Magyar Horgász éves előfizetői akció: 8340 Ft helyett 7140 Ft

Magyar Horgász 2023-as előfizetői akció

Piacvezető újság piacvezető áron!

Magyarország legnépszerűbb horgászmagazinja: tartalomban a legtöbb, árban a legjobb! Fizessen elő a legkedvezőbb áron, olvassa 12 hónapig a  Magyar Horgászt és nyerjen!

Nyomtatott újság előfizetési akcióban: 12 x 695 Ft helyett 12 x 595 Ft

8340 Ft helyett 7140 Ft

Digitális újság előfizetési akcióban: 12 x 415 Ft helyett 12 x 365 Ft

4980 Ft helyett 4380 Ft

A digitális változatra a dimag.hu weboldalon, a nyomtatott magazinra online vagy offline fizethet elő.

Csak egy jó döntés és az exkluzív nyeremény is az öné lehet!

A nyereményjátékban a sorsolás időpontjában éves Magyar Horgász előfizetéssel és Magyar Horgászkártyával rendelkező természetes személyek vesznek részt.

A lejáró előfizetőinknek a névre szóló csekket postán juttatjuk el.

A nyeremények összértéke 3 000 000 Ft!

Éves előfizetőink között kisorsolásra kerül:

Főnyereményként

I. díj:

egyhetes balatoni horgászüdülés* 2 fő részére teljes ellátással 

*választhat több időpont közül!

Extra: „Süllőhorgászat a tó közepén“

továbbá 10 db

II. díj:

éves* országos összevont területi jegy vagy a nyertes által választott, MOHOSZ családhoz** tartozó vízterületre szóló éves területi jegy

*2023. évi vagy 2024. évi, választás szerint

**MOHOSZ, MOHOSZ tagszövetség, speciális jogállású tag, tagszövetséghez tartozó horgászegyesület.

továbbá 100 db

III. díj:

1 éves előfizetés a Magyar Horgász újságra vagy 1 éves előfizetés a digitális Magyar Horgászra

+ különdíj:

A HORINFO rendszerben online előfizetők közül egy nyertes 100 000 Ft  értékben választhat horgászfelszerelést!

Válassza a Magyar Horgászt és nyerjen!

Részvételi feltételek

A nyereményjátékra befizetni 2023. 01. 31-ig lehet. A nyereményjátékban történő részvétel feltétele a Magyar Horgász előfizetés éves díjának az itt meghirdetett záróidőpontig történő befizetése. Az I. és II. díjak átadásának feltétele a horgászat lehetőségére vonatkozó jogszabályi személyi feltételek fennállása és igazolása. A nyeremények pénzre át nem válthatók, átruházásukra csak korlátozottan, külön feltételek mellett van lehetőség. A résztvevők egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a MOHOSZ az előfizetéssel kapcsolatos adataikat zártan, célhoz kötötten kezelhesse, továbbá a nyertesek nevét a lapban és weboldalán megjeleníthesse. Az előfizetés 12 db lapszámra és csak magyarországi szállítási cím esetén érvényes. Az előfizetői példányokat a Magyar Posta Zrt. terjeszti. Az új előfizetők esetében a hónap 10-éig befizetett előfizetések indulnak a következő hónaptól.

Sorsolás: 2023. február 28-án 13 órakor a MOHOSZ székházában. A nyerteseket levélben, e-mailben vagy telefonon értesítjük. Az előfizetéssel, nyereményekkel kapcsolatban érdeklődni az info [KUKAC] mahor [PONT] hu e-mail-címen vagy munka­napokon 8.00–13.00 óráig a +36-1-311-3232, +36-1-331-3300-as telefonszámokon lehet.

A nyertesek listája 2023. 03. 07-től a nyito.mohosz.hu honlapon lesz megtekinthető.

1. ONLINE ELŐFIZETÉS

Az online előfizetői felület használatához REGISZTRÁLNI KELL a https://www.horgaszjegy.hu honlapon!

Sikeres REGISZTRÁCIÓ után lépjen be a személyes profiljába, ahol a jobb oldalon lenyíló menüpontok között a HOBBI fülön található a MAHOR előfizetés, amelyre kattintva egy űrlap kitöltése után megrendelhető az újság, amit bankkártyával tud kifizetni, erről e-számlát fog kiállítani a rendszer. A továbbiakban ezen a felületen tudja kezelni előfizetését. Amennyiben segítségre van szüksége keressen minket elérhetőségeinken.

online_elofizetes.jpg

2. OFFLINE ELŐFIZETÉS

– FORGALMAZÁSI PONTON: ahol állami jegy vagy területi jegy vásárlására van lehetőség készpénzes/bankkártyás fizetéssel.

 

A MAGYAR HORGÁSZ ELŐFIZETŐI AKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A nyereményjáték (a továbbiakban „Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a Magyar Országos Horgász Szövetség (nyilvántartási szám: 01-02-0000764 Fővárosi Törvényszék), adószám: 19815857-2-43 1124 Budapest, Korompai utca 17., (a továbbiakban: MOHOSZ).

A nyereményeket a MOHOSZ biztosítja.

Jelen játékszabályzat a nyito.mohosz.hu címen érhető el.

A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen szabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen szabályzattól eltérő értelmezése a MOHOSZ mindennemű felelősségét kizárja.

1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban, a sorsolás időpontjában éves Magyar Horgász magazin előfizetéssel és horgászkártyával rendelkező természetes személyek vesznek részt.

A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a Magyar Horgász előfizetés éves díjának 2023. január 31-ig történő befizetése.

Az I. és II. díjak átadásának időpontjában a nyertes érvényes 2023. évi állami jeggyel és fogási naplóval kell hogy rendelkezzen, nem állhat horgászati tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt és a nyereményként választott MOHOSZ családhoz tartozó vízterületre szóló éves területi jegyben meghatározott egyéb szabályozókban foglaltaknak, illetve a személyi és tárgyi feltételeknek meg kell, hogy feleljen.

A Nyereményjátékban résztvevő személy (továbbiakban: Játékos) a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a szabályzatot és az abban foglalt adatkezelési tájékoztatót, és azt (beleértve az adatkezelési tájékoztatót is) feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes kiskorú, cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a HORINFO rendszerben is rögzített gondviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag a HORINFO rendszerben is rögzített gondviselője vagy törvényes képviselője járhat el.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a MOHOSZ munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és mindezen személyek közeli hozzátartozói (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerint).

2. A Nyereményjáték időtartama, a sorsolás menete, a nyertesek személyének meghatározása

A Nyereményjáték: a 2023. január 31-ig befizetett éves előfizetésekre vonatkozik.

A határidőn túl beérkezett előfizetések befizetői a sorsolásban nem vesznek részt.

Egy Játékos egy nyereményre jogosult. Aki egy nyereményre kisorsolásra kerül, a további nyereményekre már nem válhat jogosulttá.

A nyeremények készpénzre nem válthatók, átruházásukra csak korlátozottan, külön MOHOSZ hozzájárulással, az 1. pontban rögzített személyi és tárgyi feltételek fennállása esetén van lehetőség.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a MOHOSZ kötelezheti a nyertest a személyazonosságának igazolására.

Valótlan adatok közlése a nyertes kizárását vonja maga után. Amennyiben a nyertes nem a szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a MOHOSZ rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

Nyertesek sorsolásának ideje: 2023. február 28., 13:00 óra

Nyertesek sorsolásának helyszíne: MOHOSZ székház, 1124 Budapest, Korompai u. 17.

A sorsolás nem nyilvános.

Az előfizetéssel, nyereményekkel kapcsolatban érdeklődni a Magyar Horgász szerkesztőségénnél, az info [KUKAC] mahor [PONT] hu e-mail címen vagy munkanapokon 8.00-13.00 óráig a +36-1-311-3232, +36-1-331-3300-as telefonszámokon lehet. További információk a nyito.mohosz.hu weboldalon, ahol a nyertesek listája 2023. március 7-től lesz megtekinthető.

3. A Nyereményjáték nyereményei

A MOHOSZ által biztosított nyeremények együttes értéke összesen 3.000.000 Ft.

A Nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

- I. díj (fődíj): 1 db egyhetes balatoni horgászüdülés, 2 fő részére teljes ellátással. Választhat több időpont közül, extra: „süllőhorgászat a tó közepén”. (1 nyertes részére)

- II. díj: 10 db éves összevont területi jegy (2023. évi vagy 2024. évi, választás szerint) vagy az előfizető által választott MOHOSZ családhoz tartozó vízterületre szóló éves területi jegy (MOHOSZ, MOHOSZ tagszövetség, speciális jogállású tag, tagszövetséghez tartozó horgászegyesület). (10 nyertes részére)

- III. díj: 100 db 1 éves előfizetés a Magyar Horgász újságra vagy 1 éves előfizetés a digitális Magyar Horgász magazinra. (100 nyertes részére)

- Különdíj: a HORINFO rendszerben online előfizetők közül egy nyertes 100 000 Ft értékben választhat horgászfelszerelést. (1 nyertes részére)

- 50 db Magyar Horgász Kiskönyvtár sorozat könyv, melyből 2 kötet választható. Bokor Károly: Horgászat az életem című könyve, Szári Zsolt: AVE PELSO! című könyve, Zákonyi Botond: Parti szél című könyve. (25 nyertes részére)

4. A nyeremények átvétele, az átvétel elmulasztásának következményei

A MOHOSZ a nyerteseket elsősorban elektronikus úton, a HORINFO rendszeren keresztül, e-mailben, vagy ezek hiányában telefonon, illetve levélben értesíti a sorsolást követő 10 munkanapon belül.

A nyertesek ezen értesítést követő 30 napon belül jogosultak nyilatkozni a nyeremény igénybevételéről.

A szervező a nyertes személyazonosságát jogosult okiratok (személyazonosító igazolvány és horgászkártya, továbbá postai vagy futárszolgálati kézbesítés esetén a lakcím) útján ellenőrizni.

A tárgynyeremények esetében a nyertesnek a MOHOSZ által megadott helyen a nyeremények átvétele, vagy az átvétel előzetes egyeztetése céljából meg kell jelennie, vagy írásbeli nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a MOHOSZ postai vagy futárszolgálat útján kézbesítse.

Az országos éves összevont területi jegyek nyertesének vagy a MOHOSZ családhoz tartozó vízterületre szóló éves területi jegy nyertesének a nyeremény igénybevételéről szóló írásbeli nyilatkozatán túl rendelkeznie kell 2023. évre érvényes állami jeggyel, mely kiváltásának igazolása után, az éves összevont területi jegyet a Horgászjegy Kft. a HORINFO rendszerben a nyertes horgász részére soron kívül kiállítja, mely a nyertes horgász HORINFO profiljába kerül.

A MAHOR előfizetés nyertesének a nyeremény igénybevételéről szóló írásbeli nyilatkozatán túl az előfizetéshez szükséges adatok írásbeli egyeztetését is biztosítani kell. A személyazonosság ellenőrzésének és az adategyeztetésnek a megtagadása a nyereményre jogosultság megszűnésével járhat.

A nyeremények átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, melyet a Játékos köteles aláírni. Ennek megtagadása, elmulasztása a nyereményre jogosultság megszűnésével, vagyis jogvesztéssel jár.

Ha az adott nyeremény nyertese az átvételére megszabott határidőn belül nem veszi át a nyereményét, vagy a nyereményt visszautasítja, vagy ha a nyertes részvételének érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be, továbbá, ha a nyertessel a megadott elérhetőségein a fenti határidőn belül nem lehet felvenni a kapcsolatot a nyereményre nem válik jogosulttá.

A MOHOSZ a nyeremény átvételének lehetőségét jelen szabályzatban foglalt határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertesre nézve jogvesztő.

A nyertesek kötelesek együttműködni a MOHOSZ-szal annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a MOHOSZ felelőssége nem állapítható meg.

5. Adózási kérdések

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a MOHOSZ fizeti. A nyertes köteles a MOHOSZ rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni.

A nyeremények után a nyerteseknek adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

6. A nyereményjátékra vonatkozó adatvédelmi szabályok

A MOHOSZ, mint adatkezelő, valamint a MOHOSZ kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasága, a Horgászjegy Kft., mint közreműködő (adatfeldolgozó) kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés, megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió joga által meghatározott elvárásoknak.

A MOHOSZ és a Horgászjegy Kft. egyaránt betartja az adatvédelmi és adatbiztonsági elveket, elvárásokat, az erre vonatkozó belső szabályozásukat.

Az adatkezelő a játékos és nyertes által megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos uniós és magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, a Játékos személyhez fűződő jogait mindenkor tiszteletben tartja.

Az adatkezelő megtesz minden lehetséges intézkedést a személyes adatok biztonságáért, az adatkezelés során tudomására jutó adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett minden módon megvédi azokat a különböző kockázatoktól, így különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól.

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban írtak összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK. irányelve előírásaira.

A nyereményjátékban résztvevők a játékban való részvételhez és a jelen szabályzat szerinti nyereményjáték lebonyolítása érdekében történő adatkezeléséhez hozzájárulnak. Az éves Magyar Horgász előfizető résztvevő, az előfizetés megrendelése során, továbbá a Nyereményjátékban való részvétel során megadott adatait a MOHOSZ, a 2022. december 1-től hatályos Adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozatban (verziószám: 1.0) foglaltaknak megfelelően kezeli. A résztvevő a részvétellel kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a MOHOSZ a Nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremények átadásának regisztrálása céljából  felhasználja és kezelje, továbbá a nyertesek nevét horgászkártya számát a lapban és a weboldalán megjeleníthesse. 

A MOHOSZ a név, a horgászkártya azonosító szám, a lakcím, a telefonszám, az e-mail-cím és adószám adatokat kezeli.

A nyeremények átvétele érdekében külön regisztráció szükséges a nyeremenyjatek.horinfo.hu oldalon keresztül. Az oldal a megadott adatokat nem tárolja, kizárólag adatkezelő részére történő adattovábbítás történik.

A nyertes személyek adatait a számviteli szabályok szerint 8 (nyolc) évig tároljuk. 

A nem nyertes személyek adatait a nyertesek kiválasztási eljárásának lezárását követően töröljük, a nyeremény(ek) átvételét követően 2. (második) naptári hónap végéig.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja.

A Játékos a megadott adatokat bármikor módosíthatja, vagy azok törlését kérheti a MOHOSZ-tól.

A MOHOSZ a nyeremény(ek) átvételét követően 2. (második) naptári hónap végéig kezeli a játékos(ok) nyereményjáték során megadott adatait, illetve MOHOSZ által fizetendő adóköteles nyeremény esetén az adókötelezettségre vonatkozó adózási és számviteli jogszabályokban foglalt határidő végéig.

Fentieken túlmenően az adatok továbbításra nem kerülnek. A nyereményjátékban résztvevő kérelmezheti a tájékoztatást adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. A MOHOSZ a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül teljesíti. A nyereményjátékkal összefüggő adatvédelmi kérdéseket a MOHOSZ info [KUKAC] mahor [PONT] hu elérhetőségére lehet megküldeni.

Amennyiben a nyereményjátékban résztvevő az adatkezelést sérelmesnek tartja, tiltakozhat azok kezelése ellen, valamint bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken, továbbá kérheti, hogy azokat a felvételeket, amelyeken felismerhető vagy beazonosítható ne hozzuk nyilvánosságra, illetve kérheti a megjelentetett felvételek fenti médiafelületekről történő eltávolítását, törlését.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Adatkezelő neve:

Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ)

Postai címe:

1124 Budapest, Korompai utca 17.

Email címe:

titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu

Telefonszáma:

+3612482590

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postai cím: 

1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám:

 +3613911400 

Email: 

ugyfelszolgalat [KUKAC] naih [PONT] hu

Weboldal:

www.naih.hu

Az adatvédelmi tisztviselő megnevezése és elérhetőségei:

Adatvédelmi tisztviselő neve:

HANGANOV Kft.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

dpo [KUKAC] hanganov [PONT] hu

 

Kártérítés:

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Panaszkezelés:

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, illetve bíz meg.

Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos panaszok, bejelentések fogadását az Adatkezelő által megbízott adatvédelmi tisztviselő látja el.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adatait az Adatkezelő a honlapján és az adatkezelési tájékoztatókban teszi közzé.

6. Adatfeldolgozó (Horgászjegy Kft.)

Adatfeldolgozó a 4. pontban meghatározott feladatokat (adatkezelési tevékenységet) látja el.

Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra (Adatfeldolgozóra) alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról a Adatfeldolgozó a Adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha a Adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.

Adatfeldolgozó a Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a Adatkezelő által vagy az általa Adatfeldolgozó más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

Az Adatkezelő az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátja a szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettséggel azokat az információkat, mely a megbízás ellátásához szükségesek.

Adatfeldolgozó az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat Adatkezelő részére, és törli a meglévő másolatokat.

Adatbiztonsági intézkedések: Adatfeldolgozó végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok biztonságának garantálása érdekében. Ez magában foglalja az adatoknak a biztonság olyan megsértése elleni védelmét, amely az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosítását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (adatvédelmi incidens). A megfelelő biztonsági szint értékelése során a Feleknek kellően figyelembe kell venni a technika állását, a végrehajtás költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét, kontextusát és céljait, valamint az érintetteket érintő kockázatokat.

A személyes adatokat Adatfeldolgozó bizalmasan kezeli, azokat Adatkezelő előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem adja át, nem teszi hozzáférhetővé továbbá nem hozza nyilvánosságra. Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést köteles megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

Az Adatfeldolgozó tudomására jutott minden adat, információ kizárólag Adatkezelő részére hasznosítható. Felek az adatfeldolgozói tevékenység ellátása során kapcsolattartóik útján együttműködnek, a tevékenység ellátása során felmerülő további technikai, adatbiztonsági, illetve adatvédelmi kérdéseket haladéktalanul egyeztetik egymással.

Adatkezelő és Adatfeldolgozó kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik.

Adatfeldolgozó nem jogosult az ezekkel kapcsolatos, avagy a teljesítésükkel összefüggésben tudomására jutó semmilyen részletet, információt harmadik személy tudomására hozni vagy harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni, vagy nyilvánosságra hozni a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. 

Adatkezelő és Adatfeldolgozó a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete (GDPR), valamint a hatályos magyar adatvédelmi jogi előírások betartásával jár el az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

7. Záró rendelkezések

A MOHOSZ fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztathassa külön értesítés és indoklás nélkül.

A szabályzattal összefüggő esetleges jogvitákban a magyar jogszabályok az irányadók, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek.

Budapest, 2022. november 29.