2021. február 1-től módosult a Balaton horgászrendje. Az alábbiakban ismertetem a fontosabb változásokat, valamint egyéb hasznos információkkal segítem a balatoni horgászatot tervező sporttársaimat.

Tavaly ősszel a koronavírus járvány második hulláma miatt sajnos nem tudtuk megrendezni a szokásos Balatoni Horgász Konferenciát, de horgászrendi módosítási terveinket ettől függetlenül év végén véleményeztettük a Balaton körül érintett horgászszervezetekkel, valamint természetesen a MOHOSZ-szal is. A beérkezett javaslatokat és észrevételeket is figyelembe véve alakítottuk ki a végleges szöveget. A horgászrendünkben továbbá a jogszabályi környezet változása, a MOHOSZ Országos Horgászrendjének bevezetése, végül a HORINFO jegyértékesítő programra való átállás miatt is szükséges volt betoldásokat, valamint formai és strukturális változásokat végrehajtani. Ezek nyomán a horgászrendbe bekerült több olyan információ és területi érvényességet érintő szabály, amely eddig csak a területi jegyeken szerepelt. Mivel mindezek következtében a Balatoni Horgászrend terjedelme jelentősen megnőtt (67 pont), az egyes területi jegyekhez a teljes horgászrendi szöveg helyett ún. horgászrendi kivonatot mellékelünk, amelyben csak az adott területi jegyre vonatkozó horgászrendi pontokat tüntetjük fel, az egységes helyi horgászrend a www.balatonihal.hu oldalon olvasható. 

A legfontosabb, szinte minden horgászt érintő változtatás, hogy a korábban csak március hónapban érvényben lévő általános ragadozótilalmat meghosszabbítottuk április végéig. Eszerint: „Március 1. – április 30. közötti időben csalihalat, halszeletet, műcsalit, bármely horgászhelyen (parton, stégen, vízi járművön) tartani, azzal horgászni, továbbá süllőt, balint, csukát, kősüllőt és sügért megtartani TILOS!” Tehát nem pusztán fogási tilalomról, hanem konkrét módszerbéli tiltásról is szól ez a szabálypont. 

Sajnos évek óta mondhatni tömeges jelenségként tapasztaltuk, hogy több horgász csukázás címszóval az ívó balinokra, süllőkre célzottan horgászott áprilisban. Sokakat még az sem tántorított el, amikor a násztáncot járó balinok a lábaik előtt kergetőzve, fröcskölve egyértelmű jelét adták annak, hogy nem illene őket megzavarni a jövő balinnemzedékének érdekében. A probléma erősödését tapasztalva két évvel ezelőtt még adtunk egy esélyt a pergetőknek azzal, hogy a kategorikus tiltás helyett egy korábbi etikai szabályt vezettünk be kötelező, szankcionálható horgászrendi pontként. Eszerint: „TILOS célzottan olyan halra horgászni, amely méreten aluli (…) vagy amelynek fogási tilalmi ideje a horgászat időpontjában érvényben van, még akkor is, ha a horgász visszaengedi a halat. Ha véletlenül ismétlődően ilyen hal akad horogra, akkor a horgász módszert és/vagy horgászhelyet köteles váltani.” Ezt a szabályt azonban nagyon nehéz volt betartatni, a megszegésének bizonyításához sokszor órákon át kellett rejtekhelyről videózni a gyanús horgászt, és bár jó néhány engedélyt bevontunk emiatt, összességében nem gyakorolt kellő visszatartó erőt, pedig igyekeztünk a honlapunkon és a közösségi médiában is hangsúlyozni a problémát. Így bár jó néhány szabálytisztelő pergetőtársammal együtt nekem is egyik kedvenc időszakom volt az áprilisi (valódi) csukapergetés, nehéz szívvel, de le kell mondanunk róla.

A gyermekhorgászok részére azonban kedvező hírről számolhatok be. Az éves gyermek területi jegy a Balatonon mindig is partközeli jegynek minősült, azonban az idei évtől akár már lajstromszámos (például vitorlás) vízi járműről is szabad vele horgászni, amennyiben a jelen lévő felnőtt kísérő rendelkezik általános területi jeggyel. 

A behúzós horgászatot szabályozó horgászrendi pontunk szövegét úgy egyértelműsítettük, hogy jelen formájában már engedi a harcsázásnál használt segédbottal, de dobással történő bejuttatást. Szintén a harcsahorgászok számára jelent enyhítést, hogy bár csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egyágú horgot szabad használni a Balatonon, az idei évtől, amennyiben legalább 15 cm-es élő csalihalat vetnek be, azt akár hármashoroggal is megtehetik.

Sajnos halőreink többször találkoztak olyan esettel, amikor a haltartó szákba tett halat napokig, sőt akár egy hétnél tovább is élve tartották a horgászhelyen például stéghez kikötve. Ilyenkor előfordult, hogy a pontyok fejéről lekopott a bőr, rojtosra koptak az uszonyaik, kisebesedett az oldaluk. Így halvédelmi okokból előírtuk, hogy legfeljebb 48 órán át szabad élve tartani a horgászzsákmányt.

4-NG2102-Balatoni_horgászrendvált.jpg

Egyre komolyabb problémát jelent a horgászok által a parton, mólókon hagyott szemét vagy halmaradék. A szemetelés tilalma eddig is része volt a horgászrendnek, de többnyire csak figyelmeztettünk a renitens magatartásért, az idei évtől  viszont keményebb fellépésre lehet számítani ebben a témában. Változásként kategorikusan tiltjuk (nem csak a horgászat befejezéséig) a horgászzsákmány vízparton való feldolgozását. Sajnos az említett témák kapcsán több Balaton-parti helyszínen is felmerült a horgászat betiltása vagy korlátozása. Ezeket egyelőre sikerült megakadályozni (például Tihanyban), de szükségessé vált a szigorú helyi horgászrend vagy területhasználati rend meghatározása. 2021-től már az ilyen helyi rendszabályok megsértése esetén is be lehet majd vonni a horgászjegyet. Ezúton is kérünk mindenkit, hogy lehetőleg vigyék magukkal a vízpartról mindazt, amit kivittek, hiszen ha odafelé befért a táskába, hazafelé is be fog.

A horgászrendi változásokon túl jelentős könnyebbség mind a horgászoknak, mind a jegyértékesítőknek, hogy a 2021. évre vásárolt balatoni területi jegyeket a balatoni horgász nem köteles kinyomtatva magánál tartani a vízparton. A halőri ellenőrzéskor elegendő az állami jegyet és fogási naplót, valamint a horgászkártyát felmutatni. A halőr a horgászkártya szám alapján azonosítja a horgászt és az online rendszerben megtekinti, hogy milyen területi jegyekkel rendelkezik. A horgász a saját HORINFO profiljában (www.horgaszjegy.hu) bármikor megtekintheti vásárolt területi jegyeit és a hozzájuk kapcsolódó horgászrendeket, azokat igény esetén utólag is kinyomtathatja. Az egyes területi jegyekhez kapcsolódó horgászrendi kivonatok honlapunkról is letölthetők. Természetesen a személyes vásárlás során, amennyiben a horgász kéri, a jegyértékesítőnek kötelessége kinyomtatni a jegyet és a horgászrendi kivonatot is.

Végezetül szintén egy fontos hír: a balatoni horgászjegyek árai változatlanok és továbbra is megvásárolhatók az ismert jegyértékesítési pontokon, valamint online is. A 300 tonnás pontytelepítési kötelezettségünket 2020-ban is sikerült jelentősen, 37 tonnával megtoldani, így minden adott ahhoz, hogy tavasszal nagyszerűen induljon a horgászszezon.