A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati felhívása „A MOHOSZ minősített beszállítója” cím elnyerésére

 1. A pályázat célja:

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Választmányának V-16/2019. (05.24.) sz. határozata alapján a MOHOSZ Országos Horgászszervezeti Központja (a továbbiakban: MOHOSZ OHSZK) jelen felhívással nyilvános pályázatot hirdet „A MOHOSZ minősített beszállítója” cím (a továbbiakban: cím) elnyerésére.

 1. A pályázók köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhat be az a - nem MOHOSZ speciális jogállású tag - magánszemély vagy jogi személy haltermelő és kereskedő, amely 

 1. legalább egy horgászszervezet ajánlásával rendelkezik,
 2. a MOHOSZ OHSZK minőségre, halegészségügyre és a termelési, szállítási, számlázási átláthatóságra vonatkozó előírásait teljesíti,
 3. vállalja az évi 25.000.- Ft regisztrációs díj megfizetését.

Előny: legalább 50 ha (kizárólag ivadék korosztály előállítása esetén 10 ha) haltermelési létesítmény üzemeltetése; további horgászszervezetek ajánlása.

 1. A címmel járó előnyök:

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló haltermelők és kereskedők jogosultak a cím nyilvános használatára.

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló haltermelők és kereskedők a MOHOSZ közfeladat-ellátásának keretében (támogatás kiemelt alapja: halgazdálkodási vízterületek halállományának megőrzése, fejlesztése /Hhvtv. 63. § (5) aa, ac) pontok/) létrehozott Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) éves keretei terhére történő, a horgászszervezetek részére külön pályázati alapon meghirdetett, alábbi központilag támogatott halbeszerzések esetében 2019. őszétől előnyben részesülnek:

 1. intervenciós felvásárlás támogatása,
 2. vis maior halpusztulás állománypótlási támogatása,
 3. MOHOSZ preferált őshonos fajták visszatelepítési támogatása,
 4. egyéb telepítési támogatás.

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló haltermelők és kereskedők a MOHOSZ haszonbérletében lévő vizek általános telepítésénél a 2020. tavaszától az ÁSZF I. és az Alhaszonbérleti szerződések alapján előnyben részesülhetnek.

A jövőben a MOHOSZ OHSZK vállalja, hogy a minősített beszállító által jelzett, aktuális és árazott halkínálatot az információs rendszerén keresztül a cím megszerzését követően folyamosan közvetíti a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezetek felé.

A címmel járó előnyök mértéke a speciális jogállású tagokra vonatkozó kereteket nem haladhatja meg és nem terjedhet ki a törzsállomány befogására; az ökológiai célú, szelektív halászati-, valamint állománymentési feladatok ellátására; valamint az egyéb MOHOSZ OHSZK pályázati programokban történő részvételi jogosultságokra.

 1. A címmel járó kötelezettségek:

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló haltermelők és kereskedők együttműködési megállapodásban vállalják az alábbiakat:

 1. a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek (TIR rendelet) való megfelelést, amelynek értelmében az állattartónak szerepelnie kell az Országos Adatbázisban, 
 2. a hal termelésére, értékesítésére és szállítására vonatkozó állategészségügyi feltételeknek való megfelelést, ideértve a valós dokumentációt és az EKÁER okmányolást, 
 3. a telepítések előzetes és realizációs, horgászszervezetek által történő, MOHOSZ eljárási rend szerinti pontos bejelentésében történő tevékeny közreműködést, 
 4. igazoltan saját termelésű (kereskedők esetén a termelői helytől igazolt származású, belföldi) hal értékesítését, a minőség és a mennyiség és a rakodási, valamint a teljes szállítási, telepítési folyamat során a horgászszervezeti ellenőrzés biztosítását, 
 5. az átlátható, szabályos működést,
 6. a későbbiekben - annak hatálybalépését követően - a haltermelési létesítményekre és a haltermelőkre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek való megfelelést.

A kötelezettségek megszegése esetén az OHSZK jogosult a címhasználat azonnali visszavonására és a telepítésekkel kapcsolatban az indokolt, bizonyítható polgári jogi kárigény bejelentésére és közvetlen érvényesítésére.

 1. Az igénylés tartami és formai követelményei: 

A támogatási kérelem kizárólag a mellékelt pályázati adatlap és mellékletei hiánytalan kitöltésével nyújtható be. (adatlap_MINBESZ, 1mell_MINBESZ, 2mell_MINBESZ fileok letölthetőek innen)

 1. Az igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: 

A pályázat beadására 2019. augusztus 1-től kezdődően - a pályázati lehetőség visszavonásáig - folyamatosan van lehetőség. A pályázati adatlapot és mellékleteit kitöltve elektronikus formában (az eredeti word, illetve excel formátumban, valamint ezen túl aláírva .pdf formátumban is) a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kellbeküldeni. 

 1. Hiánypótlás: 

Kizárólag a felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött pályázat fogadható el. Hiánypótlásra csak írásos értesítésre, az ott meghatározott módon kerülhet sor. 

 1. A pályázatok elbírálása: 

A pályázatokat azok beérkezésének sorrendjében a MOHOSZ OHSZK javaslatára - a MA-HAL, mint ágazati szakmaközi szervezet javaslatának figyelembevétele mellett - a MOHOSZ Elnöksége folyamatosan bírálja el, és külön indokolás nélkül dönt a cím adományozásáról, vagy a pályázat elutasításáról. E döntés ellen a jogorvoslati lehetőség kizárt.

A döntésről a pályázók kiértesítése az érvényes pályázat beérkezését követően 30 napon belül, írásban történik meg.

 1. A cím elnyerésének és fenntartásának regisztrációja:

A címet elnyert haltermelőkről a MOHOSZ OHSZK nyilvántartást vezet, melyet - az elérhetőségeik feltüntetésével - a MOHOSZ hivatalos honlapján folyamatosan aktualizálva megjelentet. A cím elnyerését követő első megjelentetésre az együttműködési megállapodás aláírását és az évi regisztrációs díj befizetését követően 8 napon belül kerül sor.

 1. Kapcsolattartás: 

A pályázattal kapcsolatban a pályázók az itt feltüntetett elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást. E-mail: zellei [PONT] agnes [KUKAC] mohosz [PONT] hu Telefon: +36 30 748 8326 

 

„A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelők/kereskedők alapadatai és elérhetőségei:

  Címhasználat érvényességének kezdete Megye 
(telephely szerint)
Szervezet/személy neve: Székhelye: E-mail cím: Honlap cím: Szervezet képviselője: Kapcsolattartó neve: telefonszáma: Telephely(ek), tóegység(ek) 
(település)
Haltermelési létesítmények nagysága (ha)
1 2019.10.01 Komárom Szabó Wieslawa Józefa egyéni vállalkozó 2890 Tata Baji út 35. I/11 szabowieslawa [KUKAC] gmail [PONT] com - Szabó Wieslawa Józefa Szabó Wieslawa Józefa 36 (30) 939-5758 Császár, Hegyesd, Keréktelek-Súr 152,8
2 2019.10.01 Fejér Ditrói József családi gazdálkodó 2800 Tatabánya Reguly A tér 3 fsz. 3 ditroi [PONT] jozsef [KUKAC] upcmail [PONT] hu www.bicsketo.hu Ditrói József tulajdonos Ditrói József 36 (30) 956-4194 Bicske 60,0
3 2019.10.01 Pest Bia-Tehag Kft 2040 Budaörs , Széchenyi u. 29  biatehagkft [KUKAC] gmail [PONT] com - Dr.Daróczi Lajos ügyvezető Dr.Daróczi Lajos 36 (30) 952-3970 Biatorbágy 150,0
4 2019.10.01 Békés, 
Jász-Nagykun-Szolnok
AGRO-AQUA KFT. 5500 Gyomaendrőd, Áchim A. utca 3/1. fishcoopkft [KUKAC] upcmail [PONT] hu  - Palov Pálné - ügyvezető Csoma Gábor 36 (30) 995-2187 Békésszentandrás, 
Szajol (keltető)
159,9
5 2019.10.01 Jász-Nagykun-Szolnok Király és Társai Halászati Kft. 6064 Tiszaug, Rákóczi út 77. kiraly [PONT] kft [KUKAC] freemail [PONT] hu - Király Zoltán ügyvezető Király Zoltán 36 (30) 621-1029 Öcsöd, Szolnok, Bokros 298,0
6 2019.10.01 Fejér HAL-GAZDA KFt 7014 Sáregres Erkel Ferenc u. 27 halgazdakft [KUKAC] gmail [PONT] com www.halgazdakft.hu Lévai Péter ügyvezető igazgató ifj. Lévai Péter 36 (30) 883-6805 Sárszentágota,  30,0
7 2019.10.01 Csongrád Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (Ecsegfalvai Tógazdaság) 6721 Szeged, Bocskai u. 2. hcsmsz [KUKAC] horgaszcsmszov [PONT] hu www.horgaszcsmszov.hu 
www.tiszaihorgasz.hu
Dr. Petrik Orbán elnök, 
Láda Gáspár ügyvezető elnök
Oláh Szabolcs 36 (30) 724-1439 Ecsegfalva 100,0
8 2019.10.01 Jász-Nagykun-Szolnok Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége  (Ecsegfalvai Tógazdaság) 5000 Szolnok, Tabán 9.  info [KUKAC] kozeptisz [PONT] t-online [PONT] hu http://kozep-tisza.hu/ Fialka György elnök  Donkó Péter szövetségi titkár 36 (30) 211-6183
9 2019.10.01 Békés, 
Hajdú-Bihar
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 
(Ecsegfalvai és Csökmői Tógazdaság)
5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.  info [KUKAC] khesz [PONT] hu https://www.khesz.hu/ Dr. Hunya Miklós elnök Nemes Attila ügyvezető igazgató 36 (30) 693-6061 Csökmő 60,0
10 2019.10.01 Somogy Pitz András egyéni vállalkozó 8692 Szőlősgyörök, Malom u. 096. Hrsz. pitz [PONT] andras [KUKAC] freemail [PONT] hu - Pitz András Pitz András 36 (30) 636-4497 Szőlősgyörök 15,9
11 2019.10.01 Somogy Carp Product Kft 7940 Szentlőrinc Munkácsy Mihály út. 26. szigethorgaszcikk [KUKAC] gmail [PONT] com www.berhalaszat.hu Bíró Andrea Krisztina  ügyvezető Rémes Árpád 36 (30) 755-1618 Patosfa 47,6
12 2019.10.01 Fejér Dinnyési Halgazdaság Kft. 8095 Pákozd, külterület 0170/5 dinnyes [KUKAC] magyarhal [PONT] hu - Szabó Krisztián ügyvezető Szabó Krisztián 36 (30) 922-0109 Dinnyés 101,2
13 2019.10.01 Tolna Bognár Attila családi gazdálkodó 7252 Attala, Halászház hrsz:015/3 bognatti [KUKAC] freestart [PONT] hu - Bognár Attila  Bognár Attila  36 (30) 474-1791 Attala, Attala-Szentiván 192,0
14 2019.10.10 Somogy Cseh Tamás családi gazdálkodó Somogygeszti Malom dülő 1 halneveles [KUKAC] gmail [PONT] com - Cseh Tamás családi gazdálkodó Cseh Tamás 36 (70) 392-4529 Alsóbogát, Somogygeszti 53
15 2019.10.10 Jász-Nagykun-Szolnok BODA FISH-CAR Kft. 5091 Tószeg Levendula út 14. gyorgy [PONT] boda [KUKAC] gmail [PONT] com - Boda György ügyvezető Boda György 36 (70) 670-3606 nincs 0
16 2019.10.10 Komárom, 
Jász-Nagykun-Szolnok
Orosz Ágoston egyéni vállalkozó 2890 Tata, Gombkötő u. 5 oroszpeti [KUKAC] gmail [PONT] com - Orosz Ágoston ev. Orosz Ágoston 36 (30) 403-5596 Szákszend, 
Besenyszög-Palotás puszta
54
17 2019.10.10 Bács-Kiskun Rideg & Rideg Fish Farm Kft. 6341 Homokmégy Kossuth u. 142. ridegfish [KUKAC] t-online [PONT] hu - Rideg Árpád ügyvezető Rideg Árpád 36 (20) 549-0955 Homokmégy intenzív
18 2019.10.10 Csongrád SZEGEDFISH Kft. 6728 Szeged, Nádvágó út 2. j [PONT] sztano [KUKAC] t-online [PONT] hu www.szegedfish.hu Sztanó János, ügyvezető igazgató Zsáky Tamás 36 (62) 461-444 Szeged, Sándorfalva 1923,7
19 2019.10.10 Borsod-Abaúj-Zemplén Dél-borsodi Agrár Kft 3444 Gelej, Vörösmarty út 19.sz. kiss [PONT] ferenc [KUKAC] agrarkftgelej [PONT] t-online [PONT] hu - Kiss Ferenc ügyvezető igazgató Kiss Ferenc 36 (70) 338-7249 Gelej 42,4
20 2019.10.10 Somogy V-95 Kft 1139 Budapest, Váci út 95. titkarsag [KUKAC] v95 [PONT] hu www.v95.hu Rábai József ügyvezető Boros Attila 36 (30) 625-9302 Nagyatád, Rinyaszentkirály 314
21 2019.10.10 Békés „Biharugrai Halgazdaság” Kft. 5538 Biharugra, Halas u. 1 puskas [PONT] nandor1 [KUKAC] gmail [PONT] com www.bhgfish.hu Puskás Nándor, ügyvezető igazgató Sebestyén Attila 36 (30) 276-3301 Biharugra-Begécs 865,9
22 2019.10.15 Pest Molnár és Társai Haltermelő és Értékesítő Kft 2344, Dömsöd hrsz 0902/40 molnar [PONT] ferenc [KUKAC] kevenet [PONT] hu www.prerihorgaszto.hu Molnár Ferenc ügyvezető Molnár Ferenc 36 (30) 525-4534 Dömsöd 35,9
23 2019.10.15 Békés SEBO Fish Kft. 5700 Gyula, Oláh György u. 20 sz. info [KUKAC] sebofish [PONT] hu www.sebofish.hu Jován Zoltánné ügyvezető Jován Zoltánné 36 (20) 951-4701 Gyula 50
24 2019.10.15 Vas Halászmester Kft 9700 Szombathely, Rohonci út 60. balassapeter1 [KUKAC] gmail [PONT] com www.halaszmester.hu Balassa Péter tulajdonos Balassa Péter 36 (30) 359-2384 Szombathely keltető+recirk
25 2019.10.15 Pest Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 94. iroda [KUKAC] rdhsz [PONT] hu www.rdhsz.hu Dr. Molnár Pál elnök Ugrai Zoltán 36 (30) 942-9548 Szigetbecse, Makád 87,4
26 2019.10.15 Jász-Nagykun-Szolnok Szarvas György őstermelő 5350 Tiszafüred, Kismuhi út 52. totju [KUKAC] freemail [PONT] hu - Szarvas György, őstermelő Szarvas György 36 (30) 427-8569 Tiszafüred 8,4
27 2019.10.15 Jász-Nagykun-Szolnok Tisza-Fish Kft 5350. Tiszafüred, Piac tér 2 tiszamjanos [KUKAC] gmail [PONT] com www.tiszafish.hu Mészáros János ügyvezető Mészáros János 36 (30) 945-6744 Tiszaszőlős 40
28 2019.10.15 Somogy, 
Zala
Tóth István egyéni vállalkozó 8840 Csurgó, Híd u. 4. i [PONT] toth0502 [KUKAC] gmail [PONT] com - Tóth István vállalkozó Tóthné Nagy Dorottya 36 (30) 450-5724 Szenta, Nagykanizsa-Miklósfa,  257
29 2019.12.01 Csongrád Ujhelyi Roland őstermelő 6757 Szeged Cötkény út 1. ujhelyiroland79 [KUKAC] gmail [PONT] com - Ujhelyi Roland Ujhelyi Roland 36 (30) 408-0189 Szeged, Röszke 2,5
30 2019.12.01 Heves Darázsné Simon Edina egyéni vállalkozó 5453 Mezőhék Földvári út 0362/5 hrsz darazsne [PONT] edina [KUKAC] gmail [PONT] com - Darázsné Simon Edina  Darázsné Simon Edina  36 (30) 249-7805 Kisköre (Sámágyi és Faluréti halastórendszer) 56
31 2019.12.01 Komárom CÁPA-KER KFT 2543 Süttő, Tavasz.u. 1. capaker99 [KUKAC] gmail [PONT] com www.capaker.hu Trencsik Ferenc tulajdonos Trencsik Ferenc 36 (20) 953-9190 nincs 0
32 2019.12.01 Baranya ÖT-TÓ rendszer Kft. 7768 Kistótfalu, 024/7 hrsz. ottorendszer [KUKAC] gmail [PONT] com - Hajdu Henriett ügyvezető igazgató Hajdu Zoltán  36 (70) 625-2350 Áta, Vókány, Kistótfalu (Átai halastórendszer) 31,4
33 2019.12.01 Jász-Nagykun-Szolnok Sil-Tok Kft 5085 Rákóczifalva Külterület 030/3 kunyimonika [KUKAC] gmail [PONT] com - Kunyi Mónika ügyvezető igazgató Kunyi Mónika 36 (30) 303-2544 Rákóczifalva 349