Távdobó Versenyszabályzat (TVSZ210212) A Távdobó Országos Bajnokságon érvényes versenyszabályzat, módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2021. február 12-től)

 

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Verseny-horgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A bajnokságon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ valamely tagszervezetéhez való tartozását kifejező ESZH (Egységes Szövetségei Hozzájárulás) bélyeggel, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot valamint költségvetést 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni nem lehet.

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

 A bajnokságok lebonyolításának rendje:  Az országos távdobó horgászbajnokság, nyílt nevezéses verseny, melyet az OVHB kiírásának megfelelően kell lebonyolítani. A versenyen két kategóriában pontyfogó és feeder lehet nevezni. A verseny technikai értekezletének célja: a versenyzők tájékoztatása a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntéseket csak különösen indokolt esetben hozhat). A technikai értekezletet az OVHB képviselője vezeti és legalább egy órával a verseny megkezdése előtt kell megtartani. Itt történik a versenybíróság (zsűri) összeállítása, valamint a sorsolás előkészítése, illetve a sorsolás megtartása a sorsolási sorrendre és az első forduló szektor beosztásra vonatkozóan. A húzási sorrendet sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben kell szólítani a részvevőket. 

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

A dobáshoz használható botok pontyfogó kategória: Dobóbotként széria és épített botok egyaránt használhatók, de ezek hossza nem haladhatja meg  a 400 cm-t, és minimum 5 db vezető gyűrűvel és 1db spiccgyűrűvel kell rendelkezniük. Teszt görbéjük nem haladhatja meg a maximum 4. 5 lb-t.

A dobáshoz használható bot feeder kategória: Dobóbotként kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható, rezgőspiccel ellátott feederbotok használhatók, melyeken semmilyen átalakítás nem végezhető. A feederbotok hossza nem haladhatja meg a 430 cm-t, és minimum 10 gyűrűvel és 1 db spiccgyűrűvel kell rendelkezniük. A botok dobósúlya tetszőleges lehet. 

Orsó, mindkét kategóriában: A dobáshoz kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható, fix dobbal szerelt peremfutó orsók használhatóak. Kereskedelmi forgalomban kapható műanyag és fém távdobó dobok használata engedélyezett.

Zsinór:  A dobáshoz használt zsinór legkisebb keresztmetszete a zsinór semelyik pontján nem lehet pontyfogó kategóriában 0.25 mm-nél, feeder kategóriában 0,18 mm-nél kisebb. Az első mért dobás előtt mikrométerrel a bíró minden esetben ellenőrzi a zsinór átmérőjét. Szakadás miatti zsinór/dobcsere után is minden esetben ellenőrizni kell a zsinór átmérőjét! A zsinór/dobcserét a versenyző köteles jelezni a bírónak. Rekord dobás esetén a zsinórt 25 méterenként meg kell mérni. Maximálisan megengedett eltérés  - 0.01 mm. A dobáshoz használható előtét zsinórnak (dobóelőke) fonott és monofil zsinór egyaránt engedélyezett. Hossza minimum 6 méter és szakítószilárdsága minimum 40 lb lehet. Az előtét zsinórnak élénk színűnek (pink, orange, neon zöld etc.) kell lennie!

A dobáshoz használható súlyok: A pontyfogó és feeder kategóriában csak a megfelelő súlyú, fix füllel szerelt ólmok, vagy "inline" merev csöves ólom használható, ez utóbbi esetben az ólom és a cső hossza együttesen nem lehet hosszabb 20 cm-nél. Az első mért dobás előtt hitelesített mérleggel a bíró minden esetben ellenőrzi a súly tömegét. Szakadás miatti zsinór/dobcsere és új ólom felkötésekor is minden esetben újra kell ellenőrzi a súly tömegét. A zsinór/dobcserét ólomcserét a versenyző köteles jelezni a dobatóbírónak. A súlyt a dobó zsinórhoz fixen, szakadás mentesen rögzíteni kell. A dobó súly, amennyiben csővel szerelt, annak össz. hossza maximum 20 cm lehet. Tilos a dobáshoz használt súlyokra és előtétre utólagosan szárnyakat szerelni. 

A dobás: Dobások száma: Minden versenyző 3 x dobhat, amennyiben eközben zsinórszakadás vagy gubanc történik, úgy csak egy pótdobásra van lehetősége. Ha a versenyző jelzi, hogy gubanc miatt  új dobást kér, és a bíró ezt jóváhagyta, a jelzett dobás nem kerül lemérésre. Jelzés esetén a bíró ellenőrzi a gubanc tényét, és ha nem ad helyt a versenyző észrevételének, a dobás lemérésre kerül. Kizárólag egyenes vonalú dobás engedélyezett. Dobás indításkor az ólom, (feeder kategóriánál a kosár) nem érintkezhet a talajjal. Földről indított dobás, ingadobás tilos(pendulum casting). A dobás indításakor maximum 2 lépés engedélyezett. A dobás indításakor a 0 pontot jelölő vonalra lépni tilos. Belépés esetén érvénytelen a dobás. Oldalirányban pályán kívüli dobás szintén érvénytelen. A mérések gyorsítása érdekében minimum 5-8 ember dobását követően történik mérés. Dobás után a botot mindenki tartóra kell helyezze.

Értékelés: Maximum 3 értékelt dobás közül a kèt leghosszabb dobás átlaga kerül a versenyző adatlapjára. A végső sorrendet versenyzőnkènt a versenyző kèt leghosszabb dobásának átlaga adja ,csökkenő sorrendben. Átlagazonosság esetèn a versenyzők a két átlagot adó dobásából, a leghosszabb dobást elérő versenyző a kedvezményezett. Hosszirányban (220 méteren túli) pályán kívüli dobás érvényes, ha a pálya szèlèt jelző vonalak meghosszabbított sávján belül ér földet.  

Kategóriák: Pontyfogó: Dobósúly 130 g-ig. Feeder: A dobáshoz használt ólom súlya nem haladhatja meg a 100g ot.

A dobópálya: Kijelölésekor javasolt figyelembe venni a jellemző szélirányt.Törekedni kell hogy lehetőleg hát vagy szembe szél irány legyen. A dobópálya 0 méternél 40 méter, 200 méternél 40 méter széles párhuzamos. Csak az ebbe a sávba érkező dobás érvényes!

Mérés: A súly nyugvópontjától. (Ha a súly földet érés után elpattan, akkor onnan történik a mérés, ahol az elpattanó súly megállapodott, nyugvó pontra ért.) Földbe fúródott súly esetèn a becsapódási pont közepe.