A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2023. évi „Kiemelt Rendezvények” támogatására
 Pályázati kódszám: KIRE-I/1/2023. Jóváhagyva: 2023. április 20. Pályázati határidő: 2023. július 31.
 
 A MOHOSZ Elnöksége, valamint az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a jelen felhívással a „MOHOSZ kiemelt rendezvények támogatása (KIRE) 2023” keretében a MOHOSZ tagszövetségeinek, MOHOSZ kijelölt speciális jogállású tagjainak a horgászattal, a halgazdálkodással, a természet és a vizek védelmével, az egészséges életmóddal, a kulturált vízparti magatartásformák, a halételek, valamint a horgászsport népszerűsítésével kapcsolatos rendezvények és konferenciák 2023. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét a MOHOSZ OHSZK 2023. évi KIRE alapja, valamint az Egységes Szövetségi Hozzájárulási alap (a továbbiakban: ESZHA) 2022. évi maradványösszege biztosítja.
 
1. A támogatás mértéke:
 A MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a 2023. évben kiemelt rendezvények támogatásának keret­összege 20 000 000 Ft, melyből 6 901 745 Ft a KIRE támogatási alapból, 13 098 255 Ft az ESZHA 2022. évi maradványösszegéből kerül biztosításra. A vissza nem térítendő pályázati keretösszegre pályázatot nyújthatnak be a MOHOSZ tagszövetségei, valamint a MAHAL. A MOHOSZ OHSZK a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására, vagy a keret kimerülése esetén a beérkezési idősorrend szerinti elbírálására.
 
2. A támogatást igénylők köre:
Kiemelt rendezvények támogatására egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszövetségei, melyek a MOHOSZ választmányának V-9/2022. számú határozatában szereplő minimum feltételeknek megfelelnek, valamint az előző évi ESZHA pályázati alapból igényelt támogatással határidőben elszámoltak. Az ESZHA alapból elkülönített összegre kizárólag a MOHOSZ tagszövetségei nyújthatnak be pályázatot, a KIRE alapból biztosított összegre a MOHOSZ tagszövetségei és a MOHOSZ speciális jogállású tagjai közül a MAHAL. A tagszövetségek támogatási igénye az ESZHA vagy a KIRE alapból, vagy megosztottan a két alapból együttesen kerül biztosításra, azok kimerüléséig.
 
3. A pályázható támogatás mértéke:
A pályázat keretében megvalósuló rendezvényre adható – utófinanszírozással biztosított – támogatási intenzitás 30-70%, de legfeljebb 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Ft. A MOHOSZ OHSZK a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében – figyelembe véve, hogy a tervezett rendezvény korábban megtartásra került-e, vagy első alkalommal kerül megtartásra, a résztvevők létszámát, a rendezvény hatáskörét (vármegyei, több vármegyét érintő, országos) – fenntartja a jogot a támogatás intenzitás jelen pályázatban meghatározott intervallumon belüli meghatározására.
 
4. Támogatható rendezvények:
A pályázathoz kapcsolódóan egy szervezet 2023. évben egy pályázatot nyújthat be, a 2023. április 1. és november 30. között megtartásra kerülő rendezvényére. Csak és kizárólag olyan rendezvényre igényelhető támogatás, mely nyílt rendezvény – bárki által látogatható –, minimum egy teljes vármegyére (pályázó szervezet illetékességi területére) kiterjedő.
 
5. Az igénylés benyújtásának módja és határideje:
Támogatás a rendezvény lebonyolítását megelőző 30 nappal a MOHOSZ OHSZK felé történő részletes szakmai program, valamint költségterv benyújtásával igényelhető.
 
6. Hiánypótlás lehetősége:
 Hiánypótlásra egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ Támogatási és Nyilvántartási Osztály írásos értesítésére, az ott meghatározott módon kerülhet sor.
 
7. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a MOHOSZ Támogatási és Nyilvántartási Osztálya bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat benyújtását követő 15 napon belül megtörténik.
 
8. A támogatható tevékenységek:
A támogatás keretében a horgászattal, a halgazdálkodással, a természet és a vizek védelmével, az egészséges életmóddal, a kulturált vízparti magatartásformák, a halételek, valamint a horgászsport népszerűsítésével kapcsolatos költségek számolhatók el, így a rendezvény marketingköltségei, a rendezvény keretében megtartásra kerülő hagyományos horgászversenyek és azok díjazásának (kivéve: pénzben kifizetett díjak) költségei, a halételek népszerűsítéséhez kapcsolódó költségek és a főzőverseny díjazásának (kivéve: pénzben kifizetett díjak) költségei, a pályázó szervezet által biztosított reprezentációs célt szolgáló vendéglátás költségei, valamint a konferenciák költségei. Nem támogathatók a tárgyi eszközök beszerzéseinek költségei, a kulturális és zenés programok költségei, a vendéglátásból az alkoholtartalmú italok költségei, illetve semmilyen olyan költség, mely nem szorosan a jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódik.
 
9. A támogatás elszámolása:
A támogatott a lebonyolított rendezvényről a ­MOHOSZ Támogatási és Nyilvántartási Osztálya részére rövid szakmai beszámolót és tételes pénzügyi elszámolást köteles küldeni legkésőbb a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül.
 
A szakmai beszámoló mellékletei:
(1) szakmai beszámoló (fotó melléklettel) cégszerűen aláírva és dátummal ellátva,
(2) a támogatás terhére elszámolt vagy azzal összefüggésben keletkezett számlák, számlákat helyettesítő bizonylatok támogatott által hitelesített másolatai az írásos megrendelés, szerződés alapján történő teljesítés esetén a külön dokumentumban szerkesztett teljesítésigazolás, 
(3) a kifizetés bizonylat, megjelölve az érintett tételt, 
(4) minden egyéb olyan dokumentum, amely a támogatás felhasználását alátámasztja, az ellenőrzést segíti. 
 
10. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.
 
11. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót. A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) és a +36 1 248 2591 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.