Feeder Versenyszabályzat (FVSZ20230201) módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2023. február 1-től)

 

 I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik.

2. Az országos bajnokságokon (mind az Feeder Országos Bajnokságon, Masters Feeder Országos Bajnokságon, Női Feeder Országos Bajnokságon, U25 Feeder Országos Bajnokságon mind a Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon) való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt tárgyévre szóló érvényes állami jeggyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői engedéllyel, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

3. A hivatalos országos feeder szabályzat szerint rendezett bajnokságok: Feeder Országos Bajnokság, Masters Feeder Országos Bajnokság, U25 Feeder Országos Bajnokság, Női Feeder Országos Bajnokság, Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság

3.1. A Feeder Országos Bajnokság lebonyolításának rendje:

3.1.1. A Feeder Országos Bajnokság nyílt nevezéses egyéni verseny, amely 2 fordulós elődöntőből, 4 fordulós középdöntőből és egy 4 fordulós döntőből áll. Minden versenyt egy napos kötelező edzésnap előz meg. Az elődöntőt 2 edzésnap, a középdöntőt és a döntőt 3-3 edzésnap előzi meg, amely tartalmazza a kötelező edzésnapot is. Az elődöntőt egy helyszínen, 2 fordulóban kell lebonyolítani. Az elődöntőt szektorait lehetőség szerint 10 fősre kell kijelölni. Amennyiben a résztvevők száma nem teszi lehetővé a 10 fős szektorok kijelölését akkor, a jelen szabályzat végén található szektor kiosztást kell alkalmazni. Az elődöntőből tovább jutott 40 versenyző kiegészül az előző évi ranglista első 40 helyen végzett versenyzőjével, és így 80 versenyző jut a bajnokság középdöntőjébe. Az előző évi ranglista 40 versenyzőjnek az elődöntőn nem kell indulni, nekik a tárgyév február 28-ig kell nevezésüket leadni a középdöntőre. Amennyiben ezen határidőn belül valaki jelzi, hogy nem kíván részt venni a középdöntőn, úgy a ranglista soron következő versenyzője kap lehetőséget a nevezésre. Amennyiben a február 28-ig benevezetett versenyzők közül ezt követően lép valaki vissza, úgy az elődöntőből kerülhetnek be a megüresedett helyre.  Az elődöntőből a versenyzők nem viszik magukkal az ott megszerzett helyezési számaikat. A középdöntőben az előző évi ranglista első 16 helyezettje (szektoronkén 2 fő) kiemelésre kerül. A középdöntőből 40 versenyző jut a döntőbe, ahová magukkal viszik a középdöntőben szerzett helyezési számaikat és a fogott súlyt. A döntőt 40 résztvevővel, négy fordulóban, négy egymás utáni napon, azonos helyszínen, négy darab 10 fős szektorban kell lebonyolítani. A döntőben a ranglista első 12 helyezettje (szektoronként 3 fő) kiemelésre kerül. A bajnokság végeredményébe az középdöntő és a döntő valamennyi szektoreredménye beleszámít: a középdöntőben elért négy szektorhelyezés valamint a döntő négy fordulójának összesített helyezési száma alapján alakul ki a végső sorrend. A győztes elnyeri a feeder magyar országos bajnoki címet. Jelen szabályzat rendelkezései az elődöntőre a középdöntőre és a döntőre egyaránt alkalmazandóak.

3.1.2. A válogatott keretek és a válogatott csapat:

A tárgyévet követő évre a 10 fős felnőtt feeder válogatott keretet a MOHOSZ hivatalos magyar ranglista pontrendszere szerint kialakult pont táblázat tárgyévi első 10 helyezettje alkotja.

A kvalifikáció pontszámításai: 

A ranglista pontszámítása a Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed) metodikájára épül. A ranglista pontszámítása során a számítás 4 év eredményét veszi figyelembe, melyek közül a legjobb 3 év eredményét veszi alapul. A bajnokság győztese minden évben 1 pontot kap, a 2. helyezett kettőt, így tovább a középdöntő 80. helyezettjéig, aki 80 pontot szerez. Minden, a bajnokságon nem induló, de a vizsgált időtartam alatt legalább egyszer elindult versenyző vagy a 80 fős középdöntőbe be nem jutott versenyző 81 pontot kap.
Visszalépés esetén a pontok számítása a következő képpen történik:
Aki a középdöntőn való részvételét mondja le, 81 pontot kap. Az elődöntőről az így bejutott versenyző a bajnokság végén elért helyezési számának megfelelő pontot kapja. A középdöntőből a legjobb 40 jut a döntőbe. Ha valaki lemondja a döntőn történő indulását az a helyére a középdöntőből bejutott versenyző eredeti helyezési számát (pontját) kapja, míg aki vállalta a lemondó versenyző helyett az indulást, az a versenyző a döntőben elért helyezése alapján kap pontot. (példa: Az elődöntőről 40 versenyző jut a középdöntőbe, ahol az előző évi ranglista első 40 helyezettje csatlakozik a középdöntősök köréhez. A középdöntősök létszáma így 80 fő. Amennyiben a 80 főből visszalép egy versenyző, úgy a visszalépő versenyző 81 pontot kap, aki pedig így jut be a helyére a középdöntőbe, a bajnokság végén elért helyezési számának megfelelő pontot kapja. A középdöntőből a legjobb 40 versenyző jut a döntőbe. Ha a 38. helyről bejutott versenyző lemondja a döntőt, és helyére a középdöntőn 41. helyen végzett versenyző vállalja az indulást, úgy a 38. helyről visszalépő versenyző megkapja a 41. helyezett 41 pontját, míg a 41. helyről bejutó a döntő végén megszerzett helyezési számának megfelelő pontot kaphat.
Azokban az években amikor még nem volt középdöntő, az elődöntőben végzett sorrend alapján kerül kiszámításra a pont.
A ranglista első helyezettje a legkevesebb pontot elért versenyző.

Amennyiben valamely válogatott kerettag e jogáról lemond, akkor automatikusan a ranglista soron következő helyezettje lép a helyébe. A világbajnokságon induló válogatott csapat tagjait a szövetségi kapitány választja ki és az OVHB hagyja jóvá, mégpedig oly módon, hogy a tárgyévi MOHOSZ hivatalos magyar ranglista (Feeder) első 3 helyezettje mindenképp tagja a következő évi induló csapatnak, a további három főt pedig a kapitány szabadon választhatja ki a válogatott kerettagok közül. A világbajnokságon és esetleges egyéb nemzetközi bajnokságon induló csapatok tagjaira az évértékelő OVHB ülésen tesz javaslatot a szövetségi kapitány. Amennyiben az így kialakult válogatott csapat tagjai közül egy versenyző valamely ok miatt nem tud az adott nemzetközi versenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni a válogatott keretből. Amennyiben a válogatott keret tagjai közül már nincs lehetőség újabb versenyző kijelölésére, a MOHOSZ hivatalos magyar ranglista (feeder) alapján a szövetségi kapitány újabb versenyzőt is kijelölhet a csapat tagjának. A nemzetközi bajnokságon induló kezdőcsapatot és a tartalékot a szövetségi kapitány a nemzetközi bajnokság hivatalos edzését megelőzően jelöli ki. Ettől csak az OVHB külön felhatalmazásával lehet eltérni.

3.2 A Masters, Női és Utánpótlás U25 Feeder Országos Bajnokság nyílt nevezéses egyéni verseny, amelyet egy helyszínen, 3 fordulóban kell lebonyolítani. A versenyt 2 hivatalos edzésnap előzi meg, mely tartalmazza a versenynapot egy nappal megelőző kötelző edzésnapot is.
A forduló szektorait lehetőség szerint 10 fősre kell kijelölni. Amennyiben a résztvevők száma nem teszi lehetővé a 10 fős szektorok kijelölését akkor, a jelen szabályzat végén található szektor kiosztást kell alkalmazni. A Masters Feeder Országos Bajnokságon versenyen a verseny évében az 55. életévét betöltött versenyzők indulhatnak, az Utánpótlás U25 Feeder Országos Bajnokságon U25-ös korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31-ig nem tölti be a 25. életévét. A győztes elnyeri a masters feeder, női feeder vagy az utánpótlás U25 feeder magyar országos bajnoki címet.

3.2.1 A válogatott keretek és a válogatott csapat:

A tárgyévet követő évre a 10 fős masters, női és utánpótlás U25 feeder válogatott keretet a MOHOSZ hivatalos magyar ranglista pontrendszere szerint kialakult pont táblázat tárgyévi első 10 helyezettje alkotja. A kvalifikáció pontszámításai:
A ranglista pontszámítása a Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed) metodikájára épül. A ranglista pontszámítása során a számítás 4 év eredményét veszi figyelembe, melyek közül a legjobb 3 év eredményét veszi alapul. A bajnokság győztese minden évben 1 pontot kap, a 2. helyezett kettőt, és így tovább, azaz minden versenyző a bajnokságon elért helyezésének megfelelő pontszámot kapja. Minden, a bajnokságon nem induló, de a vizsgált időtartam alatt legalább egyszer elindult versenyző az adott évi utolsó helyezett versenyző pontszámát +1 pontot kap.

Amennyiben valamely válogatott kerettag e jogáról lemond, akkor automatikusan a ranglista soron következő helyezettje lép a helyébe. A világbajnokságon induló válogatott csapat tagjait a szövetségi kapitány választja a ranglista első tíz helyezettjéből. A világbajnokságon és esetleges egyéb nemzetközi bajnokságon induló csapatok tagjaira az évértékelő OVHB ülésen tesz javaslatot a szövetségi kapitány. Amennyiben az így kialakult válogatott csapat tagjai közül egy versenyző valamely ok miatt nem tud az adott nemzetközi versenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni a válogatott keretből. Amennyiben a válogatott keret tagjai közül már nincs lehetőség újabb versenyző kijelölésére, a MOHOSZ hivatalos magyar ranglista (feeder) alapján a szövetségi kapitány újabb versenyzőt is kijelölhet a csapat tagjának. A nemzetközi bajnokságon induló kezdőcsapatot és a tartalékot a szövetségi kapitány a nemzetközi bajnokság hivatalos edzését megelőzően jelöli ki. Ettől csak az OVHB külön felhatalmazásával lehet eltérni.

3.3. Az Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság

Az Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság nyílt nevezéses csapatverseny. Egy csapat 5 versenyzőből áll és lehetőség van egy fő tartalék versenyző nevezésére is. Csapatok jogosultak továbbá 1 fő csapatkapitányt 1 fő edzőt  is megjelölni a nevezés során, ennek hiányában a csapatvezetői feladatokat a tartalék versenyző látja el. 

4. Egy versenyző egy naptári évben csak egy klubcsapatban versenyezhet, a klubcsapatok lehetnek baráti társaságok is, de tagjainak ugyanazon egyesület tagjainak is kell lenniük. A kettős tagság is elfogadott. A klubcsapatokban külhoni állampolgárságú versenyző szereplése is megengedett azzal a feltétellel, hogy az ilyen versenyzőnek hatósági igazolvánnyal bizonyíthatóan legalább 5 éve Magyarországon bejelentett tartózkodási hellyel, és érvényes magyarországi horgászengedéllyel, valamint a jelen szabályzat 2. pontjának megfelelő egyesületi tagsággal kell rendelkeznie. Az Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságot három egymást követő napon megtartott fordulóval kerül megrendezésre, amit egy kötelező edzésnap előz meg. A győztes csapat elnyeri az Feeder Klubcsapat Országos bajnoki címet, valamint jogosult képviselni Magyarországot a következő évi klubcsapat világbajnokságon. Amennyiben erről a jogáról valamely csapat lemond, a Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon elért eredmények alapján sorrendben következő csapat lép a helyére. Amennyiben a feeder klubcsapat megnyeri a feeder klubcsapat világbajnokságot, úgy a következő évben lehetőséget kap a cím megvédésére. Amennyiben a tárgyévben az előző évi feeder klubcsapat világbajnok csapat nyeri a feeder klubcsapat országos bajnokságot is, úgy az OB-én 2. helyet szerző csapat is indulhat a következő évi feeder klubcsapat világbajnokságon, amíg ezt a FIPSed szabályai lehetővé teszik.

5. A versenyeket folyókon, csatornákon vagy állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lenni, a víz mélységének lehetőleg a pálya egész hosszában azonosnak, s legalább 1,50 méternyinek kell lennie. A versenypálya szélessége lehetőség szerint minimum 25 méter. A versenypálya partja lehetőleg legyen egyenes vonalú, a kialakítható horgászhelyek egyenértékűek, lehetőleg azonos feltételeket biztosítók és a lehetőség szerint megszakítás nélkül kövessék egymást. A versenyzők közötti növényzet magassága lehetőség szerint ne haladja meg az 1 métert.

6. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők, sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.

7. A kijelölt versenypályát – amennyiben azon országos bajnokságot három éven belül nem rendeztek - az OVHB legalább két tagjának előzetesen meg kell tekintenie. 

8. A versenypályát az országos bajnokságokon oly módon kell kijelölni, a döntőkben pedig kötelezően kitűzni, hogy a rajthelyek legalább 12 m, de legfeljebb 30 m szélesek legyenek. A rajthelyeket a part vonalától mért legalább 10 m távolságban kötélkordonnal vagy egyéb módon kell a nézőktől elválasztani.

9. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a hivatalos edzésnapok és a versenynapok napi területi jegy árát is.

10. A bajnokságok időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza meg. A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb a MOHOSZ által kiadott lap, a Magyar Horgásznak legkésőbb az adott évi márciusi számában kell nyilvánosságra hozni. A kiírásokat ugyanabban az időben a MOHOSZ honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg. A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg, ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis maior lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését, az adott fordulót legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és változatlan feltételekkel meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt fordulón elfogadhatóan, írásban igazolt indok nélkül távol marad egy versenyző, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha az eredeti fordulóban nem vett volna részt.

 

II. TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ, SORSOLÁS

A húzási sorrendet sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben vagy a regisztráció sorrendjében kell szólítani a részvevőket. A húzási sorrend megállapítása után az egyes versenyzők részére a szektorok sorsolását kell megtartani.

11. A sorsolást az OVHB tagja, vagy megbízottja irányítja. Az  Feeder Országos  Bajnokságon, Masters, Női és Utánpótlás U20 Feeder Országos Bajnokságon és a jelen szabályzat alapján rendezett versenyeken a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik, de a sorsolást a versenysport iroda - élő közvetítésben is figyelemmel kísérhető - on-line sorsolással is végezheti, melynek eredménye a www.ranglista.mohosz.hu oldalon is követhető. A Feeder Klubcsapatok Országos Bajnokságán a a csapatkapitányok jelenlétében végzik a sorsolást. 

12. A rajthelyekre történő sorsolást a versenypályán kell megtartani, legalább 180 perccel a verseny megkezdése előtt. Minden fordulóra valamennyi versenyző számára sorsolással szektort kell húzni. Fordulónként az újabb sorsolást az előzőhöz képest fordított sorrendben kell elvégezni.

13. Az egyéni versenyeken a rajthelyek sorsolása lehetőség szerint előre elkészített automatikus sorsolási rács alapján történik mindegyik fordulóban. A bajnokságok rajthelyének sorsolásánál a rendező bizottság dönti el az OVHB és a szövetségi kapitány jóváhagyásával, hogy sorsolási rács segítségével, vagy versenyzőnkénti sorsolással helyezi el a versenyzőket. Az első forduló sorsolása, amely az első technikai értekezleten meghatározott húzási sorrendben történik, automatikusan megállapítja valamennyi horgász beosztását az összes szektorban és meghatározza, természetesen a szektorsorsolás után, a versenyzők helyét a második fordulóban. A sorsolási rács a résztvevők számához igazodik. Amennyiben valamely, vis maior ok miatt nem áll rendelkezésre sorsolási rács, a hagyományos módon történő sorsolásnál a szélső helyek, de legalább az abszolút szélső helyek tekintetében kiemelt sorsolást kell alkalmazni. Ez szélenként kettő versenyzőt jelent. A sorsolásoknál az előző fordulók szélső helyeit húzók húznak először, a szélső helyek sorsolási számait ekkor ki kell venni, majd a húzás után visszatenni. A Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon csapatvezetők számára az OVHB technikai értekezleteteket tart, melynek célja a csapatok tájékoztatása a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntéseket csak különösen indokolt esetben hozhat), és a sorsolás lebonyolítása. A technikai értekezleteteket az OVHB képviselője vezeti, és itt történik a versenybíróság összeállítása, valamint a sorsolás előkészítése, illetve a sorsolás megtartása a sorsolási sorrendre és a következő napi fordulók szektor beosztásra vonatkozóan. Az első technikai értekezletet az első fordulót megelőző nap délutánján kell megtartani, melynek pontos időpontját az OVHB képviselője állapítja meg, és közli a csapatvezetőkkel. Az első technikai értekezleten az OVHB képviselője megállapítja a későbbi – sorsolással kapcsolatos – technikai értekezletek pontos időpontját. A sorsolást a csapatkapitányok, vagy a csapat egyéb képviselőjének jelenlétében kell lebonyolítani, akik a csapat képviseletében húznak. A sorsolásnál a húzási sorrendet is sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben kell szólítani a csapatokat. Amennyiben egy csapat képviselője nincs jelen, helyette az OVHB képviselője, vagy megbízott képviselője húz. A húzási sorrend megállapítása után az egyes csapatok részére a szektorok sorsolását kell megtartani az adott fordulót megelőző napon. A versenyzők szektoron belüli rajthelyének sorsolását az adott forduló reggelén, legalább 180 perccel az adott forduló kezdését megelőzően kell megtartani a zsűri és a csapatvezetők jelenlétében. A sorsolási rácsot a versenysport iroda készíti el. A második és a harmadik fordulóban a versenyzők szektoron belüli rajthelyét a csapatkapitányok versenyzőnként egyenként húzzák oly módon, hogy az előző napon a szélső helyen, és a szélső hely melletti helyen ülő versenyzők csapatainak sorsolása e helyek kiemelésével történik. A második és harmadik fordulót megelőző technikai értekezleten legkésőbb a szektorsorsolás megkezdése előtt nevezhető meg a csere. Ha a csapat egy tagja bármilyen sérülés miatt nem tudja befejezni a fordulót, a zsűri egy tagjának jóváhagyásával a benevezett tartalék-versenyző ugyanazokkal az eszközökkel és etetőanyaggal folytathatja a versenyt.

14. Folyóvizeken és állóvizeken az 1. számú rajthelyet a vízzel szemben állva, annak bal széle felől indulva kell kitűzni, a rajthelyek a vízzel szemben állva balról-jobbra emelkednek. 

15. Az egyes fordulók időtartama 5 óra.

16. Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény (így különösen időjárási, vagy vízügyi okok) miatt félbe marad, akkor azt két órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésé-re a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri, vagy a vízügyi viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes 5 óra versenyidő betartását. Ahhoz, hogy egy forduló érvényes legyen, legalább 2 órányi időtartamúnak kell lennie

17. A verseny megszakításáról a versenybizottság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybizottság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

 

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

18. A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés folyamatos, ideje maximum 3-4 mp., jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő.

19. A versenyen versenybírót, vagy versenybírókat kell kinevezni. A versenybírók létszámát a versenybizottság határozza meg, a versenyen induló versenyzők létszámának figyelembevételével. A versenybíró (k) feladata, az etetőanyag-csali mennyiségek ellenőrzése, a versenyzők horgászatának figyelemmel kísérése, a szabályok betartásának ellenőrzése.   Kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra, az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságról értesíteni a versenybíróságot. A versenybíró az etetőanyag-csali ellenőrzésekor ellenőriz minden adalékot (beleértve földet, agyagot stb.) tartalmazó, felhasználásra kész, nedves etetőanyag és csali mennyiségét.

20. Az első jelzés a felkészülés idő kezdetét jelzi. Az országos bajnokságokat lehetőleg 10.00 órakor kell elkezdeni. Az egyes fordulók előtti felkészülési idő 120 perc.

21.1. A verseny helyszínére való megérkezéskor a versenyző felszerelését a számára kisorsolt rajthelyre teszi, de az első jelzés előtt a rajthelyre való belépés, illetve a felszerelés összeállítása tilos. Semmilyen felszerelés elkészítése sem történhet meg a versenyhelyre belépésre jogot adó hangjelzés elhangzása előtt. Az előkészületek során a versenyzők semmilyen segítséget nem fogadhatnak el szektoron belül, csak a vonalon kívül. A csali limit ellenőrzése után tilos bármilyen felszerelés átadása a versenyzőnek, kivéve a bottörés esetét, amikor valamely eltört bot helyett egy másik bot vagy a bot egy eleme a versenybíró közvetítésével a versenyzőnek átadható. A versenybíró segíthet a versenyzőnek e botelem kicsomagolásában is.

21.2. Az etetőanyag és csali ellenőrzésnek lehetőleg a fordulót megelőző órában kell megtörténni. Eddig az időpontig a rajthelyen kívül is készíthető az etetőanyag illetve a csali, akár a versenyző, akár egy harmadik személy által. Az ellenőrzés megtörténte után szigorúan tilos bármilyen etetőanyag illetve csali rajthelyre történő bevitele, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után. A limit ellenőrzéskor a haltartók is ellenőrzésére is sor kerül, ezért a haltartót a szektoron belül hosszában kifeszítve kell elhelyezni.

21.3. A verseny egyes fázisait hangjelzővel kell jelezni. Az egyes jelzéseknek rövidnek kell lenniük, de mindig a jelzés kezdete a mérvadó. Az első jelzés elhangzása után, a felkészülési idő alatt a versenyző felszereléseit, etetőanyagait előkészítheti, a vizet bemérheti, haltartóját a vízbe helyezheti, de ehhez semmilyen segítséget nem vehet igénybe. A keverőedények mosása a rajthelyeken a vízben nem megengedett. A második jelzés (1:05 órával a verseny megkezdése előtt) elhangzása jelzi, hogy 5 perc van hátra a csalik és az etetőanyag maximális mennyiségének (un. limit) ellenőrzéséig. Az ellenőrzést a verseny kezdete előtt 1:00 órával kell megkezdeni, a szektor bármely pontján, de lehetőség szerint a szektor 1-es rajthelyen. Az ellenőrzés megkezdéséig valamennyi etetőanyagnak és csalinak készen kell lennie. Az ellenőrzés megtörténte után az etetőanyag szitálása (szitával, szákkal, merítőhálóval vagy bármilyen más módon) illetve elektromos keverővel történő keverése tilos.

22.1 Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell állnia, semmilyen fémes eredetű anyag, valamint bojli, paszta, pellet vagy gyurma, illetve műcsali nem használható. Valamennyi feeder bajnokságban irányadó etetőanyag és csali mennyiségek, melyektől a konkrét versenykiírás eltérhet.  Egy fordulóban maximum 15 l etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat, és minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt). Az Feeder Országos Bajnokságon, Masters, Női és Utánpótlás U25  Feeder Országos Bajnokságon és a Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon a következő élőcsali felhasználás engedélyezett: 2,0 l élőcsali használható fel, és amely legfeljebb 0,5 liter aprószúnyogot, legfeljebb 0,5 liter födigilisztát (beleértve annak valamennyi alfaját) nem összevágott formában tartalmazhat. Ezen a mennyiségen felül a horogra szánt tűzőszúnyogot a FIPS.ed által hivatalosan elfogadott tűzőszúnyog limitáló edényben kell az ellenőrzésre bemutatni. Minden további csalizásra, vagy etetésre szánt (élő)anyagot a FIPSed “hivatalos mérődobozában” kell az ellenőrzésre bemutatni. Az ellenőrzésre a “hivatalos mérődobozokat” lezárva kell az ellenőrzésre bemutatni, a dobozok fedelét tilos bármilyen módon (pl. ragasztószalaggal) rögzíteni. Az OVHB az egyes versenyekre a helyszínektől függően konkrétan is megállapítja (az előbbiekben meghatározottaktól eltérően is) a felhasználható etetőanyag- és csali mennyiségét, de csak a fenti maximum további korlátozásával. Ezt a versenykiírásnak tartalmaznia kell, ettől eltérni nem lehet. Mind az edzések, mind pedig az egyes versenyfordulók befejeztével tilos a fel nem használt etetőanyagot vízbe dobni. A versenyző köteles rajthelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani. A versenyzőnek az ellenőrzés során az etetőanyagot beosztásos vödörben kell bemutatni, a csalikat pedig "hivatalos mérődobozokban". Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell saját, megfelelő beosztással rendelkező vödrökkel és a "hivatalos mérődobozokkal”. Amennyiben egy versenyzőnek nincs “hivatalos mérődoboza”, egy helyezési ponttal nagyobb helyezési számot kap a fordulóban tényleges elért eredményénél. Az ellenőrzést követően tilos az etetőanyag és az etetés során használt föld vízzel, vagy más folyadékkal (pl. folyékony aroma) akármilyen módon történő (újra)nedvesítése, azonban permetezőspray a nedvesség megőrzésére, és a csali ragasztására történő használata megengedett. Megengedett továbbá a limitben meghatározott mennyiségbe beleférő, de legfeljebb 100 ml mennyiségű – akár por, akár folyékony állagú – adalék etetőanyaghoz adása az alapozóetetésre felhívó negyedik jelzésig. Az alapozó etetést követően kizárólag permetezőspray használható az etetőanyag és a csali nedvesítésére. Kisméretű edényben a csali ízesítésére (dippelésére) szolgáló adalék használata megengedett.

22.2. Az etetőanyag és csali limittől történő +10%-ot meghaladó eltérés azonnali sárgalapos figyelmeztetést von maga után.

23. Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. 

23.1. Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata. 

23.2 A rajthelyen belül a dohányzás a felkészülési idő, és a verseny ideje alatt, tilos!

24. A felkészülési idő alatt a dobástáv gyakorlásához vagy mélységméréshez kizárólag ólmos szerelék használható, a feederkosár mindennemű használata tilos az etetés kezdetét jelző dudaszóig, de a szereléken lehet horog is. A harmadik jelzés (10 perccel a verseny kezdete előtt) az etetés megkezdését jelenti. Az ezt követő 10 percben kizárólag horog nélküli, a versenyen is engedélyezett méretű és formájú kosárral és a megengedett módon szerelt szerelék használható alapozó etetés céljából.

25. A negyedik jelzés a verseny kezdetét jelzi. Az alapozó időszak, valamint verseny ideje alatt etetni kizárólag feederkosárral szabad, a kézzel történő etetés, valamint minden segédeszköz, csúzli, parittya, rakéta stb. használata egyaránt tilos.

26. A megengedett legnagyobb feederkosár mérete: hosszúság 7 cm, átmérő 5 cm, minimális mérete: hosszúság 1,5 cm szélessége: 1,5 cm a kosár üresen mért tömege nem lehet 15 grammnál kisebb. Olyan kosár, melynek bármely paramétere meghaladja a megengedett maximumot, illetve nem éri el a megengedett minimumot, nem használható.

Az alapozó etetés, valamint a verseny során kizárólag az úgynevezett “open-end” (tehát alul-felül nyitott feeder kosár) és a “block end” (azaz alul, vagy akár alul-felül is zárt, ismert csontikosarak, vindow típusú kosarak ilyenek) kosár használható. A kosárnak hengeres formájúnak (kör vagy sokszög) kell lennie. Minden ettől eltérő formájú kosár (csepp, lapos, method, bordás, stb…) használata tilos. A horgászat során a kosár egyaránt használható etetőanyaggal/élőanyaggal töltve és üresen is.

27. A feederkosárnak vagy az azt rögzítő bármilyen eszköznek a főzsinór teljes hosszában szabadon kell csúsznia, semmilyen fix szerelék, vagy egy adott korlátozó pontig csúszó, vagy a csúszásban akadályozott, illetve lassított szerelék sem használható, azonban a dobások során történő zsinórszakadást kiküszöbölő dobóelőke beiktatása megengedett. A method-feeder technika használata tilos, tehát az etetőanyagot vagy földet, tartalmazó kosáron nem futhat keresztül a főzsinór. A feeder kosár a főzsinórra csak oldalról rögzíthető és kizárólag szabadon csúszó módon. A horog előke kosáron történő átfűzése, ahhoz való csomózása, vagy etetőanyagba tömése semmilyen módon nem megengedett. Az alábbi ábrán látható egy megengedett szerelék verzió:

Feeder_szerelek.jpg

28. A horogelőke hossza minimum 50 cm, ezt a zsinórhoz hajtott kosár aljától kell mérni.

29.1. A versenyző csak egy orsóval szerelt feederbottal (a kapás jelzésére a horgászbot színezett spicce szolgál) horgászhat, amelyet kötelezően etetőkosárral, és egy darab egyágú horoggal kell ellátnia, melynek a hegye és a szára közötti távolság nem lehet nagyobb 7 mm-nél (10-es számú méret). A versenyzőnek korlátlan számú botja lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel horgászhat.

Az előkészített botok nem lehetnek előre felcsalizva, a kosarak pedig nem lehetnek előre etetőanyaggal töltve. Halfogás esetén csak akkor dobhat be a másik bottal, ha a megfogott hal már a haltartószákba került. A csali bejuttatásának egyetlen megengedett módja a bottal történő dobás. A kosár kézzel való bedobása, valamint az orsóhasználat nélküli, zárt felkapókarú belendítés nem megengedett. Az üres kosárral történő horgászat megengedett.

Tilos az úszózás, a pergetés, a műlegyek használata, az ólmozott úszó, az oldalt szerelt előke, kanalak, élő vagy élettelen csalihal, halszelet, ikra használata. A horogra a csalik csak feltűzve használhatók, tilos a csali ragasztása, egybeolvasztása. Abban az esetben, ha egy versenybíró a 26., a 27., a 28. a 29, vagy a 30. ponttal kapcsolatos szabálytalanságot tapasztal vagy figyelmét ezzel kapcsolatos szabálytalanságra hívják fel, jogában áll a szereléket vagy bothosszat azonnal megvizsgálni, illetve megmérni anélkül, hogy megvárná a forduló végét. Ebben az esetben a versenyzőnek tilos a szereléket módosítania (feederkosár rögzítésének feloldása, előke elszakítása stb.). Mind az ellenőrzés megtagadása mind pedig a szerelék módosítása esetén a versenybíró elbírálására van szükség, szabálytalanság esetén a versenybizottság a versenyzőt kizárhatja.

29.2. Tilos a halradar használata mind a verseny, mind a hivatalos edzés időtartama alatt. Tilos a meghorgászni kívánt távolságot bármilyen mechanikus vagy elektronikus segédeszközzel meghatározni. A verseny alatt a mobiltelefon, a walkie-talkie és a fejhallgató használata a versenyző horgászok számára tilos.

30. A botok maximális hossza: 4,5 m. Az etetéshez bármilyen bot használható.

31. A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "gereblyézés". Amennyiben a szervezők faj- vagy méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de legkésőbb az első technikai értekezleten kell közölni és valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

32. A merítőszák használata megengedett, de a szákolást csak a versenyző végezheti segítség nélkül és csak a partról.

33. A versenyzők horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládájukon ülve sem érhet a vízbe (kivételt képez a változó vízszintmagasságú pálya, de a verseny kezdetekor ebben az esetben is e szabály vonatkozik).

34. A versenyzők legfeljebb 1 méter széles és 1 méter hosszú stéget használhatnak, ezt úgy helyezhetik el, hogy az a víz fölé nem nyúlhat be, a stég lába nem lehet a vízben. A víz és a partviszonyok figyelembevételével azonban a versenybíróság dönthet úgy, hogy a stég részben, vagy teljes egészében a vízben áll.

35. A versenyzők rajthelyüket nem hagyhatják el. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, kötelesek azt előzetesen a versenybírónak vagy szomszédjuknak bejelenteni. 

36. A rajthelyekre a versenyzőn kívül csak versenybírók léphetnek be, kivétel a Klubcsapat Feeder Országos bajnokság esetében. Ezen versenyen a versenyzőn kívül a csapatvezető és az edző tartózkodhat a rajthelyen, de a csapatvezető és az edző egy időben nem tartózkodhat a versenyző rajthelyén. A csapatkapitányok nem jogosultak más csapat versenyzőjének rajthelyére belépni.

37. A fotóriportereknek, film-, vagy TV operatőröknek csak fényképezés céljából – lehet belépni a szektorba, de csak a versenybizottság és a versenyzők együttes hozzájárulásával.

38.1. A versenyzők kötelesek a kifogott halak élve tartásáról gondoskodni, ezért kerek haltartók esetében legalább 40 cm átmérőjű, szögletes haltartók esetében legalább 50 cm átlójú és 3,5 méter hosszú, aprólyukú szákot  kell használniuk. Ha a verseny során a kifogott halak becsült összsúlya a 20 kg-ot meghaladja, akkor a második haltartó használatának megkezdése kötelező, 40 kg elérése után 3. haltartó és így tovább. Egy haltartóban maximum 20 kg hal tárolható. Ha egy haltartóban ettől több hal került tárolásra, a mérlegeléskor csak 20 kg írható be a mérlegelő lapra. Indokolt esetben a verseny szervezője a fenti haltartó szabálytól szigorúbb szabályokat is hozhat. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában (de legalább 1,5 m hosszúságban) kell a vízbe helyezni.

38.2 A haltartóba semmilyen nehezék nem helyezhető el.

38.3 A halakat a szemgödrükbe nyúlva kiemelni tilos! A halakat kíméletesen kell a horogról leakasztani. Tilos a szándékos ún. rázás, valamint a horog erőszakos kiszakítása. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell.

39. A saját szektort elhagyó, szomszéd szektorban fárasztott halak az eredménybe beszámítanak, akkor is ha a két versenyző zsinórja összeakadt, de a szákolás pillanatáig a két összeakadt szerelék szétvált. Abban az esetben, ha a két összeakadt szerelék külső behatás nélkül nem válik szét a szákolás pillanatáig, akkor a fogott halat, vagy halakat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Ennek be nem tartása, illetve a kétséges halnak a haltartóba való helyezése azt vonja maga után, hogy a haltartószák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelési lapra. A versenybíró joga, hogy az így fogott halnak az eredménybe való beszámításáról vagy figyelmen kívül hagyásáról döntést hozzon. 

40. Az ötödik jelzés arról tájékoztat, hogy már csak 5 perc van a verseny idejéből.

41. A hatodik jelzés a verseny végét jelzi, amikor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. Csak e jelzés megszólalásáig kifogott hal kerülhet értékelésre. Kifogottnak tehát az a hal tekinthető, amely a jelzés megkezdésekor már a partvonalon belülre került.

42. Mérlegeléskor –a 39. pontban említettek kivételével - kizárólag a zsákmány összsúlyát állapítják meg, ettől még kívánságra sem lehet eltérni. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.

42.1. A versenyzőnek a mérlegeléskor jelen kell lennie, a versenydokumentumot aláírásával kell igazolnia, s a mérlegelés befejezéséig a saját rajthelyén belül kell tartózkodnia. A halakat a mérlegelés megkezdéséig a vízben, haltartó szákban kell megtartania, majd a haltartót a mérlegelés megkezdésekor a szektorbíró jelzésére kell kivenni, s a mérlegelést követően, szintén a versenybíró jelzésére a versenyző köteles a halakat óvatosan visszahelyezni a vízbe, és szabadon kell őket bocsátani (kivéve a szervezők által meghatározott eseteket). A horgásznak ellenőriznie kell a mérlegelést, majd a kifogott halak súlyát rögzítő dokumentumot aláírásával igazolnia. A mérlegelést és az annak eredményét rögzítő versenyzői igazolást követően a súlyra vonatkozó semminemű reklamáció nem fogadható el.)

43.1.Teríték fényképezésére a halak védelme érdekében kizárólag "soft-mesh" (tehát nem damilos) szákfejben, vagy egyéb esetileg meghatározott, halkímélő tartóban van lehetőség.

43.2. A kifogott halakat minden esetben le kell mérlegelni, a kifogott halak mérlegelés előtti visszaengedése tilos!

43.3. Amennyiben a versenybíró úgy ítéli meg, a versenyző köteles a mérlegelés előtt a zsákmányt a szennyeződésektől (pl. hínár, kukorica, csonti etc.) megtisztítani.

 

IV. SZEKTORBÍRÓK, VERSENYBÍRÓK

44. A versenyen a szervezők kötelesek versenybírókat kijelölni, akik a versenybizottság által kijelölt területen kell tartózkodjanak, és figyelemmel kísérik a versenyt.

45. A versenybírók kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra. Az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságokról kötelesek a versenybizottságot értesíteni. A csapatvezető vagy edző a versenybírónak tehet észrevételt. 

46. A versenybizottság minimum 3 maximum 10 tagból áll. Elnöke: az OVHB jelenlévő bármely tagja. Tagjai: az OVHB jelenlévő tagja, vagy a versenysport iroda képviselője és a verseny főrendezője vagy rendezői. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybíróság egy tagja állandóan elérhető. 

47. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csapatversenyeken a csapatvezető, egyéni versenyen a versenyző nyújthatja be. 

48. A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt. 

49. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lennie.

 

V. SZANKCIONÁLÁS

50.1.Figyelmeztetés a 21.1., 21.3., 22.1, 23.1., 24., 25., 29.1., 30., 33., 34., 35. , 38.1., 38.3.,  pont megsértéséért. Egy versenyző ugyanazon verseny ideje alatti második figyelmeztetése, sárgalapot von maga után.

50.2 Azonnali sárgalapos figyelmeztetést von maga után a 22.2., 26., 27., 28.,

50.3 Kizárás a 21.2., 23.2., 29.2., 31., 32., 38.2, 43.2. megsértéséért. 

Az a versenyző, aki a kiírásban meghatározott időpontig nem regisztráltatta magát, a kötelező edzésen nem jelent meg, vagy maga helyett nem állított olyan személyt, aki a kötelező edzést végighorgászta volna, a versenyen nem indulhat. A kizárt versenyző a szektorban induló versenyzők számánál 1-gyel nagyobb helyezési számot kap. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát. 

Amennyiben a versenybizottság bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára a versenybizottság egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmeztetik (52.1. pont), vagy a versenybíróság - elbírálása szerint - a versenyzőnek sárga lapot ad, ez három évig érvényben marad. Ha a versenyző a három évig érvényben lévő korábbi sárgalap mellé újabb sárgalapot kap, arról a versenyről, ahonnan a második sárgalapot kapta, kizárásra kerül. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát az OVHB tartja nyilván és weboldalán teszi közzé. A szabálysértésekről a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottságot értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – kizárólagos joggal a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottság dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.

VI. ÉRTÉKELÉS

51. A versenyeken fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni.

Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő.

A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 fős szektorban 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap.

52. Az egyéni versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 6+4=10 kg, illetve 3+7=10 kg, nyertes az, aki a 7 kg-os eredményt érte el). További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes.A Klubcsapat Feeder Országos Bajnokságon 25 induló csapatig szektoronként, ezt meghaladó számú résztvevő csapat esetén alszektoronként történik az értékelés. Az egyes versenyzők eredményének szektoronként, illetve alszektoronként történő értékelésének szabályai megegyeznek az egyéni versenyek értékelésére vonatkozó szabályokkal. Amennyiben 26, vagy azt meghaladó számú csapat vesz részt az Klubcsapat Feeder Országos Bajnokságon, úgy az egyes szektorokat két egyenlő számú rajthelyet tartalmazó alszektorra kell bontani. Páratlan számú résztvevő csapat esetén, a szektor középső helyén ülő versenyző eredményét mindkét szektorban figyelembe kell venni, azonban az értékelésbe az alacsonyabb számértékű rajthelyeket tartalmazó (első) alszektorban elért eredménye számít bele, míg a magasabb számértékű (második) alszektorban elért eredménye csak ez utóbbi alszektorban helyet foglaló többi versenyző értékelése tekintetében vehető számításba (pl. 27 résztvevő esetén a szektor 14 helyén ülő versenyzőnek az 1-14 rajthelyeket magába foglaló alszektorban elért eredménye kerül a csapateredmény tekintetében értékelésre. Ha ugyanez a versenyző a 14-27 rajthelyeket magába foglaló alszektorban a 3. helyet éri el, akkor ebben az alszektorban az 1., a 2., majd ezt követően – a 14-es helyen ülő, ebben az alszektorban 3. helyet elért versenyző eredményére tekintettel, de ezt a helyezési számot a végelszámolásnál figyelmen kívül hagyva – a 4. helyezett szerez ezzel egyező számú helyezési számot). Csapatértékelésben az egyes versenyzők által a fordulókban elért helyezési számok összege az irányadó: a legkisebb helyezési számmal rendelkező csapat a győztes, és őt követik a többiek a helyezési számok növekvő sorrendjében. A helyezési számok egyenlősége esetén a csapat fogási összsúlya a döntő. Amennyiben ez is egyenlő, akkor a fordulónkénti összsúlyok közül – mindhárom fordulót figyelembe véve – a legmagasabbat elérő csapatot kell előrébb helyezni. Ha ez is egyenlő, akkor a fordulónként elért helyezési számok alapján – mindhárom fordulót figyelembe véve – a legkevesebbet szerző csapatot kell előre sorolni.

53. Az értékelés összeállítását az OVHB képviselőjének vagy megbízott képviselőjének jelenlétében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett arany-ezüst- bronzérmet kap. Eltérő megállapodás híján valamennyi bajnokság eredménylistáját az OVHB megbízottja készíti; a szervezőnek vállalnia kell az e munkát végző tartózkodási költségeit. Az érmeket minden esetben az OVHB biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője adja át.

 

VII. HIVATALOS EDZÉS, VERSENYDOKUMENTUM

54. A versenypályán az elődöntőn lehetőleg 2 nappal, a középdöntőn és a döntőn, illetve a KFOB esetében 3 nappal a bajnokság kezdete előtt naponta 10.00 órától biztosítani kell az edzési lehetőséget. Közvetlenül a versenyt megelőző napon a versenypályán az edzést 15.00 óráig, ettől csak az OVHB döntése alapján lehet eltérni. Ez az edzés minden bajnokságon kötelező, ettől eltérni nem lehet. Csapatverseny esetében az első edzési napon az edzésnapok idejére sorsolással, kell biztosítani a helyeket, egyéni versenyeken a kötelező edzésnapra kell sorsolással biztosítani a helyeket.(esetleg – a két fél közös megállapodásától függően – helycsere lehetséges). Esetleges, az OVHB által elfogadott akadályoztatás esetén a versenyzőnek gondoskodni kell az így megüresedett hely etetéséről.

55. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 

56. A versenyszabályok módosítására csak két, szakágankénti versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell lehetőség szerint összhangban lennie. 

57. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

Melléklet:

INDULÓK A B C D E F G H I J K L M N O
41 10 10 11 10                      
42 10 11 11 10                      
43 10 11 11 11                      
44 11 11 11 11                      
45 11 12 11 11                      
46 11 12 12 11                      
47 11 12 12 12                      
48 9 10 10 10 9                    
49 9 10 10 10 10                    
50 10 10 10 10 10                    
51 10 10 11 10 10                    
52 10 11 11 10 10                    
53 10 11 11 11 10                    
54 10 11 11 11 11                    
55 11 11 11 11 11                    
56 11 11 12 11 11                    
57 11 11 12 12 11                    
58 9 10 10 10 10 9                  
59 9 10 10 10 10 10                  
60 10 10 10 10 10 10                  
61 10 10 10 11 10 10                  
62 10 10 11 11 10 10                  
63 10 10 11 11 11 10                  
64 10 11 11 11 11 10                  
65 10 11 11 11 11 11                  
66 11 11 11 11 11 11                  
67 11 11 11 12 11 11                  
68 9 10 10 10 10 10 9                
69 9 10 10 10 10 10 10                
70 10 10 10 10 10 10 10                
71 10 10 10 11 10 10 10                
72 10 10 10 11 11 10 10                
73 10 10 11 11 11 10 10                
74 10 10 11 11 11 11 10                
75 10 11 11 11 11 11 10                
76 10 11 11 11 11 11 11                
77 11 11 11 11 11 11 11                
78 9 10 10 10 10 10 10 9              
79 9 10 10 10 10 10 10 10              
80 10 10 10 10 10 10 10 10              
81 10 10 10 11 10 10 10 10              
82 10 10 10 11 11 10 10 10              
83 10 10 10 11 11 11 10 10              
84 10 10 11 11 11 11 10 10              
85 10 10 11 11 11 11 11 10              
86 10 11 11 11 11 11 11 10              
87 10 11 11 11 11 11 11 11              
88 11 11 11 11 11 11 11 11              
89 9 10 10 10 10 10 10 10 10            
90 10 10 10 10 10 10 10 10 10            
91 10 10 10 10 11 10 10 10 10            
92 10 10 10 11 11 10 10 10 10            
93 10 10 10 11 11 11 10 10 10            
94 10 10 11 11 11 11 10 10 10            
95 10 10 11 11 11 11 11 10 10            
96 10 10 11 11 11 11 11 11 10            
97 10 11 11 11 11 11 11 11 10            
98 10 11 11 11 11 11 11 11 11            
99 11 11 11 11 11 11 11 11 11            
100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10          
101 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10          
102 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10          
103 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10          
104 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10          
105 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10          
106 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10          
107 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10          
108 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10          
109 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11          
110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10        
111 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10        
112 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10        
113 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10        
114 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10        
115 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10        
116 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10        
117 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10        
118 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10        
119 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10        
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10      
121 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10      
122 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10      
123 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10      
124 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10      
125 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10      
126 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10      
127 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10      
128 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10      
129 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10      
130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10    
131 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10    
132 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10    
133 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10    
134 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10    
135 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10    
136 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10    
137 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10    
138 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10    
139 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10    
140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
141 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10  
142 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10  
143 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10  
144 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10  
145 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10  
146 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10  
147 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10  
148 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10  
149 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10  
150 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

A jelen versenyszabályzatot a MOHOSZ OVHB 2018. augusztus 30-án fogadta el. Módosítás: 2020. január 05., 2021. február 12., 2022. január 14., 2023.01.24