A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati felhívása „A MOHOSZ minősített beszállítója” cím elnyerésére

1. A pályázat célja:

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Választmányának V-16/2019. (05.24.) sz. határozata alapján a MOHOSZ Országos Horgászszervezeti Központja (a továbbiakban: MOHOSZ OHSZK) jelen felhívással nyilvános pályázatot hirdet „A MOHOSZ minősített beszállítója” cím (a továbbiakban: cím) elnyerésére.

2. A pályázók köre:                                                                 

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhat be az a - nem MOHOSZ speciális jogállású tag - magánszemély vagy jogi személy haltermelő és kereskedő, amely 

 1. legalább egy horgászszervezet ajánlásával rendelkezik,
 2. a MOHOSZ OHSZK minőségre, halegészségügyre és a termelési, szállítási, számlázási átláthatóságra vonatkozó előírásait teljesíti,
 3. vállalja az évi 25.000.- Ft regisztrációs díj megfizetését.

Előny: legalább 50 ha (kizárólag ivadék korosztály előállítása esetén 10 ha) haltermelési létesítmény üzemeltetése; további horgászszervezetek ajánlása.

3. A címmel járó előnyök:

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló haltermelők és kereskedők jogosultak a cím nyilvános használatára.

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló haltermelők és kereskedők a MOHOSZ közfeladat-ellátásának keretében (támogatás kiemelt alapja: halgazdálkodási vízterületek halállományának megőrzése, fejlesztése /Hhvtv. 63. § (5) aa, ac) pontok/) létrehozott Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) éves keretei terhére történő, a horgászszervezetek részére külön pályázati alapon meghirdetett, alábbi központilag támogatott halbeszerzések esetében 2019. őszétől előnyben részesülnek:

 1. intervenciós felvásárlás támogatása,
 2. vis maior halpusztulás állománypótlási támogatása,
 3. MOHOSZ preferált őshonos fajták visszatelepítési támogatása,
 4. egyéb telepítési támogatás.

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló haltermelők és kereskedők a MOHOSZ haszonbérletében lévő vizek általános telepítésénél a 2020. tavaszától az ÁSZF I. és az Alhaszonbérleti szerződések alapján előnyben részesülhetnek.

A jövőben a MOHOSZ OHSZK vállalja, hogy a minősített beszállító által jelzett, aktuális és árazott halkínálatot az információs rendszerén keresztül a cím megszerzését követően folyamosan közvetíti a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezetek felé.

A címmel járó előnyök mértéke a speciális jogállású tagokra vonatkozó kereteket nem haladhatja meg és nem terjedhet ki a törzsállomány befogására; az ökológiai célú, szelektív halászati-, valamint állománymentési feladatok ellátására; valamint az egyéb MOHOSZ OHSZK pályázati programokban történő részvételi jogosultságokra.

4. A címmel járó kötelezettségek:

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló haltermelők és kereskedők együttműködési megállapodásban vállalják az alábbiakat:

 1. a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek (TIR rendelet) való megfelelést, amelynek értelmében az állattartónak szerepelnie kell az Országos Adatbázisban, 
 2. a hal termelésére, értékesítésére és szállítására vonatkozó állategészségügyi feltételeknek való megfelelést, ideértve a valós dokumentációt és az EKÁER okmányolást, 
 3. a telepítések előzetes és realizációs, horgászszervezetek által történő, MOHOSZ eljárási rend szerinti pontos bejelentésében történő tevékeny közreműködést, 
 4. igazoltan saját termelésű (kereskedők esetén a termelői helytől igazolt származású, belföldi) hal értékesítését, a minőség és a mennyiség és a rakodási, valamint a teljes szállítási, telepítési folyamat során a horgászszervezeti ellenőrzés biztosítását, 
 5. az átlátható, szabályos működést,
 6. a későbbiekben - annak hatálybalépését követően - a haltermelési létesítményekre és a haltermelőkre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek való megfelelést.

A kötelezettségek megszegése esetén az OHSZK jogosult a címhasználat azonnali visszavonására és a telepítésekkel kapcsolatban az indokolt, bizonyítható polgári jogi kárigény bejelentésére és közvetlen érvényesítésére.

5. Az igénylés tartami és formai követelményei: 

A támogatási kérelem kizárólag a mellékelt pályázati adatlap és mellékletei hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

6. Az igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: 

A pályázat beadására 2019. augusztus 1-től kezdődően - a pályázati lehetőség visszavonásáig - folyamatosan van lehetőség. A pályázati adatlapot és mellékleteit kitöltve elektronikus formában (az eredeti word, illetve excel formátumban, valamint ezen túl aláírva .pdf formátumban is) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell beküldeni.

A letölthető anyagok:

Pályázati regisztrációs adatlap

Horgászszervezeti ajánlás

„A MOHOSZ minősített beszállítója” pályázat 1.1 melléklet

7. Hiánypótlás: 

Kizárólag a felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött pályázat fogadható el. Hiánypótlásra csak írásos értesítésre, az ott meghatározott módon kerülhet sor.

8. A pályázatok elbírálása: 

A pályázatokat azok beérkezésének sorrendjében a MOHOSZ OHSZK javaslatára - a MA-HAL, mint ágazati szakmaközi szervezet javaslatának figyelembevétele mellett - a MOHOSZ Elnöksége folyamatosan bírálja el, és külön indokolás nélkül dönt a cím adományozásáról, vagy a pályázat elutasításáról. E döntés ellen a jogorvoslati lehetőség kizárt.

A döntésről a pályázók kiértesítése az érvényes pályázat beérkezését követően 30 napon belül, írásban történik meg.

9. A cím elnyerésének és fenntartásának regisztrációja:

A címet elnyert haltermelőkről a MOHOSZ OHSZK nyilvántartást vezet, melyet - az elérhetőségeik feltüntetésével - a MOHOSZ hivatalos honlapján folyamatosan aktualizálva megjelentet. A cím elnyerését követő első megjelentetésre az együttműködési megállapodás aláírását és az évi regisztrációs díj befizetését követően 8 napon belül kerül sor.

10. Kapcsolattartás: 

A pályázattal kapcsolatban a pályázók az itt feltüntetett elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefon: +36 30 748 8326

Budapest, 2019. július 25.