.) csónakból történő horgászat ideje alatt parton levő bottal akasztott hal esetén, a fárasztás történhet a második csónakból, azzal a kikötéssel, hogy a parton bevetett bot nem maradhat őrizetlenül

b.) csónakból történő horgászat ideje alatt a partról történő behúzás idejére azzal a kikötéssel, hogy a parton bevetett bot nem maradhat őrizetlenül

5.15. Szigorúan tilos a versenyzőket 50 m-nél közelebb helyezni bármilyen elektromos építményhez (elektromos vezeték, transzformátor stb.)

5.16. Csaliként használható élő vagy élettelen csalihal (védett és méretkorlátozás alá eső halak használata tilos), kagyló, tintahal, giliszta, nadály, harcsapellet és bojli. A csapatok csalihalat hozhatnak a versenyre, de ezt a regisztrációs során a versenybizottságnak jelezni kell. A verseny során szükséges további csalihalak kizárólag a rajthelyen megfogva szerezhetők be. Tilos a csalihalak harmadik fél által rajthelyre történő beadása, illetve a csalihalak megfogása a rajthelyen kívül. (Ennek megszegése azonnali kizárást von maga után.)

5.17. A versenybíró feladata, hogy figyeljen a verseny szabályainak betartására. Az ő feladata, hogy vigyázzon arra, hogy a felügyelete alá tartozó csapatok horgászhoz méltóan viselkedjenek. A versenybíró bármikor ellenőrizheti a horgászok által használt csalikat, felszereléseket és végszerelékeket. A bedobott végszereléket ellenőrzés végett bármikor joga van kivetetni és szemrevételezni. Szabálytalanság észlelésekor a versenybíró köteles a szabálytalanságról rögtön jelentést tenni a versenybizottságnak, vagy a vezetőbírójának).

5.18. Kizárólag szürkeharcsa kerül értékelésre, melyeknek minimum teljes hossza 60cm. A halakat élve kell tartani a mérlegelésig. A versenybírónak vagy a verseny hivatalos mérlegelőjének minden hal mérlegelésénél jelen kell lennie, és a mérlegelést aláírásával kell hitelesítenie.

5.19. Minden páros köteles a kifogott halakkal kíméletesen bánni. A halak kiemelése kizárólag kézzel, vagy nagyméretű merítővel történhet. Vágóhorog használata szigorúan tilos! Minden csapatnál kell lennie ezért nagyméretű merítőhálónak, és ezen felül rendelkezniük kell nagyméretű harcsaponyvával, szilikonnal vagy gumival védett pányvával. A fogást követően a versenyzők kötelesek a hallal kíméletesen bánni, nedvesen tartott harcsaponyvára helyezni, majd a mérlegelők megérkezésééig pányvára fűzve tárolni. A mérés után az élő és jó állapotban lévő halakat kellő körültekintéssel vissza kell helyezni a vízbe

5.20. A verseny 96 órás fordulókból áll; ha egy kényszerítő körülmény (pl. vihar) miatt megszakad, a forduló érvényesnek számít, ha legalább 48 órán át tartott.

5.21. Ha a megszakítás hamarabb következik be, mint hogy 48 órája tartana a verseny, a verseny folytatódhat, de a szünet időtartama nem számít bele a 96 órába. Ha a megszakítás 48 óra elteltével következik be, a verseny nem folytatódik, hanem az addig elért eredményeket értékelik.

5.22. A versenyzőknek a verseny végeztével a rajthelyet tökéletesen tiszta állapotban kell hagyniuk.

5.23. Bármely hal, amelyet egy csapat területén akasztottak, de az átlépett a közvetlen szomszéd csapat területére, szabályosan kifogott halnak számít és bármely, a szomszéd csapat zsinórján lévő hal szabályosan kifogott halnak számít. Érvényes fogásnak számít az a hal is, amely a szomszéd felszerelésébe akad, de a fárasztás során, a szákolás előtt kiszabadul. Ha a két felszerelés fárasztás közben nem akad szét, a hal akkor is érvényesnek számít. Vita esetén a szektorbíró segítségét kell kérni és minden esetben a szektorbíró döntése az elfogadott.

IV. VERSENYBIZOTTSÁG, REKLAMÁCIÓ, ÓVÁS

6.1. A versenybizottságot minimum 3, maximum 7 fő alkotja. A versenybizottság elnöke az OVHB tagja, vagy az általa megbízott személy. Tagjai az OVHB, vagy a versenysport iroda jelen lévő tagjai, valamint a versenybírók. Vitás esetekben a versenybizottság elnökének szavazata dönt.

6.2. A versenyt szervezőnek kell biztosítania a szektorbírók szabályokkal való megismertetését és felkészítését a versenyre.

6.3. Minden felmerülő panaszt (kivéve a végső sorrenddel kapcsolatosakat) vagy a verseny folyamán, vagy a verseny befejezése után 1 órán belül jelenteni kell a versenybizottságnak. A panaszokat szóban is meg lehet tenni, de azonnal meg kell őket erősíteni írásban is.

6.4. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de az eredmény kihirdetését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. ezt követően óvásnak helye nincs.

6.5. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen 6 000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Óvást csak versenyző nyújthat be!

6.6. Minden szabálysértést és figyelmeztetést jelenteni kell a versenybizottságnak, amely az egyetlen szerv, amely jogosult döntéseket hozni, és bárkit a versenyből kizárni. Ha egy csapatot megbüntetnek, azonnal értesíteni kell őket erről.

6.7. Az végső sorrenddel kapcsolatos panaszokat a hivatalos eredményhirdetést követően 30 percen belül kell megtenni. A közzététel időpontját a hivatalos eredménylistán jelzik. A versenybizottsághoz írásban benyújtott panaszokat azok kötelesek az eredményhirdetés előtt elbírálni.

6.8. A versenybírók és mérlegelők megkülönböztető jelzést viselnek. 

V. SZANKCIONÁLÁS

7.1. Amennyiben a versenybizottság bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmezteti, a versenybizottság elbírálása szerint a versenyző sárga lapot kap, ez három évig érvényben marad. Ezen időtartam alatt újabb szabálytalanság esetén visszaesőként bírálja el a Horgászsport Döntő Bizottság, s ennek megfelelően szankcionálja. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát a MOHOSZ weboldalán teszi közzé. A szabálysértésekről a Horgászsport Döntő Bizottság-ot értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai, illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben kizárólagos joggal a Horgászsport Döntő Bizottság dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye. A versenybizottság döntéseivel szemben a Horgászsport Döntő Bizottsághoz lehet fellebbezni.

7.2. A versenyből való kizárás jár a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült halakért, a halakkal való kulturálatlan bánásmódért, a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használatáért és a csalásért. Kizárás jár azért, ha bárki más a csapattagokon kívül szákol, vagy fáraszt. Kizárás jár a késésért, amikor a nevező csapat a verseny kezdetére nem ér oda. Végleges kizárás jár a második figyelmeztetés után is.

7.3. Minden sárgalapos figyelmeztetés 10 000, azaz tízezer pont levonásával jár. Ez 10 kg halat jelent. Figyelmeztetés jár, ha a csapatok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe, valamint, ha a verseny kezdetét jelző hangjelzés előtt horgászni kezdenek. Sárgalapos figyelmeztetés jár, ha a csapat tagjai közül valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik, és ha a halakat nem megfelelő módon, a versenyszabályzatban leírtaknak megfelelően tárolják. Figyelmeztetés jár reflektor használatáért, és három egymást követő nem engedélyezett rajthely elhagyásért.

7.4. Nem nyerhet bajnokságot az a csapat, illetve kizárásra kerül, amelyik nem engedi vissza az élő halakat a vízbe a számlálás és mérés után (tilos a halakat elpusztítani).

7.5. Ha egy csapatot kizárnak a versenyből, akkor a tárgyévet követő két évig a csapat egyik tagja sem jogosult bajnokságon részt venni. Ez alól kivételt képez, ha a páros önhibáján kívüli késés miatt került kizárásra. Ekkor az OVHB-hoz kérvényt kell benyújtani (ez történhet elektronikus vagy postai úton elküldött levélben), melyben kérik a 2 éves tiltástól való eltekintést, valamint hitelt érdemlően igazolniuk kell a késés okát.

Szóbeli figyelmeztetés jár a kisebb szabályszegések esetén. Amennyiben a versenyző csapat újabb szóbeli figyelmeztetést követően is folytatja vagy megismétli a szabálytalanságot, sárgalapos figyelmeztetésben kell részesíteni.

7.6. Ha egy páros sárgalapos figyelmeztetést kap, azt nyilvántartják, és megőrzik 3 ÉVIG. Újabb szabálysértés esetén ezt visszaesésnek tekintik, és a versenybizottság ezen visszaesést és a büntetések listáját figyelembe fogja venni a döntéshozatalkor.

7.7. A visszaesés ténye, illetve az újabb évben kapott még egy figyelmeztetés nem jelent automatikusan figyelmeztetés duplázódást.

7.8. A szektorbírók és a versenybírók beléphetnek a rajthelyekre, és feljegyezhetnek bármilyen általuk észlelt szabálysértést.

7.9. A szektorbírók és a versenybírók rendelkeznek a joggal mind a versenyek alatt, mind pedig azokat követően az eredményhirdetés idejéig, hogy büntetéseket szabjon ki horgászokra, párosokra vagy tartalékokra, ha azok szabálysértést követnek el.

7.10. Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben az OVHB állásfoglalásai az irányadók.

VI. ÉRTÉKELÉS

8.1. A versenyen kizárólag a 60 cm-nél nagyobb szürkeharcsa kerül értékelésre. Az elpusztult szürkeharcsa nem értékelhető.

8.2. A kifogott szürkeharcsa grammonként 1 pontot ér A mérlegeléskor a mérlegelőlapra felkerül a hal pontos tömege, valamint a mérlegelés időpontja. A mérlegelőlapot a mérlegelő vagy a szektorbíró a páros egy tagja, illetve a szomszéd csapat egy tagja aláírásával hitelesíti.

8.3. A mérlegelésre minden nap minimum kétszer, a reggeli órákban és a délután folyamán kerülhet sor, de ha a fogások, vagy a halak biztonsága indokolta teszik, eseti mérlegelés is kérhető. Ennek elbírálása a versenyszervezők feladata.

8.4. A versenyeken fordulónként, a fogott súly alapján rangsoros értékelést kell készíteni. A forduló értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező csapat a győztes. A bajnokságot a két forduló összesített pontszámai lapján, a legkisebb pontszámot elérő csapat nyeri. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt. Egy fordulón belül pontazonosság esetén a legnagyobb fogott hal súlya dönt.

Amennyiben a forduló során a versenyzők értékelése szektorokan zajlik, az értékelés alapja a szektorhelyezés. Azonos pontszám és a szektoron belüli sorrend kialakítása esetén a nagyobb összfogást elérő csapat a kedvezményezett. További egyenlőség esetén a nagyobb kifogott hal súlya dönt az elsőségről, amennyiben továbbra is fennáll az egyenlőség, a nagyobb átlagfogást elérő csapat a kedvezményezett.

8.5. Mindkét forduló külön-külön is értékelésre kerül. A győztes csapat elnyeri a magyar bajnoki címet és egy évre a vándorserleget. A bajnokságon a legnagyobb szürkeharcsa kifogója külön díjazásban részesül.

VII. Hivatalos edzés, versenydokumentum

9.1. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 

9.2. A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor.

9.3. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

9.4. Vis major esetben, emberi épséget és életet veszélyeztető helyzetben, valamint súlyos anyagi kár megelőzése és elhárítása esetén a versenybizottság, akár utólagos döntéssel is felmentést adhat szabályszegések alól.

A jelen szabályzat az OVHB 2021. február 12-i határozatával módosított, s a módosításokkal egybeszerkesztett, 2021. február 12.-ei hatállyal életbe lépett szövege. Módosítva 2022. január 26. Módosítva 2023. január 24. Módosítva 2024. január 16.

A teljes verzió letölthető a linkre kattintva!