A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

 A MOHOSZ 2022. január 26-i keltezésű, „Gyékényesi intézkedések” című közleményében tájékoztatta a horgászokat a Gyékényesi Kavicsbányatóra (víztérkód: 14-063-1-4) vonatkozó HHgF/212-3/2017. sz. haszonbérleti szerződés érvénytelenségéről, kapcsoltan a Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő Egyesület (8852 Zákány, Május 1. u. 6., a továbbiakban: egyesület) mint a halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultjának hatósági nyilvántartásból való törléséről. 

Szintén közlésre került, hogy az egyesület HORINFO szakrendszerben biztosított értékesítési jogosítványait a MOHOSZ közfeladat-ellátási jogkörében eljárva a hatósági értesítéssel egyidejűleg felfüggesztette, így az egyesületnél és értékesítési pontjánál egyedül a 2021. évi fogási naplók leadása, a fogások rögzítése jogszerű és lehetséges; továbbá állami horgászjegy kiadására, gyékényesi területi horgászjegy papíralapú vagy elektronikus forgalmazására, vásárlására – így ott jogszerű horgászatra – nincs lehetőség. A közlemény rögzítette, hogy a továbbiakról a hasznosítási módra, formára irányuló tulajdonosi döntés és az Agrárminisztérium felé eljuttatott írásos nyilatkozat ismeretében lehet felelősen nyilatkozni.

Mivel a horgászok és az őket képviselő MOHOSZ közös érdeke, hogy mielőbb helyreálljon a normál működési rend Magyarország egyik legjobb adottságokkal rendelkező horgászvizén, a horgászszövetség már az értesítése napján felkérte a többségi tulajdonos, a Dráva-Kavics és Beton Kft. (a továbbiakban: tulajdonos vagy DKB) képviselőit, hogy a halgazdálkodással, horgászattal kapcsolatos terveikről egyeztessenek a területileg illetékes tagszövetséggel, mely szervezet a Somogy Megyei Kormányhivatal felkérése alapján a halőrzést is átvette. Ebbe az egyeztetésbe később ismételten bekapcsolódott a MOHOSZ, majd az Agrárminisztérium is.

A 2022. február 24-i személyes egyeztetésen a tulajdonos az Agrárminisztérium, a MOHOSZ, a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége (a továbbiakban: tagszövetség) képviselői, valamint Gyékényes polgármestere vett részt. A jogi lehetőségek ismertetése után elhangzott, hogy az Agrárminisztérium és a MOHOSZ célja egyértelmű: legkésőbb a fő horgászidény kezdetére a halgazdálkodási hasznosítás visszaállítása, felelős, átlátható, lehetőleg horgászszervezeti működtetés biztosítása, a vízterület mielőbbi bevonása a versenysportba és horgászturisztikai fejlesztésekbe. A MOHOSZ kifejtette, hogy kész a vízterület közvetlen vagy tagszövetséggel közös, a kijelölési eljárás lefolytatását követő azonnali halgazdálkodási hasznosítására úgy, hogy egyidejűleg polgárjogi szerződésben garanciát vállal a tulajdonos felé a sportcélú és turisztikai fejlesztések központi támogatására, a felelős halőrzés biztosítására és a horgász okmányolás biztosítására oly módon, hogy – más vizeken jól működő modellek szerint – minden Gyékényesen keletkezett bevétel szintén e feladatokra fordítandó és a tulajdonos a tulajdonát érintő lényegi (különösen területhasználati, fejlesztési) kérdésekben vétójoggal rendelkezhet. Az egyeztetésen döntés nem született.

Ezt követően a tulajdonos jogi képviselője az Agrárminisztérium felé írt március 2-i keltezésű elektronikus levelében tájékoztatást adott arról, hogy élni kívánnak az előhaszonbérleti jogukkal, így kijelenthető, hogy a MOHOSZ hasznosításra vonatkozó hivatalos ajánlata nem került elfogadásra. 

Mivel így a jogszabály által biztosított kijelölési eljárás célja ellehetetlenült, az Agrárminisztérium pályázati eljárást kell, hogy indítson a vízterület – és a benne lévő, állami tulajdonú halállomány – további halgazdálkodási hasznosítása érdekében. Fontos kijelenteni, hogy a DKB halgazdálkodási előzmények hiányában önállóan nem indulhat a pályázaton, így kizárólag a nyertes pályázat, az abban foglalt felajánlások, kötelezettségek teljes átvállalásával tudja megszerezni a halgazdálkodási jogot.

Jogi értelemben természetesen a MOHOSZ, a tagszövetség vagy egy térségi horgászegyesület is önállóan vagy társpályázóként indulhat a pályázaton, biztosítandó a pályázati eljárás eredményességét. Érvényes pályázat hiányában a pályázatot újra ki kell írni, s ez a horgászok szempontjából – az időmúlásra is tekintettel – az egyik legrosszabb forgatókönyv lehet. A horgászszövetség jelenleg megvizsgálja a lehetőségeket, az esetleges pályázat előzetes belső feltételeit, figyelembe véve az időtényezőket és a horgászok érdekeinek következetes képviseletét is.

A MOHOSZ tudomásul veszi a tulajdonos döntését, de következményként egyben tájékoztatja a horgászokat, hogy a pályázati eljárás kötött időigénye okán az elkövetkező hetekben sajnos nincs reális esély a horgászat gyékényesi gyakorlására. A MOHOSZ felhívja a figyelmet, hogy az állami horgászjegy kiváltását, feltételként az egyesületi tagsági jogviszony létesítését a térségben levő más horgászegyesületek és azok értékesítési pontjai segítségével folyamatosan biztosítja, így legalább más vizeken lehetségessé válik a horgászat az érintettek részére. 

A közleményben foglaltak változása esetén a MOHOSZ haladéktalanul tájékoztatást fog adni a horgászok részére. Bízunk a helyzet mielőbbi, kompromisszumos megoldásában!

Budapest, 2022. március 03.

MOHOSZ - A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!