Versenyszabályzat a Method Feeder Országos Bajnokságra és Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságokra  módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2023. február 1-től)

 

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK


1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. 

2. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik.Az országos bajnokságokon (mind az Method Feeder Országos Bajnokságon, mind az Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon) való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes állami jeggyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői engedéllyel, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket. A hivatalos országos method feeder szabályzat szerint rendezett bajnokságok: Method Feeder Országos Bajnokság, Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság

3. A Method Feeder Országos Bajnokság lebonyolításának rendje: Nyílt, nevezéses verseny, amely 2 fordulós elődöntőkből, 3 fordulós középdöntőből és egy 4 fordulós döntőből áll. Minden versenyt egy napos kötelező edzésnap előz meg. Az elődöntőket több helyszínen, akár különböző időpontokban, 2 fordulóban kell lebonyolítani. A elődöntők szektorait lehetőség szerint 10 fősre kell kijelölni. Amennyiben a résztvevők száma nem teszi lehetővé a 10 fős szektorok kijelölését akkor, a jelen szabályzat végén található szektor kiosztást kell alkalmazni. A középdöntőbe jutók létszáma, az elődöntők létszámának arányában alakul ki. 100% annyi, mint 80 versenyző. A középdöntő résztvevőinek végleges köre, az utolsó elődöntő eredményeinek ismeretében alakul ki. A elődöntőkből tovább jutott 80 versenyző kiegészül az előző évi method feeder ranglista első 40 helyen végzett versenyzőjével, és így 120 versenyző jut a bajnokság középdöntőjébe. Az előző évi method feeder ranglista 40 versenyzőjének az elődöntőn nem kell indulni, nekik a tárgyév február 28-ig kell nevezésüket leadni a középdöntőre. Amennyiben ezen határidőn belül valaki jelzi, hogy nem kíván részt venni a középdöntőn, úgy a ranglista soron következő versenyzője kap lehetőséget a nevezésre. Amennyiben a február 28-ig benevezett versenyzők közül ezt követően lép valaki vissza, úgy az elődöntőből kerülhetnek be a megüresedett helyre. Az elődöntőkből a versenyzők nem viszik magukkal az ott megszerzett helyezési számaikat. A középdöntőben az előző évi ranglista első 40 helyezettje és az elődöntőkből bejutott 80 versenyző a három különböző versenypályára, az versenypályánként 40 fős középdöntőre nyilvános sorsolással kerülnek kisorsolásra úgy, hogy a ranglistán és az elődöntőkben elért helyezéseik szerint a versenyzők egyenlő arányban kerülnek szétosztásra. A középdöntőket egy időben, három helyszínen kell megrendezni. A középdöntőkből 40 versenyző jut a döntőbe, ahová magukkal viszik a középdöntőben szerzett helyezési számaikat (fogott súlyukat nem). A három helyszínről az első 13-13-13 versenyző juthat a döntőben, és ezeken felül mindhárom középdöntő végeredményét figyelembe véve a legjobb helyezési számot elérő, (pontazonosság esetén a fogott súly dönt) 14. helyezést elért versenyzővel egészül ki a döntősök köre. A döntőt így 40 résztvevővel, négy fordulóban, négy egymás utáni napon, azonos helyszínen, négy darab 10 fős szektorban kell lebonyolítani. A döntőben a ranglista első 12 helyezettje (szektoronként 3 fő) kiemelésre kerül. Az középdöntőben elért három szektorhelyezés valamint a döntő négy fordulójának összesített helyezési száma (szektor eredményért kapott pont és a fogott súly) alapján alakul ki a végső sorrend. A bajnokság győztese elnyeri a Method Feeder Országos Bajnoki címet.

4. A válogatott keretek és a válogatott csapat:

A tárgyévet követő évre a 10 fős felnőtt method feeder válogatott keretet a MOHOSZ hivatalos magyar ranglista pontrendszere szerint kialakult pont táblázat tárgyévi első 10 helyezettje alkotja.

A ranglista pontszámítása:

A ranglista pontszámítása a Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed) metodikájára épül. A pontszámítás során 4 év eredményét veszi figyelembe, melyek közül a legjobb 3 év eredményét veszi alapul. A bajnokság győztese minden évben 1 pontot kap, a 2. helyezett kettőt, így tovább a középdöntő 120. helyezettjéig, aki 120 pontot szerez. Az elődöntőkből a legjobb 80 versenyző jut a középdöntőkbe. Az a versenyző, aki nem jut be a középdöntők valamelyikébe, 121 pontot kap. Amennyiben egy versenyző lemondja a középdöntőn történő indulás jogát, szintén 121 pontot kap, míg az a versenyző, aki így a lemondott versenyző helyett bekerül, a bajnokság végén elért helyezési száma alapján kap pontot. A középdöntőkből a legjobb 40 jut a döntőbe. Ha valaki lemondja a döntőn történő indulását az a helyére a valamely középdöntőből bejutott versenyző eredeti helyezési számát (pontját) kapja, míg aki vállalta a lemondó versenyző helyett az indulást, az a versenyző a döntőben elért helyezése alapján kap pontot. példa: A középdöntőkből a legjobb 40 versenyző jut a döntőbe. Ha a 38. helyről bejutott versenyző lemondja a döntőt, és helyére a valamely középdöntőről a 41. helyen végzett versenyző vállalja az indulást, úgy a 38. helyről visszalépő versenyző megkapja a 41. helyezett 41 pontját, míg a 41. helyről bejutó a döntő végén megszerzett helyezési számának megfelelő pontot kaphat. A három középdöntőből az elért helyezés, az elért pontok és a fogott súlyok alapján egy összesített, mind a 120 fős középdöntőst tartalmazó táblázat készül, ahol a rangsorolás 1. elért helyezés, 2. elért pontszám 3. fogott súly (a középdöntők első helyezettjei között a szerzett pont, és a fogott súly rangsorol, így kaphatnak a döntők első helyzettjei 1-2-3. pontot és így tovább a 40. helyezettekig.) a pontszámítás ez alapján történik.

Amennyiben valamely válogatott kerettag e jogáról lemond, akkor automatikusan a ranglista soron következő helyezettje lép a helyébe. A világbajnokságon induló válogatott csapat tagjait a szövetségi kapitány választja ki és az OVHB hagyja jóvá, mégpedig oly módon, hogy a tárgyévi MOHOSZ hivatalos magyar ranglista (Method Feeder) első 3 helyezettje mindenképp tagja a következő évi induló csapatnak, a további három főt pedig a kapitány szabadon választhatja ki a válogatott kerettagok közül. A világbajnokságon és esetleges egyéb nemzetközi bajnokságon induló csapatok tagjaira az évértékelő OVHB ülésen tesz javaslatot a szövetségi kapitány. Amennyiben az így kialakult válogatott csapat tagjai közül egy versenyző valamely ok miatt nem tud az adott nemzetközi versenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni a válogatott keretből. Amennyiben a válogatott keret tagjai közül már nincs lehetőség újabb versenyző kijelölésére, a MOHOSZ hivatalos magyar ranglista (feeder) alapján a szövetségi kapitány újabb versenyzőt is kijelölhet a csapat tagjának. A nemzetközi bajnokságon induló kezdőcsapatot és a tartalékot a szövetségi kapitány a nemzetközi bajnokság hivatalos edzését megelőzően jelöli ki. Ettől csak az OVHB külön felhatalmazásával lehet eltérni.

5. A Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság nyílt, nevezéses csapatverseny. Egy csapat 4 versenyzőből áll és lehetőség van egy fő tartalék versenyző nevezésére is. Csapatok jogosultak továbbá 1 fő csapatkapitányt és 1 fő edzőt is megjelölni a nevezés során, ennek hiányában a csapatvezetői feladatokat a tartalék versenyző, vagy ha nincsen, egy versenyző látja el. Egy versenyző egy naptári évben method feeder klubcsapat OB tekintetében csak egy klubcsapatban versenyezhet, a klubcsapatok lehetnek baráti társaságok is. A Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságot három egymást követő napon megtartott fordulóval kerül megrendezésre, amit egy kötelező edzésnap előz meg. A győztes csapat elnyeri az Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnok címet. 

A versenyeket állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lenni, a víz mélységének lehetőleg a pálya egész hosszában azonosnak, s legalább 1,00 méternyinek kell lennie. A versenypálya szélessége minimum 25 méter. A versenypálya partja lehetőleg legyen egyenes vonalú, a kialakítható horgászhelyek egyenértékűek, lehetőleg azonos feltételeket biztosítók és a lehetőség szerint megszakítás nélkül kövessék egymást. A versenyzők közötti növényzet magassága lehetőség szerint ne haladja meg az 1 métert.

A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők, sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.

A kijelölt versenypályát – amennyiben azon hasonló bajnokságot három éven belül nem rendeztek – az OVHB legalább két tagjának előzetesen meg kell tekintenie. 

A versenypályát az országos bajnokságokon oly módon kell kijelölni, a döntőkben pedig kötelezően kitűzni, hogy a rajthelyek legalább 8 m, de legfeljebb 20 m szélesek legyenek. A rajthelyeket a part vonalától mért legalább 10 m távolságban kötélkordonnal vagy egyéb módon kell a nézőktől elválasztani.

6. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a hivatalos edzésnap és a versenynapok napi területi jegy árát is.

7. A bajnokságok időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza meg. A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb a MOHOSZ által kiadott lap, a Magyar Horgásznak legkésőbb az adott évi márciusi számában kell nyilvánosságra hozni. A kiírásokat ugyanabban az időben a MOHOSZ honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg. A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg, ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis maior lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését, az adott fordulót legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és változatlan feltételekkel meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt fordulón elfogadhatóan, írásban igazolt indok nélkül távol marad egy versenyző, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha az eredeti fordulóban nem vett volna részt. 

II.TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ, SORSOLÁS


8. A húzási sorrendet sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben vagy a regisztráció sorrendjében kell szólítani a részvevőket. A húzási sorrend megállapítása után az egyes versenyzők részére a szektorok sorsolását kell megtartani. 

A sorsolást az OVHB tagja, vagy megbízottja irányítja. A Method Feeder Országos Bajnokságon, és a jelen szabályzat alapján rendezett versenyeken a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik, a Method Feeder Klubcsapatok Országos Bajnokságán a csapatkapitányok végzik a sorsolást. A rajthelyekre történő sorsolást a versenypályán kell megtartani, legalább 180 perccel a verseny megkezdése előtt. Minden fordulóra valamennyi versenyző számára sorsolással szektort kell húzni. Fordulónként az újabb sorsolást az előzőhöz képest fordított sorrendben kell elvégezni. A sorsolást a versenysport iroda - élő közvetítésben is figyelemmel kísérhető - on-line sorsolással is végezheti, melynek eredménye a www.ranglista.mohosz.hu oldalon is követhető.

9. A bajnokságok rajthelyének sorsolásánál a rendező bizottság dönti el az OVHB és a szövetségi kapitány jóváhagyásával, hogy sorsolási rács segítségével, vagy versenyzőnkénti sorsolással helyezi el a versenyzőket. Az első forduló sorsolása, amely az első technikai értekezleten meghatározott húzási sorrendben történik, automatikusan megállapítja valamennyi horgász beosztását az összes szektorban és meghatározza, természetesen a szektorsorsolás után, a versenyzők helyét a második fordulóban. A sorsolási rács a résztvevők számához igazodik. Amennyiben valamely, vis maior ok miatt nem áll rendelkezésre sorsolási rács, a hagyományos módon történő sorsolásnál a szélső helyek, de legalább az abszolút szélső helyek tekintetében kiemelt sorsolást kell alkalmazni. Ez szélenként kettő versenyzőt jelent. A sorsolásoknál az előző fordulók szélső helyeit húzók húznak először, a szélső helyek sorsolási számait ekkor ki kell venni, majd a húzás után visszatenni. 

10. A Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon csapatvezetők számára a versenybizottság technikai értekezleteteket tart, melynek célja a csapatok tájékoztatása a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntéseket csak különösen indokolt esetben hozhat), és a sorsolás lebonyolítása. A technikai értekezleteteket a versenysport iroda képviselője vagy az OVHB jelenlévő tagja, vagy a versenybizottság vezetője vezeti, és itt történik a versenybizottság összeállítása, valamint a sorsolás előkészítése, illetve a sorsolás megtartása a sorsolási sorrendre és a következő napi fordulók szektor beosztásra vonatkozóan. Az első technikai értekezletet az első fordulót megelőző nap délutánján kell megtartani, melynek pontos időpontját az OVHB tagja állapítja meg, és közli a csapatvezetőkkel. 

11. Az első technikai értekezleten az OVHB tagja megállapítja a későbbi – sorsolással kapcsolatos – technikai értekezletek pontos időpontját. A sorsolást a csapatkapitányok, vagy a csapat egyéb képviselőjének jelenlétében kell lebonyolítani, akik a csapat képviseletében húznak. A sorsolásnál a húzási sorrendet is sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben kell szólítani a csapatokat. Amennyiben egy csapat képviselője nincs jelen, helyette az OVHB tagja, vagy megbízott képviselője húz. A húzási sorrend megállapítása után az egyes csapatok részére a szektorok sorsolását kell megtartani az adott fordulót megelőző napon. A versenyzők szektoron belüli rajthelyének sorsolását az adott forduló reggelén, legalább 180 perccel az adott forduló kezdését megelőzően kell megtartani a zsűri és a csapatvezetők jelenlétében. 

12. A sorsolási rácsot a horgászversenysport iroda készíti el. A második és a harmadik fordulóban a versenyzők szektoron belüli rajthelyét a csapatkapitányok versenyzőnként egyenként húzzák oly módon, hogy az előző napon a szélső helyen, és a szélső hely melletti helyen ülő versenyzők csapatainak sorsolása e helyek kiemelésével történik. A második és harmadik fordulót megelőző technikai értekezleten legkésőbb a szektorsorsolás megkezdése előtt nevezhető meg a csere. Ha a csapat egy tagja bármilyen sérülés miatt nem tudja befejezni a fordulót, a zsűri egy tagjának jóváhagyásával a benevezett tartalék-versenyző ugyanazokkal az eszközökkel és etetőanyaggal folytathatja a versenyt.

13. Az egyes fordulók időtartama 5 óra.

14. Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény (így különösen időjárási, vagy vízügyi okok) miatt félbe marad, akkor azt két órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. 

15. Vihar esetén a rendezők hangjelzésé-re a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri, vagy a vízügyi viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes 5 óra versenyidő betartását. Ahhoz, hogy egy forduló érvényes legyen, legalább 2 órányi időtartamúnak kell lennie. 

16. A verseny megszakításáról a versenybizottság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybizottság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

17. A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés folyamatos, ideje maximum 3-4 mp, jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő. 

18. A versenyen versenybírót, vagy versenybírókat kell kinevezni. A versenybírók létszámát a versenybizottság határozza meg, a versenyen induló versenyzők létszámának figyelembevételével. A versenybíró (k) feladata, az etetőanyag-csali mennyiségek ellenőrzése, a versenyzők horgászatának figyelemmel kísérése, a szabályok betartásának ellenőrzése.  Kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra, az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságról értesíteni a versenybíróságot. A versenybíró az etetőanyag-csali ellenőrzésekor ellenőriz minden adalékot (beleértve földet, agyagot stb.) tartalmazó, felhasználásra kész, nedves etetőanyag és csali mennyiségét.

19. Az első jelzés a felkészülés idő kezdetét jelzi. Az országos bajnokságokat lehetőleg 10.00 órakor kell elkezdeni. Az egyes fordulók előtti felkészülési idő 120 perc.

20.1. A verseny helyszínére való megérkezéskor a versenyző felszerelését a számára kisorsolt rajthelyre teszi, de az első jelzés előtt a rajthelyre való belépés, illetve a felszerelés összeállítása tilos. Semmilyen felszerelés elkészítése nem történhet meg a versenyhelyre belépésre jogot adó hangjelzés elhangzása előtt. Az előkészületek során a versenyzők semmilyen segítséget nem fogadhatnak el szektoron belül, csak a vonalon kívül. A csalilimit ellenőrzése után tilos bármilyen felszerelés átadása a versenyzőnek, kivéve a bottörés esetét, amikor valamely eltört bot helyett egy másik bot vagy a bot egy eleme a versenybíró közvetítésével a versenyzőnek átadható. A versenybíró segíthet a versenyzőnek e botelem kicsomagolásában is.

20.2. Az etetőanyag és csali ellenőrzésnek lehetőleg a fordulót megelőző órában kell megtörténni. Eddig az időpontig a rajthelyen kívül is készíthető az etetőanyag illetve a csali, akár a versenyző, akár egy harmadik személy által. Az ellenőrzés megtörténte után szigorúan tilos bármilyen etetőanyag illetve csali rajthelyre történő bevitele, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után.

20.3. A verseny egyes fázisait hangjelzővel kell jelezni. Az egyes jelzéseknek rövidnek kell lenniük, de mindig a jelzés kezdete a mérvadó. Az első jelzés elhangzása után, a felkészülési idő alatt a versenyző felszereléseit, etetőanyagait előkészítheti, a vizet bemérheti, haltartóját a vízbe helyezheti, de ehhez semmilyen segítséget nem vehet igénybe. A keverőedények mosása a rajthelyeken a vízben nem megengedett. A haltartókat csak a limit ellenőrzés után lehet vízbe helyezni. A második jelzés (1:05 órával a verseny megkezdése előtt) elhangzása jelzi, hogy 5 perc van hátra a csalik és az etetőanyag maximális mennyiségének (un. limit) ellenőrzéséig. Az ellenőrzést a verseny kezdete előtt 1:00 órával kell megkezdeni, a szektor bármely pontján, de lehetőség szerint a szektor 1-es rajthelyen. Az ellenőrzés megkezdéséig valamennyi etetőanyagnak és csalinak készen kell lennie. Az ellenőrzés megtörténte után az etetőanyag szitálása (szitával, szákkal, merítőhálóval vagy bármilyen más módon) illetve elektromos keverővel történő keverése tilos.

21.1 Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell állnia. A felhasználható élőanyag mennyisége összesen 1 liter, kizárólag légylárva valamilyen fajtája (csonti-pinki) és giliszta lehet (vágatlan állapotban). Más élőanyag nem használható!  A csalizó pelletek és minibojlik méretére nincsen korlátozás. 

21.2 Szilikon csalik, gumi csali imitációk (gumikukorica, műcsonti, gumi kagyló utánzatok etc.) használata tilos!  

21.3 A method feeder bajnokságban és a method feeder klubcsapat bajnokságban egy fordulóban maximum 8 l etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat, pelleteket és minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt) használható fel. Szemes terményként kizárólag kukorica és kendermag használható. (A fenti mennyiségtől a verseny helyszínének kérésére negatív irányú eltérés lehetséges, ezért mindig az adott fordulóra érvényes versenykiírásban leírt mennyiségi korlátozások tekintendők mérvadónak! )A csalik (minibojlik, dumbelek, waftersek, csalizó pelletek etc.) mennyisége nincsen korlátozva, de egy fajta csaliból azonban maximum csak 1 dl vihető be. Tilos a löncshús, a kenyér, a paszta, a szúnyoglárva használata. A bevihető aroma mennyisége maximum 1 liter, amely maximum 10 különböző ízből állhat.  A limiten bemutatott etetőanyagnak laza szerkezetűnek kell lennie, az etetőanyag tömörítése tilos! Mind az edzések, mind pedig az egyes versenyfordulók befejeztével tilos a fel nem használt etetőanyagot vízbe dobni. A versenyző köteles rajthelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani. 

21.4 Az ellenőrzés során az etetőanyagokat mennyiségi jelöléssel ellátott vödrökben, az élőcsalikat pedig „hivatalos méretű” dobozokban kell bemutatni. A versenyzőknek maguknak kell gondoskodni a megfelelő vödrök és dobozok meglétéről. Azok a versenyzők, akik nem rendelkeznek „hivatalos méretű” dobozokkal, egy büntetőpontot kapnak a szektorrangsorban (pl. egy versenyző, akinek nincsenek dobozai a forduló végén és az 5. helyen végez, 6 pontot kap az 5 helyett; a 6. helyen végzett versenyző minden körülmények között 6 pontot kap). Vízpermetező spray használata a limit ellenőrzés után is megengedett.

21.5. Az etetőanyag limittől történő 10%-ot meghaladó eltérés azonnali sárgalapos figyelmeztetést von maga után.

22. Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. 

23. Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata. 

24. A felkészülési idő alatt a dobástáv gyakorlásához vagy mélységméréshez használható mélységmérő ólom, és az üres method feederkosár is. Ez idő alatt a szereléken nem lehet horog!

25. A harmadik jelzés (10 perccel a verseny kezdete előtt) a nehézetetés megkezdését jelenti. Az ezt követő 10 percben kizárólag horog nélküli kosárral szerelt szerelék használható alapozó etetés céljából. Az alapozó etetéshez kizárólag a versenyszabályzatban meghatározott/megengedett kosár fajták használhatók! A kézzel történő etetés valamint minden segédeszköz, csúzli, parittya, rakéta stb. használata egyaránt tilos. A negyedik jelzés a verseny kezdetét jelzi.

26. A horgászat során megengedett kosárfajták: töltögetős (flat) method kosár, hibrid és pellet kosár. A kosarak töltőszerszámmal és kézzel egyaránt tölthetők, de a kosár az etetőanyaggal nem fedhető be. Tilos az in-line open end (mindkét végükön nyitott) kosarak és a bordás kosár használata. A horogelőke etetőanyagba tömése megengedett. Legkisebb használható method kosár tömeg: 15 gramm, maximális hossza 7 cm, maximális szélessége vagy átmérője 5 cm.

 

 

27.1 Csak method-feeder technika használható, tehát az etetőanyagot (vagy pelletet, stb.) tartalmazó kosáron keresztül kell futnia a főzsinórnak, a kosarat felül nem lehet megütköztetni, a kosárnak a szereléken végig akadálymentesen, szabadon kell csúsznia. 

27.2. A megengedett legnagyobb horogméret 10-es, hegy és horogszár közötti maximális távolság 7 mm. Ennél nagyobb horog semmilyen esetben sem használható. A horgászathoz kizárólag szakáll nélküli (barbless) horgok használhatók!

28.1. A botok maximális hossza: 4,5 m. Kizárólag rezgő spicces (feeder, picker) botok használhatóak, és a kapás jelzésére kizárólag a bot spicce szolgálhat. Lengőspicc, oldal spicc és elektromos kapásjelző használata nem engedélyezett. Az etetéshez a feedertechnikához készült botokon kívül egyéb technikákra készült botok is használhatóak (pl. pontyozó, tengerparti, stb. botok).

28. 2. Csak a bedobás engedélyezett. Dobás közben a felkapókarnak nyitva kell lennie, a zsinórnak dobáskor szabadon kell leperegnie az orsó dobjáról, tilos az újjal lefogni a zsinórt és az orsót. Horgászat közben a versenyzőnek az orsóval kell dobnia és kitekerni a felszerelést. A feederbot nem használható úgy, mint egy spiccbot. A tartalék botokon a horgon lehet csali, de a method kosarat nem lehet előre megtölteni!

28. 3. Annak érdekében, hogy minden horgásznak egyenlő feltételek legyenek, a szervezők meghatározhatnak egy minimum és maximum dobási távolságot, melyek között horgászni lehet.

29.1 A horogelőke hossza maximum 25 cm lehet.

29.2 A horogelőke és a főzsinór csak monofil (normál áttetsző vagy színes damilból, vagy fluorocarbon) zsinórból készülhet, de a csalitüskét lehet egy kis fonott zsinórdarabra kötni. Fonott zsinór kizárólag dobóelőkének, használható! A dobóelőke hossza maximum a bot hosszának kétszerese lehet.

30. A versenyző csak fenekező felszereléssel horgászhat, egy darab egyágú horoggal. A versenyzőnek korlátlan számú botja lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel horgászhat. A víz fölé kizárólag az a bot nyúlhat, amelyikkel a versenyző horgászik. Halfogás esetén csak akkor dobhat be másik bottal, ha a megfogott hal már a haltartóba került.

31. A horogra a csali hajszálelőkével, illetve közvetlenül a horogra tűzve használható. Tilos a csali ragasztása, egybeolvasztása.

32. Tilos a halradar használata. A verseny alatt a mobiltelefon, a walkie-talkie és a fejhallgató használata tilos. 

33. Az országos bajnokságokon a rajthelyen a dohányzás tilos.

34. A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "gereblyézés". Amennyiben a szervezők faj- vagy méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de legkésőbb az első technikai értekezleten kell közölni és valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

35. A merítőszák (amennyiben a halak várható mérete indokolja, nagyméretű) gumizott vagy soft mesh (halbarát) anyagú lehet. A damilos merítőfejek használata tilos! 

36. A pontybölcső vagy ehhez hasonló, peremmel ellátott, a halak biztonságos elhelyezését garantáló matrac nagytestű, - 5 kg-ot meghaladó - halak esetében kötelező, a szákolást csak a versenyző végezheti segítség nélkül és csak a partról. Vízből, vízbe állva, nem lehet szákolni. A versenykiírás határozhat a pontyzsák kötelező meglétéről is ott, ahol nagytestű halakra lehet számítani. 

37. A versenyzők legfeljebb 1 méter széles és 1 méter hosszú stéget használhatnak, ezt úgy helyezhetik el, hogy az a víz fölé nem nyúlhat be, a stég lába nem lehet a vízben. A víz és a partviszonyok figyelembevételével azonban a versenybíróság dönthet úgy, hogy a stég részben, vagy teljes egészében a vízben áll.

38. A versenyzők horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládájukon ülve sem érhet a vízbe (kivételt képez a változó vízszintmagasságú pálya, vagy ha a horgászhely terepviszonyai (növényzet) miatt nem megoldható másképp a szákolás. Erről minden esetben a versenybíró dönt, még a verseny megkezdése előtt. 

39. A versenyzők rajthelyüket nem hagyhatják el. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, (pl- egészségügyi okok, dohányzás tartozik ebbe a körbe, de a hal fárasztása nem!) kötelesek azt előzetesen a versenybírónak vagy szomszédjuknak bejelenteni. 

40. A rajthelyekre a versenyzőn kívül csak versenybírók léphetnek be, kivétel a Method Feeder Klubcsapat Országos bajnokság esetében. Ezen versenyen a versenyzőn kívül a csapatvezető tartózkodhat a rajthelyen. A csapatvezetők nem jogosultak más csapat versenyzőjének rajthelyére belépni.

41. A fotóriportereknek, film-, vagy TV operatőröknek csak fényképezés céljából lehet belépni a szektorba, de csak a versenybizottság és a versenyzők együttes hozzájárulásával. 

42.1. A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni, ezért függetlenül a fogott és fogható halak mennyiségétől, a halak összezsúfolásának elkerülése érdekében minden versenyzőnek kötelező két (vagy akár több) haltartó szákot használni a verseny során.
Amennyiben a versenypályán nagy halak is tartózkodnak, a szervezők kiköthetik a versenyprogramban bizonyos súly feletti halak fogás utáni azonnali mérlegelését és szabadon engedését. Kerek haltartóként legalább 40 cm átmérőjű, szögletes haltartó esetében legalább 50 cm átlójú és 3,5 méter hosszú, aprólyukú szákot kell használni. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában kell a vízbe helyezni. Amennyiben egy versenyző rövid szákot használ (rövidebb mint 3,5 méter), sárga lapot kap, még abban az esetben is, ha a két szákot használ. Amennyiben ez a versenyző egy másik versenyen újra rövid szákot használ, ki kell zárni a versenyből.

42.2. Egy haltartóban maximum 20 kg hal tárolható, ha ezt a mennyiséget elérte a versenyző, köteles új haltartóba helyezni a halakat. Amennyiben a két haltartóban a halak mennyisége eléri a 20-20 kg-ot, a versenyző köteles időközi mérlegelést kérni, vagy újabb haltartóba gyűjteni a halakat. 

42.3 Ha a verseny lefújását követő mérlegelésnél haltartónként a megengedett 20 kg-nál több hal található, a mérlegelő lapra akkor is csak haltartónként 20 kg írható be. 

42.4 A halakat a szemgödrükbe nyúlva kiemelni tilos! A halakat kíméletesen kell a horogról leakasztani. Tilos a szándékos ún. rázás, valamint a horog erőszakos kiszakítása. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell. 

42.5 A verseny lefújását követően a halakat egyik haltartóból másikba áthelyezni tilos!

43. A saját szektort elhagyó, szomszéd szektorban fárasztott halak az eredménybe beszámítanak, akkor is ha a két versenyző zsinórja összeakadt, de a szákolás pillanatáig a két összeakadt szerelék szétvált. Abban az esetben, ha a két összeakadt szerelék külső behatás nélkül nem válik szét a szákolás pillanatáig, akkor a fogott halat, vagy halakat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Ennek be nem tartása, illetve a kétséges halnak a haltartóba való helyezése azt vonja maga után, hogy a haltartó szák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelési lapra. A versenybíró joga, hogy az így fogott halnak az eredménybe való beszámításáról vagy figyelmen kívül hagyásáról döntést hozzon.

44. Az ötödik jelzés arról tájékoztat, hogy már csak 5 perc van a verseny idejéből. 

45.A hatodik jelzés a verseny végét jelzi, amikor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. 

46. A verseny lefújásának pillanatában már/még horgon lévő hal kifárasztására további 10 perc áll rendelkezésre. A verseny vége után a 10 perc leteltét egy rövid hangjelzéssel jelezni kell. Az ezután megfogott hal a verseny értékelésébe nem számít bele.

47. Mérlegeléskor – a 43. pontban említettek kivételével – kizárólag a zsákmány összsúlyát állapítják meg, ettől még kívánságra sem lehet eltérni. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.

47.1 A versenyzőnek a mérlegeléskor jelen kell lennie, a versenydokumentumot aláírásával kell igazolnia, s a mérlegelés befejezéséig a saját rajthelyén belül kell tartózkodnia. A halakat a mérlegelés megkezdéséig a vízben, haltartó szákban kell megtartania, majd a haltartót a mérlegelés megkezdésekor a szektorbíró jelzésére kell kivenni, s a mérlegelést követően, szintén a versenybíró jelzésére a versenyző köteles a halakat óvatosan visszahelyezni a vízbe, és szabadon kell őket bocsátani (kivéve a szervezők által meghatározott eseteket). A horgásznak ellenőriznie kell a mérlegelést, majd a kifogott halak súlyát rögzítő dokumentumot aláírásával igazolnia. A mérlegelést és az annak eredményét rögzítő versenyzői igazolást követően a súlyra vonatkozó semminemű reklamáció nem fogadható el.

48. Teríték fényképezésére a halak védelme érdekében kizárólag "soft-mesh" (tehát nem damilos) szákfejben, vagy egyéb esetileg meghatározott, halkímélő tartóban van lehetőség.

49. A kifogott halakat minden esetben le kell mérlegelni, a kifogott halak mérlegelés előtti visszaengedése tilos!

50. Amennyiben a versenybíró úgy ítéli meg, a versenyző köteles a mérlegelés előtt a zsákmányt a szennyeződésektől (pl. hínár, kukorica, etc.) megtisztítani.

IV. SZEKTORBÍRÓK, VERSENYBÍRÓK

50. A versenyen a szervezők kötelesek versenybírókat kijelölni, akik a versenybizottság által kijelölt területen kell tartózkodjanak, és figyelemmel kísérik a versenyt.

51. A versenybírók kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra. Az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságokról kötelesek a versenybizottságot értesíteni. A csapatvezető a versenybírónak tehet észrevételt. 

52. A versenybizottság minimum 3 maximum 10 tagból áll. Elnöke: az OVHB jelenlévő bármely tagja, vagy megbízottja. Tagjai: az OVHB jelenlévő tagja(i) és a verseny főrendezője vagy rendezői. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybíróság egy tagja állandóan elérhető. 

53. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csapatversenyeken a csapatvezető, egyéni versenyen a versenyző nyújthatja be. 

54. A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt. 

55. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lennie.

 

V. SZANKCIONÁLÁS

56.1. Figyelmeztetés a , 20.1., 20.3., 21.4., 25.,28.2, 30., 35., 36., 38., 39. pont megsértéséért. Egy versenyző ugyanazon verseny ideje alatti második figyelmeztetése, sárgalapot von maga után.

56.2. Azonnali sárgalapos figyelmeztetést von maga után a 21.1., 21.5., 23., 26., 27.2., 28.1., 29.2.,  31., 42.1, 42.4.,42.5

56.3. Kizárás a 20.2., 21.2., 29., 32., 33., 34., 49., megsértéséért. 

Az a versenyző, aki a kiírásban meghatározott időpontig nem regisztráltatta magát, a kötelező edzésen nem jelent meg, vagy maga helyett nem állított olyan személyt, aki a kötelező edzést végighorgászta volna, a versenyen nem indulhat. A kizárt versenyző a szektorban induló versenyzők számánál 1-gyel nagyobb helyezési számot kap. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát. 

Amennyiben a versenybizottság bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára a versenybizottság egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmeztetik (56.1. pont), vagy a versenybíróság - elbírálása szerint - a versenyzőnek sárga lapot ad, ez három évig érvényben marad. Ha a versenyző a három évig érvényben lévő korábbi sárgalap mellé újabb sárgalapot kap, arról a versenyről, ahonnan a második sárgalapot kapta, kizárásra kerül. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát az OVHB tartja nyilván és weboldalán teszi közzé. A szabálysértésekről a MOHOSZ Horgászsport Döntő Bizottságot értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – kizárólagos joggal a MOHOSZ Horgászsport Döntő Bizottság dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

VII. ÉRTÉKELÉS

57. A versenyeken fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni. Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő. A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 fős szektorban 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap. 

58. Az egyéni verseny értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 6+4=10 kg, illetve 3+7=10 kg, nyertes az, aki a 7 kg-os eredményt érte el). További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes. 

59. Az értékelés összeállítását a Versenysport Szakszövetségi Iroda vagy megbízott képviselőjének jelenlétében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett arany-ezüst- bronzérmet, kupákat kap. Az érmeket, kupákat minden esetben a MOHOSZ biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője adja át. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak.

 

VI. HIVATALOS EDZÉS, VERSENYDOKUMENTUM 

60. A versenypályán a selejtező előtt 2 nappal, a középdöntőn és a döntőn, illetve a MFKOB esetében 3 nappal a bajnokság kezdete előtt naponta 10.00 órától biztosítani kell az edzési lehetőséget. Közvetlenül a versenyt megelőző napon a versenypályán az edzést 15.00 óráig, ettől csak az OVHB döntése alapján lehet eltérni. Ezen időpont után a versenypályán nem szabad horgászni. Ez az edzés minden bajnokságon kötelező, ettől eltérni nem lehet. Csapatverseny esetében az első edzési napon az edzésnapok idejére sorsolással kell biztosítani a helyeket, egyéni versenyeken a kötelező edzésnapra kell sorsolással biztosítani a helyeket.(esetleg – a két fél közös megállapodásától függően – helycsere lehetséges). Esetleges, az OVHB által elfogadott akadályoztatás esetén a versenyzőnek gondoskodni kell az így megüresedett hely etetéséről.

61. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 

62. A versenyszabályok módosítására csak két, szakágankénti versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell lehetőség szerint összhangban lennie. 

63. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

Melléklet:

INDULÓK A B C D E F G H I J K L M N O
41 10 10 11 10                      
42 10 11 11 10                      
43 10 11 11 11                      
44 11 11 11 11                      
45 11 12 11 11                      
46 11 12 12 11                      
47 11 12 12 12                      
48 9 10 10 10 9                    
49 9 10 10 10 10                    
50 10 10 10 10 10                    
51 10 10 11 10 10                    
52 10 11 11 10 10                    
53 10 11 11 11 10                    
54 10 11 11 11 11                    
55 11 11 11 11 11                    
56 11 11 12 11 11                    
57 11 11 12 12 11                    
58 9 10 10 10 10 9                  
59 9 10 10 10 10 10                  
60 10 10 10 10 10 10                  
61 10 10 10 11 10 10                  
62 10 10 11 11 10 10                  
63 10 10 11 11 11 10                  
64 10 11 11 11 11 10                  
65 10 11 11 11 11 11                  
66 11 11 11 11 11 11                  
67 11 11 11 12 11 11                  
68 9 10 10 10 10 10 9                
69 9 10 10 10 10 10 10                
70 10 10 10 10 10 10 10                
71 10 10 10 11 10 10 10                
72 10 10 10 11 11 10 10                
73 10 10 11 11 11 10 10                
74 10 10 11 11 11 11 10                
75 10 11 11 11 11 11 10                
76 10 11 11 11 11 11 11                
77 11 11 11 11 11 11 11                
78 9 10 10 10 10 10 10 9              
79 9 10 10 10 10 10 10 10              
80 10 10 10 10 10 10 10 10              
81 10 10 10 11 10 10 10 10              
82 10 10 10 11 11 10 10 10              
83 10 10 10 11 11 11 10 10              
84 10 10 11 11 11 11 10 10              
85 10 10 11 11 11 11 11 10              
86 10 11 11 11 11 11 11 10              
87 10 11 11 11 11 11 11 11              
88 11 11 11 11 11 11 11 11              
89 9 10 10 10 10 10 10 10 10            
90 10 10 10 10 10 10 10 10 10            
91 10 10 10 10 11 10 10 10 10            
92 10 10 10 11 11 10 10 10 10            
93 10 10 10 11 11 11 10 10 10            
94 10 10 11 11 11 11 10 10 10            
95 10 10 11 11 11 11 11 10 10            
96 10 10 11 11 11 11 11 11 10            
97 10 11 11 11 11 11 11 11 10            
98 10 11 11 11 11 11 11 11 11            
99 11 11 11 11 11 11 11 11 11            
100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10          
101 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10          
102 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10          
103 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10          
104 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10          
105 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10          
106 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10          
107 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10          
108 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10          
109 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11          
110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10        
111 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10        
112 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10        
113 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10        
114 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10        
115 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10        
116 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10        
117 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10        
118 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10        
119 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10        
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10      
121 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10      
122 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10      
123 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10      
124 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10      
125 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10      
126 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10      
127 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10      
128 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10      
129 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10      
130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10    
131 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10    
132 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10    
133 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10    
134 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10    
135 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10    
136 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10    
137 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10    
138 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10    
139 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10    
140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
141 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10  
142 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10  
143 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10  
144 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10  
145 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10  
146 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10  
147 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10  
148 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10  
149 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10  
150 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

A jelen versenyszabályzatot a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága 2019.december 09-én fogadta el. Módosítás: 2020. január 1. , 2021. február 12.
Módosítva: 2022. február 1., 2023. január 24

A FIPSed-nél még folyamatban lévő nemzetközi versenyszabályzat függvényében azen versenyszabályzatban a bajnokság első elődöntőjének időpontjáig még változások lehetségesek!!!