EGYSÉGES SZERKEZETŰ MOHOSZ ALAPSZABÁLY – ELFOGADVA 2019.01.24-ÉN, HATÁLYOS 2019.02.01-TŐL

 

(a 2000. május hó 26. napján kelt Alapszabály, az időközben bekövetkezett I.-II.-III. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)