A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

 Június 17-én, csütörtökön virradóra több ponton halpusztulás kezdődött a Velencei-tó területén, mely szinte teljes egészében a tó velencei, keleti-északkeleti medencéjének sekély vízi részeire korlátozódott. A halpusztulás a szombati napon érte el a csúcspontját. A tapasztalt sajnálatos, de nem egyedi jelenségről számos lakossági bejelentés érkezett a MOHOSZ felé a tóért aggódó horgász- és nem horgásztársaktól egyaránt; majd kialakult egy hatékony helyi összefogás a károk és különösen azok esetleges negatív turisztikai következményeinek enyhítése céljából. A hiteles tájékoztatás érdekében a MOHOSZ OHSZK és a Velencei-tavi Kirendeltség a mai napon az eddig ismert adatok és a szakértői vélemények alapján újra ismerteti a jelenlegi helyzetet, egyben valamennyi médiumot e formában kívánja tájékoztatni, kérve a közlemény pontos átvételét. 

Mint ismert, a Kirendeltség a jelenséget észlelve azonnal megkezdte munkatársaival és a horgászszervezet önkénteseivel az elhullott halak begyűjtését és azonosítását, kapcsoltan a helyi vízügyi igazgatósággal, valamint az Állatorvostudományi Egyetem halegészségügyi laborjával együttműködve a több pontos vízminőségi és halélettani mintavételezést. Mivel a legfontosabb feladat a tetemek mielőbbi, folyamatos összegyűjtése és elszállítása volt, ennek elősegítésére és a további pusztulások megakadályozására a térségben hihetetlen gyorsasággal egy példaértékű összefogás alakult ki, a halgazdálkodásra jogosult horgászszövetség, a hatóságok, az önkormányzatok, a helyi horgászszervezetek és az egyéb civil, önkéntes szerveződések aktív részvételével. 

A gyűjtésben segítőket a horgászszövetség ellátta a tetemgyűjtéshez szükséges zsákokkal, illetve minden olyan eszközzel, amely rendelkezésre állt. Az összegyűjtött haltetemek minden esetben átvételre kerültek a Kirendeltség részéről a gyűjtés helyszínére kiutazva vagy a segítők által beszállítva egyaránt. A haltetemek elszállítási, ártalmatlanítási eljárását és annak költségeit a horgászszövetség vállalta fel.  

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság elrendelte a harmadfokú vízminőség-védelmi készültséget és jelentős élőerőt vont be a védekezésbe, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság több szivattyút adott, Velence Város Önkormányzata és több civil szervezete több ponton önkéntes munkát szervezett, de a helyi önkéntes tűzoltók is kivették a részüket a munkából, s többen magánszemélyként is önzetlenül segítettek. Ezúton is szeretnénk mindenki munkáját, segítségét megköszönni!

A tapasztalatok alapján az elpusztult és összegyűjtött halak zöme az első hullámban szélhajtó küsz és balin volt, majd a szombati második hullámtól kezdődően egyre inkább karika- és dévérkeszeg volt. Mára elmondható, hogy az elhullott halak túlnyomó részét sikerült összegyűjteni a hatékony összefogásnak köszönhetően. Az oxigénhiányban elpusztult halak mennyisége mintegy 4000 kg volt, melyből a fenti fajok 90% feletti részarányt képviseltek, a maradékon a halfauna többi tagja osztozik. Az összegyűjtött halmennyiség hozzávetőlegesen a tó becsült halállományának 1,0-1,5 %-át jelenti, de a látvány horgász szemmel különösen szívfájdító, s természetesen a fürdőzőknek sem kellemes – a vízminőségvédelmen túl ezért is folyamatos az elpusztult halak eltávolítása, ATEV telephelyre történő elszállítása.

Bizakodásra ad okot, hogy vasárnap óta folyamatosan javul a helyzet, az elmúlt napokban új tetemek felbukkanása szinte egyáltalán nem történt, a felbukkanó néhány tetem zömmel nagytestű amur és busa, melyek elhullása eredetükhöz köthető, így minden évben, védhetetlenül kialakuló folyamat.  Az időközben beérkezett újabb laboreredmények is megerősítették, hogy a halakkal egyértelműen a relatív oxigénhiány kialakulása végzett, a mérgezés, valamint emberre veszélyes kórokozó jelenléte kizárható.

A beérkezett adatok alapján továbbra is tényként kezeljük, hogy a relatív oxigénhiány kialakulásában döntő szerepet játszott a rohamos felmelegedés – kéthónapos folyamat játszódott le a természetben gyakorlatilag másfél hét leforgása alatt – és az annak hatására berobbanó algaállomány éjszakai oxigénfogyasztása, kapcsoltan a napkezdeti szélcsendes időjárás is.

Szintén továbbra is helytálló – melyet a Tisztiorvosi Szolgálat mérései is igazolnak –, hogy a Velencei-tó vízminősége a fürdési, vízisport és egyéb rekreációs igénybevételi szempontok oldaláról megfelelő, így a helyzet e tárgyban korlátozást, beavatkozást nem igényel.

Sajnos látnunk kell, hogy a tó tartósan és tendenciózusan alacsony vízállása és az elmúlt évtizedekben gyarapodó lágyiszapréteg mennyisége a jövőben egy tartós vízpótlási beavatkozás kidolgozása és kivitelezése, párhuzamosan egy átgondolt nádművelés irányába mutat, mert ezek hiányában szélsőséges esetben újra előfordulhat akár a tó – a történelemben már ismert – újabb, átmeneti kiszáradása is. Mindez a halállományon messze túlmutatva a turizmus biztonsága, az itt élők életminősége érdekében is kiemelten fontos kormányzati feladat lehet. Tudomásunk szerint az első kormányzati intézkedések már meg is történtek, s a holnapi napon is egy közös vízügyi-horgászszövetségi bejárásra kerül sor a tó vízutánpótlása, annak jelene és jövője tárgyában.

Látva a jelenlegi meteorológiai előrejelzéseket is, rögzítenünk kell, hogy egy tartósan aszályos, hőhullámos nyári időszak esetén akár további halpusztulásra is számítani lehet. Ennek teljes megelőzése egy ilyen kiterjedésű vízterület esetében a jelen szakmai ismereteink és lehetőségeink szerint nem lehetséges, ugyanakkor a most kialakult együttműködések legalább a kárenyhítésben sokat segíthetnek. A készenlét, a monitoring a jövőben is folyamatos lesz, érdemi változás esetén haladéktalanul újra tájékoztatjuk a közvéleményt.

MOHOSZ Elnöksége

Budapest, 2021. június 24.

 

MOHOSZ - A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!