MOHOSZ hu 728x90 2

Log in

A külföldi állampolgárok horgászata

A külföldi állampolgár a hatályos törvényi szabályozás szerint, a magyar állampolgárhoz hasonlóan állami horgászjegy birtokában és a kiválasztott vízterületre megvásárolt területi jegy birtokában tud horgászni Magyarországon.
Ha a külföldi állampolgár viszonylag rövid időt tartózkodik hazánkban két különböző típusú állami jegy váltási lehetősége van.
1. Megvásárolja a 2.000, Ft-ért (HUF) megváltható állami horgászjegyet, mely egész évi horgászatának alapeleme. A magyar nyelvű állami horgászjegy mellett ez a típusú jegy elérhető, angol és német nyelven is.

Az ehhez vásárolt, a kiválasztott vízterületre szóló, területi jegy (éves, heti, napi, több napi) birtokában a felnőtt horgász egy időben 2 horgászbottal horgászhat és a jogszabályokban, illetve a területi jegyen meghatározott napi halmennyiséget foghatja meg. Természetesen ügyelni kell a hazai vizeken meghatározóan tavasszal érvénybe lépő halfajonként változó fogási tilalmi időkre, a halfajok fogási méretkorlátozására, a természetvédelmi oltalom alatt álló és egész évben nem foghat halfajokra és a meghatározott napi fogási kvótákra, valamint egyéb a halfogásra vonatkozó törvényi, rendeleti szabályokra. Ezeknek a szabályoknak a többsége fel van tüntetve az állami fogási napló szöveges részében.
Az állami jegy váltással együtt az állami jegy kiadó állami fogási naplót is ad a külföldi állampolgárnak.

Az egy évre szóló állami horgászjegyet érdemes megőrizni, mivel az négy éven keresztül ismételt évenkénti díjfizetés ellenében meghosszabbítható.
Éves állami jegy igénylése esetén a jogszabályi előírás alapján a külföldi állampolgárnak is nyilatkozni magyarországi horgászatával kapcsolatos korábbi szabálysértési mentességéről. Ezek a nyilatkozatok több nyelven is elérhetők. A nyilatkozatot az állami horgászjegy forgalmazó helyen kell megtenni.
A nyilatkozatok elérhetők itt.
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/Hhvtv_dok.html
Például
DECLARATION
application for national fishing /sportfishing licence
Serial number:…………..
Name:…………………………………………………………………………………………...
Mother’s maiden name:…………………………………………………………………………
Place and date of birth:………………………………………………………………………….
Permanent address:……………………………………………………………………………...
Serial number of national sport fishing / fishing licence:……………………………………….
Title and address of the angling organization:…………………………………………………..
In case of owning sport fishing licence name and address of the entitled one to do fish farming:……………………………………………………………………………………………………
Statement with the text below:
A) I declare that concerning sport fishing, fishing or collecting fish I have never commited an offence, I have never been convicted and I am free for all restrictions.
B) I declare that concerning sport fishing, fishing or collecting fish I was convicted, and it is in force until ……………………………………..
C) I declare of not possessing valid national sport fishing / fishing licence (national sport fishing licence for tourists) or national fishery permit, either.
D) I declare that I have submitted my fishing log book.
Date and place of declaration
……………………………, ………………………….
                                                                                                                                                    Signature
2. A hazánkban horgászni kívánó külföldi állampolgár élhet majd, az idén májustól interneten megvásárolható, turista állami jeggyel beszerzésével. Ez a jegy 3 hónapos időtartamra szól, ára szintén 2.000,- Ft (HUF). Ezzel a jeggyel egy időben csak egy horgászfelszereléssel horgászhat, és itt szigorúan kell ügyelni az előbbiekben felsorolt szabályokról való előzetes tájékozódásra és azok betartására. A turista állami jegy önmagában szintén nem jogosít horgászatra, ez is csak egy állami horgászati alapokmány, melyhez a kiválasztott vízterületre területi jegyet (pl. napi, heti) kell vásárolni. A területi jegyeken a jegyet kiadó vízhasznosító feltünteti az adott vízre érvényes szabályokat, fogási előírásokat, melyek esetenként szigorúbbak is lehetnek a jogszabályi előírásoknál.
Ha a külföldi állampolgár tartósan él Magyarországon, akkor érdemes megfontolnia egy magyar horgász egyesületbe való belépését, mivel így az egyesületi tagságán keresztül, tagsági díj fizetése mellett, az egyesület gondoskodik a feltételek teljesülése esetén állami horgászjeggyel, állami fogási naplóval való ellátásáról. Egyesületi tagként, akár a saját egyesülete vízterületén, vagy esetleg más horgászkezelésű vizeken is kedvezményes felnőtt területi engedélyt tud váltani.
A gyermek és ifjúsági horgász (3 éves kortól a 15. életév betöltéséig) esetében a fent feltüntetett minta szerint állami horgászjegy díjmentesen kerül kiadásra, tehát ebben a korban nem kell fizetni az állami horgászjegyért, de kiváltani ki kell. A díjmentes állami horgászjegy birtokában azután a kiválasztott vízterületre, a korosztály szerint, gyermek vagy ifjúsági (14-18 év között) területi engedélyt kell vásárolni. A gyermek területi engedélyek között vannak, melyek egy vízre, egy régióra, több vízre is érvényesek és van olyan is, mely igen sok horgászkezelésű vízen teszi lehetővé a gyermek kedvezményes horgászatát.
Törvényi, rendeleti előírások, kiegészítésekkel (a külföldiek horgászatára vonatkozóan):
37. § (1) A halgazdálkodási vízterületeken a hal fogása és a halfogásra irányuló tevékenység
c) horgászat esetén állami horgászjeggyel vagy turista állami horgászjeggyel,
és a CII. számú a halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény és végrehajtási rendeletében foglalt rendelkezéseinek betartásával folytatható.
40. § (1) Állami horgászjegyet a halgazdálkodási hatóság, valamint az általa írásban forgalmazásra feljogosított szervezet (ezek legnagyobb részben horgász szövetségek, egyesületek) adhat ki. Az állami horgászjegy horgászatra jogosít (megjegyzés: területi jeggyel együtt), amelynek országos rendjét az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg.
(2) Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. Az állami horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított okirattal vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni.
(3) Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére állami horgászjegy kiadása esetén a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.
A turista állami horgászjegy többek között a külföldi állampolgárok számára, meghatározott díj (2.000,-Ft) ellenében, meghatározott időszakra (az adott évben bármelyik három hónapos időtartamára, 2014 májusától indulóan), meghatározott szabályok szerinti (egy időben egy horgászbotos) horgászatra feljogosító állami horgászjegy, amely a törvény hatálya alá tartozó vízterületeken lehetővé teszi a horgászatot (megjegyzés: területi jeggyel együtt).

Banner 468 x 60 px