A trout area pergető országos bajnokság versenyszabályzata módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2023. március 1-től).

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgászbajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, és a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgászegyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, valamint köteles egy előzetes programot 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet.

2. A trout area pergető országos bajnokságokon (TPOB) való részvétel feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes állami horgászjeggyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői engedéllyel, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcímkártyával rendelkezzen. Az országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai, illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPSed) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

2.1 Az országos bajnokságon való részvételre csak a nevezési díj befizetése és a versenynap reggelén a versenykiírásában jelzett határidőben személyes helyszíni regisztráció esetén van lehetőség. A nevezési díjak tartalmazzák a verseny napjára a napi területi engedély árát is.

2.2 A bajnokság időpontját és helyszínét minden év február 1-ig nyilvánosságra kell hozni a MOHOSZ hivatalos honlapján. A Magyar Országos Horgász Szövetség hivatalos lapja a Magyar Horgász, az Országos Versenyhorgász Bizottság abban megjelenő közleményeit kell hivatalos információként elfogadni. A Bizottság a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat a nyito.mohosz.hu honlapon teszi közzé. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. A nevezési határidő lejárta után csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást és az egyes fordulókba nevezett versenyzők létszámát csak az OVHB jogosult módosítani.

3. A trout area pergető országos bajnokságot a jelen szabályzat szerint kell megrendezni.

4. A bajnokság lebonyolításának rendje:
4.1 A trout area hazai pergetőversenyei egyéni, nyílt nevezéses versenyek.
4.2 A bajnokságot két szakaszban kell megrendezni, elődöntőkkel és egy döntővel.
4.3 Az elődöntőket lehetőleg egy vagy több fordulóban (napon) kell megrendezni, lehetőség szerint minimum két helyszínnel. A versenyzők döntik el, melyik elődöntő helyszínt választják. Egy versenyző csak egy elődöntőn indulhat. Az elődöntőkből összesen 32 fő versenyző jut a döntőbe, akiknek ay elődöntők közötti megoszlása az elődöntők számának és a versenyzők elődöntők közötti megoszlásának függvénye a matematika kerekítési szabályai szerint (példa két elődöntő esetén: első 21 versenyzővel, második 39 versenyzővel; elsőből a továbbjutók számának számítása: 21 / (21 + 39) × 32 = 11,2, vagyis 11 versenyző jut tervezetten tovább; másodikból a továbbjutók számának számítása: 39 / ( 21 + 39 ) × 32 = 20,8, vagyis 21 versenyző jut tervezetten tovább). Amennyiben az elődöntők tekintetében a bejutási létszám határán holtverseny alakul ki, a döntő létszáma az OVHB jóváhagyásával a döntőbe való jutás tekintetében holtversennyel érintett versenyzők számának mértékéig növelhető. (Példa: a fenti első elődöntő tekintetében a 11-12. helyen holtverseny alakul ki, mely esetben az onnan továbbjutók száma 12 főre emelhető az OVHB jóváhagyásával és a döntő 33 fővel kerül megrendezésre. Amennyiben az OVHB nem hagyja jóvá a döntő létszámának fentiek szerinti emelését, akkor az első elődöntőből 10 fő jut csak be és a döntő 31 fővel kerül megrendezésre). Amennyiben egy elődöntőből döntőbe jutó versenyző lemond az indulás jogáról, vagy nem nevez a döntőre, az utána következő versenyzők kerülnek behívásra. A fentiek alapján tervezetten összesen 32 fő jut tovább a döntőbe. A döntőt is két fordulóban (két egymást követő napon, 12-12 etapban), tervezetten jelen szabályzat szerint kell megrendezni. A döntő 24 etapjának győztese elnyeri a trout area pergető országos magyar bajnoka címet. A versenyeket szektorokban, két külön napon, naponként 12-12 menetben kell lebonyolítani, az alábbi időbeosztás szerint:

Időrendi lebonyolítás: (2×15 perces etapok és 10×20 perces etapok 10 perces szünetekkel): az elődöntők és a döntők tekintetében is mindkét versenynapon (szombat-vasárnap)

06:00 – 06:40 – Érkezés, regisztráció
06:40 – 07:00 – Megnyitó, sorsolás
07:00 – 08:00 – Felkészülés
08:10 – 08:25 – 1. etap (15 perc)
08:35 – 08:50 – 2. etap (15 perc)
09:00 – 09:20 – 3. etap (20 perc)
09:30 – 09:50 – 4. etap (20 perc)
10:00 – 10:20 – 5. etap (20 perc)
10:30 – 10:50 – 6. etap (20 perc)
11:00 – 11:20 – 7. etap (20 perc)
11:25 – 12:25 – Ebéd
12:30 – 12:50 – 8. etap (20 perc)
13:00 – 13:20 – 9. etap (20 perc)
13:30 – 13: 50 – 10. etap (20 perc)
14:00 – 14:20 – 11. etap (20 perc)
14:30 – 14:50 – 12. etap (20 perc)
16:00 – 16:30 – Eredményhirdetés

4.4 Ha egy forduló valamilyen körülmény miatt félbemarad, akkor a körülmény megszűnésével újra kell azt indítani az eredeti rács szerint. A megszakadt forduló (etap) nem értékelhető. Villámlás esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal meg kell szakítani, és a versenyzőket biztonságos helyre kell juttatni. Amennyiben az időjárás engedi, hangjelzés után az indítási ponton kell gyülekezni. A forduló újbóli elindítása esetén a versenyzők a megszakított forduló (etap) rácsa szerint foglalják el horgászhelyeiket. A verseny megszakításáról a szervező vagy képviselője dönt. Ilyen esetben a jelzés gyors ütemű, szaggatott hangjelzés.
4.5 A kijelölt versenypályát a MOHOSZ képviselőjének és a szövetségi kapitánynak előzetesen meg kell tekintenie. Pisztráng telepítése esetén a telepítéseket lehetőség szerint a versenyeket megelőző napokon, vagy azokhoz minél közelebbi időpontban kell elvégezni. A verseny helyszínéül szolgáló tó kezelőjének lehetőség szerint biztosítania kell a tóban legalább egy elkülönített, a halakat életben tartó szerkezetet, ami lehetőséget biztosít a halak többlépcsős elengedéséhez. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy megfelelő vízterületet biztosítson a lebonyolításhoz (mint pl. kis tavak.), a vízterületnek teljes szélességében meghorgászhatónak kell lennie. A versenypályának legalább 30-40 méter szélesnek kell lennie (ha a versenyzők előtt, szemben egy másik szektor (box) versenyzői vannak), vagy legalább 20 méter szélesnek (ha nincsenek más versenyzők a szemközti oldalon). A kiválasztott versenypályának, amennyire lehetséges, teljes egészében hasonló körülményeket kell biztosítania minden egyes versenyzőnek. Kerülni kell a zavaró tényezőket, mint pl. felsővezetékek, hidak stb. A versenypálya nem teheti ki a versenyzőket vagy a nézőket semmiféle veszélynek. A verseny előtti két napon a tó kezelője köteles pihenteti a tavat, arra senkit nem engedhet horgászni, továbbá gondoskodnia kell arról, hogy a verseny menetét jelentő hangjelzés egyértelmű legyen, és azt a versenyzők a pálya teljes területén észleljék. A versenyzők számára kijelölt edzésre a szezonkezdő telepítést követő intervallumon belül legalább egy hétvégét kötelező biztosítani, de a fent említettek szerint a versenyt megelőző kétnapos tilalmat figyelembe kell venni. Új tavak csak a MOHOSZ–OHSZK Horgászsport Szakszövetségi Irodával és a szövetségi kapitánnyal egyeztetve kerülhetnek be a szervezői, rendezői körbe.
4.6 A versenyen való részvételre az online nevezést követően, a nevezési díj befizetése után van lehetőség. A verseny nevezési díja tartalmazza a verseny napjára a területi engedély árát is. Minden versenyző nevezésével egyidőben egyetért, elfogadja és vállalja, hogy adatait az eredmények publikálásakor, illetve médiatartalmakban (cikkek, álló-, mozgókép és hanganyagok) a rendező szabadon közzétegye. A több fordulóban megrendezett versenyekre a szállásról a versenyzőknek maguknak kell gondoskodniuk.

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

5. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók). A versenyzőknek sorsolással kötelező rajtszámot húzni. A rajtszám az előre meghatározott rács szerinti párbajok sorrendjét és a pályán levő forgást határozza meg.

6. A sorsolást a rendező vagy annak képviselője irányítja. A versenyen a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik. A rajthelyeket minden versenynapon a verseny kezdete előtt legalább 60–90 perccel kell kisorsolni a szervezők felügyelete alatt, minden versenyző, valamint a MOHOSZ képviselői előtt. Kétnapos versenyeken, a második napon is újra kell sorsolni. Az 1-es rajthelynek mindig a vízzel szemben állva a bal szélen kell lennie és a számozás balról jobbra nő. Amennyiben a tó szélessége másik oldalon lehetővé teszi a rajthelyek további kijelölését, úgy annak a menetirány szerint (óra járásával ellentétesen) kell folytatódnia. A versenyzők a szervezőktől kapnak egy rajtszámot, értékelőlapot, ami végigvezeti a versenyzőket, mikor melyik rajthelyre kell érkezniük. A rajtszám egyben az első etap helyét is jelöli. Az értékelőlapot minden versenyzőnek pontosan kell vezetnie a verseny alatt, és azt etaponként az ellenfele köteles aláírásával igazolni. Ezért minden versenyzőnek saját íróeszközzel (golyóstoll) kell a versenyre érkeznie, a szervező, rendező nem köteles azt biztosítani.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

7. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.

8. A versenyen csak partról, vízbe lépés nélkül a kijelölt boxban lehet horgászni.

9. A versenyzők a versenypályát a saját közlekedési eszközeikkel megközelíthetik, ha erre a vízkezelő engedélyt, illetve lehetőséget biztosít, de csak a kijelölt parkolóban parkolhatnak. Ellenkező esetben senki nem hajthat be járművével a versenypályára. A verseny alatt a rajthelyeken tilos a dohányzás. Szünetekben megengedett a dohányzás, de csak az erre kijelölt helyen.

10. A boxok a vízterület adottságait figyelembe véve 6–10 méteres (lehetőség szerint azonos) hosszban, folytatólagosan kerülnek kijelölésre. A versenypályán az induló versenyzők számának a felével azonos számú horgászhelyet, boxot kell kialakítani. A boxokban egyenlő arányban osztoznak a versenyzők a területen. A versenypályát kordonnal el kell különíteni, a segítők és az érdeklődők a kordonon belülre nem léphetnek. A segítők csak verbális támogatást nyújthatnak, a szerelésben és a felszerelés mozgatásában nem segédkezhetnek.

11. Minden párbaj (etap) kezdetén a versenyző felelőssége, hogy a számára kijelölt boxot időben elfoglalja az előre meghatározott rács szerint. Az egyes párbajok között a rendező 10–15 percet biztosít a következő etap boxának elfoglalásához. Minden etap után a versenyzők egy előre meghatározott forgási rendszer szerint másik boxba sétálnak át következő párbajellenfelükhöz. A verseny rendezője, levezetője köteles a forgási rendszert a résztvevők száma és a tavon kijelölt boxok száma szerint úgy kialakítani, hogy minden versenyző lehetőleg körbejárhassa a tavat, vagy a tó közel összes pontját meghorgászhassa úgy, hogy ugyanazzal az ellenféllel a 12 etap során még egyszer ne találkozzon. Az erre kialakított forgási rendszert minimum 2, de maximum 8 rajtszámnyira szabad beállítani, azaz kizárólag a pályaszélekről egy esetlegesen a tó másik oldalára történő átsétálás esetén lehet hosszabb 8 rajthelynyi távolságnál ez a séta, de ez sem lehet időben hosszabb, mint pár perc.
A pálya boxai között megszakítás csak abban az esetben lehet, ha a boxok a tó egymással szembeni oldalán vannak kitűzve. Minden boxot egyértelműen látható táblával ki kell tűzni.

12.1 Az első etap megkezdésekor a versenyzők a boxokat csak hangjelzésre, a verseny előtt leghamarabb 20 perccel foglalhatják el. Az etapok végeztével az értékelőlapok hitelesítését (mindkét fél aláírta ellenfele értékelőlapját) követően minden versenyző a leggyorsabban köteles elhagyni a lezajlott párbaj területét és a felszerelésével a következő boxba átsétálni. A versenyzők csak egyik felét használhatják a boxoknak, az előre meghatározott rajthely, valamint az értékelőlap útmutatásai szerint. A rendező köteles a boxok felezővonalát is kijelölni. A fordulók (etapok) félidejében hangjelzésre a versenyzők kötelezően helyet cserélnek a boxban. Az adott etapban továbbiakban nincsen helycserére lehetőség. Az etap félidejének hangjelzése előtt megakasztott hal fárasztását be lehet fejezni és ezt követően azonnal végre kell hajtani a helycserét.

12.2 Hangjelzések:
• verseny előtt 20 perccel
• etap előtt 1 perccel
• etap kezdetén
• etap félideje előtt 1 perccel
• etapon belüli helycsere félidőben
• etap vége előtt 1 perccel
• etap végén

12.3 Páratlan számú nevezői létszám pl.: 23 fő esetén, a 24-es (utolsó) rajtszámú versenyző ISMERETLEN résztvevőként egészíti ki a versenyt páros résztvevői számra. Azon versenyző, akinek a verseny folyamán ISMERETLEN ellenfelével kellene párbajoznia, a rajthelyéhez közelebb eső szomszédos box hozzá közelebb lévő versenyzőjével párbajozik, de lehetőség szerint a jobbján levővel. Amennyiben a pálya szélén nincs más mód, akkor a baloldali közelebb eső másik box versenyzőjével párbajozik. A forduló versenyidejének a felénél az ISMERETLEN ellenfél ellen versenyző a boxban ugyanott horgászik tovább és az etap elején vett ellenfelének helycserélése után is mindvégig ellene párbajozik a folyó etap végéig.
Példa 1:
1-es rajthelyen versenyző: ISMERETLEN
2-es rajthelyen versenyző a 3-as rajthelyen kezdő versenyzőre horgászik, holott a 3-as és a 4-es rajthelyen állók egymás ellen párbajoznak eredetileg ezzel egyidőben.
Példa 2:
39-es rajthelyen versenyző: ISMERETLEN
A 40-es rajthelyen versenyző a 38-as rajthelyen kezdő versenyzőre horgászik, holott a 38-as és a 37-es rajthelyen állók egymás ellen párbajoznak eredetileg ezzel egyidőben.
Példa 3:
14-es rajthelyen versenyző: ISMERETLEN
13-es rajthelyen (balról és jobbról is van másik párbaj) versenyző a 15-ös rajthelyen versenyzőre horgászik, holott a 15-ös és a 16-os rajthelyen állók egymás ellen párbajoznak eredetileg ezzel egyidőben (itt van lehetőség a jobb oldalú box legközelebbi versenyzőjét ellenfélként venni).
Az ISMERETLEN ellenfél esetén a szomszédos box mindkét párbajozója köteles a másik boxban magára maradt versenyző és külsős ellenfelének halait is ellenőrizni és az értékelőlapon aláírásával is igazolni. Az a versenyző, aki nem valós adatokat vezet fel az értékelőlapjára, vagy versenyző társát ugyanerre ráveszi, a versenyből kizárható. Versenyző társai kötelesek a versenybizottságnak jelezni a csalás tényét. Aki nem jelzi társa szabályszegő viselkedését, az is vétkesnek tekintendő és a versenyből kizárható.

13. Etetni tilos!

14.1. Minden versenyző a versenyzőtárs (párbaj ellenfelének) egyéni versenybírója.
A versenyzőtárs feladatai:
a) ellenőrzi a rábízott (ellenfele) versenyző horgászatát;
b) ellenőrzi, hogy a kifogott halak megfelelő fajúak-e (csak lazacfélék számítanak a versenybe);
c) ellenőrzi, hogy a kifogott hal szabályosan, szájba akadt-e (ez később 31. pontban részletesen kifejtésre kerül), továbbá a vízben, merítőhálóval került-e kimerítésre és megfelelően, szabályosan lett szabadon engedve;
d) minden szabályos halfogás esetén hangosan kihirdeti a fogás tényét, és az adott egymás közti eredményt is (nem csak a saját halainak a számát közli fennhangon).
14.2. Fogott halak elengedésének szabályai:
- Merítőhálóban történő érintésmentes (csak a horog érinthető) kézi vagy érfogós horogszabadítás után a hálóban fekvő halat lehetőleg a hálóval a vízbe tolva kell onnan kiúsztatni. Az idei évben engedélyezett butterfly technika miatt nem lehet tiltani a hal hálóból történő kíméletes visszadobását sem.
- Releaseres horogszabadítás esetén a halnak a vízben kell lennie. A levegőben szabadított hal érvénytelen.
- Butterfly technikával elkapott és visszaütött halat a releaseres horogszabadítás előtt a versenyzőtársnak meg kell mutatni, hogy szabályosan szájba akadt a hal és azt elengedni, horgot szabadítani a releaserrel szabad. Amennyiben több horog akad, vagy mélyen nyelte a horgot a hal, akkor újra meg kell azt meríteni és a fent leírtak szerint, figyelemmel és a hal védelmét szem előtt tartva kell eljárni.

Használható releaserek:

Használható merítőszákok:

trout area versenykiir 7

15. Horgászni csak az előre meghatározott boxokban más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen kézben tartott bottal lehet. Amennyiben egy versenyző elé egy másik úgy dob, hogy a box képzeletbeli felezővonalát sérti, zavarja a horgászatban, azt a szabályosan horgászó az „OUT!” felkiáltással jelezheti. Ebben az esetben a zavaró versenyző köteles haladéktalanul kivenni, gyorsan kitekerni a szerelékét és újat dobni. Amennyiben a hibás dobás után közvetlenül nem jelzett a sértett fél, úgy később egy esetleges halfogás esetén ezt már nem róhatja fel ellenfelének. Lehetőség szerint az etap megkezdése előtt kéretik a felek között a vízfelületen és/vagy egy távoli fix pont között a parti felezővonal képzeletbeli összekötésével (a mindkét oldali szomszédos boxok figyelembevételével) konszenzust felállítani a kölcsönösen elfogadható boxon belüli felezővonallal kapcsolatban. Így később egyik fél sem róhatja fel ellenfelének mi „OUT” és mi nem „OUT”. Egyet nem értés esetén még az etap megkezdése előtt kötelesek a versenybírók vagy a kinevezett versenybizottság legalább egy tagjának véleményét kikérni és azt kölcsönösen elfogadni.

16. Az edzéseken és a versenyfordulók alatt és azt követően tilos zsinórdarabokat vagy sérült műcsalikat a vízbe vagy a horgászati zónába dobni.

17. A botok maximális hossza 2,75 méter (9 láb) lehet. A botok egy- vagy többrészesek lehetnek. A teleszkópos botok használata nem engedélyezett.

18. Csak peremfutó orsók használata engedélyezett. A multiorsók (casting) használata tilos.

19. Műcsalik

19.1. Csak szilárd anyagú, 18 mm vagy hosszabb műcsalikat (körforgó, támolygó villantó, vibro, vibe, blade, wobbler) lehet használni a verseny során, melyek legfeljebb két darab gyárilag szakáll nélküli egyágú horoggal szereltek. Lereszelt vagy lenyomott szakállú horog nem használható. A gyári szakáll nélküli horgok felületét felkarcolni tilos. 18 mm-nél rövidebb műcsalik használata tilos. Az versenybíróknak vagy a párbajfeleknek minden csalicsere után joga van ellenőrizni a horgokat. Két horog használata csak és kizárólag az eredeti kialakítású (gyári) műcsalikon engedélyezett. A horgoknak csupasznak kell lenniük. Feldíszített, kiegészített horgok (beleértve egy kanálon vagy más műcsalin történő alkalmazást) és sztrímerek használata nem engedélyezett.

Használható műcsalik:

trout area versenykiir 4

trout area versenykiir 5
19.2. A műcsalik előtt fixen rögzített horgok, illetve a felső szembe akasztott horgú műcsalik használata nem engedélyezett.

trout area versenykiir 1

19.3. Bármilyen fém vagy műanyag „stick”, „tape”, „strip”, „stripe” (szalag, csík, pálca) csali és csalifüzér használata annak hosszától függetlenül tilos.

trout area versenykiir 2

19.4. Az úgynevezett „button” (gombszerű) és „punch” műcsalik használata tilos!

trout area versenykiir 3

20.1. A wobblerekre a horgokat legfeljebb két összekapcsolódó kulcskarikával lehet felhelyezni. A kapcsolódó karikák együttes hossza nem haladhatja meg a 8 mm-t (egy karika esetén maximum 8 mm lehet az átmérő; két karika esetében karikánként maximum 4 mm).
20.2. Legyeket imitáló csalik használata tilos. Műlegyek, természetes vagy műhajat, szőrt vagy tollakat tartalmazó műcsalik használata tilos! A horog díszítése, tuningolása, arra bármilyen segédeszköz, kiegészítő anyag ráhúzása is tilos.
20.3. A jerk, a popper, a crank és a minnow csalik súlyozását/egyensúlyát lehet változtatni, de csak az eredeti forma megtartásával. A műcsali testére súlyt ragasztani tilos.

21. A műcsalikat lehet festeni.

22. Aroma és/vagy illatanyagok használata tilos!

23. Bármilyen gumi vagy szilikon anyagú csali használata tilos!

24. Tilos a zsinórra ólmot tenni, két zsinórszakaszt forgókapoccsal vagy karabinerrel összekötni, flexibilis úgynevezett cseburaska súlyt a műcsali elé kapcsolni. Az egyetlen megengedett karabiner (egyszerű formájú, forgó nélküli) a zsinórt a műcsalival összekötő kapocs.

25. A műcsali bedobását követően a horgász szabad kezének az orsó hajtókarján kell lennie. A zsinór mozgatását csak és kizárólag a bottal és az orsóval szabad végezni; szigorúan tilos a zsinór ujjakkal, kézzel történő mozgatása, behúzása!

26. Csak a lazacfélék, mint pl. pisztráng (szivárványos, sebes, márvány, tengeri stb.) szajbling, lazac stb. kerülnek értékelésre a verseny során.

27. Tilos szándékosan szabálytalanul akasztani a halakat!

28. Halradar használata az edzések és a verseny során is tilos!

29. A verseny során a versenyzők nem használhatnak fülhallgatót, telefont vagy walkie-talkie-t.

30. A versenyzők bármennyi botot előkészíthetnek, de egyszerre csak egyet használhatnak. Az előkészített és felszerelt botokat a saját szektorukban tárolhatják, amelyet a félidei csere során kötelezően át kell vinniük a saját oldalukra. A versenyzők darabszám-korlátozás nélkül vihetnek magukkal tartalékbotokat.

31. Merítőháló használata kötelező, amiről minden versenyzőnek magának kell gondoskodnia. A versenyzőnek saját magának kell megmerítenie a kifárasztott halat. A szilikon vagy gumihálóval szerelt merítő maximális hossza 2 méter lehet, a merítőfej külső átmérője nem haladhatja meg a 60 cm-t. Szilikon- vagy gumibevonatú merítőháló elfogadott, de annak mindenképpen csomózásmentesnek kell lennie. Amennyiben a versenypálya adottságai miatt a versenyzők nem tudnak a vízhez kellően közel állni, úgy a verseny előtt a rendező engedélyezheti a hosszabb merítőháló használatát, de ez csakis külön felhívásban, a versenykiírásban kötelezően feltüntetve, minden nevezőt időben informálva történhet meg.

32.1. A versenynapokon a rendező, lehetőség szerint a verseny félidejében köteles egy nagyobb szünetet biztosítani, ahol vagy a nevezési díjba beépítetten csoportos étkezést biztosít, vagy személyes étkezésre ad lehetőséget.
32.2. A verseny során csak ebben a nagyobb szünetben van lehetőség új csalik egymással történő cseréjére vagy megvásárlására. Az etapok utáni rövid szünetekben szigorúan tilos minden materiális segítség elfogadása. A verseny kezdeti felszerelését, a műcsalikat tilos külső segítségből bővíteni, egymás közt cserélni, változtatni. A szabályt megszegő versenyző azonnali kizárással büntethető.

IV. HALFOGÁS

A halfogás érvényesítéséhez a halakat először kötelezően meríteni kell, ahol a halnak a háló peremén túl kell haladnia és a háló alját érintenie kell. A háló alját nem érintő halat érvénytelennek kell tekinteni. A merítés történhet a vízben vagy az úgynevezett „butterfly” technikával a levegőben, a megfelelő méretű halat reptetve elkapva, de ez utóbbi esetben is kötelező a halnak a háló alját megérintenie. A hálónak legalább olyan mélynek kell lennie, hogy a nagyobb halak is biztonsággal elférjenek a háló alján, és ne tudjanak abból kiugrani. A laposhálós, úgynevezett ütőhálós merítők használata tilos. A merítő hálójának a peremtől mérve minimum 20 cm mélynek kell lennie.

31. Egy fogás csak akkor érvényes, ha a horog a hal szájába, vagy a száj és a mellúszók közötti részen, vagy a száj és a kopoltyúk közötti részen akadt. Kivételt képez, ha egy pisztráng egy vagy két szakáll nélküli horoggal ellátott műcsalival kerül kifogásra; ha az egyik horog a szájban van, de a másik horog a test egy másik részén, az még érvényes fogásnak számít. A megfogott halat gyorsan meg kell szabadítani a horogtól és kíméletesen visszahelyezni a vízbe.

32. A halakat fárasztás közben a lehető legtovább a víz alatt kell tartani. Csak közvetlenül a merítés előtt engedélyezett a bot függőleges irányban tartása, vagy a hal reptetése. A reptetett halat a merítővel el kell kapni úgy, hogy a halnak teljes terjedelmében a merítő aljában kell feküdnie. A reptetés során a partot érintő hal érvénytelen. A reptetett hal butterfly technikával a vízbe visszadobható/visszaüthető, majd szigorúan a vízben tartva lehet a még szájában lévő horgot releaserrel kiszabadítani. A halból a horgot levegőben tilos releaserrel is kiszabadítani. A félreértések elkerülése végett, a nagy testű halat reptetni és visszadobni nem sportszerű, kéretik a hagyományos módon, kíméletesen bánni vele.

33. Elszakadt szerelékek, legyen az a horgászé vagy más versenyzőé, visszafogása és kitekerése közben akasztott halak fogása nem érvényes.

34. A megakasztott halat a bottal kell kifárasztani. A botot vízszintesen vagy a spiccel lefelé (akár a vízbe mártva) kell tartani, elkerülendő a megakasztott hal vízből történő kiugrása.

35. Amennyiben eltörik a horgászbot, a megakasztott hal kifogása csak akkor érvényes, ha a fárasztás a megsérült bottal és zsinórral történik. Amennyiben a sérült bot vagy zsinór nem alkalmas erre, vagy valamilyen más eszközzel került visszaszerzésre, abban az esetben a hal kifogása nem érvényes.

36. A versenyző csak a számára kijelölt horgászterületen foghat halat. Az ezen a területen kívül fogott halak nem érvényesek.

37. Amennyiben a megakasztott hal beleakad egy másik horgász zsinórjába a boxon kívül, csak abban az esetben lesz érvényes a fogás, ha még a fárasztás során, a merítést megelőzően kiakad a zsinórból.
Amennyiben még a megfogást követően is össze van akadva a két horgász zsinórja, az így megfogott hal érvénytelen és azonnal vissza kell helyezni a vízbe.

38. Amennyiben a már megakasztott halra az ellenfél vagy a szomszédos boxban horgászók utólag dobnak rá, úgy a hal érvényes. A szándékosan keresztbe dobás okozta halvesztést, esetleges csalivesztést okozó magatartást tanúsító ellenfél fogott halainak számát semmisnek (nullának) kell tekinteni, és automatikusan 3 pontot ér a sértett félnek az etap és az etap végéig tovább növelheti saját fogott halainak számát. Ez utóbbi esetben a szabálytalan magatartást tanúsító fél az adott etapban nem horgászhat tovább. Ugyanez a szankció vonatkozik a szomszédos etapokból vétő (esetlegesen összejátszó magatartást tanúsító) versenyzővel szemben is.

39. A következő körülmények érvénytelenítik a fogást:

a) A halat a földre dobják a kifogást követően.
b) Ha a hal megfogása előtt horoggal vagy a nélkül a partot érinti.
c) A halat nem megmerítik, hanem partra húzzák.
d) A hal a földhöz ér mielőtt visszakerül a vízbe.

40. A fogás ellenőrzése

a) A kifogott hal nem pisztráng: az egyéni versenyzőtárs visszahelyezteti a halat a vízbe. A fogás nem érvényes.
b) A hal nem a szájában vagy nem a száj és a kopoltyú vonal közötti részen akadt meg: az egyéni versenyzőtárs visszahelyezteti a halat a vízbe. A fogás nem érvényes.
c) A hal a szájánál, vagy a száj és a mellúszók közötti részen, illetve a száj és a kopoltyúk közötti részen (két horoggal szerelt csali esetén legalább az egyik horog) akadt meg:
- A horog látható és a hal szája csukva van. Az egyéni versenyzőtárs „OK”-t mond, a versenyző kiakasztja a horgot és visszahelyezi a halat a vízbe. A fogás érvényes.
- A horog nem látszik és a hal szája csukva van. Az egyéni versenyzőtárs a mutató és a középső ujj segítségével egy ollózó mozdulattal és szóban is jelzi, hogy el kell vágni a zsinórt. A versenyző a merítőháló segítségével visszahelyezi a halat a vízbe. A fogás érvényes.

41. Ahhoz, hogy a fogás érvényes legyen, a halnak a merítőben kell lennie, áthaladva a merítőfejen, hozzáérve a háló aljához. Rá kell a merítővel addig emelni, amíg a hal fekszik egyik oldalán a merítő alján.

42. A halat a következő módok egyikén kell megszabadítani a horogtól és visszahelyezni a vízbe:

a) Amikor egy hal a merítőbe kerül, a horogszabadítóval meg kell szabadítani a horogtól, és a merítővel kell visszahelyezni a vízbe; amikor már nincs a horgon a hal, az egyéni versenyzőtárs érvényesíti a fogást.

b) Amikor egy hal a merítőbe kerül, a horogtól kézzel vagy fogóval lehet megszabadítani, de csak a horoghoz lehet hozzáérni. A halat nem szabad kézzel megfogni. A hálón keresztül is tilos a halat megfogni, érinteni vagy bármivel alátámasztani. A horogeltávolítást követően a halat a merítő használatával kell szabadon engedni, majd ezután a fogás érvényesítésre kerül.

c) „Butterfly” merítés (visszaütés) után, érvényes akadás esetén, a releaseres horogszabadítás során a halnak a vízben kell lennie. Amennyiben többszöri próbálkozásra is sikertelen a releaseres szabadítás, úgy mihamarabb újra meg kell meríteni a halat, és a lehető legkíméletesebben fogóval kell elvégezni a szabadítást.

43. Verseny közben a versenypályát csak indokolt esetben lehet elhagyni kizárólag a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett.

44. A versenyzőt külső segítő személy segítheti, de csak a versenypályát jelölő kordonon kívülről. Felszerelést, csalit és egyéb, a horgászatban használatos kelléket nem adhat át, fizikai segítséget nem nyújthat, leginkább csak verbális támogatással élhet.

V. ÉRTÉKELÉS

45.1. A kifogott, értékelhető halak darabszáma határozza meg a párbajozó versenyzők pontszámát a fordulókban (etapokban).
45.2. Az egyes fordulók (etapok) párbajaiban a több halat fogó versenyző a párbaj győztese, győzelemért 3 pontot kap. A párbajban azonos darabszámú halat fogó versenyzők esetén a holtversenyben végző versenyzők 2-2 pontot kapnak. Ha a párbajban a két versenyző közül egyik sem fog halat, azaz haltalan döntetlen alakul ki akkor mindketten 1-1 pontot kapnak. A párbajok vesztesei 0 pontot kapnak. Egy-egy párbaj két értékelőlapját mindkét versenyzőnek alá kell írnia, ezzel hitelesítik és elfogadják az eredményt. Aláírás után darabszámra vonatkozó reklamációt nem fogad el a versenybíróság. Győzelem 3 pont, halas döntetlen 2 pont, haltalan döntetlen 1 pont, vereség 0 pont.
45.3. ISMERETLEN ellenfél esetén (páratlan létszám mellett), azaz ha másik boxban zajló párbaj egyik fele tekintendő az egy boxban magányosan maradt versenyző aktuális etapellenfelének, úgy mind a három fél köteles nyugtázni a „külső” párbaj eredményét. Ez esetben is csak egy aláírást kell begyűjtenie a magányos párbajozónak, de legalább két ellenőrző szükséges. Tilos presszionálni, rávenni a másik boxban párbajozó ellenfelet, hogy menjen bele, hogy a magányos versenyző bezsebelhessen 3 pontot, hiszen ellenfelének az éppen úgysem számít. Aki ilyen szabálytalanságot észlel azonnali hatállyal jelenteni köteles versenytársainak és a kijelölt bíróknak.
45.4. Javítás csak a versenybíró jelenlétében és aláírásával lehetséges, egyénileg javított, áthúzott versenyzői kártyát a versenybíróság nem veszi figyelembe.
A versenyzői kártyát (értékelőlapot) a versenyzőnek egy erre a célra önállóan kijelölhető, de biztonságos helyen kell elhelyeznie, meg kell a verseny végéig óvnia a sérülésektől, amennyiben ezt nem teszi meg, az pontlevonással jár (-6 pont). A vele párbajozó versenyzőnek az eredményét a leadott értékelőlapja szerint kell figyelembe venni.

46. Elődöntő: Az elődöntőket két egymást követő versenynapon (szombat-vasárnap), mindkét versenynapon új sorsolással, versenynaponként 12-12 etappal kell megrendezni. A két versenynap 12-12 (24 etap pontszámai alapján) etapja alapján alakulnak ki az eredmények.
A(z) egy- vagy kétfordulós versenyek végeztével a végső sorrend meghatározása holtverseny esetén az alábbi feltételek szerint történik, sorban egymást követve:
1. Megszerzett pontok száma
2. Párbajgyőzelmek száma
3. Fogott halak száma
4. Hatodik és hetedik etapban fogott összes halak száma
5. Halas döntetlenek száma
6. Haltalan döntetlenek száma
7. Vereségek száma

47. Döntő: A döntő 24 etapból áll, és két egymást követő versenynapon (szombat-vasárnap) kell megrendezni. A két nap 24 etapjából pontozás alapján kerül meghatározásra a végső sorrend és a magyar bajnokság dobogósai, valamint a magyar bajnok személye.

VI. RANGLISTA ÉS NEMZETI VÁLOGATOTT

49.1. A ranglistarendszerbe minden tárgyévben minden versenyző számára az elődöntő, a döntő, valamint a tárgyévben rendezett ranglistaversenyeken elért eredményei számítanak bele.
49.2. A válogatott keret:
Az indikatív válogatott kerettagság szükség szerint a naptári év végén publikálásra kerülhet, de az utazóválogatott-keretet csak a tavaszi szezon végeztével (a felmelegedés függvényében változó) április végén aktuális ranglista legjobb 10 helyezése szerint kell vizsgálni, azzal a kikötéssel, hogy az ősztől tavaszig tartó szezonban ranglistás eredményei alapján csak akkor lehet valaki utazóválogatott-kerettag, ha az aktuális szezonban legalább egy elődöntőn részt vett. Minden szezon a VB után kezdődik és a következő világbajnoksággal fejeződik be.
- 2023. áprilisában megrendezett I. ranglistaversenytől indult a ranglista és 2024. április 30-ig megrendezett további ranglistaversenyek, országos elődöntőn és döntőn elért eredmények szerint tart az első év — ez alapján kerül kijelölésre majd a 2024-es VB kerettagság.
- 2024 októberétől 2025. április végéig a ranglistapontokat azonos módon tovább gyűjtjük és így már 2 év ranglistaeredményei szerint történik majd a válogatás módja azonosan a fentiekkel.
- 2025. októberétől 2026. április végéig vett 3 év után már 3 év eredménye számít.
- 2026. októbertől 2027. április végéig a 4. évben a legjobb 3 év eredménye szerint történik majd a válogatás stb. Ezt követően az utolsó 4 év legjobb 3 eredménye számít.

49.3. A 10 fős válogatottkeret az aktuális ranglista legjobb 10 versenyzőjéből áll. A vébére utazó csapat tagja a ranglista első 3 helyezettje, a 4.–5. utazó versenyzőt a szövetségi kapitány választja ki a ranglista 4–10. helyezettjéből.
49.4. Az éves ranglistaversenyek rendszerint az időjárás szerint, de maximum (október-május között) havonta egy alkalommal rendezhetők, de legalább 20 nappal a verseny előtt ki kell őket írni és egy, a legrosszabb eredményű ranglistaverseny eredménye eldobható, nem számít bele a versenyzők ranglistapontjaiba. Ez lehet kihagyott forduló nullás eredménye is, vagy a legrosszabb forduló eredménye is.
Ranglistaversenyek kizárólag egynapos, 12 etapos keménycsalis versenyek lehetnek és a mindenkori FIPSed, valamint ezen szabályzat szabályai szerint kell őket megrendezni.
49.5 A ranglista pontjai 2023 októbertől az alábbiak szerint alakulnak (korábbi évek versenyei nem számítanak):

- Országos Elődöntők és a Döntő pontozása (24 etap után járó pontok): 1. 100 p, 2. 95 p, 3. 90 p, 4. 85 p, 5. 80 p, 6. 75 p, 7. 70 p, 8. 65 p, 9. 60 p, 10. 55 p, 11. 50 p, 12. 48 p, 13. 46 p, 14. 44 p, 15. 42 p, 16. 40 p, 17. 38 p, 18. 36 p, 19. 34 p, 20. 32 p, 21. 30 p, 22. 28 p, 23. 26 p, 24. 24 p, 25. 22 p, 26. 20 p, 27. 18 p, 28. 16 p, 29. 14 p, 30. 12 p, 31. 10 p, 32. 8 p, 33. 4 p.
- Ranglistaversenyek pontozása (12 etap után járó pontok): 1. 50 p, 2. 46 p, 3. 42 p, 4. 38 p, 5. 36 p, 6. 34 p, 7. 32 p, 8. 30 p, 9. 28 p, 10. 26 p, 11. 25 p, 12. 24 p, 13. 23 p, 14. 22 p, 15. 21 p, 16. 20 p, 17. 19 p, 18. 18 p, 19. 17 p, 20. 16 p, 21. 15 p, 22. 14 p, 23. 13 p, 24. 12 p, 25. 11 p, 26. 10 p, 27. 9 p, 28. 8 p, 29. 7 p, 30. 6 p, 31. 5 p, 32. 4 p, 33. 2 p.

VII. SZANKCIONÁLÁS

50. A verseny rendezősége „nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, aki a környezetét és a vizet veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.

51. A halfogás során elkövetett szabálytalanság esetén a fogás érvénytelennek minősül.

52. A nem halfogás közben elkövetett szabálytalanság esetén a versenyző figyelmeztetésben részesül, amit a rendező által delegált versenybíró feljegyez. Az a versenyző, aki két vagy annál több figyelmeztetésben részesül, a versenybizottság egyedi döntése alapján a versenyből kizárható.

53. A versenybírók a használt felszereléseket a verseny során át-, illetve megvizsgálhatják.

54. A versenyzők jelen versenyszabályzat elfogadásáról a nevezéssel nyilatkoznak.

VIII. VERSENYBIZOTTSÁG

55. A versenybizottság a verseny szabályszerű lefolytatásáért felelős, beleértve a verseny során érkező reklamációk és óvások elbírálását, továbbá a szabályzat szerinti szankciók alkalmazását.

56. A versenybizottság minimum 3, maximum 10 főből áll. Elnöke az OVHB versenyen jelenlévő bármely tagja vagy megbízottja.

57. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de írásban is be kell nyújtani a verseny befejezését követő egy órán belül.

58. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. A közzétett eredményen a közzététel idejét fel kell tüntetni.

59. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót az óvást benyújtó visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti meg. Óvást csak versenyző nyújthat be.

60. Versenybíró által észlelt, kizárással járó szabálytalanság esetén a versenybizottság vezetője a versenyzővel, a csapattal és a versenybíróval egyezteti az eset körülményeit, ezt követően tájékoztatja a versenybizottságot. A versenybizottság az érintettek és az elérhető tanúk meghallgatását, valamint az elérhető kép- vagy videofelvételek megtekintését követően dönt a versenyző kizárását illetően.

61. A versenybizottság határozatot hoz az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza. A versenybizottság a szankcióval érintett versenyzőt köteles haladéktalanul értesíteni.

62. A technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain a MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB ide vonatkozó határozatainak kéznél kell lenniük.

IX. VERSENYDOKUMENTUM

63. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

64. Az országos versenyszabályzatnak lehetőség szerint a FIPSed hivatalos szabályzatával összhangban kell lennie.

65. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

66. A jelen szabályzat 2023. március 1-től hatályos. Módosult: 2023. október 16-án.