A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a 2024. évi „Kiemelt rendezvények” támogatására.

Pályázati kódszám: KIRE-II/1/2024. Jóváhagyva: 2024. március 14. Pályázati határidő: 2024. július 31.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK) a jelen felhívással a „MOHOSZ kiemelt rendezvények támogatása (KIRE) 2024” keretében a MOHOSZ tagszövetségeinek, a tagszövetségek tagegyesületeinek, valamint kiemelt stratégiai partnereinek a horgászattal, a halgazdálkodással, a természet és a vizek védelmével, az egészséges életmóddal, a kulturált vízparti magatartásformák, a halételek, valamint a horgászsport népszerűsítésével kapcsolatos rendezvények és konferenciák 2024. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét a 2024. évi szövetségi céltámogatási alap, valamint az Egységes Szövetségi Hozzájárulási alap 2022. évi maradványa (a továbbiakban: ESZHA) biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:
A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege bruttó 25.000.000 Ft, azaz huszonötmillió forint, melyből ­­­19.328.757 Ft a KIRE támogatási alapból, 5.671.243 Ft az ESZHA 2022. évi maradványösszegéből kerül biztosításra. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására vagy a keret kimerülése esetén a beérkezési idősorrend szerinti elbírálásra.

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszövetségei és tagszövetségi tagegyesületei (a továbbiakban: horgászszervezetek), melyek legalább 2022. 01. 01-től a horgászszövetségi rendszer keretében működnek, továbbá a MOHOSZ kiemelt stratégiai partnereként a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (a továbbiakban: MA-HAL). Az ESZHA alapból elkülönített összegre kizárólag a MOHOSZ tagszövetségei nyújthatnak be pályázatot, a KIRE alapból biztosított összegre a horgászszervezetek és a MA-HAL. Tagszövetség és tagszövetségi támogatás esetén a tagegyesület által maximum 1 db, a MA-HAL által maximum 2 db pályázat nyújtható be. 2024-ben nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a pályázat beadását megelőző 3 éven belül a MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el; továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás:
A támogatás a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó marketingköltségekhez, hagyományos horgászversenyek és azok díjazásának (kivéve: pénzben kifizetett díjak) költségeihez, a halételek népszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez és a főzőverseny díjazásának (kivéve: pénzben kifizetett díjak) költségeihez, a pályázó szervezet által biztosított reprezentációs célt szolgáló vendéglátás költségeihez, valamint a konferenciák költségeihez – legfeljebb 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint – tagegyesület esetén  legfeljebb 1.500.000 Ft, azaz egymillióötszázezer forint – összegű anyagi hozzájárulás. Nem támogathatók a tárgyi eszközök beszerzéseinek költségei, a kulturális és zenés programok költségei, a vendéglátásból az alkoholtartalmú italok költségei, illetve semmilyen olyan költség, mely nem szorosan a jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódik. A támogatás utófinanszírozással kerül biztosításra, figyelembe véve, hogy a tervezett rendezvény korábban megtartásra került-e, vagy első alkalommal kerül megtartásra, a résztvevők létszáma, a rendezvény területi illetékessége (vármegyei, több vármegyét érintő, országos) alapján, maximum 30-70%-os támogatási intenzitással történhet. 

4. Támogatható rendezvények:
Az a rendezvény támogatható, mely:
a) a horgászattal, a halgazdálkodással, a természet és a vizek védelmével, az egészséges életmóddal, a kulturált vízparti magatartásformák, a halételek, valamint a horgászsport népszerűsítésével kapcsolatosan kerül megrendezésre,
b) 2024. április 1. és november 30. között kerül megtartásra,
c) nyílt rendezvény – bárki által látogatható –, minimum egy teljes vármegyére kiterjedő.

5. A támogatási kérelem tartalmi és formai követelményei:
A kérelem részletes szakmai programmal és költségtervvel nyújtható be. 

6. A támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje:
A kérelmet elektronikus formában kell beküldeni, valamint azt kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva (.pdf formátumban) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) kell beküldeni a rendezvény lebonyolítását megelőző 30 nappal.

7. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra egy alkalommal, az OHSZK által meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az OHSZK bírálja el. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat benyújtását követő 15 munkanapon belül történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ honlapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

9. A támogatás biztosításának rendje:
A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagszervezet (a továbbiakban: támogatott) részére biztosított anyagi támogatás a támogatott által benyújtásra kerülő elszámolás elbírálását követően utófinanszírozással kerül biztosításra, az elszámolás benyújtását követő 30 napon belül. 

10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított rendezvényről a támogatott rövid szakmai és pénzügyi beszámolót köteles küldeni az OHSZK részére, a rendezvény zárónapját követő 30 napon belül.
A szakmai és pénzügyi beszámoló mellékletei:
a) szakmai beszámoló cégszerűen aláírva és dátummal ellátva,
b) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ honlapján közölhető képek (digitális formában – .jpg formátum –, minimum 1,5 MB/db, legalább 10 db) a rendezvényről,
c) a támogatott által elszámolni kívánt kiadási tételekről szóló, a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú megbízási szerződések és pénzügyi bizonylatok.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ebben az esetben az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét, a támogatott részére folyósított anyagi támogatás összegét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott az OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni. Az OHSZK általi ellenőrzés során igazolt túlárazás (a piaci viszonyoktól eltérő, a költségvetésbe beállított szolgáltatási díjra vonatkoztatva) vagy a pályázati költségvetésbe be nem állított befizetés esetén a megállapított különbözet 200%-a – legfeljebb a támogatás mértékéig – visszavonásra kerül.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás: 
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény a MOHOSZ Kiemelt Rendezvények pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázat benyújtásával és a képek MOHOSZ részére történő megküldésével a támogatott kifejezetten hozzájárul az általa készített fotók MOHOSZ általi közzétételéhez (különösen: weboldalon, közösségi oldalakon, rendezvényeken, kiadványokban) és az írások egészben vagy részben történő felhasználásához és megjelentetéséhez. A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) és a +36 1 248 2591 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.