A MOHOSZ a 2023. december 15-i választmányi ülésén egyhangú szavazással döntött a horgászcsaládok COVID-árváinak Regőczi Alapítványon keresztül nyújtott 20.000.000 Ft összegű támogatásáról, melyet minden jóérzésű, tenni akaró horgászszervezet és horgász nevében ajánlott fel Magyarország legnagyobb hálózatos civil szervezete.

Ennyi idő után is nehéz érzelmek nélkül beszélni arról, hogy milyen tragédiák következtek be a COVID időszakában. Egy EU statisztika szerint mintegy 44.000 áldozat köthető közvetlenül a világjárványhoz Magyarországon, amely szám folyamatosan nő. Ha megnézzük, hogy mennyi a horgászok, azon belül a gyermekes családok aránya a társadalmon belül, akkor levezethető, hogy körülbelül 600-800 olyan árva van, aki közvetlen horgász érintettségű a bekövetkezett tragédiák során. 

A Választmány már 2021-ben hozott egy olyan határozatot, melyben kinyilvánította, hogy központilag is támogatni fogja - teljes nevén - a Regőczi István Alapítványt a Koronavírus Árváiért. Azóta horgász-oldalról már több szervezeti és egyéni támogatás is realizálódott, segítve a gyermekeket. Most a horgászok központi költségvetéséből a korábbi döntésnek a pénzügyi megvalósítására is sor kerülhetett. Így a 2023. évi bevételek terhére, azon belül a nem közfeladat-ellátási bevételek terhére lett elkülönítve, majd kifizetve a támogatás. 

A mai napon a támogató okirat ünnepélyes átadására is sor került, mely eseményen Herczegh Anita, a kuratórium elnöke, Áder János volt köztársasági elnök, illetve a MOHOSZ képviseletében Szűcs Lajos elnök vett részt. A felek arról is egyeztettek, hogy olyan programokat fognak szervezni, illetve olyan segítséget fognak adni az érintetteknek, ami a horgászatra, illetve a természetben eltöltött időre is fókuszál. A horgászszövetség elnöke arról is tájékoztatta az Alapítványt, hogy a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség ezen túl az egyik gyermektáborukat is felajánlotta a COVID-árváknak, folytatva, színesítve a karitatív együttműködést.

Megtisztelő számunkra, hogy segíthettünk. Úgy érezzük, hogy már egy-két mosolyért is megérte!

Budapest, 2024. január 19.

SKM_C250i24011909340.jpg