MOHOSZ hu 728x90 2

Log in

A horgászegyesületekről

Egyesületi alapszabályokból néhány megfogalmazás, mely az egyesületi tagok jogait rögzíti:

Az egyesületi tagokat egyenlő jogok illetik meg.
Ezek lehetnek:
- tagjaik részére a törvényi előírások szerint az állami horgászjegy megvásárlási, igénylési lehetőségéről gondoskodik az egyesület
- az állami horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az engedélyen feltüntetett vízterületen horgászni
- az egyesület, ill.más horgászszervezetek által fenntartott horgásztanyákat, felszereléseket tagsági alapon ingyenesen, vagy költség hozzájárulás, díjfizetés mellett igénybe venni
- az egyesület által szervezett oktatásokon, előadásokon, horgászversenyeken, táborokban, horgásztúrákon és más rendezvényeken részt venni
- egyesületi közgyűlésen tanácskozási, indítványtételi, szavazati joggal részt venni. A tagok bármely egyesületi tisztségre megválaszthatók.
- egyesületi tisztséget, vagy kijelőlt szakfeladatot elvállalni, elvégezni
- egyesületi vezetőségnek indítványt, javaslatot tenni
- a küldöttközgyűlési formát választó egyesületeknél a küldötteket megválasztani
- stb.,

A horgászegyesületi tagok kötelességei lehetnek többek között:
- az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület vezető szerveinek határozatait megtartani; védeni az egyesület tulajdonát;
- a megállapított tagdíj és egyéb díjakat az előírt határidőig megfizetni;
- az egyesület közgyűlésén részt venni;
- a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet és az egyes vízterületekre vonatkozó további korlátozó intézkedéseket, a helyi horgászrendet megtartani és megtartatni;
- a fogási eredménynaplót az előírások szerint vezetni és határidőre az egyesületnek leadni;
- a természet és a vizek tisztasága felett őrködni és a vízszennyezéseket haladéktalanul az egyesület vezetőségével közölni.

Az alapszabály alkotásánál lehetőség van az egyesület számára, hogy a tevékenységi körére a törvényi, rendeleti előírásoknál jóval szigorúbb feltétel- és követelményrendszert határozzon meg a tagság részére. Teszik ezt legtöbbször annak érdekében, hogy egyesületi céljaikat, feladataikat eredményesen, a tagság számára gyümölcsözően, előnyöket biztosítva és megtartva lássák el.

Az egyesület tevékenysége során minden egyes tag érdekérvényesítési igényét teljeskörűen ritkán tudja ellátni. Viszont minden egyesület mindenkor arra törekszik, hogy a tagság minél demokratikusabb többségi döntést hozó folyamatában az egyesülésből származó előnyöket, eredményeket valamennyi tag élvezhesse.

Az egyesületek bejegyzése alapszabályának elfogadása, az egyesület képviselőinek rögzítése a székhely szerinti törvényszék joga. Egyesületek tehát a törvényszék bejegyzésével jönnek létre, vagy annak törlésével szűnnek meg.

Az egyesület törvényességi felügyeletét az egyesület székhelye szerinti illetékes ügyészség látja el.

Az egyesület haszonbérletében, használatában lévő vízterületek hatósági felügyeletét, halászati-horgászati jogok és azt érintő gazdálkodási kezelésben a Megyei Kormányhivatalok Halászati Hatóságai (Vadászati és Halászati Osztályai) a halászati felügyelők által látja el.

A vizeket környezetvédelmi és természetvédelmi vonatkozásában hatóságként a vízügyi és környezetvédelmi felügyelőségek látják el. A védett, Natura 2000 alá tartozó területeket a nemzeti parkok felügyelik, a halászati őrzés vonatkozásában a hatósági felügyeletet a kormányhivatalok halászati hatóságai a rendőrhatósággal együtt látják el.

A vizek vonatkozásában a vízügyi és környezetvédelmi hatóságok, a vizek természetvédelmi kérdései a természetvédelmi hatóságok, nemzeti parkok, a halászati őrzés vonatkozásában a hatósági felügyeletet a halászati hatóság a rendőrhatósággal együtt látja el.

Az egyesületek pénzügyi gazdálkodásának hatósági felügyeletét az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Társadalom- és Egészségbiztosítási Szervezetek felügyelik.

Végül álljon itt a új civil törvény 2012. évben elfogadott szövege, melyből az egyesülés legfontosabb feltételrendszereiről lehet tájékozódni.

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
Magyarországon a nagy horgászközösséget alkotó 1106 horgászegyesület székhely szerinti megoszlását tekinthetjük át a következőkben. A települések többségében egy horgász egyesület található, de igen sok településen kettő, vagy lakosság létszámával, a térségben található vizek számával, nagyságával összefüggésben több is működik. A városokban már általában jó néhány egyesület tevékenykedik, a nagyobb, illetve a megye székhelyű nagy városokban már sok egyesület található.

A fővárosban, Budapesten jelentős számban vannak kisebb és nagyobb horgász egyesületek és itt működik az egyik legnagyobb, több mint 17.000 tagot számláló egyesület is.

A MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó horgászegyesületek településenkénti listája itt letölthető!

Banner 468 x 60 px