2024. ÉVRE ÉRVÉNYES VELENCEI-TAVI HORGÁSZREND – FONTOS VÁLTOZÁSOK!

TISZTELETTEL KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY A HORGÁSZATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT ALAPOSAN TANULMÁNYOZZA AZ AKTUÁLIS ÉVI HORGÁSZRENDET!

Ahogy azt korábban már jeleztük, az előző években megismert horgászrendi szabályokhoz képest lényeges változások jelennek meg a 2024. évi Velencei-tavi horgászrendben.

(2024. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL ÉRVÉNYES AZOK SZÁMÁRA IS, AKIK 2023. ÉVRE ÉRVÉNYES TERÜLETI JEGYÜKKEL KÍVÁNNAK HORGÁSZNI JANUÁR HÓNAPBAN!)

Ennek elsőrendű oka a ragadozó halfajok – közülük is kiemelten a süllő, csuka és balin fajok – védelme, de erősebb védelmet kapnak a darabszám-korlátozással nem védett őshonos fajok, különösen a keszegek, de általánosan nagyobb hangsúlyt kap (és fog kapni a jövőben egyre inkább) – a fokozatosság elve alapján bevezetendő módon – a halvédelem szerepe is a szabályzatban.

Az új horgászrendben piros betűszínnel vannak kiemelve a módosítások annak érdekében, hogy könnyebben megtalálhatók legyenek.

A fontosabb szabályváltozások tételesen az alábbiak:

 1. ÁLTALÁNOS TILALOM (30.): 

A SÜLLŐ, A CSUKA ÉS A BALIN FAJOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN A 2024. ÁPRILIS 30-IG E HALFAJOK FOGÁSÁRA ALKALMAS HORGÁSZMÓDSZERT ALKALMAZNI TILOS, A VÉLETLENÜL MEGFOGOTT EGYEDEKET PEDIG NEM SZABAD MEGTARTANI.

 1. ÉVES FOGÁSI MENNYISÉGEKRE VONATKOZÓ VÁLTOZÁSOK - ÉVES TERÜLETI JEGY (34.):

darabszám-korlátozással védett halfajokból (beleértve az amurt is) összesen kifogható:

 • felnőtt: 40 db (ebből összesen – NEM FAJONKÉNT – 10 db lehet süllő, csuka vagy balin), továbbá összesen 50 kg darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfaj
 • kedvezményezett 1 botos (65 év feletti, igazoltan fogyatékkal élő, ifjúsági horgász): 20 db (ebből összesen – NEM FAJONKÉNT – 5 db lehet süllő, csuka vagy balin), továbbá összesen 25 kg darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfaj
 • gyermekjeggyel: 3 db (ebből összesen – NEM FAJONKÉNT – 1 db lehet süllő, csuka vagy balin), továbbá összesen 10 kg darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfaj.

Az ezüstkárász nem őshonos halfaj, ezért nem számít bele a meghatározott megtartható, azaz kifogható mennyiségekbe!

2A. ÖSSZEVONT ÉVES MEGYEI ÉS ORSZÁGOS JEGYEKRE VONATKOZÓ ÉVES FOGÁSI MENNYISÉGEK (41-46.):

 1. Az éves általános országos, valamint a meghatározott típusú (a HOFESZ „Ba-Ve-Du” elnevezésű területi jegye) MEGYEI területi jegyekkel a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halakból összesen maximum 20 db (ebből összesen – NEM FAJONKÉNT –  5 db lehet süllő, csuka vagy balin), az egyéb kifogható őshonos fajokból maximum 25 kg fogható ki.
 2. Az ORSZÁGOS éves általános FELNŐTT területi jegyek esetében a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halakból összesen maximum 25 db (ebből összesen – NEM FAJONKÉNT – 5 db lehet süllő, csuka vagy balin), az egyéb kifogható őshonos fajokból maximum 30 kg fogható ki. 
 3. Az éves általános ORSZÁGOS KEDVEZMÉNYEZETT területi jegyek esetében a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halakból összesen maximum 15 db (ebből összesen – NEM FAJONKÉNT – 3 db lehet süllő, csuka vagy balin), az egyéb kifogható őshonos fajokból maximum 20 kg fogható ki.
 4. Az éves általános ORSZÁGOS GYERMEK területi jegyek esetében a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halakból összesen maximum 3 db (ebből összesen – NEM FAJONKÉNT – 1 db lehet süllő, csuka vagy balin), az egyéb kifogható őshonos fajokból maximum 10 kg fogható ki.
 5. Az éves SPORTCÉLÚ ORSZÁGOS FELNŐTT, az éves sportcélú országos kedvezményezett területi jegyek esetében HALELVITEL NEM LEHETSÉGES, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható (itt nem volt változás).
 1. NAPI MEGTARTHATÓ HALMENNYISÉGEK (35. és 33.):
 • Felnőtt területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból – beleértve az amurt is – naponta összesen 3 db tartható meg, egy-egy fajból azonban legfeljebb 2 db, süllő, csuka vagy balin fajokból összesen – ÉS NEM FAJONKÉNT – 1 db. A darabszám-korlátozással nem védett őshonos fajokból összesen 3 kg tartható meg naponta.
 • Ifjúsági és a kedvezményezett 1 botos területi jegytípusokkal, valamint turista területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból – beleértve az amurt is – naponta 2 db, egy-egy fajból legfeljebb 1 db, süllő, csuka vagy balin esetében összesen – ÉS NEM FAJONKÉNT – 1 db, darabszám-korlátozással nem védett őshonos fajokból összesen 2 kg tartható meg naponta.
 • Gyermek területi jeggyel naponta összesen 1 db darabszám-korlátozással védett halfaj – beleértve az amurt is – és 1 kg darabszám-korlátozással nem védett őshonos faj tartható meg.
 • 24 órás területi jeggyel összesen a Velencei-tavi Horgászrend által egy napra
 • 48 órás területi jeggyel a két napra 
 • 72 órás területi jeggyel a három napra meghatározott darabszám tartható meg
 • KIVÉTELEK:
  • A 48 és 72 órás területi jegy esetében összesen – ÉS NEM FAJONKÉNT – 1 db
  • 7 és 10 napos érvényességű jegyekkel legfeljebb összesen – ÉS NEM FAJONKÉNT – 2 db

süllő, csuka vagy balin tartható meg.

 • Csalihal kizárólag a napi horgászathoz szükséges mennyiségű, legfeljebb 15 cm testhosszúságú példány tartható meg (ha nem méreten aluli halról van szó), de az őshonos halfajokból ez nem lehet 30 db-nál több.

4. MÉRETKORLÁTOZÁSOK ÉS NEM FOGHATÓ (NEM MEGTARTHATÓ) FAJOK (36-37.)

 • A széles kárász, a compó mellett minden jelölt hal is nem fogható halfajnak minősül a tavon és megtartani tilos.
 • ALSÓ (legkisebb megtartható méret) ÉS FELSŐ MÉRETKORLÁTOZÁSOK (legnagyobb megtartható méret) – az orrcsúcstól a faroktőig, egyenes vonalban mérve:
  • SÜGÉR – alsó: 15 cm, felső: 20 cm
  • MINDEN KESZEGFAJ – felső: 30 cm
  • PONTY – felső: 55 cm
  • SÜLLŐ – alsó: 40 cm, felső: 70 cm
  • BALIN – alsó: 40 cm, felső: 70 cm
  • CSUKA – alsó: 50 cm, felső: 80 cm

Az alsó méretkorlátnál kisebb és a felső méretkorlátnál nagyobb halat a horgász a fogást (vagy az azonnali fotózást) követően haladéktalanul köteles kíméletesen visszaengedni.

5. EGYÉB HORGÁSZRENDI ELŐÍRÁSOK

(40.) A vízminőség védelme érdekében csak megfelelő minőségű (nem romlott) és a szükséges mennyiségű etetőanyag, csaliféleség használható fel. A szoktató etetés nem megengedett.

(51.) A halnak indokolatlan sérülést, szenvedést okozni (pl. betonon vergődni hagyni, kopoltyú alá nyúlva megfogni) tilos.

(54.) Drótszák, valamint nagy szembőségű (1,5x1,5 cm feletti) gyűrű nélküli tartószák nem használható.

(55.) Pányvára (kantárra) csak ragadozó hal fűzhető fel, halanként 1 db szájbilincs alkalmazásával.

(56.) Bojlis horgászat esetén halbölcső vagy -matrac használatra előkészített állapotban történő tartása és fogás esetén használata kötelező.

(59.) Haljelölés: 
Haljelölés: A jelölt halat minden esetben vissza kell engedni a jel levétele nélkül.  A jelölt halról és a jelről készített fotót, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, tömegét, valamint a horgász nevét, lakcímét tartalmazó feljegyzést postán a MOHOSZ részére (1519 Budapest, Pf. 232) kell beküldeni, illetve személyesen vagy e-mailben a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége részére is eljuttatható. A fotót és a vonatkozó adatokat beküldő ajándékot kap, illetve ajándéksorsoláson vesz részt.

(61.) A fogott halat a kezelés és tárolás során is megilleti a tisztelet, illetve a kíméletes bánásmód, ezért a halkímélő és halvédelmi eszközök (pl. halmatrac, sebfertőtlenítő vagy megfelelő méretű és szembőségű merítőszák) használata minden esetben erősen ajánlott. Fotózáskor az OHR-ben megfogalmazott rendelkezések az irányadók.

(63) Hal jelölése, csonkítása, indokolatlan sérülés vagy szenvedés okozása esetén 1-3 év lehet a területi jegyváltástól való eltiltás időtartama.

Végül, de nem utolsó sorban néhány nagyon régi szabály, amelynek betartására kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmet, mivel számos Horgásztárs (tisztelet a kivételnek) egyrészt egyre közelebb szeretne parkolni horgászhelyéhez, másrészt sok esetben pedig az odafelé még elférő, magával szállított termékek csomagolóanyagát sem kívánja már hazavinni magával:

(17.) Járművel a mólókra és a vízparttól számított 10 m-es sávban leállni, illetve parkolni tilos.

(16.) A horgász alapvetően köteles a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után magával vinni, kivéve, ha a horgászhelynél található hulladéktároló, melybe lezárt zacskóban elhelyezhető a szemét.

A TELJES HORGÁSZREND ITT OLVASHATÓ ÉS LETÖLTHETŐ!