A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2023. évi „Gyermeknapi horgászversenyek” támogatására
 Pályázati kódszám: HUNOP-VII/1/2023. Jóváhagyva: 2023. március 13. Pályázati határidő: 2023. április 17.
 
 A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2023” keretében a gyermeknapi horgászversenyek 2023. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2023. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.
 
1. A támogatás mértéke:
A tárgyjutalomként átadandó, vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a MOHOSZ Horgászsport Szakszövetségi Iroda által érvényesített, kedvezményes beszerzési áron számítva bruttó 18.000.000,- Ft, azaz tizennyolcmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására, vagy a keret kimerülése esetén a beérkezési idősorrend szerinti elbírálására.
 
2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), melyek legalább 2021.01.01-től az országos horgászszövetségi rendszer keretében működnek. Egy tagegyesület részéről 1 db, a gyermeknapi horgászversenyre vonatkozó pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be. 2023-ban nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a pályázat beadását megelőző 3 éven belül a HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.
 
3. A pályázható támogatás mértéke és létszám feltétele:
A gyermeknapi horgászversenyeken az 1–3. helyezettek díjazása két korcsoportban (alsó tagozatos, illetve felső tagozatos általános iskolás tanulók) történhet. A támogatás különböző horgászcikkek formájában biztosított, tárgyjutalomként nyújtott természetbeni juttatás (a továbbiakban: díj). Az elnyert támogatás esetén a MOHOSZ OHSZK az I-II-III. helyezettek (maximum 2 korcsoport x 3 díj = 6 díjazott) részére biztosítja a díjakat a helyezetteket tekintve 25.000-20.000-15.000 Ft értékben, összesen tehát egy versenyen (pályázaton) maximum 120.000 Ft értékben. Ha egy korcsoportban 6-nál kevesebb induló van, díj nem biztosítható. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket az IOSZB választja ki, illetve rendeli meg. A MOHOSZ OHSZK fenntartja a jogot a 36 főt meghaladó (a regisztrációs adatlapon előzetesen lejelentett és igazoltan megjelent) versenyek esetében további, arányos díjazás megállapítására.
 
4. Támogatható versenyek:
A tagegyesület által a gyermeknaphoz kapcsolódóan (2023. május 12. és június 25. között) a 3. pont szerinti korcsoportok számára legalább 6 fő összlétszámmal megrendezendő, a MOHOSZ, valamint külön rendelkezés esetén a halgazdálkodási hatóság felé bejelentett horgászversenyek. 
 
5. Az igénylés tartalmi és formai követelményei:
A támogatási kérelem kizárólag a MOHOSZ által közzétételre kerülő űrlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be. 
 
6. Az igénylés benyújtásának módja és határideje: 
Az űrlapot elektronikus formában kitöltve, annak jóváhagyásával kell beküldeni, valamint ezen túlmenően az űrlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni legkésőbb 2023. április 17-ig (feltöltés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.
 
7. Hiánypótlás lehetősége: 
Hiánypótlásra egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 
 
8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2023. április 28-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.
 
9. A díjak kiküldésének rendje:
A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagegyesületek (a továbbiakban: támogatott) részére a díjakat postai úton szállíttatjuk ki az űrlapon megadott postacímre, a rendezvény kezdőidőpontját legalább 3 nappal megelőzően. A kiszállítás a támogatott számára díjmentes.
 
10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított horgászversenyről, a díjazások átadásáról a támogatott az IOSZB részére rövid szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2023. július 24-ig. Az űrlapot elektronikus formában kitöltve, annak jóváhagyásával kell beküldeni, valamint ezen túlmenően az adatlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni annak mellékleteivel együtt. A szakmai beszámoló tartalmazza többek között a verseny korosztályonkénti tényleges létszámát, az események rövid leírását.
 
A szakmai beszámoló mellékletei:
(1) aláírt jelenléti ív (.pdf formátumban, rajta az aláírás mellett a regisztrált résztvevők neve, horgászregisztrációs száma, születési éve és e-mail címe),
(2) aláírt átvételi lap,
(3) digitális formában (.jpg formátum) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képek (minimum 1,5 MB, legalább 3-3 db) a verseny lebonyolításáról és – minden esetben – a díjazottakról. 
 
11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.
 
12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás: 
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) és a +36 30 739 1530 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.
 
A pályázati űrlap itt érhető el:  https://gyermeknap.hunop.hu