XXIII. Csónakos Pergető Országos Bajnokság 1-2. forduló a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége és a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület szervezésében, az Algyő Nagyközség Önkormányzatának támogatásával

 

Helyszín: Algyő, Tisza folyó 180,3 – 198 fkm közötti szakasza

 

Időpont: 2023.05.18-2023.05.21

 

Figyelem! A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a csónakokban mindenkinek kötelező a mentőmellény, és egyéb kötelező hajózási felszerelések biztosítása csónakkategóriától függően.

Versenyközpont: Algyő, Tiszavirág kikötő és strand (1. számú melléklet)

A Versenyközpontban 1db sólyapálya található, amelyet a verseny és hivatalos edzésnapok során ingyenesen használhatnak a regisztrált csapatok.

Parkolás a központban biztosított.

Az edzések és a verseny során szervezői irányítás segíti a minél gyorsabb és hatékonyabb sólyázást, illetve parkolást.

Büfé üzemelni fog a központban a reggeli és ebéd mellett is.

Hajók kikötésére a sólyapálya feletti 150m-es strandszakaszon lesz lehetőség. A szervezőség 1db partoldalba levert karót / csapat biztosítani fog a biztonságos kikötés elősegítéseképpen.

A hajók éjszakai őrzése biztosított lesz csütörtök estétől vasárnap reggelig.

Versenypálya: Tisza 180,3 – 198 fkm közötti szakasza (2. számú melléklet)

Google Maps Link:

Csónakos OB 2023 1-2. forduló (google.com)

A versenypálya felső és alsó határai a hivatalos edzésnapokra jól látható módon jelölve lesznek mindkét partoldalon, illetve elektronikusan a fenti Google Maps linken.

A pálya teteje a 198. fkm tábla.

A pálya alja a 180. fkm tábla feletti magasfeszültség vezeték.

A versenypálya tehát a teljes Tisza folyó szakasz ezen két pont között. Nincs horgászat elől elzárt terület a versenypályán.

Felhívnánk azonban a figyelmet, hogy a Hajózási Szabályzat szerint a versenypályán található 3db híd (Algyői vasúti híd, Algyői közűti híd, Móra Ferenc híd) esetében tilos vesztegelni a hidak alatt, illetve azok közelében a hajózási útvonalon. A hajózási útvonal a hidak oldalán a vízről egyértelműen láthatóan ki van jelölve.

A versenypályán található több horgonyozni tilos jelzésű terület is. Szintén a Hajózási Szabályzat szerint, tilos a horgonnyal történő megállás, horgony vonszolása ezen szakaszokon.

A horgony vonszolása egyébként a CSPVSZ szerint is tiltott, ahogy a parthoz történő rögzítése is verseny közben a hajóknak.

Ebből kifolyólag kiemelnénk, hogy Tilos horgonnyal rögzíteni, horgonyozni a hajót:

  • a hidak alatt
  • a hidak hajózási útvonalában
  • horgonyozni tilos táblákkal jelzett szakszokon

Az elektromos motorral történi navigálás, és megállás (akár GPS vezérelten, akár manuálisan történik) a HSZ szerint nem minősül veszteglésnek, így a fenti helyzetekben ennek használata mellett szabályos a horgászat. Ettől függetlenül kérjük a csapatokat, hogy különös körültekintséssel legyenek a hidak közeli horgászat során.

Veszteglő hajó fogalma a Hajózási Szabályzat szerint:

3. veszteglő: a hajó, kishajó, csónak, úszó testek köteléke vagy úszómű, amikor közvetlenül vagy egyéb módon horgonyon vagy a parthoz, stéghez vagy úszóműhöz kikötve áll. 

Lehetséges horgonyozni tilos jelzések a versenypályán:

 

 

Felhívnánk a figyelmet, hogy központnál lévő Tiszavirág Kikötő, illetve az attól folyás szerint lefele található Szent Anna Kikötőnél lévő ponton stégek hullámvédelem alatt állnak, így ezek mellett az elhaladás csak maximum 8 km/h sebességgel,, minimális hullámkeltéssel lehetséges.

Verseny lebonyolítása:

A 2023. évre érvényes Csónakos Pergető Szabályzat szerint:

Csónakos Pergető Versenyszabályzat – CSPVSZ230201 (mohosz.hu)

Ezen fordulókon a CSPVSZ-ban meghatározott értékelhető halfajok és azok méretkorlátozása darabszámos korlátozás nélkül érvényes:

csuka: 35 cm harcsa: 50 cm balin: 30 cm süllő: 30 cm kősüllő: 25 cm domolykó: 20 cm jászkeszeg: 25 cm sügér: 15 cm feketesügér: 20 cm

A verseny indítása során a hullamvédelem alatt álló kikötők mellett, a lefele induló hajók a távolabbi, Szent Anna kikötő végéig hajós felvezetést kapnak a hullámvédelmi előírások betartása végett. A felvezető hajót annak jelzéséig előzni TILOS.

Szabad edzéslehetőség:

Az utolsó szabad edzéslehetőség május 7.

Ezt követően az országos bajnokságra nevezett versenyzők a pályán nem tartózkodhatnak a hivatalos edzésnapokig horgászfelszereléssel illetve szonárral a CSPVSZ III/7. pontja szerint.

Szabad edzés során a versenyzők maguk kötelesek gondoskodni a horgászathoz szükséges okmányokról és engedélyekről, illetve a helyi horgászrend szabályainak betartása mellett folytathatják a horgászatot.

Hivatalos edzésnapok:

Május 18-19. napokon 8.00-15.00-ig tart az edzésnap. Ezen két napon a fenti időtartam előtt és után versenyző a versenypályán áthaladhat, de felkészülést segítő tevékenységet (horgászat, szonár használat) nem végezhet.

Az ezen kiírásban nem részletezett pontokban a 2023-as évi CSPVSZ érvényes!

Csónakos Pergető Versenyszabályzat – CSPVSZ230201 (mohosz.hu)

Program:

2023.05.18:

Edzés 8.00-15.00-ig

2023.05.19:

Edzés 8.00-15.00-ig.

- 16.00-18.00: Technikai értekezlet (regisztráció és indulási sorrend kihúzása)

2023.05.20:

-6.30-tól reggeli

-7.00: eligazítás, hajók ellenőrzése, mérlegeléső eszközök átvétele

-8.00: verseny indítása

-14.40: verseny vége

15.00: Ebéd és eredményhirdetés

2023.05.21:

-6.30-tól reggeli

-7.00: eligazítás, eligazítás, hajók ellenőrzése, mérlegeléső eszközök átvétele

-8.00: verseny indítása

-14.40: verseny vége

15.00: Ebéd és eredményhirdetés

Felhívnánk a versenyzők figyelmét, hogy a CSPVSZ értelmében az eredményhirdetéseken kötelező minden csapat részéről legalább 1 fő jelenlétével a részvétel! A korábbi évek gyakorlatával ellentétben minden forduló eredményhirdetéssel zárul!

Egyéb:

Online mérlegelési rendszer felszerelésigénye:

A 2023-as évben bevezetésre kerülő online egyéni mérlegelési rendszer első alkalommal lesz éles körülmények között alkalmazva ezen fordulókon. A CSPVSZ-nek megfelelően a technikai felszerelés – javasolt legalább 2 mobiltelefon, mobilinternet kapcsolattal - hiánya nem tekinthető vis major helyzetnek, így fokozottan kérünk minden versenyzőt, hogy gondoskodjon ennek biztosításáról. Javasolt továbbá a telefonok akkumulátorainak hajóban történő töltéséről is gondoskodni (powerbank, USB átalakító, stb.), mivel elképzelhető, hogy intenzív használatnak lesz kitéve jelentős halfogás mellett egyik másik készülék.

A mérlegelés során javasolt, de nem kötelező a mérlegelésről, és a hal visszaengedéséről videót készíteni, amelyel a versenyzők igazolhatják a szabályos halfogást és mérlegelést kérdés esetén.

Távolságmérő használata, elhaladás:

Tekintettel a versenypálya fizikai adottságaira (bizonyos szakaszokon a Tisza folyó szélessége kisebb lehet, mint 100m), kérünk minden versenyzőt, hogy nyomatékosan ügyeljenek a csónakok közötti távolságra mind horgászat, mint elhaladás során. Javasoljuk, hogy minden hajóban legyen digitális távmérő, amellyel az 50m-es távolságot minden esetben ellenőrizni tudják.

Várható GPS jeladó használata verseny közben, amely komoly segítség lesz a szervezők részére az esetleges horgászat, vagy elhaladás közbeni távolságot érintő kihágások elbírálása során.

Felhívnánk a figyelmet, hogy az 50m-es távolság betartásá minden esetben kötelező, amennyiben az adott pályaszakasz fizikai adottságai ezt lehetővé teszik. Nem szabad 50m-en belül, alapjáraton, vagy elektromos motorral elhaladni másik csapat mellett, pl. csorgás közben egy bekötve horgászó csapat mellett 20m-re elcsorogni, ha azt 50m-en kívül is meg lehet kerülni.

Amennyiben az 50m-en kívüli elhaladás nem lehetséges, úgy azt a lehető legrövidebb útvonalon, a szabályosan horgászó csapat zavarása nélkül, maximum 8 km/h sebességgel köteles megtenni az elhaladó csapat.

Amennyiben a vízállás, időjárás, vagy egyéb, a szervezők hatásköri lehetőségein kívül álló okból a frodulókat nem lehet biztonságos körülmények között megtartani, úgy az halsztásra kerülhet. Ilyen esetben a versenyzőket a szervezők a lehető leghamarabb tájékoztatni fogják a halasztás lehetőségéről.

Elérhetőségek:

Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége: Kezdőlap (hecsmsz.hu)

Rözskei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület: Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (roszkenet.hu)

Bosánszky Péter, Szövetségi kapitány: 70/6324629

Szervezők:

Magyari László, RSTE  Elnök: 70/3139920

Juhász Gábor: 30/3723313

  1. számú melléklet – Versenyközpont

https://goo.gl/maps/MHHPT7SftZSymtzDA

 

Parkolás, kikötés: