Megnyitotta kapuit a FeHoVa.

 Az alábbiakban Dr. Szűcs Lajos MOHOSZ elnök a FEHOVA megnyitóján elhangzott beszéde olvasható:

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes, Miniszter, Államtitkár Urak!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Horgász-, Vadász és Természetkedvelő Barátaim!

Jó érzés, hogy hazánk legnagyobb horgász-vadász szakkiállításán, a 27. FEHOVA ünnepélyes megnyitóján ismét lehetőségem van a Magyar Országos Horgász Szövetség és horgászszervezetei nevében köszönteni Önöket, s elmondani néhány gondolatot a horgászat, a horgásztatás és a horgászturizmus témakörében. Tavaly ugyanitt a 2018. évet a teljes magyar horgásztársadalom szempontjából történelmi jelentőségűnek minősítettem. Mit is mondjak most akkor 2019-ről? A jelzőket már nem kell tovább fokozni, de ismét rendkívüli, pontosabban rendkívül eredményes évet zártunk, s mellette a horgászszövetség oldaláról egy öt éves ciklust is. 

Először engedjék meg, hogy röviden bemutassam jelen állapotában a szervezetünket. A MOHOSZ háromszintű rendszerébe szervezett horgászok ma Magyarország legnagyobb létszámú hálózatos civil szervezeti rendszerét alkotják. E rendszerbe 26 önálló területi tagszövetség, 16 speciális jogállású tag, továbbá közel 1200 horgász egyesület, bennük mintegy 420.000 egyesületi taggal, illetve az év végi adatokat összesítve pontosan 558.128 nyilvántartott horgász tartozik. A sportszövetségi oldalról a több, mint 2000 igazolt sportoló, valamint a közfeladat-ellátás tekintetében az 1000 főt meghaladó halőri és ügyviteli létszám szintén olyan adat, amely figyelmet, s az eredmények, az elvégzett munka okán talán tiszteletet is érdemel. A horgászok nagy családja a ciklusban több, mint 160000 fővel, s ebből tavaly is több tízezer fővel gyarapodott a rendszer kifehérítésének és a valós bővülésnek egyaránt köszönhetően. Nem mellékes szál a mai megnyitó szempontjából sem, hogy a horgászok és a vadászok, de a természetjárók tábora között is sokezeres átfedés van.

Beszéljünk egy kicsit a vizekről is! Ma Magyarország összes jelentős természetes vize horgászati célú kezelésben van. 134.841 ha-on 1356 vízterületet hasznosítanak a horgászszervezetek, ebből 570 vízterület és 56.323 ha van MOHOSZ haszonbérletben. A kereskedelmi halászat megszüntetése miatt a ki nem fogott több ezer tonna halnak, a sikeres ívásoknak és a fokozódó, immár központi pályázatokkal is támogatott haltelepítéseknek együttesen köszönhetően ma már érezhetően több a hal a magyar vizekben. E ponton ugyanakkor azt sem felejthetjük el, hogy - számos egyéb környezetvédelmi, ökológiai kihívás mellett - a kárókatonák természetes vízi és tógazdasági károkozása gyakorlatilag megegyezik az összes magyar horgász halfogásával! E kardinális probléma megoldásához, vagy inkább a károk mérsékléséhez elengedhetetlenül szükséges a vadásztársadalom segítsége, támogatása is. Úgy gondolom, ettől függetlenül is megérett az idő a horgász-vadász stratégiai együttműködési megállapodásra! A halelvitelhez tartozóan az érem másik oldala, hogy az állami tulajdont képező halállományból jelentős mennyiséget elvihet egy horgász, így a területi jegyek, tagdíjak árát ezzel összevetve messze értékarányos szolgáltatásban részesül. A horgászokat arra kérem, hogy legyünk mértékletesek, de ne vessük el, sőt szeressük a halat, mint egészséges táplálékforrást is.

A rendszert működtetni is kell, s hitem szerint valódi szolgáltatóként kell lépésről-lépésre megteremteni a horgászati okmányok horgászbarát kiadásának, a családbarát vízparti lehetőségek javításának új és újabb feltételeit. Tavaly a 23 megkapott közfeladathoz igazodóan folytatódott a szervezet átalakítása, így megalakult az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ, melynek része a sportági szakszövetségi iroda is. Létrejöttek azok az elkülönített szövetségi pénzalapok, melyek új dimenziókat nyitnak, nyitottak meg az aktív horgászegyesületek, rajtuk keresztül a hatékonyan szerveződő horgászok számára is. 

Itt és most külön is szeretném megemlíteni a horgászszövetség eddigi legnagyobb vállalkozását, az egységes horgász nyilvántartás és okmánykiadás megalapozását, a HORINFO névre keresztelt komplex horgászinformatikai rendszer sikeres működtetését is. E rendszer az adatvédelmi szempontoknak is megfelelve képes a hitelesség biztosítására, a minőségi digitalizációra, majd a további okmányok fokozatos egyszerűsítésére, kiváltására. 

Hiszem, hogy a munkát nem lehet „csak” pénzzel mérni, de tény, hogy öt év alatt a központi költségvetésünk főösszege és külön a horgászsport költségvetése az ötszörösére, a kapott és adott támogatások összege pedig sokszorosára emelkedett. Halőreink korszerű terepjárókkal és technikai eszközökkel felszereltek. 2020-tól a vízparti környezet rendezése, széppé tétele, a vízminőség megóvása érdekében több száz nagyértékű eszköz - például fűnyíró kistraktor, magasági ágvágó, vagy akár korszerű levegőztető berendezés - került és kerül a horgászszervezetekhez. A cél, hogy a mindennapi használat a vízparti közérzetet és komfortérzetet a horgászok számára is jól érzékelhetően javítsa majd! Folytatódik a szervezett utánpótlás- és az ifjúsági nevelés, így a negyedik évét megkezdő HUNOP célprogramunkból idén is több ezer gyermek, ifjú táborozhat, versenyezhet, vagy éppen az iskolai horgász szakkörökben megteheti az első lépéseket a horgásszá válás útján. Az élsportban pedig a hazai világbajnokságokat is sikeresen megrendező, 20 nemzeti bajnokságot lebonyolító, világranglista-vezető sportolókat tömörítő országos sportági szakszövetségként büszkén mondhatjuk el, hogy a ma itt megrendezésre kerülő VII. Nemzeti Horgász Versenysport Gálán és Támogatói Banketten a MOHOSZ 1945 óta íródó történetének legeredményesebb évét értékelhetjük majd népes sportolói körben.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Horgásztársaim!

Az elmúlt évek voltak azok, amikor a MOHOSZ jelene mellett nagy valószínűséggel a jövője is eldőlt, s ki tudtunk lépni a múlt több árnyékából. Ma egy sokak által irigyelt, erős, demokratikus szervezetet képviselői vagyunk, s az önkormányzati, a szakmai és az operatív testületeink, szervezeteinknek kialakított három pólusú működésével tartósan szakmaisággal és biztonsággal tudunk működni. Az, hogy köszönettel tartozunk a Kormánynak és a tágabb értelemben vett kormányzatnak nem a szervezet politikafüggőségét, hanem a kapott lehetőség elismerését jelenti. E nagy lehetőség legalább ilyen nagy felelősség is, s ez a felelősség irányította döntéseinket. Közösen értük el ezt a sikert, legyünk közösen büszkék rá!

Kicsit a még jövőbe nézve vannak elmaradásaink, ígéreteink, s kiemelt feladataink. Ha ezek összehangoltan valósulhatnának meg, a szinergiáknak is köszönhetően egyszerre valósulhat meg a parti horgász-infrastrukturális lemaradás felszámolása és a közösségi működési formák optimalizációja. A legkorábbi ígéret a Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Hálózati Programról szóló Korm. határozat végrehajtásához szükséges források biztosítása. 2021-2027 között pedig következik a MAHOP újabb ciklusa, ahol - lehetőleg 100%-os intenzitással - jelentős támogatásokat szeretnénk megszerezni, döntően olyan élőhely-fejlesztésekre, melyek összekapcsolhatók a horgászturisztikai fejlesztésekkel. Elhangzott, hogy a 2021. év az „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás éve is. A magyar horgászat és a halgazdálkodás bemutatására tervezett költségvetési összegeket hatékonyan és az eredménytermékeket tekintve jelentős részben tovább hasznosíthatóan kívánjuk felhasználni, így - szerencsés esetben - minden mindennel összefügg. Végül, amiért ma itt vagyunk. A FEHOVA a magyar vadászat és a horgászat legnagyobb szakkiállítása, sokaknak biztos éves találkozási pont. Kívánom, hogy minden látogatónak legyen az itt töltött idő valódi ünnep, érdektől és érdeklődéstől függetlenül! 

MOHOSZ - A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!