TÁJÉKOZTATÓ az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszélyhelyzet okán a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgász okmányok biztosításával kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (X.)

 Hatályos: 2020.05.22-től, a 2020.05.19-én kiadott IX. tájékoztatóhoz csatolt bővítmények, változtatások pirossal jelölve

I. Általános helyzetkép, fogalommeghatározások
1. A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 2020. március 11-én 15:00-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.
2. A Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletének 4. § (1) bekezdése alapján 2020. március 17-től - az időközben hatályba lépett, egyes vallási és családi rendezvényekre, nyári táborokra vonatkozó kivételekkel - rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.
3. A 2. pont alkalmazásában rendezvénynek, illetve gyűlésnek minősül a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász küldöttgyűlés, továbbá a horgász kiállítás és közönségtalálkozó. Nem minősül rendezvénynek a horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által szervezett horgászverseny, mint sportrendezvény (ideértve a gyermeknapi horgászversenyt, ifjúsági horgászviadalt), továbbá a Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendeletének alapján a 2020. június 16-tól engedélyezett, napközis vagy bentlakásos („ottalvós”) rendszerű horgásztábor. A HUNOP célprogram gyermeknapi horgászversenyt, ifjúsági horgászviadalt, valamint gyermek és ifjúsági horgásztábort érintő pályázati határidői a MOHOSZ OHSZK döntése alapján a változásoknak megfelelően, egyidejűleg külön hirdetmény szerint módosultak.
4. A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletének általános védelmi intézkedései alapján mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani, mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. A Kormány 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletére is figyelemmel 2020. május 18-tól már az ország teljes területén a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzlet (a továbbiakban: üzlet) újra nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható, a szolgáltatások (pl. területi jegy árusítás, horgászcikk, csónak kölcsönzés) szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. A vendéglátó üzlet (pl. az étterem, büfé, presszó) kerthelyiségében vagy teraszán ország teljes területén, belső (zárt) részében - a Kormány 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelete alapján, Budapest főváros kivételével - a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása újra megengedett. A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely - jelenleg szintén Budapest főváros kivételével - újra fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak. A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a hely üzemeltetője gondoskodik és az ott dolgozók - a vendégek által látogatható területen - kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni.
5. -
6. -
7. A horgászszervezetek által üzemeltetett, vagy az általuk bérbeadott vízparti épületek, egyéb létesítmények, ha a közösségi funkcióik mellett kereskedelmi jelleggel, működési engedély vagy igazolás birtokában egyéb árusítást is végeznek, üzletnek minősülnek, így a 4. pont szerinti védelmi, járványügyi intézkedések betartása esetükben szintén kötelező.
8. A horgászboltok kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek, így a 4. pont szerinti védelmi, járványügyi intézkedések betartása esetükben szintén kötelező.
9. A Kormány 47/2020. (III.18.) Korm. rendeletének 6. §-a alapján a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja, a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti, a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti, továbbá a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.
10. A Kormány 61/2020. (III.23.) Korm. rendelete alapján a sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93) besorolású horgászszervezetek, mint munkáltatók és ezen szervezetek munkavállalói részére a Kormány határozott időre adó-, illetve járulékfizetési kedvezményt biztosít. A részletszabályokról a MOHOSZ OHSZK 1017/2020. (03.24.) sz. és 1038/2020. (03.26.) sz. körleveleiben valamennyi horgászszervezetnek tájékoztatást adott.
11. A Kormány 71/2020. (III.27.) Korm. rendelete alapján 2020. március 28-tól elrendelt kijárási korlátozás Magyarország teljes területén fokozatosan - utoljára Budapest főváros területén, 2020. május 18-tól - megszüntetésre került, így a sporthorgászat, mint szabadidős sporttevékenység az aktuális védelmi, járványügyi jogszabályi rendelkezések betartása mellett szabadon gyakorolható.
12. A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete alapján 2020. május 4-től Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzéseken való részvétel megengedett. Ezen előírás alkalmazásában a horgászegyesület sportegyesület, továbbá a részletes szabályozásáért a MOHOSZ, mint országos sportági szakszövetség a felelős. Nem minősül nézőnek a versenyzőnként delegálható 1 hivatalos segítő, a verseny- és szektorbíró, valamint a szükséges technikai személyzet. A zárt körülmények biztosítása, annak ellenőrzése a versenyszervező szervezet (MOHOSZ, területi tagszövetség, horgászegyesület) vagy személy (hivatalos versenyszervező) kötelessége és felelőssége.
13. -
14. Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ 2020. május 15-i lezárási állapotú országos rendezvény- és versenynaptárában (versenynaptár) szereplő valamennyi esemény.

II. Kiemelt rendezvények
15. A 2020.03.20-ára tervezett IV. Halak Napja Központi Rendezvény és Ágazati Konferencia nem kerül megrendezésre, a 2020.05.21-ére tervezett Magyar Horgászat Nagyköveteinek VIII. Találkozója és Horgászversenye határozatlan időre, de legalább 2020.09.01-ig elhalasztásra került. A további, megrendezésre tervezett kiemelt rendezvényeket a versenynaptár tételesen tartalmazza.
16. Ismételten elrendelt országos vagy területi kijárási korlátozás esetén a rendezvény törlésére vonatkozó horgászszövetségi döntésnek a kezdőnapot legalább 30 nappal megelőzően meg kell születnie az érintettek e határnapig történő értesítése mellett.
17. A 16. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni.

III. Világ- és Európa Bajnokságok
18. A Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed), a Műlegyező Világszövetség, valamint a Casting Világszövetség hivatalos értesítései alapján a 2020. évre meghirdetett valamennyi horgászsport világverseny (világbajnokság és Európa Bajnokság) törlésre került. Így törlésre kerültek a Magyarországon megrendezésre tervezett XXV. U25, XXXIV. U20, XIII. U15 Utánpótlás Világbajnokságok, valamint a szintén hazánkban megrendezésre tervezett I. Fisheries Method Feeder Világbajnokság is azzal, hogy ezen világversenyeket 2021-ben továbbra is Magyarország rendezheti meg. A törölt világversenyeket a versenynaptár továbbra is tételesen tartalmazza.
19. A 2021. évi világversenyekre történő kvalifikációk korosztályi átalakításáról a nemzetközi szövetségek külön rendelkeznek.
20. A 2021. évi világversenyekre történő kvalifikáció, a nemzeti válogatottak kialakításának tárgyában a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (OVHB) döntése alapján a következő szabályok érvényesek:
a) a 2021. évi úszós és feeder klubcsapat világbajnokságokra és a pontyfogó világbajnokságra a 2020. évi országos bajnokság bajnokcsapatai utazhatnak, egyidejűleg a MOHOSZ a FIPSed felé kezdeményezi a 2019. évi bajnokcsapat indulási lehetőségének biztosítását is,
b) a többi világbajnokság, illetve Európa Bajnokság esetében a 2020. évi válogatott keret kiegészül azokkal a versenyzőkkel, akik 2019-ben szereztek válogatott kerettagságot, de 2020-ban esetleg nem tudják azt megőrizni, majd az ezekkel a versenyzőkkel kibővített válogatott keretből jelölheti ki minden kategória szövetségi kapitánya a 2021. évi világversenyekre utazó csapatot, melyet végül majd az OVHB hagy jóvá.
21. -
22. A 18-20. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni, a szövetségi kapitányok, a kapitányok útján a válogatottak egyidejű tájékoztatása mellett. A tájékoztatás és az átszervezés a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata.

IV. Országos bajnokságok
23. Az OVHB 2020. május 7-i döntéseivel újratervezte az országos bajnokságok rendszerét azzal, hogy a tervek szerint valamennyi országos bajnokság megrendezésre kerül. Az új időpontokat a versenynaptár tételesen tartalmazza.
24. A MOHOSZ ismételten elrendelt országos vagy területi kijárási korlátozás fenntartja a jogot a bajnokságok, vagy az adott bajnokság megszakítására, illetve törlésére. Megszakítás esetén kizárólag a method feeder, illetve parti pergető elődöntők eredményei alapján, valamint a bajnoki fordulók kevesebb, mint 50 %-ának teljesítése esetén 2020-ban az adott országos bajnokságban bajnokot avatni nem lehetséges.
25. Ismételten elrendelt országos vagy területi kijárási korlátozás esetén a bajnokságok, vagy az adott bajnokság megszakítására, illetve törlésére vonatkozó horgászszövetségi döntésnek a kezdőnapot legalább 30 nappal megelőzően meg kell születnie az érintettek e határnapig történő értesítése mellett.
26. Az országos bajnokságok esetében az OHSZK a Horgászsport Szakszövetségi Iroda és az OVHB részére minden önálló sportrendezvényre előírja az adott rendezvényre vonatkozó, a COVID-19 vírus fertőzés továbbterjedését megakadályozó óvintézkedéseket tartalmazó, valamennyi résztvevő számára kötelező érvényű szabályzat kiadását és a végrehajtás helyszíni ellenőrzését, az alábbi kötelező szabályozási elemek alkalmazása mellett:
a) előzetesen kitöltendő és leadandó résztvevői (OHSZK által elkészített) személyi nyilatkozat arról, hogy az adott személy részére karantén nem került elrendelésre, továbbá jelenleg a részvétele nem jelent egészségügyi kockázatot, illetve esetleges megfertőződése esetén a MOHOSZ vagy a közreműködő horgászszervezet felé semmilyen kár- vagy megtérítési igénnyel nem élhet,
b) biztosítandó a többszörös fizikai érintést elkerülő sorsolási technika alkalmazása,
c) legalább 5 méteres védőtávolság biztosítása a versenyzők, illetve 10 méteres védőtávolság biztosítása a párosok, csapatok között,
d) az eredményhirdetéseknél az aktuális járványügyi szabályozási helyzetnek megfelelő, lehető legkisebb szociális érintkezés biztosítása,
e) hivatkozás az aktuális eljárásrendi tájékoztató kötelező alkalmazására.
27. A már befizetett nevezési díj áthelyezett időpont esetén kérelemre visszafizetésre kerül, a 24. pont szerinti törlő döntések esetében pedig vis maior jogcímen automatikusan visszajár. Megszakítás esetén a nevezési díj nem jár vissza, ha a versenyszabályzatok és az OVHB döntései alapján - a 24. pontra is figyelemmel - érvényesen magyar bajnokot lehet hirdetni.
28. A 23-27. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni. A bajnokságokra nevezett, vagy nevező versenyzők folyamatos tájékoztatása a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata.

V. Területi, helyi horgászversenyek, kiemelt versenyek
29. A MOHOSZ 2020. évi országos rendezvény- és versenynaptárában nem szereplő horgászversenyek, mint sportrendezvények a jelen eljárásrendi tájékoztató előírási keretei között május 22-től általánosan megtarthatók azzal, hogy a 26. pont szerinti óvintézkedések biztosítása és a végrehajtás helyszíni ellenőrzése a 12. pont szerinti versenyszervező feladata és felelőssége.
30. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászszervezetek figyelmét, hogy ismételten elrendelt országos vagy területi kijárási korlátozás esetén a törlésről szóló értesítésnek a lehető legrövidebb időn belül, de a tervezett kezdőidőpontot megelőzően legalább 10 nappal, a 14. pont szerinti kiemelt versenyek esetében 15 nappal az érintettek felé meg kell történnie.
31. A 23. pont szerint újratervezett országos bajnoksági rendszer ismeretében az OVHB a versenyszervezőkkel közösen átalakította a versenynaptár egyéb kiemelt versenyeinek rendszerét is. Az új időpontokat, illetve a jelenleg még függő státuszú versenyt a versenynaptár tételesen tartalmazza. A Maconka Barátai Szuperkupa versenysorozat nem törölt önálló versenyei a versenynaptárban megadott időpontokban megrendezésre kerülnek, a versenysorozat összevont értékelése tárgyában később születik döntés. A törölt kiemelt versenyeket a versenynaptár továbbra is tételesen tartalmazza.
32. -

VI. Tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi közgyűlések, küldöttgyűlések, mérleg és beszámoló elfogadása
33. A közgyűlések, küldöttgyűlések esetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:72 § (1) bekezdése alapján a közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 napnak el kell telnie.
34. A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 30. § (1) bekezdése alapján a civil szervezet az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31-ig) köteles letétbe helyezni és közzétenni.
35. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a 34. pont szerinti határidő módosításra került, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani. A MOHOSZ OHSZK vállalja, hogy 2019. évi beszámolóját a területi tagszövetségei számára 2020. június 30-ig előzetes, választmányi elfogadás előtti megismerésre közzéteszi.
36. A közgyűlés, küldöttgyűlés az érintett horgászszervezet vezetőségének, elnökségének döntésével tehát a 35. pontban meghatározott új határidőig elhalasztható, és az új közgyűlési, küldöttgyűlési időpontig (ideértve a korábban esedékes tisztújítás esetét is) a jelenlegi vezetők továbbra is elláthatják a feladataikat.
37. Ha az Alapszabály szerint tisztújításra is kerülne sor, akkor megbízatás lejártától a jelenlegi vezetőség (operatív) ügyvezetői minőségében járjon el, így több évre, vagy jelentősebb beruházásokra vonatkozó döntéseket ne hozzon.
38. A 2019. évi mérleg és beszámoló határidőben történő elkészítése, közzététele az érintett horgászszervezet 2020. május 31. napján érvényes megbízatással rendelkező vezetőségének, elnökségének feladata.

VII. Központi ügyintézés
39. A MOHOSZ OHSZK főigazgatója „az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ működésének egyes szabályairól, valamint a végrehajtás érdekében elrendelt rendkívüli munkajogi intézkedésekről” szóló 1/2020. (03.15.) ügyviteli szabályzatával, majd az e szabályzat helyébe lépő 2/2020. (03.29.) ügyviteli szabályzatával a központ és a kirendeltség tekintetében rendkívüli munkarendet vezetett be, de ezen munkarend - személyes ügyeleti jelenlét és folyamatos telefonos elérhetőség mellett - továbbra is biztosítja a MOHOSZ OHSZK működőképességének megőrzését, egyben munkatársai egészségének fokozott védelmét az ezzel összefüggő kockázatok minimalizálása mellett.
40. A 9-12. pontok szerinti szabályozások figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK 2020. május 18-tól elrendelte a normál munkarendre történő fokozatos visszaállást, melynek tervezett záró időpontja 2020. június 15.

VIII. Tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi és értékesítési ponti, HORINFO és Horgászjegy Kft. ügyfélszolgálati ügyintézés; eltérő munkáltatói rendelkezések lehetősége
41. A MOHOSZ OHSZK, mint a tárgyi közfeladat-ellátás jogosultja 1196/2020. (04.16.) sz. körlevelében rendelkezett az állami horgászvizsgák megrendezése lehetőségeiről. Ezen rendelkezés alapján 2020. április 16. napjától kezdődően az állami horgászvizsgák megrendezése újra lehetséges, az alábbi, módosított előírások alapján:
a) a horgászvizsgáztatást a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell megrendezni,
b) a vizsgáztatást személyenként 2 méteres védőtávolság megtartásával lehet lebonyolítani,
c) a vizsgán egyszerre maximum 20 vizsgázó vehet részt,
d) a vizsgabiztosok és a vizsgázók számára egyaránt kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz szabályos viselése.
42. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a Magyar Horgászkártyával, érvényes állami horgászjeggyel, jogszabályi előírás esetén élő egyesületi tagsággal rendelkező horgászok kapjanak tájékoztatást az on-line területi jegyvásárlás lehetőségéről, amely a https://nyito.horgaszjegy.hu oldalról biztosított.
43. A MOHOSZ OHSZK, mint a tárgyi közfeladat-ellátás jogosultja a sikertelenül kézbesített Magyar Horgászkártyák területi tagszövetségi kiadását a 44. pont előírásainak alkalmazásával az ország teljes területén engedélyezi, egyben azok központi személyes kiadását 2020. május 25-től újra biztosítja.
44. Valamennyi, a járványügyi előírások és korlátozások betartásával működő ügyintézési és értékesítési pont esetében a szájat és az orrot eltakaró eszköz szabályos viselése az ügyfelek és az ügyintézők esetében egyaránt kötelező. A MOHOSZ OHSZK továbbá javasolja, hogy
a) egy légtérben az ügyintézők számát meghaladó számú ügyfél ne tartózkodjon,
b) az ügyfelek egymástól minimum 2 méterre helyezkedjenek el,
c) ha ez megoldható, a várakozásra a b) pont szerinti védőtávolság alkalmazásával a szabadban kerüljön sor,
d) kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,
e) kerüljék a készpénzforgalmat, támogassák a bankkártyával történő fizetést,
f) a forgalom eloszlásának érdekében lehetőség nyíljon az időpont-egyeztetésre,
g) gondoskodjanak az ügyfelek és a dolgozók személyi biztonságának növeléséről (fertőtlenítő kézmosás, eldobható kéztörlők, a dolgozók esetében maszk)
h) a bejárati kilincsek, feljáró korlátok legalább naponta kétszer fertőtlenítésre kerüljenek,
i) a rendszeres szellőztetés biztosított legyen,
j) a szociális helyiségek fertőtlenítését rendszeresen végezzék el klór tartalmú fertőtlenítőszerrel.
45. A 9-13. pontok szerinti szabályozás figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK felkéri a munkáltatói feladatkörrel rendelkező horgászszervezeteket, hogy a rendkívüli munkarendjükre vonatkozó szabályokat - a 40. pontra is figyelemmel - a helyben szokásos módon tegyék közzé és azokat folyamatosan aktualizálják.
46. A területi tagszervezetek ügyfélforgalmi rendjének pozitív (normál munkarendet visszaállító) változását a területi operatív vezetők kötelesek 72 órán belül bejelenteni a MOHOSZ OHSZK felé, eltérő esetben a 47. pont az irányadó.
47. Ha egy tagegyesületi vagy egy egyéb értékesítési pont tevékenysége 2020. június 15. után is szünetel vagy újra felfüggesztésre kerül, akkor azt a szerződött horgászszervezet a területi tagszervezetének továbbra is köteles 24 órán belül bejelenteni.
48. A HORINFO és a Horgászjegy Kft. központi, telefonos ügyfélszolgálata változatlan ügyintézési időben rendelkezésre áll, ugyanakkor a megnövekedett forgalom okán a telefonvonalak terhelése miatt a várakozási idő meghosszabbodhat. Kérjük, hogy amennyiben az ügy sürgőssége megengedi, akkor alternatív megoldásként az ugyfelszolgalat [KUKAC] horgaszjegy [PONT] hu címre küldött mail formájában érdeklődjenek, s ez esetben a válasz 1 munkanapon belül minden esetben megküldésre kerül.

IX. Haltelepítések
49. A haltelepítések munkavégzésnek minősülnek, így az előírt bejelentési és halegészségügyi rendelkezések betartása mellett jelenleg elvégezhetők azzal, hogy a szervezett megtekintés a 2. pont szerinti rendezvénynek minősül, így tilos. Nem minősül szervezett megtekintésnek a haltelepítésekhez kirendelt fogadók és kísérők, ellenőrök, horgászszervezeti vezetők jelenléte.
50. A haltelepítések során a halszállítással kapcsolatban a NÉBIH és az egyéb hatóságok élőállat szállítmánnyal, belföldi áruszállítással kapcsolatos rendelkezéseit és tájékoztatóit kell alkalmazni azzal, hogy a gépjárművezető(k) mellett a vezetőfülkében kísérőként utazni tilos és a személyes érintkezés kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.

X. Általános tájékoztatás
51. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan veszélyben lévő az idős horgásztársakat a fertőzés veszélyének csökkentési lehetőségeiről, továbbá tartsák be az aktuális védelmi, járványügyi rendelkezéseket.
52. A MOHOSZ OHSZK tájékoztatja a horgászszervezeteket és a horgászokat, hogy a MOHOSZ haszonbérletében lévő halgazdálkodási vízterületeken általános horgászati tilalomra vonatkozó halgazdálkodási jogosulti kérelem beadása továbbra is kizárólag a MOHOSZ OHSZK előzetes, írásos jóváhagyása esetén lehetséges.
53. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor
a) -
b) tömegközlekedés használata esetén a szájat és az orrot eltakaró eszközt viseljenek,
c) személygépkocsiban lehetőleg az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt,
d) a vízparton a területi jegyek kiváltása során kerüljék a tömeges sorban állást, amennyiben ez elkerülhetetlen, tartsanak egymástól legalább 2 méter távolságot, a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők pedig az 3 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól,
e) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit,
f) ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is egyénileg fertőtlenítsék,
g) fokozottan ügyeljenek rá, hogy szemetet (pl. élelmiszer csomagolóanyagokat, használt zsebkendőket, papírtörlőket) ne hagyjanak maguk után, azokat gyűjtsék össze és tegyék a (lehetőleg egy zacskóba csomagolva) a legközelebbi hulladékgyűjtőbe.
54. -
55. -
56. A zárt vizekre, horgászati létesítményekre történő belépésre irányuló, a horgászokra és egyéb látogatókra egyaránt vonatkozó, halgazdálkodásra jogosult horgászszervezet által előírt létszámkorlát időszakos meghatározását a MOHOSZ OHSZK továbbra is támogatja.
57. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
a) az aktuális védelmi, járványügyi jogszabályi rendelkezések megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,
b) -
c) a jogszabályi és horgászszervezeti járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.

XI. Záró rendelkezések
58. Jelen tájékoztató a kiadása napjától módosításáig, vagy visszavonásáig, ezen belül a tájékoztató X. 2020.05.22-től hatályos.
59. A MOHOSZ valamennyi, ezen tájékoztatót érintő változásról, vagy a tájékoztató hatályon kívül helyezéséről a weblapján és Facebook elérhetőségén keresztül, valamint körlevél keretében is haladéktalanul értesíti a horgászszervezeteket, illetve a HORINFO rendszeren keresztül a regisztrált, egyéni e-mail címmel rendelkező horgászokat.
60. A MOHOSZ OHSZK elrendeli, hogy az aktuális lapzárta időpontjában érvényes tájékoztató és a versenynaptár a Magyar Horgászban, mint a MOHOSZ hivatalos lapjában az 1. pont szerinti veszélyhelyzet időszakában minden lapszámban teljes terjedelmében közlésre kerüljön.
61. A tájékoztató tárgyában felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében az Igazgatási és Szervezési Osztály vezetőjét a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címen lehet elérni, s a válaszadásra a küldő mail címre 2 munkanapon belül sor kerül.

Kérjük és megköszönjük szíves együttműködésüket! Továbbra is vigyázzunk egymásra!

Jó egészséget kívánva:
Dr. Szűcs Lajos megbízásából Dr. Dérer IOstván főigazgató
Budapest, 2020. május 21