A Magyar Országos Horgász Szövetség a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban.

MAHOP-5.3.4-2023-2023-00132

Pályázó neve

Magyar Országos Horgász Szövetség

Projekt címe

A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása a Kajászói víztározón

Szerződés száma

MAHOP-5.3.4-2023-2023-00132

   

Támogatás összege (Ft)

7 491 538

Összköltség (Ft)

7 491 538

 

MAHOP-1.2.1-2017-2019-00013

SZERZŐDÉS CÍME: A Döröskei-víztározó rehabilitációja, a litorális zóna állapotának helyreállításával és az idegenhonos invazív fajok visszaszorításával

SZERZŐDŐ NEVE: Magyar Országos Horgász Szövetség

Támogatás összege (Ft): 75 490 439

A projekt címe: A Döröskei-víztározó rehabilitációja, a litorális zóna állapotának helyreállításával és az idegenhonos invazív fajok visszaszorításával

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.12.23.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.09.30.

Beavatkozási terület rövid bemutatása: A víztározó szerves és meghatározó részét képezi a Rába-Csörnöc völgy és a Kemeneshát találkozásánál elhelyezkedő jellegzetes Nyugat-dunántúli tájnak. A vas megyei Döröske község határában található Malom (Bogrács)-patak vizét 1976-ban tóvá duzzasztották, mely évtizedek óta turisztikai központ, fürdésre, pihenésre szolgál. A vízterület két oldalán domb húzódik, mely így körülöleli a tározót. A víztározó tulajdonviszonyai az elmúlt évtizedekben többször megváltoztak, azonban tekintettel arra, hogy az ingatlan része a Csörnöc-menti Tájvédelmi Körzet védelemre tervezett területének, 2018 márciusában azt az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság a Magyar Állam nevében megvásárolta, majd vagyonkezelői jogát is bejegyeztette. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi kezelő szervezetként a természeti terület rehabilitációját tűzte ki célul:

1. a biodiverzitás megőrzésével, növelésével (elsősorban ívóhely fejlesztéssel) 2. a meder és a litorális zóna, valamint a vízminőség javításával 3. a víz megtartásával 4. az idegenhonos, invazív fajok gyérítésével

Háttér és fejlesztési szükséglet: A vízmegtartást szolgáló létesítmények jelenlegi állapota nem alkalmas a víz biztonságos szinten tartására, megőrzésére. A tó műszaki létesítményeinek állapota a beton körbukós fenékleürítő kivételével jelenleg alaposan nem is vizsgálható. A beton műtárgy statikai állapota kedvezőtlen. A vasbeton szerkezet számos helyen átázik a betonvas szerkezet korrózióját okozva. A vízi létesítmények állapota az üzemeltetési feltételeknek nem felel meg, ebből következően üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik. A biodiverzitás megőrzéséhez nélkülözhetetlen a tartós üzemvízszint biztosítása, melyhez a műszaki létesítmények felújítása szükséges. A vízterület halászati hasznosítása rendezetlen, a halasítások esetlegesen és nem szakszerűen lettek elvégezve az utóbbi évtizedekben. Ennek eredményeképpen, dacára a kedvező természeti feltételeknek (gazdag víz alatti növényvilág, sekély partszegélyek) a tóban jelentős mennyiségben található idegenhonos, invazív halfaj, mint például az ezüstkárász (Carassius gibelio). A kedvezőtlen állapot megszűntetése érdekében Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság a víztározót különleges rendeltetésű halászati vízterületté nyilvánította, melynek keretében az idegenhonos halfajok ritkítása is megvalósulna.

Célkitűzések: A biodiverzitás megőrzése a Döröskei-víztározón, ívóhelyek létrehozásával, fejlesztésével. A természetes élőhelyek és ívóhelyek fejlesztése révén a természetesvízi halállományok rehabilitációja a tavon a természetes szaporodás elősegítésével. A Döröskei-tó rehabilitációja, az invazív, idegenhonos halfajok visszaszorításával, a meder és a part állapotának, a víz minőségének javításával, valamint a víz megtartásával.

1.Előzetes ökológiai állapotfelmérés elvégzése, arra akkreditált tudományos szervezet által

2.Meglévő műszaki létesítmények felújítása, korszerűsítése a biodiverzitás megóvása érdekében (vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése)

3.Ökológiai célú az invazív fajok gyérítésére irányuló időszakos szelektív halászati tevékenység elvégzése,

4.Halgazdálkodási kíméleti területek kijelölése az ott élő halfajok populációinak a regenerálódása érdekében

5.Folyamatos monitoring tevékenység

 

MAHOP-1.2.1-2017-2019-00014

SZERZŐDÉS CÍME: Hal élő- és ívóhely és ivadékbölcső kialakítása a Rába-Marcal hullámterében

SZERZŐDŐ NEVE: Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósította meg a „Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” megnevezésű projektet. A beruházás során a Marcal jobb parti és a Bornát-ér jobb-és bal parti árvízvédelmi töltéseket magassági, keresztmetszeti és altalaj állékonysági szempontból teljes körűen kiépítették, magasparti bekötésüket megfelelő szinteken kialakították. A töltésben fel-újításra kerültek a műtárgyak, illetve a funkciójukat vesztettek elbontásra kerültek. Megvalósult a vízpótlási vízhozam növelése érdekében a Holt-Marcal beeresztő zsilip átépítése, valamint a Marcal duzzasztó árapasztó csatornája hallépcsővé történő átalakítása is. A Marcal folyó a Rába halfajainak is kedvelt ívó helye. A tavaszi időszakban ezért nagy tömegben vándorolnak a folyón felfelé, amelyben a duzzasztó az árvizes időszakok kivételével akadályt jelentett, ezért halgazdálkodási igényként a billenőtábla lefektetésével a duzzasztást megszüntették és ebben az időben a Holt-Marcal vízpótlása az ottani halászati hasznosítók tiltakozása ellenére szünetelt. Az árapasztó csatorna hallépcsővé történő átalakítása jól sikerült, így a konfliktus helyzet kezelhetővé vált. A nagyobb, hullámtérre kilépő Marcal vízhozamok továbbvezetésére a bal parti árvízvédelmi töltésről a duzzasztó árapasztó-hallépcsőjéig vezető útba egy stabilizált vápát, alatta a duzzasztó alvízéig medret alakítottak ki. A magas küszöbszintű vápán azonban nem üríthető le a terület, a vízi élőlények számára csak a felvízi mederrel, a depónia megnyitásán át biztosított a kapcsolat. A tervezett vízszintemelés az ívó- és ivadéknevelés szempontjából további javulással kecsegtet. A halak szaporodási feltételeire azok a területek kedvezők, melyek rét- legelő művelési ágúak, lecsapolhatók, időnként szárazon tarthatók és az anyamederrel a vízi élőlények számára átjárható kapcsolattal rendelkeznek. A lecsapolhatóság és a szárazon tartás érdekében a duzzasztóhoz az árvízvédelmi töltésről bevezető út mélyvonulatában vízszinttartó és lecsapoló, gépjárművel átjárható műtárgy kialakítása szükséges, mellette árapasztó vápával. A műtárgy és a Marcal között a meglévő medret a mélyítését követően, kőküszöbök beépítésével hallépcső-szerűen kell kialakítani. A vízszinttartó-lecsapoló vasbeton műtárgyba acél elzáró betéttáblák elhelyezésére hornyok beépítése szükséges. A táblák közül az alsó, halnyílással ellátott legyen. Kedvező, ha a műtárgyban a vízátvezetés és a lecsapolás idején a halak közlekedése biztosított, ezért 2 db rés elhelyezésével célszerű réselt halátjáróként kialakítani. Szintén a lecsapolhatóság és a szárazon tartás érdekében a duzzasztott vizű főmedertől elválasztó depóniába kialakított megnyitás helyett betéttáblákkal elzárható vízkivételi műtárgyat kell építeni. A vízkivételi műtárgy és a vízszinttartó és lecsapoló műtárgy között 585 m hosszban lecsapoló csatornát kell kialakítani. A kotort anyag a töltés vízoldali előterében elhelyezhető. A terület egyéb részein szükség szerint tereprendezést kell végezni, kaszálható terület kialakítása érdekében. Ívási és ivadéknevelési időszakban a 110,30 mBf szintet meghaladó árvizek kivételével a vízkivételi műtárgy nyitva van, a vízszinttartó zárt, illetve fojtott állapotú. Az ivadék megerősödését követően a lecsapoló műtárgy nyitásával a halak visszaengedhetők az anyamederbe. Őszi, téli, kora tavaszi időszakban a vízkivételi műtárgy zárásával a nyitott lecsapoló zsilipen és a műtárgy és a Marcal között hallépcső-szerűen kialakított medren át a mély-terület lecsapolható, szárazon tartható.

A kialakítás szükséges beavatkozásai:

• Új vízkivételi zsilip építése

• Marcal duzzasztó felett a bal parti depónia kiegészítése, rendezése.

• A mélyterületen vízvezető árok kialakítása, tisztítása helyekhez kb. 585 m hosszban ~4,0 m3/fm kotrással, az anyag elterítésével, tereprendezéssel füvesítéssel.

• Új vízszinttartó-lecsapoló zsilip építése

• A zsilip mellett betonnal csömöszölt vízépítési terméskő árapasztó bukó kialakítása

• Füvesített belső halágy kialakítása

• Halfogó varsa rögzítésére alkalmas „külső halágy” kialakítása

• Tereprendezés az ívó-ivadéknevelő területen füvesítéssel

• A lecsapoló csatorna mélyítése, bővítése

• A Marcalba történő vízvisszavezetés hallépcső-szerű kialakítása

Az előzetes egyeztetések alapján az érintett állami területek vagyonkezelője (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) egyetért a rehabilitációs beavatkozásokkal. A meglévő területek művelési ágában változás nem történik. Az ívó- és élőhely rehabilitáció az érintett halfajoknak nyújt természetes ívási lehetőséget, valamint a Holt-Rábca újra élővé tétele a környező települések horgászati és horgászturisztikai lehetőségeit is jelentik mindamellett, hogy hozzájárulnak a halak természetes szaporodásának megteremtéséhez.A projekt során vállaljuk fajfenntartási terv elkészítését és a halfauna monitoring tevékenység folytatását.

 

MAHOP-2.5.1-2017-2017-00036

A Magyar Országos Horgász Szövetség a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban, "A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása" c. felhívására benyújtott MAHOP-2.5.1-2017-2017-00036 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét 3.755.700 Ft összegű, 100%-os intenzitású támogatásra érdemesnek ítélte meg a Kajászói Halgazdaság 53,5 hektár területére vonatkozóan. A pályázat keretében a 2018.01.01-2022.12.31. időszakon belül a Magyar Országos Horgász Szövetség vállalja, hogy a támogatott halgazdaságban a felhívás 3.1.1.1. pontjában részletezett tevékenységeket megvalósítja, mely a területen élő, vízhez kötött életmódú állatok számára biztosít ökoszisztéma szolgáltatásokat, azok zavarása nélkül és teljesíti a követelményként előírt adatszolgáltatási kötelezettségét.

 

MAHOP-2.5.1-2018-2018-00026
A Magyar Országos Horgász Szövetség a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban, "A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása" c. felhívására benyújtott MAHOP-2.5.1-2018-2018-00026 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét 11.372.400 Ft összegű, 100%-os intenzitású támogatásra érdemesnek ítélte meg a Zámolyi tározó 162 hektár területére vonatkozóan.

A pályázat keretében a 2018.01.01-2022.12.31. időszakon belül a Magyar Országos Horgász Szövetség vállalja, hogy a támogatott halgazdaságban a felhívás 3.1.1.1. pontjában részletezett tevékenységeket megvalósítja, mely a területen élő, vízhez kötött életmódú állatok számára biztosít ökoszisztéma szolgáltatásokat, azok zavarása nélkül és teljesíti a követelményként előírt adatszolgáltatási kötelezettségét.

---------------------------

MAHOP-2.5.1-2018-2018-00027
A Magyar Országos Horgász Szövetség a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban, "A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása" c. felhívására benyújtott MAHOP-2.5.1-2018-2018-00027 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét 12.307.162 Ft összegű, 100%-os intenzitású támogatásra érdemesnek ítélte meg a Császárszállási II. sz. víztározó 210 hektár területére vonatkozóan.

A pályázat keretében a 2018.01.01-2022.12.31. időszakon belül a Magyar Országos Horgász Szövetség vállalja, hogy a támogatott halgazdaságban a felhívás 3.1.1.1. pontjában részletezett tevékenységeket megvalósítja, mely a területen élő, vízhez kötött életmódú állatok számára biztosít ökoszisztéma szolgáltatásokat, azok zavarása nélkül és teljesíti a követelményként előírt adatszolgáltatási kötelezettségét.

---------------------------

MAHOP-2.5.1-2018-2018-00028
A Magyar Országos Horgász Szövetség a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban, "A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása" c. felhívására benyújtott MAHOP-2.5.1-2018-2018-00028 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét 7.020.000 Ft összegű, 100%-os intenzitású támogatásra érdemesnek ítélte meg a Harangodi víztározó 100 hektár területére vonatkozóan.

A pályázat keretében a 2018.01.01-2022.12.31. időszakon belül a Magyar Országos Horgász Szövetség vállalja, hogy a támogatott halgazdaságban a felhívás 3.1.1.1. pontjában részletezett tevékenységeket megvalósítja, mely a területen élő, vízhez kötött életmódú állatok számára biztosít ökoszisztéma szolgáltatásokat, azok zavarása nélkül és teljesíti a követelményként előírt adatszolgáltatási kötelezettségét.

---------------------------

MAHOP-1.2.1-2017-2018-00005
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) keretén belül a MAHOP Irányító Hatósága (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A.), mint Támogató által 2017. március 30.-án meghirdetett Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását című, MAHOP-1.2-201 kódszámú felhívás alapján a(z) Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint támogatást igénylő, konzorcium vezető (a továbbiakban Kedvezményezett) a \"Magyar Országos Horgász Szövetség\" mint konzorciumi taggal/tagokkal 2018.06.27. napon a MAHOP-1.2.1-2017-2018-00005 azonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=558830.73 X=173836.63) a biodiverzitás megőrzése érdekében”.
Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=558830.73 X=173836.63) a biodiverzitás megőrzése érdekében” című MAHOP-1.2.1-20172018-00005 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.01. A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.06.27. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.
A Támogatás intenzitása: 50 %
A Kedvezményezett 35 030 813 Ft, azaz harmincötmillió-harmincezer-nyolcszáztizenhárom Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

---------------------------

MAHOP-1.2.1-2017-2018-00006
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) keretén belül a MAHOP Irányító Hatósága (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A.), mint Támogató által 2017. március 30.-án meghirdetett Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását című, MAHOP-1.2-201 kódszámú felhívás alapján a(z) Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint támogatást igénylő, konzorcium vezető (a továbbiakban Kedvezményezett) a \"Magyar Országos Horgász Szövetség\" mint konzorciumi taggal/tagokkal 2018.06.27. napon a MAHOP-1.2.1-2017-2018-00006 azonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=560317.08 X=172744.85) a biodiverzitás megőrzése érdekében”.
Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=560317.08 X=172744.85) a biodiverzitás megőrzése érdekében” című MAHOP-1.2.1-20172018-00006 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.01. A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.06.27. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.
A Támogatás intenzitása: 50 %
A Kedvezményezett 35 030 813 Ft, azaz harmincötmillió-harmincezer-nyolcszáztizenhárom Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

---------------------------

MAHOP-1.2.1-20172018-00007
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) keretén belül a MAHOP Irányító Hatósága (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A.), mint Támogató által 2017. március 30.-án meghirdetett Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását című, MAHOP-1.2-201 kódszámú felhívás alapján a(z) Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint támogatást igénylő, konzorcium vezető (a továbbiakban Kedvezményezett) a \"Magyar Országos Horgász Szövetség\" mint konzorciumi taggal/tagokkal 2018.06.27. napon a MAHOP-1.2.1-2017-2018-00007 azonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=558492.46 X=173619.55) a biodiverzitás megőrzése érdekében”.
Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=558492.46 X=173619.55) a biodiverzitás megőrzése érdekében” című MAHOP-1.2.1-20172018-00007 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.01. A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.06.27. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.
A Támogatás intenzitása: 50 %
A Kedvezményezett 28 682 599 Ft, azaz huszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankétezerötszázkilencvenkilenc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

---------------------------

MAHOP-1.2.1-20172018-00008
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) keretén belül a MAHOP Irányító Hatósága (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A.), mint Támogató által 2017. március 30.-án meghirdetett Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását című, MAHOP-1.2-201 kódszámú felhívás alapján a(z) Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint támogatást igénylő, konzorcium vezető (a továbbiakban Kedvezményezett) a \"Magyar Országos Horgász Szövetség\" mint konzorciumi taggal/tagokkal 2018.06.27. napon a MAHOP-1.2.1-2017-2018-00008 azonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=558890.56 X=173317.04) a biodiverzitás megőrzése érdekében”.
Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=558890.56 X=173317.04) a biodiverzitás megőrzése érdekében” című MAHOP-1.2.1-20172018-00008 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.01. A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.06.27. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.
A Támogatás intenzitása: 50 %
A Kedvezményezett 28 682 599 Ft, azaz huszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankétezerötszázkilencvenkilenc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

---------------------------

MAHOP-1.2.1-20172018-00009
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) keretén belül a MAHOP Irányító Hatósága (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A.), mint Támogató által 2017. március 30.-án meghirdetett Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását című, MAHOP-1.2-201 kódszámú felhívás alapján a(z) Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint támogatást igénylő, konzorcium vezető (a továbbiakban Kedvezményezett) a \"Magyar Országos Horgász Szövetség\" mint konzorciumi taggal/tagokkal 2018.06.27. napon a MAHOP-1.2.1-2017-2018-00009 azonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=559288.66 X=173014.53) a biodiverzitás megőrzése érdekében”.
Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=559288.66 X=173014.53) a biodiverzitás megőrzése érdekében” című MAHOP-1.2.1-20172018-00009 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.01. A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.06.27. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.
A Támogatás intenzitása: 50 %
A Kedvezményezett 28 682 599 Ft, azaz huszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankétezerötszázkilencvenkilenc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

---------------------------

MAHOP-1.2.1-20172018-00010
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) keretén belül a MAHOP Irányító Hatósága (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A.), mint Támogató által 2017. március 30.-án meghirdetett Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását című, MAHOP-1.2-201 kódszámú felhívás alapján a(z) Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint támogatást igénylő, konzorcium vezető (a továbbiakban Kedvezményezett) a \"Magyar Országos Horgász Szövetség\" mint konzorciumi taggal/tagokkal 2018.06.27. napon a MAHOP-1.2.1-2017-2018-00010 azonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=559686.76 X=172712.01) a biodiverzitás megőrzése érdekében”.
Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=559686.76 X=172712.01) a biodiverzitás megőrzése érdekében” című MAHOP-1.2.1-20172018-00010 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.01. A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.06.27. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.
A Támogatás intenzitása: 50 %
A Kedvezményezett 28 682 599 Ft, azaz huszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankétezerötszázkilencvenkilenc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

---------------------------

MAHOP-1.2.1-20172018-00011
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) keretén belül a MAHOP Irányító Hatósága (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A.), mint Támogató által 2017. március 30.-án meghirdetett Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását című, MAHOP-1.2-201 kódszámú felhívás alapján a(z) Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint támogatást igénylő, konzorcium vezető (a továbbiakban Kedvezményezett) a \"Magyar Országos Horgász Szövetség\" mint konzorciumi taggal/tagokkal 2018.06.27. napon a MAHOP-1.2.1-2017-2018-00011 azonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=560084.87 X=172409.50) a biodiverzitás megőrzése érdekében”.
Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=560084.87 X=172409.50) a biodiverzitás megőrzése érdekében” című MAHOP-1.2.1-20172018-00011 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.01. A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.06.27. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.
A Támogatás intenzitása: 50 %
A Kedvezményezett 28 682 599 Ft, azaz huszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankétezerötszázkilencvenkilenc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

---------------------------

MAHOP-1.2.1-20172018-00012
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) keretén belül a MAHOP Irányító Hatósága (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A.), mint Támogató által 2017. március 30.-án meghirdetett Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását című, MAHOP-1.2-201 kódszámú felhívás alapján a(z) Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint támogatást igénylő, konzorcium vezető (a továbbiakban Kedvezményezett) a \"Magyar Országos Horgász Szövetség\" mint konzorciumi taggal/tagokkal 2018.06.27. napon a MAHOP-1.2.1-2017-2018-00012 azonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=560482.97 X=172106.99) a biodiverzitás megőrzése érdekében”.
Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen (GPS: Y=560482.97 X=172106.99) a biodiverzitás megőrzése érdekében” című MAHOP-1.2.1-20172018-00012 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.01. A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.06.27. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.
A Támogatás intenzitása: 50 %
A Kedvezményezett 28 682 599 Ft, azaz huszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankétezerötszázkilencvenkilenc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

---------------------------

MAHOP-1.2.1-2017-2018-00003.

Kedvezményezett neve: Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
Konzorciumi tag: Magyar Országos Horgász Szövetség
Projekt címe: „Doba-pusztai hal ívóhely és ivadékbölcső kialakítása a Tisza hullámterében”
Szerződött támogatás összege: 59.429.202.-Ft
-ebből a konzorciumi tag feladataira eső támogatás összege: 57.255.426.-Ft
A támogatás mértéke: 50%
A projekt tartalmának rövid bemutatása:  A Kedvezményezett által kezelt közép-tiszai rész egyik alapvető problémája az, hogy a halak a jellemzően elmaradó, illetve gyors lefolyású áradások miatt nem találják meg az alkalmas feltételeket az íváshoz. A kívánatos cél optimális ívóhelyek biztosítása minimális műszaki beavatkozással kivitelezett vízszintszabályozás révén. A kialakításra kerülő csatornákkal vissza lehet vezetni vagy vissza lehet tartani a szükséges vizet az ívás érdekében. Új halbölcső kialakítása a területen nemcsak élőhelyfejlesztés, hanem horgászturisztika szempontjából is értelmezhető és kívánatos. A projekt célja egy ilyen időszakosan elárasztásra kerülő szárazulat alkalmassá tétele általános természetes ívóhely kialakítása céljából Besenyszög térségében. A projektben egy több funkciójú egyedi tervezésű monolit vasbeton műtárgy, valamint egy a Tisza folyó felé eső szegélyén épülő, a terepből átlagosan 1,0 m-re kiemelkedő 2000 fm hosszú töltés megépítése a cél, amely lehetővé teszi maximális vízszint esetén 344 500 m3 térfogatú hal ívóhely és ivadékbölcső célú időszakos tározótér kialakítását.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.