MOHOSZ hu 728x90 2

Log in

A Magyar Horgász havilapról

Főszerkesztő: Horváth Gyula Gábor • Szerkesztő: Polyák Csaba • Főmunkatárs: Bálint Attila • Szerkesztőségi titkár: Takács Ágnes • Szerkesztőségi ügyintéző: Kun Alexandra, Hajdú Lívia 
• Szakírók, állandó munkatársak: Bokor Károly, Erdei Attila, Farkas Csaba, Gégény Viktor, Haraszkó Csaba, Hunyady Attila, Kocsis László, Monos Tibor, Polyák Csaba, Szarvas Zoltán, Szári Zsolt, Sztahovits Péter, Varga Vilmos valamint a megyei, fővárosi és külföldi tudósítók • Szerkesztőségi szakmai bizottság: Bokor Károly, 
dr. Dérer István, Horváth Gyula Gábor (elnök), Szári Zsolt, Udvari Zsolt, Ujhelyi Gábor, dr. Urbányi Béla • Szerkesztőség címe: 1124 Budapest, 
Korompai u. 17.  • Telefon: 06-1-331-3300, 06-1-311-3232 • e-mail:  • Hirdetésfelvétel:  címen és a szerkesztőség címén. • 
KIADJA A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG • Felelős kiadó: Dr. Szűcs Lajos • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta ZRt. Központi Hírlap Iroda • 
Postacím: 1900 Budapest • Előfizethető a Magyar Horgász szerkesztőségében • 
Terjeszti a Magyar Lapterjesztő Zrt., a regionális részvénytársaságok és a kiadó, valamint külföldön a Color Interpress Kft. (1039 Budapest, Hatvany L. u. 14.) 
• Nyom­dai előállítás: Ipress Center Central Europe Zrt. • Internet: www.ipresscenter.hu • Felelős vezető: Borbás Gábor • Ára: 360 Ft. Előfizetőknek: 330 Ft. • Elő­fi­ze­té­si díj: egy év­re 3960 Ft. 
• Kizárólag pontos névvel és lakcímmel ellátott levelekre, illetve e-mailekre válaszo­lunk. Ké­zi­ra­to­kat, fo­tó­kat nem őr­zünk meg, nem kül­dünk vis­­sza. A hir­de­té­sek tar­tal­má­ért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. • A Magyar Horgász a Nemzetközi Horgász Újságíró és Média Szövetség (AIJMP) tagja, a Gödöllői Szent István Egyetem (SZIE) Halgazdál­ko­dási Tanszékének együttműködő partnere
 • Min­den jog fenn­tart­va • Copy­right Ma­gyar Hor­gász 2016-2018. • HU ISSN 0133-2112 • Index 25579

Banner 468 x 60 px