A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a „Vis maior II. típusú események kármegelőzési és kárenyhítési támogatása”  jogcímen történő 2020. évi támogatásra Pályázati kódszám: ÁPFE-II/5/2020. Jóváhagyva: 2020. október 5. Pályázati határidő: 2021. január 31.