2021. FEBRUÁR 14/2022. JANUÁR 14/2022. JÚNIUS 27. Női és Utánpótlás U25 Pontyfogó Versenyszabályzat (NPFVSZ és UPFVSZ) a módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2022. június 30-tól)

 I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgászegyesületek rendezik meg. 

2. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt tárgyévre szóló érvényes állami horgászjeggyel, Magyar Horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői engedéllyel, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó horgászegyesületek csapatai, illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

3. Az országos bajnokságokon való részvételre csakis az érvényes engedélyek megléte és a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. A nevezési díj a versenyen való indulás joga. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket. A Női és az Ifjúsági Pontyfogó Országos Bajnokságokra kizárólag párosok nevezhetnek. 

4. Csak azok a párosok (versenyzők) indulhatnak az országos bajnokságon, akik a nevezési határidőig leadták nevezésüket, és befizették nevezési díjukat. A nevezés tartalmazza: a csapat tagjainak nevét, versenyzői engedélyeik számát, címét, és elérhetőségüket.

5. Az országos bajnokságra azon párosok nevezhetnek, akik megfelelnek a Női Pontyfogó Országos Bajnokság és Utánpótlás U25 Pontyfogó Országos Bajnokság részvételi feltételeinek. U25-ös korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31-ig nem tölti be a 25. életévét.

6.  A versenyzőknek érvényes magyar arcképes személyazonosító okmánnyal kell tudniuk kell igazolni állampolgárságukat. Az igazoló dokumentumot kérésre be kell tudni mutatni a verseny sorsolása előtti regisztráció folyamán.

7. Csak azok a versenyzők vehetnek részt az országos bajnokságon, akik az adott tárgyévre érvényes (magyar) állami horgászjeggyel és versenyzői engedéllyel rendelkeznek és nincsen érvényes eltiltásuk.

8. A Női Pontyfogó Országos Bajnokság (továbbiakban NPFOB) és az Utánpótlás 25 Potyfogó Országos Bajnokság (továbbiakban UPFOB) 1 fordulóban, 72 órás versenyidőben kerül megrendezésre. A szektoros bontást a MOHOSZ HSSZI határozza meg. 

9. A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb a MOHOSZ által kiadott  Magyar Horgász márciusi számában kell nyilvánosságra hozni. A versenykiírásokat legkésőbb márciusban a MOHOSZ honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, így az ott, vagy a MOHOSZ közösségi oldalain megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A www.nyito.mohosz.hu/versenysport weboldalon az OVHB a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg. A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. 

 

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

10. A kiírt sorsolási időpont kezdete előtt minden párosnak regisztráltatnia kell magát. Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Aki a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket pl. sérülés stb. kivéve) abbahagyja, az OVHB döntésétől függően, de legalább egy évig semmilyen országos bajnokságon nem indulhat el.

11. A vis maior, azaz az önhibán kívüli okból bekövetkező késés (például autó probléma, baleset, közlekedési akadályoztatás) esetén a sorsoláson jelenlévő párosok szavazása dönti el (50% plusz 1 fő), hogy a késő páros utolsó sorsolóként (övék a maradék, a még ki nem húzott rajthely) indulhat-e a versenyen, amennyiben a versenykezdetre még odaér. Ha az elkéső páros a versenykezdetre (2. hangjelzés) sem ér oda, akkor a versenybíróság köteles őket kizárni a versenyből, mely rákerül a páros adatlapjára is. Ekkor a páros elveszíti a befizetett nevezési díját is.

12. A sorsolást legalább 180 perccel a verseny kezdete előtt kell végrehajtani, az NPFOB és UPFOB szervezőinek felügyelete mellett, valamint minden résztvevő jelenlétében. A sorsolás megkezdése előtt meg kell választani a versenybizottságot, mely hivatott eljárni a verseny közben felmerült problémák, óvások tekintetében. A versenybizottságnak az OVHB jelenlévő tagjaiból és a rendezők megbízottjaiból, de legalább 3 főből kell állnia. Meg kell választani a versenybizottság vezetőjét is. Szavazás esetén, szavazategyenlőségnél a versenybizottság vezetőjének a szavazata a döntő. 

13. A sorsolást előre meghatározott módon kell végrehajtani. A sorsolást az OVHB elnöke, vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. Két körből áll a sorsolás. Első körben a párosok a regisztráció sorrendje szerint sorszámot húznak, mely számok megadják a rajthelyek kihúzásának sorrendjét. A második körben, a már első körben kihúzott számok emelkedő sorrendje szerint, a csapatkapitányok kihúzzák a szektorokat és a rajthelyeket. 

 

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

14. Minden versenyző köteles a versenyszabályzat minden pontját betartani.

15. Tilos az NPFOB és UPFOB versenypályáján edzeni a versenyt megelőző 5 napon belül.

16. A versenyen a párosok horgászterületei közötti távolságnak (az egyik horgászhely széle és a másik horgászhely széle között mért távolságnak) legalább 20 és legfeljebb 60 méternek kell lennie. Minden pár horgászterületének egy 20 x 12 méteres horgászhelyből kell állnia, melynek teljes egészében használhatónak kell lennie, és alkalmasnak arra, hogy visszafogott színű sátrakat és ernyőket állítsanak fel rajta. (ilyen színek: barna, fekete, zöld, terepszínű, de pl. semmiképp élénksárga, vagy fehér.) (lásd: Rajz)

pfogo_box.jpg

Az „A” terület a két versenyző, a szektorbíró, a versenybírók, a mérlegelők (csak mérlegeléskor) számára, valamint a szakvezető és a csapatkapitány /egy időben csak egy/ számára engedélyezett terület. A „B” terület a szektor bíró, a versenybírók, tartalékversenyzők, a rendező személyzet, a csapatkapitány, a szövetségi kapitány, a szakvezető, a rendező szövetség hivatalos megfigyelői és az akkreditált sajtó számára fenntartott terület. Ez utóbbiaknak csak akkor, ha a két versenyző beleegyezik. „C” és „D” - a tartalékversenyzők, a szektorbírók, a versenybírók, a mérlegelők, a csapatkapitány, a szövetségi kapitány, a szakvezető, a rendező szövetség hivatalos megfigyelői, a szervezők, a bírók, a tartalékversenyzők, az akkreditált sajtó és más országok küldöttei számára fenntartott, de nézőknek tiltott terület.

17. A párosok területének, rajthelyének határát szalagokkal kell jelölni, illetve elválasztani. Ezt a területet a párosok tagjai csak indokolt esetben hagyhatják el. A semleges zónába, vagy a szomszéd duó területére, még fárasztás, szákolás okából is tilos átlépniük. Ez alól kivételt képez: a szektorbírói és versenybírói utasításra vagy engedéllyel történő átlépés, szomszéd duó részére való indokolt segítségnyújtás (például balesetkor történő segítség). A rajthelyre bármikor beléphet a versenybíróság valamely tagja, a szektorbíró, a szövetségi kapitány, a kapitány helyettese, a csapat manager, valamint a versenyzők egyetértésével a versenyre az OVHB akkreditációjával rendelkező sajtós.

18. A verseny folyamán, a sorsolás után öt hangjelzés van. 1. Hangjelzés. A hangjelzést követően a párosoknak 120 perc áll rendelkezésükre, hogy minden holmijukat, versenyzéshez szükséges horgászeszközüket, csalijaikat és etetőanyagjaikat az általuk kisorsolt rajthely területére kipakolják, és hogy előkészítsék eszközeiket. 2. Hangjelzés. A horgászat kezdete. Ekkortól lehet elkezdeni az etetést, a horgászatot és a markerúszós víz-fenék feltérképezést és a markerúszós horgászterület megjelölését. 3. Hangjelzés. A verseny vége előtt 15 perccel hangzik el 4. Hangjelzés. A verseny végét jelöli. Ekkor azonnal minden szereléket ki kell húzni a vízből, és várni a mérlegelőket. 5. Hangjelzés. A verseny vége után 15 perccel szólal meg. Ezt követően a még a 4. hangjelzést megelőzően megakasztott hal már csak akkor számít érvényes fogásnak, ha a halat a horgász birtokolja, az a partvonal mögé kerül. A mérlegelés után minden páros köteles valamennyi szerelékkel és anyaggal együtt rendben, tisztaságban elhagyni horgászhelyét. Erre a lefújást követően 150 percük van. A lefújást követően legkésőbb 180 perccel (ennek a pontos idejét a technikai értekezleten mondják el a szervezők) következik az eredményhirdetés.

19. Minden párosnak 120 perc áll rendelkezésére, hogy előkészítse az eszközeit. A verseny folyamán plusz csali csak egy alkalommal vihető be, amennyiben a verseny kezdetekor a csalilimitet (200 kg) az adott páros nem érte el, a szektorbíró előzetes ellenőrzése után. Ennek lehetőségét a technikai értekezleten kell meghatározni.

20. A markerúszós bot nem számít plusz botnak, tehát használata a négy felcsalizott végszerelékkel rendelkező bot mellett engedélyezett. Egy időben maximum csak két markerúszó lehet bedobva! A horgászterületek határait a rendezők zöld és piros világító bójákkal jelölik ki. Ezeket a jelzéseket a horgászterületen belül kell elhelyezni, ahogy azt a versenyterületet kijelölő szalagok meghatározzák. A versenybírók és szektorbírók számára is jól felismerhetően kell jelölni a markerúszós botokat. Ez történhet bottestre vagy bot tartóra rögzített rikító színű vászon vagy feltűnő papír elhelyezésével és/vagy magasabb horgászbot tartón való elhelyezéssel. A szektorbíró saját hatáskörén belül kérheti a rikító színű vászon vagy papír és a magasabb bot tartón való tárolás egyidejű meglétét. A markerúszós botokat nem szabad az éppen horgászásra használt, bevetett botok tartójában elhelyezni.

21. Szigorúan tilos a versenyzőket 50 m-nél közelebb helyezni bármilyen elektromos építményhez (elektromos vezeték, transzformátor stb.)

22. Minden szektor (ez létszámtól függően 3-8 rajthely), vagy minden 10 csapat mellé kijelölésre kerül egy szektorbíró, aki egyben mérlegelő versenybíró is lehet. A szektorbíró feladata, hogy figyeljen a verseny szabályainak betartására. Az ő feladata, hogy vigyázzon arra, hogy a felügyelete alá tartozó párosok horgászhoz méltóan viselkedjenek. A szektorbíró bármikor ellenőrizheti a horgászok által használt csalikat, etetőanyagokat, felszereléseket és végszerelékeket. A bedobott végszereléket ellenőrzés végett bármikor joga van kivetetni és szemrevételezni. Szabálytalanság észlelésekor a szektorbíró köteles a szabálytalanságról rögtön jelentést tenni a versenybizottságnak, vagy a vezető bírónak). A szektorbírónak minden hal mérlegelésénél jelen kell lennie, és a mérlegelést aláírásával kell hitelesítenie.

23. A versenyen kizárólag pontyok (tükrös, pikkelyes, nyurga, koi) és amurok, valamint fekete amurok kerülnek értékelésre, melyeknek minimum 1500 g (1.5 kg) súlyúnak kell lenniük, ennél kisebb halat megtartani tilos. Az elfogadott tolerancia 100 g. Ha a mérlegelésnél a megtartott hal súlya 1400 és 1499 g közé esik, a hal nem számít az értékelésbe és a versenyző nem kap büntetést. Ha a megtartott hal súlya nem éri el az 1400 g-ot, az nem számít az értékelésbe és a versenyző sárga lapos büntetést kap. A halakat élve, pontytartó hálókban kell tartani. A verseny alatt a hálókat teljes hosszukban a víz alá merítve kell tartani, ólom vagy egyéb nehezék nélkül. Semmilyen más módon nem tárolhatók a kifogott halak. Az a versenyző, aki nyilvánvaló gondatlanságából megcsonkított vagy sérült halat mutat fel a méréskor, büntetésben részesül. Ebben az esetben a felmutatott, a horgász gondatlansága miatt megsérült halat nem értékelik. A pontyzsákok megtelése esetén a versenyzők kérhetik, hogy a szervező személyzet mérjen le néhány, vagy az összes halat, és ezzel felszabaduljon pár haltartó. A versenybírók és a mérlegelők kötelesek eleget tenni e kéréseknek. A pontyzsákok szolgálnak a halak tárolására. Méretüknek és minőségüknek biztosítaniuk kell a halak biztonságát.

24. Minden páros köteles a kifogott halakkal kíméletesen bánni. Minden csapatnál kell lennie két darab nagyméretű merítőhálónak, kettő darab ponty matracnak vagy bölcsőnek, 1 darab fertőtlenítőnek, és minimum 10 darab pontyzsáknak. A merítőháló mérete: kör alakú merítőnél az átmérő minimum 70 cm, háromszögletű merítőnél a nyél csatlakozásától, annak meghosszabbításától a keret széléig kell minimum 70 cm-nek lennie. Amennyiben a halak mérete indokolja, használható ettől kisebb méretű merítőfej is, de csak akkor, ha a fentebb leírt méretű merítőfejjel is rendelkezik a páros. A fogást követően a versenyzők kötelesek a hallal kíméletesen bánni, nedvesen tartott pontymatracra helyezni, majd pontyzsákba helyezni. Egy pontyzsákban mérettől függetlenül 1 db hal tárolható. A mérés után az élő és jó állapotban lévő halakat kellő körültekintéssel vissza kell helyezni a vízbe.

25. Állati eredetű csalik (élő vagy halott), halikra, valamint állatot, rovart imitáló fémből, fából, készült műcsalik használata szigorúan tilos. Gumiból és műanyagból készült csaliimitáció használata csak előzetes konzultáció után és csak akkor engedélyezett, ha az lebomló anyagból készül. Csalizásra használható minden növényi eredetű mag és egyéb növényi eredetű csali, valamint az akár növényi és/vagy állati lisztből, őrleményből mesterségesen előállított csali, valamint különféle lisztek és liszt keverékek, magvak, bojlik és pelleteket, melyeket kötelezően hajszálelőkén kell felkínálni.

26. Etetésre használhatóak: különféle etetőanyagok, morzsák, granulátumok, különböző állati és növényi eredetű lisztek; gyári illetve házi készítésű bojlik és pelletek; aromák; növényi eredetű magvak főzve, szárazon és erjesztve; etetőanyag ragasztók valamint etetőanyag földek, lösz, agyag.

27. Etetésre és csalizásra tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult állatot. Elpusztult állatot tilos használni még szárított, és hőkezelt állapotban is (például tilos használni szárított rákot, kagylót, gilisztát, szúnyoglárvát). A horgászhelyre fordulónként maximum 200 kg szárazanyag (bojli, pellet, különféle magok és őrlemények) vihető be.

28. Etetni csak emberi erőn és ügyességen alapuló eszközökkel lehet. Etetőhajó és halradar használata tilos! Minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz használata tilos.

29. Engedélyezett az etető csúzli, egy vagy két kézzel működtetett cső a bojlik bedobásához, egy vagy két kézzel tartott nagy nyeles kanál, a földre helyezett és mindkét kézzel működtetett csúzli, esetleg gumiszalaggal, rugóval, oldódó tasakkal, oldódó szállal működő eszközök; rakéták, melyek belső átmérője nem lehet nagyobb 70 mm-nél, hossza pedig 200 mm-nél, és azt horgászbottal dobják be. A csúzlizáshoz és parittyázáshoz használt gombóc átmérője nem lehet nagyobb 70 mm-nél.

30. A páros tagjai szákolhatnak egymásnak. 

31. A verseny végén tilos a megmaradt csalit, etetőanyagot a vízbe dobni, vagy a kukába elhelyezni, de az a rendezőknél leadható.

32. A verseny 1, 72 órás fordulóból áll; ha egy kényszerítő körülmény (pl. vihar) miatt megszakad, a verseny érvényesnek számít, ha legalább 48 órán át már tartott.

33. Ha a megszakítás hamarabb következik be, mint hogy 48 órája tartana a verseny, a verseny folytatódhat, de a szünet időtartama nem számít bele a 72 órába. Ha a megszakítás 48 óra elteltével következik be, a verseny nem folytatódik, hanem az addig elért eredményeket értékelik.

34. A felcsalizott szerelékes horgászatra használt botok hossza 4 m-nél hosszabb nem lehet.

35. Horgászat során tilos a feeder, match, rakós, pergető, legyező botok horgászatra való használata.

36. Surf botok használata engedélyezett.

37. A parittyázásra, etető rakétázásra használt botokat a kettő plusz kettő (összesen 4 darab) bedobott bot mellett és a terület és/vagy etetésjelölő markerúszók (plusz 2 db)  mellett is lehet használni, de csak versenyzőnként egyet, tehát összesen kettőt. Tehát a verseny ideje alatt engedélyezett egy időben a négy darab felcsalizott bojlis bot, a kettő darab markerúszós bot és a kettő darab parittyás vagy etetőrakétás bot használata. Ez összesen 8 darab bot, de ebből csak 4 darab lehet horoggal rendelkező, felcsalizott bot.

38. Az orsókat kötelező rögzített fékkel felszerelni.

39. Nyeletőfékes orsók használata engedélyezett. A nyeletőfékes orsókon a nyeletőfék bekapcsolása nem kötelező.

40. A bevetett bot spiccén túl, a főzsinórra csíptetve vagy arra ráhúzva nem elektromos rendszerű kapásjelző használata engedélyezett, de csak abban az esetben, ha azzal egyidejűleg egy fixen rögzített elektromos kapásjelző van a bottartón.

41. Engedélyezett a rádió-távjelzős elektromos kapásjelző használata.

42. Láncos, merev karos és rugófeszítéses kapásjelző /swinger/ használata engedélyezett.

43. A bot spiccére, vagy a bot testre rögzíthető vagy rögzített lengőspicc, oldalspicc és rezgőspicc használata tilos!

44. A horgászat a páros számára kijelölt területen, rajthelyen történik; melynek kiterjesztése a vízre úgy történik, hogy képzeletben a partra merőlegesen két félegyenest állítunk abból a két jelzőszalag irányából, melyekkel a versenyterületet kijelölték. Ezen a versenyterületen kívül beetetni tilos. A szervezők által, a szektorok (horgászterületek) két oldalsó határán a parttól (a rajthelytől) 120 méterre jelzőbóják kerülhetnek elhelyezésre, ezek jelölik a vízen a horgászterületek fix szélső határait. Ezeken való oldalirányú kidobás szektorelhagyásnak minősül, figyelmeztetést von maga után. A dobási sávszélesség minden esetben a szektor területének szélessége. A bóják vonalán túl a nyílt víz felé lehetőség van túldobni és etetni.

45. Horgászat közben csak horgászbottal (és semmi más eszközzel nem) szabad bedobni a rajthelyről a szereléket.

46. Szerelékenként (botonként) csak egy horog engedélyezett; a hajszálelőkés felkínálás használata kötelező.

47. Hármas, kettes és bármilyen más, többágú horog használata tilos!

48. Csak hagyományos horgászmódszerek, illetve végszerelékek elfogadottak, legalább 50 g-os ólomnehezékkel.

49. Az ólomra paszták és etetőanyagok rágyúrása nem engedélyezett. A horogra, illetve a horgon lévő csalira különféle paszták, etetőanyagok rágyúrása engedélyezett. PVA eszközök (zsinór, háló, zacskó) használata lehetséges.

50. Etetőkosár használata tilos!

51. Úszók használata tilos!

52. Fonott főzsinórok használata engedélyezett!

53. Lead Core ólombetétes kagylóálló zsinórt maximálisan 100 centiméteres hosszúságban szabad használni.

54. Zsinórsüllyesztő használata engedélyezett, de rendezők bármikor kérhetik a visszahúzást, hogy ellenőrizzék a horgász tengelyt, azaz az irányt, hogy merre horgásznak szektoron belül.

55. A felszerelés bedobásakor az ólomnehezéknek nem lehet oldalirányú mozgása rendelkezésre álló területen kívül. Mozgásuk kötelező jelleggel csak a víz felé, illetve a víztől a part felé irányulhat.

56. A távirányítású önbevágós és hangvisszaverős elven működő eszközök használata tilos.

57. Az elektronikus, akusztikus és vizuális kapásjelzők megengedettek.

58. A versenyzőknek az időjárás viszontagságai ellen védő felszerelést (sátrakat, egyebeket) kötelező elhelyezni a kijelölt rajthelyen.

59. Tilos a vizet megvilágítani nagy erejű reflektorokkal, viszont szabad világító eszközt használni a sátorban, valamint szabad normál fényű LED-es és izzós fejlámpát használni fárasztáskor, bedobáskor, csalizáskor és a halak hálóba emelésekor.

60. A versenyző a vízbe léphet horgászcsizmában/mellescsizmában, de maximum térd magasságig, kizárólag csak a halak szákolásához vagy a tároló háló megfelelő elhelyezéséhez maximum 2 m távolságig. Egy időben csak a páros egyik tagja tartózkodhat a vízben a hal szákolásakor. Az ettől történő eltérést a versenybizottság az adott helyszín függvényében, a sorsolást megelőzően hozza nyilvánosságra.

61. A verseny végeztével a rajthelyet tökéletesen tiszta állapotban kell hagyni.

62. 19:00 és 7:00 között tilos az autóforgalom a versenypályát megközelítő utakon, kivéve a szervezők és a szektorbírók autóit.

63. Éjjel kizárólag a szektorbíró, a mérlegelő léphet be a versenyzők rajthelyére és tartózkodhat a versenypályán 19:00 és 07:00 óra között. 

64. A hal kifogása érvényesnek számít akkor is, ha véletlenül a fejen, de száján kívül akad be a horog. Testbe akadt, illetve kantáros hal fogása nem számít bele az eredménybe.

65. Szándékosan szabálysértő módon kifogni a halat szigorúan tilos.

66. Sütéshez-főzéshez használt nyílt láng (gázfőző) használata a 12x20 méteres ringen belül megengedett!

67. A versenyzők annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de egyszerre csak legfeljebb négy bottal horgászhat a páros. A többi botot függőleges helyzetben a horgászbottartókon kívül kell tartani.

68. A számukra kijelölt területen a versenyzőknek diszkréten és zaj nélkül kell mozogniuk. Minden horgászattal kapcsolatos tevékenységnek a számukra kijelölt rajthelyen belül kell történnie (bedobás, fertőtlenítés, etetés és szákolás).

69. A verseny kezdetét és végét a sorsoláskor bemutatott hangjelzés jelzi. Ezek jelzéseit kötelező betartani!

70. Bármely hal, amelyet egy versenyző páros területén akasztottak, de az átlépett a közvetlen szomszéd versenyző páros területére, szabályosan kifogott halnak számít és bármely, a szomszéd versenyző páros zsinórján lévő hal szabályosan kifogott halnak számít. Érvényes fogásnak számít az a hal is, amely a szomszéd felszerelésébe akad, de a fárasztás során, a szákolás előtt kiszabadul. Ha a két felszerelés fárasztás közben nem akad szét, a hal akkor is érvényesnek számít. Vita esetén a szektorbíró segítségét kell kérni és minden esetben a szektorbíró döntése az elfogadott.

71. A versenybe minden lefújás előtt (ez a 4. hangjelzés) szabályosan megakasztott hal beleszámít, de csak akkor, ha a fárasztás és a merítés a lefújást követő 5. hangjelzés előtt meg történik.

72. A versenyzők a fogott halakról 12 óránkénti egyedenkénti feldolgozással a teljes mezőnyre vonatkozó adatlapot kapnak. Az adatrögzítés és a frissítés a rendezők feladata.

73. Este 19:00 órától reggel 7:00 óráig csak és kizárólag a dobócsővel lehet etetni. 19:00-tól reggel 7:00-ig tilos földre helyezett etetőcsúzlikat és etetőrakétákat használni. Ekkor kizárólag egy vagy két kézzel használt, bojlik bedobására szolgáló cső, illetve két kézzel működtetett csúzli engedélyezett, illetve engedélyezett a szerelékre szabályosan rögzített pasztákkal, és PVA eszközökkel való etetés.

74. Minden páros, a szektor-rajthelyén belül, egy 12x20 m-es ringben helyezkedik el, melyben felállíthatnak sátrat és napernyőt. A rendezők a versenypályán jelzőszalagokat helyeznek el a part mentén és a biztonsági sáv határán(rajz), valamint a ring 12x20 méteres területén is. Ezek jelzik a horgászterületet.

75. A páros tagjai az ebéd idejére a szektorbíró értesítését követően 60-60 percre elhagyhatják rajthelyeiket, de mindig egyszerre csak egy ember. Az egyik versenyzőnek mindig a bedobott botok mellett kell maradnia.

76. Az ebéd időtartamán kívül még lehetősége van minden versenyzőnek 3x 30 perc rajthely elhagyásra (WC, fürdés... stb.). A szektorbírókat minden rajthely elhagyásról értesíteni kell. Egészségügyi okokból (például hasmenés, rosszul lét) indokolt esetben lehetőség van a fenti időtartamon túl is szektorelhagyásra. Ekkor is a szektorbírók felé ezt jelezni kell, akik ezt, mint minden más egészségügyi problémát és balesetet kötelesek jelenteni a versenybíróság felé.

IV. Szektorbírók

77. A versenybizottságot minimum 3, maximum 5 fő alkotja. A versenybizottság elnöke az OVHB elnöke, vagy az általa megbízott személy. Tagjai az OVHB jelen lévő tagjai, valamint a szektorbírók, vagy rendezők. Vitás esetekben a versenybizottság elnökének szavazata dönt.

78. A versenyzőktől független szektorbírókat kell kinevezni, akik megvizsgálják a felmerülő panaszokat, illetve büntetéseket szabhatnak ki a szabályoknak megfelelően.

79. A versenyt szervezőnek kell biztosítania a szektorbírók szabályokkal való megismertetését és felkészítését a versenyre.

80. Minden felmerülő panaszt (kivéve a végső sorrenddel kapcsolatosakat) vagy a verseny folyamán, vagy a verseny befejezése után 1 órán belül jelenteni kell a versenybíróságnak. A panaszokat szóban is meg lehet tenni, de azonnal meg kell őket erősíteni írásban is.

81. Minden szabálysértést és figyelmeztetést jelenteni kell a versenybizottságnak, amely az egyetlen szerv, amely jogosult döntéseket hozni, és bárkit a versenyből kizárni. Ha egy versenypárost megbüntetnek, azonnal értesíteni kell őket erről.

82. Az végső sorrenddel kapcsolatos panaszokat (óvás) a hivatalos eredményhirdetést követően 30 percen belül kell megtenni. A közzététel időpontját a hivatalos eredménylistán jelzik. A versenybírósághoz írásban benyújtott panaszokat a versenybíróság köteles az eredményhirdetés előtt elbírálni.

83. A versenybírónak, a szektorbíróknak és a szervezőknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a szabályokat betartják, és nekik tökéletesen ismerniük kell azok tartalmát.

84. A verseny szervezőinek kötelességük a versenybizottság és a csapatok számára elérhetővé tenni a szabályzatot.

85. A versenybizottság minden tagja kitűzőt vagy formaruhát visel, melyen fel van tűntetve nevük. Joguk van bármely csapat területére belépni a verseny folyamán.

V. Szankcionálás

86. Amennyiben a versenybizottság bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmezteti, a versenybizottság elbírálása szerint a versenyző sárga lapot kap, ez három évig érvényben marad. Ezen időtartam alatt újabb szabálytalanság esetén visszaesőként bírálja el a Horgászsport Döntőbizottság ennek megfelelően szankcionálja. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát az OVHB a MOHOSZ weboldalán teszi közzé. A szabálysértésekről az OVHB-t értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai, illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben kizárólagos joggal Horgászsport Döntőbizottság dönt, melynek határozatai ellen a kiadott tárgyi szabályzat szerint van fellebbezésnek nincs helye.

87. A versenyből való kizárás jár a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült halakért, a halakkal való kulturálatlan bánásmódért, a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használatáért és a csalásért. Kizárás jár a késésért, amikor a nevező csapat a verseny kezdetére nem ér oda. 

88. A csalik, etetőanyagok nem az engedélyezett időtartamban való bevitele, illetve a megengedettnél nagyobb mennyiségű etetőanyag, vagy csali birtoklása kizárást von maga után. Kizárás esetén a végeredmény megállapításánál a legmagasabb helyezési szám +1 pontot kell adni.

89. Sárgalapos figyelmeztetés jár azért, ha bárki más a csapattagokon kívül szákol, etet, vagy fáraszt, ha a párosok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe, valamint, ha a verseny kezdetét jelző hangjelzés előtt etetni és horgászni kezdenek, ha a páros tagjai közül valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik, és ha a halakat nem megfelelő tárolják, a reflektor használatáért, és három egymást követő nem engedélyezett rajthely elhagyásért, a rajthelyen történő dohányzásért, vagy a jelentős mennyiségű alkoholfogyasztásért is. Hogy mi számít „jelentős mennyisségnek”, azt a versenybíróság saját hatáskörében dönti el.

90. Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben az OVHB állásfoglalásai az irányadók.

 VI. Értékelés:

91. A mérést szektoronként, egyenként két-két tagú csapat végzi. Ezek egyike a szektorbíró, a másik a szervezők által megbízott egyéb személy.

92. A mérlegeléskor a mérlegelőlapra felkerül a mért hal fajtája, súlya, a mérlegelés időpontja. A mérlegelőlapot a mérlegelő, a szektorbíró és a páros egy tagja aláírásával hitelesíti. 

93. A méréseket a fogások mennyiségének függvényében, de legalább napi négy alkalommal, maximum 6 órai időközzel kell elvégezniük a mérlegelőknek.

94. Kötelező minden 15 kiló feletti halat, valamint a fogott amurt, fekete amurt soron kívüli mérlegeltetésre bejelenteni a szervezők által megadott és a mérlegelési lapon is szereplő telefonszámon.

95. Soron kívüli mérlegelést lehet kérni akkor is, ha a rendelkezésre álló pontyzsákok megteltek.

96. A mérést hitelesített mérleggel kell végezni; a mérleget egy háromlábú állványon kell felállítani a csapathoz tartozó hivatalos szektorterület határon belül. A szektorokban a mérlegeknek azonosnak kell lenniük mind a modell, mind pedig a márka szempontjából, és beosztásaik minden 50 g-ot mutassanak.

97. Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a rendezők és a versenyzők számára egyaránt.

98. A szervezőkön kívül csak a mérlegelők, a versenyzők és a bírók (senki más nem) szólalhatnak fel szóban vagy egyéb módon a méréssel kapcsolatban.

99. Egy másik személy feladata, hogy a mérés eredményeit lejegyezze a hivatalos dokumentumban. Ez a szektorbíró.

100. Minden egyes kifogott halat külön-külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra.

101. Két mérőlapja van minden párosnak. Az egyik példány a szervezőknél a mérlegelőnél, míg a másik példány a párosoknál van.

102. Két mérleget kell biztosítani minden szektornak. Minden halat a szervezet által biztosított tartóhálóban kell lemérni; ezt benedvesítik, és megállapítják az önsúlyát minden mérés előtt. A tartóhálóknak speciálisan a pontyok lemérésére alkalmas fajtájúaknak kell lenniük. Vízáteresztő és rácsos szerkezetű, lágy, szintetikus anyagból készüljön. A tartóhálóknak azonosaknak kell lenniük az adott szektorban.

103. Amíg a mérőcsapat megérkezik a rajthelyre, a versenyzőknek a halakat tartalmazó hálókat a vízben kell tartani. Majd a halakat az egyik versenyzőnek át kell tennie a mérőhálóba, és ráhelyezni a mérőfelületre; a mérés után a halakat vissza kell engedni a vízbe a rendezők felügyelete mellett (mérés után a halakat nem lehet visszatenni a hálóba). Ezt a műveletet nagy gondossággal kell végezni. A versenypáros legalább egyik tagjának jelen kell lennie a fentebb leírt műveletsornál, hogy ellenőrizzék a mért súlyokat, és aláírják a mérési eredményeket, tartalmazó formanyomtatványt. Ha a mérési folyamat befejeződött, és a halakat már visszaengedték a vízbe, valamint aláírták a papírokat, a méréssel kapcsolatban már nem lehet panaszt emelni. Mind a mérlegelőnek, mind a páros tagjainak ellenőrizniük kell, hogy minden lemért hal mindkét mérlegelő lapra felvezetésre került-e. A csak egyik lapon szerepelő kérdéses hal nem vehető figyelembe a végső összeszámolásnál. Csak azokat lehet számításba venni, melyek mindkét lapon szerepelnek.

104. A mérlegelési időszakot követően legalább 12 óránként a szervezőknek biztosítani kell azt, hogy a versenyzők megismerhessék a verseny aktuális állását. A végeredmény a következők szerint kerül megállapításra: A helyezésnek megfelelő pontszám jár a párosoknak (első hely 1. helyezési szám, 6. hely 6 helyezési szám). Azon párosok között, akik  a legkisebb helyezési számot gyűjtik össze, az győz, akinél nagyobb a fogott halak összsúlya. Egy szektorban az egyenlő pontszámok és súlyok esetén a legnagyobb súlyú hal megfogásával bíró párost illeti az elsőbbség. Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt illeti, akinél nagyobb a fogások átlagsúlya (összes súly/fogások száma).

105. Ha egy adott szektorban több páros sem tud felmutatni értékelhető fogást (például egy 4 fős szektorból csak 1 csapat fog halat), akkor a lehetséges szektorhelyezéseknek megfelelően átlagpontszámot kell nekik számolni

106. A végső sorrend megállapítását a versenybírók és a szervezők végzik a verseny végét követően.

107. Az értékelés összeállítását az OVHB elnökének vagy megbízott képviselőjének jelenlétében kell végezni, aki egyúttal hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett páros kupát kap. Eltérő megállapodás híján valamennyi bajnokság eredménylistáját az OVHB megbízottja készíti; a szervezőnek vállalnia kell az e munkát végző tartózkodási költségeit.

108. A verseny díjairól, az érmekről, kupákról és azok gravírozásáról a MOHOSZ gondoskodik. Az érmeket, kupákat az OVHB jelenlévő képviselője adja át.

109. A válogatott keret tagja és a válogatott csapat – annak kiírása esetén – az OB időpontját követő első világversenyen jogosult Magyarország képviseletében részt venni.  Olyan horgász, aki már részt vett egy világbajnokságon, vagy Európa-bajnokságon valamely más nemzet képviseletében, már nem indulhat a magyar nemzet képviselőjeként újabb világversenyen. A válogatott keretet és a világbajnokságra utazó csapatot a szövetségi kapitány választja ki az adott OB-n induló párosokból. Amennyiben az így kialakult válogatott párosainak tagjai közül egy-, vagy több versenyző valamely ok miatt nem tud a világversenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni. 

VII. Hivatalos edzés, versenydokumentum

110. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

111. A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell mindenkor összhangban lennie.

112. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB írásos döntései az irányadók.