A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

Régi feladat, új keretek között: stratégia és program a horgászturisztika elismerése és fejlesztése érdekében

A Miniszterelnökség, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, az Agrárminisztérium és a MOHOSZ most induló, közös előkészítő projektjének célja a horgászszövetség szervezeti rendszerébe tartozó, több, mint 800.000 regisztrált horgász szervezett szabadidős tevékenységének, a horgászturizmusnak és a horgászathoz csatlakozó egyéb vízparti tevékenységeknek komplex, programszemléletű és ütemezett végrehajtású kormányzati támogatásának megalapozása és biztosítása, európai uniós és hazai források felhasználásával.

A mintegy 10 millió nyilvántartott szabadidős tevékenységi napot jelentő sporthorgászat tömegeket vonzó aktív egyéni és társas szabadidős tevékenység, a 29 országos bajnokságot felvonultató, világelső nemzeti horgászsport valódi sporttevékenység. A horgászturizmus jellemzően négyévszakos, sokszor családi tevékenység, s itt igen jelentős, felmért növekedési potenciál van a külföldi horgászok számának növelésében is. A MOHOSZ jelenleg Magyarország legnagyobb hálózatos felépítésű civil szervezete, 37 nevesített állami feladat, mint közfeladat ellátója, s egyben az állami tulajdonú természetes vízterületek döntő többségének felelős halgazdálkodási és horgászturisztikai hasznosítója.
Az elmúlt években a horgászok és a horgászszervezetek bizonyítottak, munkájukkal és türelmükkel egyaránt. A MOHOSZ kifehérítette a szektor gazdálkodását, így jelentős bevételeket áramoltatott a központi költségvetésbe. 2015-től, a horgászszövetségi reformok kezdetétől a regisztrált horgászok száma mára a háromszorosára növekedett. Több mint 2000 halőr és több, mint 600 alkalmazott hivatásos halőr, több száz ügyviteli dolgozó és mintegy 1600 értékesítési pont áll rendelkezésre. Az okmányolás elektronizált, a lehetőség a teljes digitalizációra már jelenleg is biztosított. Fontos kiemelni, hogy maga a MOHOSZ az EU által is elismert közjogi státusza alapján az európai uniós forrásokból 100%-os támogatási intenzitásban is részesíthető.
A sikerek mellett a világjárvány zaklatott évei után a háborús infláció és az évszázad aszálya azonban ismét felszínre hozta a feladat és a program teljesítéséhez még hiányzó elemeket, ezek közül is a hálózatba szervezett, fenntartható térségi komplex horgásztatási és horgászturisztikai szolgáltatási pontok szinte teljes hiányát. Ezt a társadalmi jelentőségű igényt felismerve a Kormány korábbi határozatában már elfogadta a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiát, annak eszközeként az Országos Horgászati Hálózati Programot. Időközben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben meg lettek határozva a horgászszövetségi közfeladat-finanszírozási bevételek is, melyek felhasználási kötöttségük okán érdemi ingatlanfejlesztési, beruházási feladatokat nem tudnak finanszírozni.

Mára így elérkezett az idő a horgászturizmus, a magyar sporthorgászat programszerű állami fejlesztési támogatásának megalapozására. Mindez azért is időszerű, mert az elmúlt napokban a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia 2030 elfogadása is megtörtént, és ezen stratégia iránymutatást adhat a horgászturizmus számára is. Szintén időszerű az uniós fejlesztési ciklus forrástérképébe való illesztés is. Fontos kiemelni, hogy maga a MOHOSZ az EU által is elismert közjogi státusza alapján az európai uniós forrásokból 100%-os támogatási intenzitásban is részesíthető.
A feladat sikeres végrehajtása érdekében ma megtörténik az érintett EU forrásokat, operatív programokat, pályázati kiírásokat véleményező, javaslattevő szakmai munkacsoport létrehozása, melynek feladata a korábban elfogadott program felülvizsgálata, valamint a javaslattétel a fejlesztési források lehatárolására és meghatározására, kapcsoltan a fejlesztési szempontok, végül a helyi fejlesztések meghatározására.
Az előkészítő munka tervezett befejezési határideje 2023. szeptember 1., majd az eredmények és a tervezet bemutatása, az anyagok véglegesítése céljából egy szakmai konferencia kerül megszervezése közös jövőnk, a fenntartható horgászatra alapozott minőségi horgászturizmus érdekében. A jövő elkezdődött!

MOHOSZ Elnöksége

Budapest, 2023. május 18.

 MOHOSZ - A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!