Csónakos Pergető Versenyszabályzat  (CSPVSZ210212) módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2021. február 12-től)

 

 I. RENDEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Verseny-horgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (pl. időjárás, vízállás) lehet.

2. Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek tagjai vehetnek részt. 

3. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek tagjai vehetnek részt. A duó tagjai lehetnek külföldi versenyzők is, amennyiben Magyarországon bejelentett lakással és érvényes magyarországi horgászengedéllyel, valamint az előzőknek megfelelő magyarországi egyesületi tagsággal rendelkeznek. A világbajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg.

4. A csónakos pergető bajnokságokat a jelen szabályzat szerint kell megrendezni, a győztes duó elnyeri a magyar országos bajnoki címet.

5. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjára a napi területi horgászjegy árát is.

6. A nevező csapatok tagjai a nevezéssel elfogadják, hogy a versenysorozat fordulói közben a verseny tisztasága, a szabálytalanságok bizonyíthatósága, és a versenysport népszerűsítésének céljából, kép és hangfelvételek készülnek, melyeket a MOHOSZ és a verseny szervezők a fenti célból közzé tehetnek saját online felületeiken. A szükséges hozzájáruló nyilatkozatnak minden fordulóban a regisztrációs lap részét kell képezze, amit a versenyzők saját aláírásukkal kell ellássanak.

 7. Amennyiben a technológiai lehetőség biztosított, kizárólag a forduló aktív versenyidejére vonatkozóan a versenybíróság a versenyzők hajóit GPS nyomkövetővel láthatja el, annak érdekében, hogy a helyfoglalási sorrend, hajók közötti távolság, és a pálya elhagyása ellenőrizhető legyen.

II. HELYSZÍNEK KIVÁLASZTÁSA

1. A kijelölt versenypályát a szövetségi kapitánynak előzetesen meg kell tekintenie.

2. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi duó részére. A minimálisan előirt terület 20 000 m2 / csapat, azonos vízterületen megrendezésre kerülő dupla versenyek esetében 30 000 m2 / csapat. amennyiben az adott vízterületen valamely horgászrendi korlátozás van érvényben, azt a kiírásban ismertetni kell, s azt valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

 

III. A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

1. A csónakos országos pergető bajnokság nyílt, egyéni nevezéses verseny. A versenyre párosával lehet nevezni, egy duó két versenyzőből áll, a jelen szabályzat szerint „egyéni” alatt a „duó” -t kell érteni. A duó összetételében sem nembeli, sem korbeli korlátozás nincs, az egyetlen feltétel, hogy az induló páros mindkét tagja pergetésre is feljogosító horgászokmányokkal rendelkezzen.

2. Az országos bajnokság 6 fordulóban kerül lebonyolításra, minden fordulón kötelező részt venni. Hátráltatása esetén a csapat köteles a távolmaradását, és annak okát a verseny szervezőjével közölni. Sorozatos indokolatlan távolmaradás esetén, amennyiben a nevezett csapat 2-nél több alkalommal nem képviselteti magát a fordulókon, az OVHB döntése alapján a csapat következő évi indulása korlátozható

3. A fordulók időpontját és helyszínét a MOHOSZ OVHB hivatalos honlapján, minden év március 1-ig, nyilvánosságra kell hozni. Az Országos Verseny-horgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu honlapján a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat jelentet meg. Bármilyen változás esetén a verseny szervezője, a nevezéskor leadott email címre küldött elektronikus levélben is adhat tájékoztatást, amit szintén hivatalos információként kell elfogadni. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást csak az OVHB jóváhagyásával lehet módosítani, és a módosításokat minden lehetőség szerint a versenyre kijelölt első edzésnap előtt el kell juttatni a versenyzőkhöz.

4. A hat forduló alatt két alkalommal a páros egyik versenyzője egymaga indulhat (vis major), amennyiben vállalja a hatályos versenyszabályzat egyéb pontjainak maradéktalan betartását. Párcserére a versenysorozat folyamán nincs lehetőség!

5. Az esetleges „dupla versenyeket” (egyazon hétvégén megtartott két forduló) azonos, vagy egymáshoz nagyon közeli, vízterületen kell megrendezni.

6. A pályán a versenyt megelőző kettő napon edzési lehetőséget kell biztosítani, amely kizárólag a másnapi verseny időszakában történhet. A versenyt megelőző napon ezen időszakon kívül a versenyzőknek a kijelölt versenypályán tartózkodni tilos. A versenypályán a hivatalos edzésidőn kívüli áthaladásra van lehetőség, azonban erről előzetesen tájékoztatni kell a verseny szervezőjét. A versenyt megelőző kettő napon a versenypályán a versenyző csapattal, vagy annak egy tagjával azonos csónakban a versenyző csapat tagjain kívül más személy nem tartózkodhat, kivéve a szervezőket.

7. A versenykiírásban meghatározott első hivatalos edzésnapot megelőző 11 naptári napban dupla versenyek esetében 10 naptári napban, a nevezett csapatok tagjai a kijelölt versenypályán szonárral és /vagy horgászfelszereléssel nem tartózkodhatnak. A szabály be nem tartása esetén az érintett csapat az adott fordulóban nem indulhat.

8. Amennyiben a világbajnokság időpontjából adódóan nincs arra lehetőség, hogy az azon résztvevő duók a III./7 pontban leírt 10 naptári napos pályazárat megelőző az utolsó, legalább két napon az adott fordulóra készülhessenek, abban az esetben pályazár automatikusan két nappal rövidül, tehát 4 nap edzése kell lehetőséget biztosítani. A pályazárra vonatkozó szabályokat az egyes fordulók verseny kiírásában is rögzíteni kell.

9. A hivatalos edzésnapok célja, hogy minden versenycsapat lehetőséget kapjon az adott versenypálya megismerésére, és a helyi aktuális viszonyok feltérképezésére. Az a csapat, amely az edzés során a többi csapatot ebben akadályozza (pl. indokolatlanul hosszú ideig nem enged egy helyhez más csapatokat) vagy a halvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyásával, egy helyben állva, vagy egy helyet többször meghorgászva indokolatlanul nagy mennyiségű halat fog meg egy adott helyről, ezzel befolyásolva az adott helyen a versenyen várhatóan elérhető fogásmennyiséget, etikai szabálysértést követ el, melynek elbírálása az OVHB, súlyosabb esetben a Horgászsport Döntőbíróság hatáskörébe tartozik.

10. A versenyen csak benevezett és regisztrált duók indulhatnak.

11. Aki, vagy az a duó, amely a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a zsűri engedélyezheti a részvételt.

12. Az egyes fordulók időtartama 6 óra 30 perc.

13. Ha a forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 3,5 órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként kell értékelni.

14. Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre, és 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, a minimum 3,5 órás hosszúságig, ha a körülmények nem teszik lehetővé a teljes 6,5 órás versenyidő betartását. A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület fő szervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

 

IV. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS, EREDMÉNYHIRDETÉS

1. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók). A technikai értekezleten minden résztvevő csapatnak legalább 1 fővel képviseltetni kell magát. A technikai értekezleten kerülnek kiosztásra az adott fordulóban használt mérőeszközök, és regisztrációs kártyák.

2. Az egyes fordulókon a mezőny, a résztvevők számának függvényében minimum 3 indulási csoportban kezdi meg az adott versenynapot. Az egyes csapatok indulási csoportokba történő besorolása az adott hajók motorteljesítménye alapján történik oly módon, hogy az egyes indulási csoportokba lehetőség szerint hasonló motorteljesítménnyel rendelkező hajók kerüljenek. Fő szabály szerint egy beindulási csoportot képeznek a 20 LE alatti csónakok, 1 csoportot a 20-40 LE közötti csónakok, 1 csoportot a 40 LE feletti csónakok. A csapatoknak a versenyen használni kívánt csónak valós motorteljesítményéről a regisztráció során nyilatkozni kell. Amennyiben egy csapat a nyilatkozattól eltérő csónakkal vesz részt a versenyen, az az adott fordulóból a versenybíróság döntése alapján kizárható. Technikai vis major bekövetkezése esetén a csapatnak jeleznie kell a versenybíróságnak a vis major tényét. Ilyen esetekben a csapat a regisztrációnál bejelentettől eltérő teljesítményű csónakkal is részt vehet a versenyen, de az indulási csoportja a regisztrációnál bejelentett teljesítmény alapú besorolás marad. Amennyiben a résztvevők által regisztrált motorteljesítmények alapján az egyes indulási csoportok létszáma 25%-nál nagyobb mértékben eltér, a 25% -os maximális eltérés erejéig a versenybíróság sorsolással kiegyenlíti az indulási csoportok létszámát. Az indítási csoportok létszáma eltérő lehet. A többcsoportos indítási szabály alapvetően balesetvédelmi szempontokat szolgál. Az első forduló előtti technikai értekezlet során történik meg az első versenynap indulási csoportjainak, az adott fordulóra vonatkozó indítási sorrendjének kisorsolása. Ezt követően rács rendszerben minden további fordulóban úgy kell az indulási csoportokat beindítani, hogy minden csapat 2 fordulóban elsőként, 2 fordulóban másodikként, 2 fordulóban harmadikként kerüljön beindításra.

3. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. A bajnokság első fordulója előtt a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik, a forduló előtti indulási sor kisorsolását  szövetségi kapitány jelenlétében a szervező végzi.

4. A rendező a versenyzők részére rajtszámot (matrica) és regisztrációs kártyát biztosít. A rajtszámot a csapat a motoron vagy a hajón jól látható helyen köteles elhelyezni a verseny teljes időtartama alatt, a regisztrációs kártyák a fogott halak mérlegelésének azonosítást szolgálják. A szabály be nem tartásáért első esetben a csapat elért helyezési számához három pontot hozzá kell adni, oly módon, hogy az összes többi mögötte végzett csapat egy helyezési számmal előrébb lép, második esetben a fordulóból való kizárás a büntetés.

5. A rajtszámokon, regisztrációs kártyákon, mérőeszközökön az OVHB előzetes egyetértése nélkül reklám nem helyezhető el. Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni a versenyzők rajtszámain, az OVHB és a rendező szövetség vagy egyesület joga a szponzor felkérése, illetve a vele való tárgyalás.

6. A mérlegelés lezárása után 60-90 percen belül kell megtartani az eredményhirdetést, mely a forduló hivatalos programjának része, így minden csapatnak minimum 1 fővel képviseltetnie kell magát az eredményhirdetésen. Az eredményhirdetést követően minden csapatnak vissza kell szolgáltatni a hivatalos mérőeszközt, és a regisztrációs kártyát. Az a csapat aki az eszközöket nem szolgáltatja vissza, a következő fordulóból a versenybíróság döntése értelmében kizárható.

A technikai értekezleten és az eredményhirdetésen való részvétel alól a versenybíróság különösen indokolt esetben felmentést adhat azon csapat részére, mely a távolmaradását, annak nyomós okával együtt az adott program megkezdése előtt a versenybíróság számára jelzi.

 

V. A VERSENY INDÍTÁSÁNAK, ÉS A BEÉRKEZÉSNEK RENDJE:

1. A szervező, a kiíráshoz mellékelt térképen köteles megjelölni az indítási és beérkezési pontot. Az indítási és beérkezési pontot a verseny helyszínén természetben is jól láthatóan meg kell jelölni.  (indító kapu alkalmazása). Az indító kapu méretét az indulók létszámának figyelembevételével kell meghatározni.

2. Amely csapat a rajtnál nincs az indulási pontnál, csak az utolsó indítási csoport után öt perccel indulhat.

3. Az azonos indítási csoportokban lévő csapatok egyszerre indulnak, az egyes indítási csoportok indítása közötti idő,5 perc. Az egyes indulási csoportokon belül a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Az azonos helyre érkezés esetén az a duó élvez előnyt, amelyik hamarabb kezdi meg a szabályszerű horgászatot. Szabályszerű horgászatnak az számít, ha leállított benzinmotor mellett megkezdi a horgászatot az egyik duó, ebben az esetben az 50m-es körzetükben más csapat nem kezdheti meg a horgászatot. Amennyiben az első indulási csoportból indult versenyző nem foglalt helyet 5 percen belül, a második csoportból induló csapattal szemben helyfoglalási előnye nincs.

4. 6 óra 30 perccel az után, hogy az utolsó indítási csoport elhagyta az indítási pontot, a mérlegelő applikáció lezárásra kerül, ezt követően nem lehet érvényes fogást beküldeni. Eddig az időpontig minden csapat horgászhat, de érvényes fogásnak csak az eddig az időpontig a mérelgelő rendszerbe sikeresen regisztrált hal számít bele. Így fordulónként az egyes beindulási csoportok horgászatra biztosított ideje eltér, azonban ez a bajnokság teljes ideje alatt kiegyenlítődik.

 

VI. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

1. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.

2. A csónakokban a jogszabályok által előírt kellékek használata kötelező, a vízi közlekedés országos és helyi szabályait minden versenyző köteles betartani. A versenyen a víz adottságainak megfelelő biztonságos csónakkal kell reszt venni.

3. Minden esetben amikor a kikötött, lehorgonyzott, vagy haladó két csónak között minimum 50 méter távolság nincs, a maximálisan megengedett legnagyobb elhaladási sebesség 5km/h (GPS-el mért sebesség), mind a versenyen, mind a versenyhez tartozó ki és behajózáskor, és a hivatalos edzésnapokon is. A vízi közlekedés ezen szabályainak megszegése, a versenybíróság döntése alapján első esetben 3 helyezési pontos büntetést, második esetben a fordulóból való kizárást von maga után.

4. Bármilyen rendellenesség, probléma esetén a legközelebb álló csónakban lévő duó segíteni köteles a bajba jutottaknak.

5. Az elektromos és robbanó motor használata engedélyezett, amennyiben ezt a helyi szabályzat is megengedi

6. Halradar, szonár és GPS használata megengedett.

7. A merítőszák használata kötelező, a bottal vagy kézzel történő beemelés, valamint a vágóhorog vagy szájfogó használata tilos! A társ a hal szákolásában csak akkor segíthet, ha a csalija nincs a vízben.  A nem merített vagy a társ által nem szabályosan merített hal nem számít bele az értékelésbe.

8. Csak a kijelölt területen (versenypálya) lehet horgászni. A rendezők kötelessége a versenypálya határait a versenyt megelőző első edzésnapra jól láthatóan kijelölni, betartva a helyi horgászrend és a Víziközlekedés rendjéről szóló Hajózási szabályzat előírásait. A kijelölt versenypálya határán áthaladni tilos, de a csalival ki lehet dobni, kivételt képez ez alól, ha az adott vízterületen valamely horgászrendi korlátozás van érvényben (pl. kíméleti terület). A partról történő horgászat és a partra kilépés tilos. A partra lépést a versenybíróság előzetesen különösen indokolt esetben engedélyezheti.  Amíg a csapat egyik tagja a parton tartózkodik, addig a csapat másik tagja sem horgászhat. A versenyen kizárólag csónakból lehet horgászni.  A fenti rendelkezés megszegése esetén, első esetben a csapat elért helyezési számához három pontot hozzá kell adni, oly módon, hogy az összes többi mögötte végzett csapat egy helyezési számmal előrébb lép, második, vagy különösen súlyos és szándékos esetben a fordulóból való kizárás a büntetés.

9. Horgászat közben a csónakok között minimum 50 méter, távolságot kell tartani. A versenybírók ezt mindenkor kötelesek ellenőrizni, és a szabályt betartatni. A szabályt akkor is be kell tartatni, ha a kisebb távolság a csapatok tudtával és beleegyezésével jött létre. Fentiek figyelmen kívül hagyandók, amennyiben a csapatok 50 m-en belülre nem lehorgonyzott állapotban, hanem a csapatok egymás melletti elhaladásánál, helyváltoztatás közben kerülnek. Folyóvízen csorgás közben, a lekötött vagy csorgó csapat fölött 50 méteren belül, és csapat alatt 50 méteren belül nem lehet horgászni. Amennyiben a pálya adottságai miatt, egy horgászó csapat melletti elhaladás 50 méteren belül történik, a nem horgászó csapat a horgászatot a lehető legcsekélyebb mértékben zavarhatja.(És az 5km/h sebességkorlátozást ebben az esetben is természetesen be kell tartani) A fenti rendelkezés megszegése esetén, első esetben a versenybíróság az adott csapatot figyelmeztetésben részesíti, második esetben a csapat elért helyezési számához három pontot hozzá kell adni, oly módon, hogy az összes többi mögötte végzett csapat egy helyezési számmal előrébb lép, harmadik esetben a fordulóból való kizárás a büntetés. Az 50 m meghatározásában a mérési eszközök pontatlanságát figyelembe véve 15%-os tűréshatárt kell alkalmazni. 

10. Egy csónakban egy duó, azaz két versenyző foglal helyet. A verseny esetén, a robbanó motor üzemeltetése közben minden nemű horgászat tilos, horgászat közben a villanymotor használható helyváltoztatásra és rögzítésre is. Folyóvízen súly és kötél vonszolása tilos! (HSZ rendelkezés) Nem sportszerű magatartás, ha a csónak mozgását a versenyző úgy befolyásolja, hogy ezzel nem a saját horgászatának eredményességét kívánja növelni, hanem másik versenyzőt kíván akadályozni. Az ilyen eseteket a versenyzőknek lehetőleg azonnal jelentenie kell a versenybíróságnak, akik megteszik a a szükségesnek ítélt intézkedéseket. Amennyiben a fenti rendelkezéseket a csapat megszegi,, a versenybíróság döntése alapján első esetben 3 helyezési pontos büntetést, második esetben a fordulóból való kizárást von maga után.

11. A versenyen (a klasszikus légyen és streameren kívül) bármilyen gyári, vagy házi készítésük műcsali használható. Természetes csalival horgászni tilos! (pl.: döglött kishallal való pergetés). A forgókanalak, wobblerek hármashorga lehet légyszerű. Önálló, szóló legyek, streamerek használata, beleértve a balinólmos-legyes készséget is, tilos! Tilos továbbá bármilyen etetés és bármilyen etetőanyag használata. A fenti rendelkezés megszegése esetén, a fordulóból való kizárás a büntetés.

12. A versenyzők összes felszerelésüket felvihetik a csónakra; de horgászni csak egy kézben tartott bottal lehet. Tilos a műcsalit letett bottal, vízáramlással mozgatni, vagy helyváltoztatás közben vontatni! A versenyeken használható botok hossza maximum 2,7 méter (9 láb) lehet. A fenti rendelkezés megszegése esetén, első esetben a versenybíróság az adott csapatot figyelmeztetésben részesíti, második esetben a csapat elért helyezési számához három pontot hozzá kell adni, oly módon, hogy az összes többi mögötte végzett csapat egy helyezési számmal előrébb lép, harmadik esetben a fordulóból való kizárás a büntetés.

13. A versenyzők semmiféle külső fizikai segítséget nem kaphatnak, kivétel vészhelyzet esetén (pl. baleset). A fenti rendelkezés bizonyítható megszegése esetén, első esetben a versenybíróság az adott csapatot figyelmeztetésben részesíti, második esetben a csapat elért helyezési számához három pontot hozzá kell adni, oly módon, hogy az összes többi mögötte végzett csapat egy helyezési számmal előrébb lép, harmadik esetben a fordulóból való kizárás a büntetés.

14. A kijelölt versenypályán belül a horgászhelyét mindenki önállóan választhatja meg, és a versenyidőn belül akár többször is megváltoztathatja.

15. A megakasztott halat lehetőleg helyben maradva kell kivenni, kivéve, ha ez a hal méreténél fogva nem lehetséges, vagy eleve sodortatott, vagy mozgó csónakból történik a horgászat. Ebben az esetben mozgó csónakból is történhet a fárasztás.

16. Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehet, azonban ezen időtartam alatt tilos horgászni.

17. Amennyiben a csapat a versenyt folytatni nem tudja, a pálya elhagyásáig fogott és lemérlegelt halai a versenybe beszámítanak.

18. Minden meg fogott hal mérlegelését és regisztrációját a fogást követően azonnal el kell végezni. A mérlegelés fényképezéssel és a szervezők által biztosított WEB felület használatával történik. A mérlegelést minden duó magának végzi el, a verseny kezdetét megelőzőleg a szervezők által a duó részére biztosított hivatalos mérlegelő cső / mérőszalag / mérőmatrac segítségével. A mérlegelt hal akkor számít szabályosnak, ha a beküldött fényképen egyértelműen látszik, hogy a jobb oldalára lefektetett hal feje a skála 0 pontját érinti, valamint látható a képen a duó regisztrációs kártyája. A duóknak a lehető legrövidebb idő alatt, a hal épségét nem kockáztatva el kell végezniük a mérlegelést. A résztvevőnek ellenőriznie kell, hogy telefonos eszközének a fényképképek megfelelő továbbításhoz, internet kapcsolata aktiválva van. A halakról készült fotónak jó minőségűnek (élesnek és olvashatónak) kell lennie, látszani kell a hal teljes hosszának, a csapat regisztrációs kártyájának, és a mérőcső cm osztásának, a fényképet közvetlenül a WEB felületen kell küldeni. Az átviteli nehézségekért-hiányzó kapcsolatért, mentséget csak akkor lehet adni, ha a technikai problémát a versenyző a versenybíróságnak azonnal jelezte, ez esetben a versenybíróság a technikai probléma ellenőrzéséről intézkedik. adni, a visszaérkezési idő után utólagosan beküldött képek nem kerülnek regisztrálásra. A hal mérlegelésekor készített fotó és a Web alapú rendszerbe való feltöltés között maximum 10 perc telhet el. A versenybíróság a verseny teljes ideje alatt, és azt követően az eredményhirdetésig bármikor kérheti a fogott halak egyediségének bizonyítását.

19. A halat a mérlegelést követően minél hamarabb, élve vissza kell helyezni a vízbe.  Az esetleg a mérlegelés során elpusztult, vagy elúszni nem képes halat a versenybírónak kell átadni, az a vízbe vissza nem helyezhető. A versenyzők csónakjaiban, vagy azokhoz bármilyen módon rögzítve, a versen ideje alatt élő hal csak a fárasztás és a mérlegelés ideje alatt lehet. Ez alól kivételt képez a méreténél fogva a biztosított hivatalos mérőeszköz hosszát meghaladó méretű hal, melynek fogását azonnal jelenteni kell a versenybíróságnak, akik a hal mérlegeléséről a lehető legrövidebb időn belül gondoskodnak. Ezen szabály megszegése, illetve a mérlegeléssel kapcsolatos szándékos szabályszegés az adott versenyből való azonnali kizárást, és az OVHB döntése alapján akár max. öt éves, versenyzéstől való eltiltást von maga után.

20. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele.

21. Az értékelésbe csak a versenyidőn belül beküldött halak számítanak.

22. A versenyzők elemi érdeke a verseny tisztaságának megőrzése és a visszaélések megelőzése. Amennyiben egy mérlegelt hallal kapcsolatban a versenybizottság óvást nyújt be a versenyző ellen (pl.: két teljesen azonos méretű és kinézetű hal egymás után rövid idővel történő mérlegelésével kapcsolatban a versenyzőnek kell igazolnia a fogás valódiságát, ennek a legegyszerűbb módja a halak elengedéséről készített rövid telefonos videófelvétel.

23. A verseny tisztaságának megőrzése érdekében a versenybíróság az indulás előtt átvizsgálja a versenyzők hajóit. 

VII. VERSENYBÍRÓK

1. A versenybíróság (zsűri) az OVHB egy tagjából, vagy az OVHB által megbízott egy tagból, a versenyrendezőség részéről kettő tagból, és egy független pergető szakbizottsági tagból áll. A zsűri minimum 3 maximum 7 tagból áll. Amennyiben a versenybíróságnak, valamely tagjával kapcsolatos esetben kell döntést hozni, az adott tag nem szavazhat.

2. A szervezőknek a verseny ideje alatt 10 csapatonként 1 bírói csónakot kell biztosítani, amely bírók a verseny ideje alatt folymatosan a versenypályán kell tartózkodjanak, és felügyelniük kell a verseny szabályainak betartását. A versenybírók a versenyzőkétől eltérő színű VERSENYBÍRÓ feliratú megkülönböztető jelzést viselnek.

 

VIII. REKLAMÁCIÓ, ÓVÁS

1. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de az eredmény kihirdetését követő egy

órán belül írásban is be kell nyújtani. Ezt követően óvásnak helye nincs.

2. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 10 000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybíróság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csak versenyző nyújthatja be.

3. A versenybíróság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. A zsűri határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybíróság elnökének szavazata dönt.

4. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybíróság tanácskozásain kéznél kell lenni.

 

IX. ÉRTÉKELÉS

1. A versenyeken fordulónként rangsorolt értékelést kell készíteni. Az értékelésben a szabályoknak megfelelően fogott és tökéletes állapotban tartott ragadozó halak (csuka, harcsa, balin, süllő, kősüllő, domolykó, jászkeszeg, sügér, feketesügér) orrcsúcstól a farokúszó végig cm-ben mért hosszának a négyzetre emelt értéke adja a halak pontértékét (a duó két versenyzője által fogott halak pontértéke összeadódik). A halak hosszának mérésekor, minden megkezdett cm számít. (Pl.: 65.7 cm-es halat 66 cm-esként ként kell figyelembe venni, és 66X 66 =4356 pontot kap. A 65,1 cm-es halat szintén 66 cm- esként kell regisztrálni, és 66X66=4356 pontot kap. Az értékelésre kerülő halfajok maximális darabszámát az egyes fordulók verseny kiírásában kell rögzíteni. Amennyiben a versenykiírás nem rendelkezik erről, akkor nincs maximálva az egyes halfajok értékelésre kerülő darabszáma.

2. A fogott halak hossza alapján számított pont egyenlőség esetén a több darab halat fogott csapat a kedvezményezett, azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.

3. A fenti pontozási rendszer a halak méretére bevezetett méretkorlátozással együtt érvényes. A méretkorlát alatti halak sem a cm-es mérésbe, sem a fogott darabszámba, sem pedig a legnagyobb hal szerinti elbírálásba nem számítanak bele. A minimum méretet el nem érő halra a kerekítés nem vonatkozik. (pl. egy 34,9 cm hosszú csuka nem bemérlegelhető.

4. A kifogott halakra orrcsúcstól farokúszó végéig mérve az alábbi méretkorlátozás érvényes:csuka: 35 cm harcsa: 50 cm balin: 30 cm süllő: 30 cm kősüllő: 25 cm domolykó: 20 cm jászkeszeg: 25 cm sügér: 15 cm feketesügér: 20 cm  Indokolt esetben a szövetségi kapitány egyetértésével a rendező a fenti méretkorlátokat módosíthatja az általa rendezett fordulóra vonatkozóan. Ezt a módosítást a forduló kiírásában egyértelműen jelezni kell, továbbá a technikai értekezleten is fel kell rá hívni a csapatok figyelmét. Az egyes fordulók kiírásában nem csak a halak méretkorlátozása, és esetleges darabszám korlátozása térhet el ezen szabályzattól, de az értékelésbe beleszámító halfajok köre is. A fogható halfajok korlátozását, vagy bővítését az adott forduló kiírásában egyértelműen szerepeltetni kell.

5. A fordulók kiértékelése alapján a duók helyezési számot kapnak. Az azonos fogási eredményt elérő duók olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő. A nullázó duók valamennyien a helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 duóból álló forduló 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap.) A fordulóra benevezett, de azon valamilyen oknál fogva részt nem vevő, vagy kizárt csapatok beszámítanak a halat nem fogó csapatok pontszámának kiszámításába annak érdekében, hogy a bajnokság valamennyi fordulóján egységes elvek szerint legyenek pontozva a halat fogó és nem fogó csapatok. A meg nem jelent, vagy kizárt csapatok azonban az így fordulón elért legmagasabb pontszám+10 ponttal kerülnek értékelésre a forduló tekintetében.

6. A bajnokság végeredményének értékelésekor az egyes fordulók helyezési számainak csapatonkénti összeadását követően legkisebb pontszámmal rendelkező duó a győztes.

7. Azonos pontszám esetén a fordulókon elért legjobb helyezési számok sorrendjében történik meg a rangsorolás. (például két duó fogása fordulónként: 6+4+2+1+5+1=19 helyezési szám, illetve 3+5+8+1+1+1= 19 helyezési szám, nyertes az, aki a három 1-es helyezési számú eredményt érte el). Amennyiben a bajnokság valamennyi fordulójának helyezési száma egyezik, úgy a fordulók során csapatonként fogott halak összesített pontértéke, annak egyezősége esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett, azonos darabszám esetén pedig a legnagyobb hal hossza dönt. 

8. Az értékelés összeállítását az OVHB képviselőjének vagy megbízottjának jelenlétében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. A bajnokságon az egyes fordulók külön-külön is értékelésre kerülnek, az első három helyezett páros serleget kap. A bajnokságon az összetett eredmények alapján az első három helyezett duó arany-ezüst- bronzérmet, illetve serleget kap, a bajnokság győztese egy évre megkapja a magyar bajnoki címmel járó vándorserleget. Az érmeket-serlegeket minden esetben az OVHB biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője vagy megbízottja adja át. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak.

9. A kizárt versenyző a forduló legmagasabb helyezési számát+10 helyezési számot kapja. A szabálysértésekről az OVHB-t a jegyzőkönyvben értesíteni kell, amely megteszi az esetlegesen szükséges további intézkedéseket (fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – szükség esetén az etikai bizottság véleményezése után – kizárólagos joggal az Horgász Versenysport Döntőbíróság dönt.

 

X. VERSENYDOKUMENTUM

1. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv a mérlegelési adatokat és az eredményösszesítést tartalmazó dokumentum. 

2. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával lehetőség szerint összhangban kell lennie.

3. A jelen szabályzatban és az országos versenyszabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

 

XI. A VÁLOGATOTT KERET

1. A válogatott keretet a ranglista első öt helyén végzett csapata alkotja.

2. A világbajnokságra utazó csapat szövetségi kapitány által a válogatott keretből választott párosokból áll össze.

3. A világbajnokságon induló csapatot a világbajnokság minden napján a szövetségi kapitány jelöli ki. A válogatott párosok cserélhetnek párt, de az egyik tagnak indulnia kell, és a másik tagnak /aki nem indul/ írásban nyilatkoznia kell erről. További előírás, hogy a helyettesítő csapattárs a válogatott keret tagja legyen.

4. Amennyiben a kerettagságról valamely duó lemond, a bajnokság résztvevői közül a rangsorban következő csapat lép a helyére.

5. A válogatott keret tagja csak az lehet, aki az adott év országos bajnokságán is indul.

6. Utazó keretből a szövetségi kapitány döntése értelmében kizárható az a csapat, amely nem vállalja, hogy legalább 1 tagja részt vesz a VB eredményességéhez szükséges felkészülésen.

7. 2021 évtől megkezdődött a csónakos pergető ranglista felépítése, amely 3 év eredményeit összesíti.  A 2021, 2022 és 2023-as évi országos bajnokságok eredményeivel feltöltve leghamarabb a 2024-es évi válogatott keret kijelölésénél már a ranglista eredményeket kell figyelembe venni.

Csónakos pergető ranglista pontszámítás módja:

A kvalifikáció pontszámításai: Az adott évi versenysorozatban a páros minden tagja számára maximum 80, az értékelt versenyelőzményekkel együtt összesen 160 pont érhető el. A pontozásban az előző 2 OB eredményei, és az adott évi OB eredménye szerepelnek. - tárgyévet kettővel megelőző, OB első helyezettjei 40–40 pontot kap, a másodikjai 39–39-et, majd a pontozás így egyesével csökken a 40. helyezettek 1–1 pontjáig. - tárgyévet megelőző, OB első helyezettjei 40-40 pontot kap, a másodikjai 39–39-et, majd a pontozás így egyesével csökken a 40. helyezettek 1–1 pontjáig. - az adott évi OB döntőjében az első helyezettek 80–80 pontot kapnak, a másodikak 78–78-at, majd a pontozás így csökken a 40. helyezettek 2–2 pontjáig. A mögöttük végzett csapatok nem kapnak ranglista pontot.

A versenyszabályzat érvényes 2018. január 1-től. Módosítva 2020. február 24, 2021. február 12. Módosítva 2023.február 1.