A VELENCEI-TÓ 2020. ÉVI HORGÁSZRENDJE Víztérkód: 07-010

Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük a Velencei-tavon a halgazdálkodásra jogosult, a Magyar Országos Horgász Szövetség nevében.  A tó halállományának fejlesztése és védelme számunkra kiemelten fontos, ezért a Velencei-tavon horgászóknak a hatályos vonatkozó jogszabályok mellett a Velencei-tavi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk, mivel az sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, továbbá a szabadidő kulturált eltöltését is hivatott elősegíteni. Megjegyezni kívánjuk, hogy a szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a jogkövetkezmények alól. 

A tó halállományának védelme, őrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért számítunk segítő magatartására. Az esetlegesen észlelt szabálytalanságokkal, környezeti problémákkal kapcsolatos bejelentését megteheti a következő halőri bejelentő telefonszámon: 06-30-501-0412, illetve a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségéhez is fordulhat (tel: 06-22-700-012; e-mail: velencei-to [KUKAC] mohosz [PONT] hu; Facebook: MOHOSZ Velencei-tó).

  

Személyi feltételek: A területi jegy csak érvényes 2020. évi állami horgászjegy és fogási naplóval (turista területi jegy esetén érvényes turista állami horgászjeggyel) érvényes horgász regisztrációval, valamint a 2020. évi igazolt MOHOSZ szervezeti egyesületi tagsággal (az „emelt áras” jegytípus esetében nem a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó egyesületi tagsággal; a külföldi horgászok által kiváltható „külföldi” jegytípus esetében egyesületi tagság nem szükséges) és Magyar Horgászkártyával (kivéve a gyermek, külföldi és a turista állami jeggyel rendelkező horgászok) rendelkező horgász számára adható ki.

Csak személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes.

A területi jegy tulajdonosa a horgászati tevékenységének megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, valamint az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte és azok előírásait maradéktalanul betartja.

A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az online vásárolt területi jegyet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén vagy A/4-es papírra olvasható méretben és minőségben kinyomtatva kell ellenőrzésre bemutatni az ellenőrzésre jogosult személynek, halőrnek.

1. A Velencei-tavi területi jegy a Velencei-tó területén – partról és csónakból egyaránt – jogosít horgászatra, kivéve a tó nyugati részén található természetvédelmi területet, ahol tartózkodni, így csónakkal közlekedni és horgászni is egész évben TILOS. A kijelölt (táblával is jelzett) kíméleti területeken a ponty fajlagos tilalmi időszakában horgászni, illetve az ívó halállományt bármilyen módon zavarni (a jogszabály által meghatározott tilalmi időszakon kívül is) tilos. A kíméleti területek GPS koordinátái:

Dinnyési kíméleti terület:  (kezdete: N47 10.870 E18 33.540, vége: N47 10.655 E18 32.799)

Sukorói kíméleti terület:                (kezdete: N47 13.164 E18 35.699, vége: N47 13.008 E18 35.563)

Pákozdi kíméleti terület:       (kezdete: N47 12.783 E18 34.548, közepe: N47 12.932 E18 34.441, vége: N47 12.942 E18 34.023)

2. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Velencei-tavi Horgászrend rendelkezéseit.

3. A fenti jogszabályok megsértése szabálysértési eljárást von maga után, melynek során az állami horgászjegy visszatartásra, a területi jegy visszavonásra kerül, illetve utóbbi a Velencei-tavi Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet!

4. Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Velencei-tavi területi jegy váltásától hosszabb időtartamra, maximum 5 évre eltiltható. A szabályszegések minősített eseteiről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról a MOHOSZ honlapján (www.mohosz.hu), illetve facebook/mohoszvelenceito oldalán tájékozódhat. 

5. December, január és február hónapokban az éjszakai horgászat TILOS, ezen időszakban a tavon partról 06 órától 22 óráig, csónakból pedig a Budapesten érvényes naptári napkeltét megelőző félórától a napnyugtát követő félóráigszabad horgászni, illetve horgászfelszereléssel a tavon tartózkodni.

6. Sötétben a horgász köteles a horgászhelyét - minden irányból jól láthatóan - megvilágítani.

7. A vermelő halak védelme érdekében január, február és december hónapokban csónakos horgászat során kizárólag a - tilalmi idővel nem védett - ragadozó halat szabad megtartani, kivéve a harcsát.

8. A ragadozó halfajok védelmében, azok főbb ívási időszakában március 1. és április 30. között TILOS mindenféle műcsalis horgászat, élő csalihalas horgászat során kizárólag 15 cm-nél nagyobb csalihal használata engedélyezett.

9. Megengedett horgászkészségek:

állami horgászjeggyel rendelkező felnőtt horgász egyidejűleg 2 bottal, botonként 2 horoggal (kivétel gyári műcsali)

turista állami horgászjeggyel, kedvezményezett jeggyel, valamint az ifjúsági jeggyel rendelkező horgász 1 bottal, botonként 2 horoggal (kivétel gyári műcsali)

gyermek horgász 1 bottal, azon 1 horoggal (kivétel gyári műcsali) horgászhat

10. Éves területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen kifogható:

felnőtt: 50 db (ebből maximum 25 db süllő)

kedvezményezett 1 botos (65 év feletti, hölgy, igazoltan fogyatékkal élő, ifjúsági horgász): 30  db (ebből maximum 15 db süllő)

gyermekjeggyel: 5  db (ebből maximum 1 db süllő)

Az éves jeggyel kifogható mennyiség elérését követően újabb éves területi jegy váltására nincs lehetőség.

150 cm vagy 20 kg feletti harcsából évente maximum 3 db tartható meg. Az ilyen méretű megtartani kívánt harcsát kötelező azonnal bejelenteni a halőri bejelentő telefonszámon.

11. Napi megtartható halmennyiségek:

Felnőtt területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta összesen 3 db tartható meg, egy-egy fajból azonban legfeljebb 2 db. A darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 5 kg tartható meg naponta.

Ifjúsági és a kedvezményezett 1 botos területi jeggyel, valamint "Turista" területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta 2 db, egy-egy fajból legfeljebb 1 db, darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 3 kg tartható meg naponta.

Gyermek területi jeggyel naponta 1 db darabszám-korlátozással védett és 2 kg darabszám-korlátozással nem védett faj tartható meg.

24 órás területi jeggyel összesen a Velencei-tavi Horgászrend által egy napra, 48 órás területi jeggyel a két napra és 72 órás területi jeggyel a három napra meghatározott darabszám tartható meg!

12. A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. mellékletében foglaltaktól eltérően a compó nem fogható halfajnak minősül, ezért megtartani TILOS!

13. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 60 cm-nél nagyobb pontyot, 70 cm-nél nagyobb fogassüllőt és a 80 cm-nél nagyobb csukát megtartani TILOS!  Az ilyen halat a horgász a fogást (vagy az azonnali fotózást) követően haladéktalanul köteles kíméletesen visszaengedni.

14. Természetes eredetű csalival (pl. csalihal, giliszta) történő horgászat esetén kizárólag egyágú horog használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! Nem kötelező, de lehetőség szerint a műcsalis horgászat esetén is törekedni kell az egyágú vagy akár a szakáll nélküli horog használatára.

15. A horgász köteles a fogási naplót – amely magánokiratnak minősül – a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, a naplóban részletesen feltüntetett szabályok szerint vezetni. A naplóba rögzített adattartalom manipulációjának gyanúja esetén a fogási napló átadásra kerül a rendőrhatóság részére.

16. A strandokon, kijelölt fürdőhelyeken június 15. és augusztus 31. között a horgászat tilos, kivéve ott, ahol az üzemeltető a horgászati tevékenységhez hozzájárul.

17. A tavon a vontató (sleppelő) horgászati módszer TILOS! Továbbá tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad. Minden kívülről és nem a fejrészen akadt, illetve egyértelműen horog okozta külsérelmi nyommal rendelkező halat kötelező a vízbe visszahelyezni, azokat megtartani tilos.

18. behúzós, behordós horgászmódszer, illetve az etetőhajó szerelék behúzására való használata maximum 100 méteres távolságra megengedett. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyaloglással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat.

19. November 1. és február 28. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár (halradar) használata a halfogási tevékenységhez TILOS! Ebben az időszakban a Velencei-tavon tartózkodó vagy közlekedő vízi járművekben szonár és horgászeszköz egyidejűleg nem lehet.

20. A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni TILOS!

21. A horgászat alatt fogott halat a horgász csak maga mellett, saját szákjában elkülönítetten tárolhatja. Haltárolásra a drótszák használata tilos. A legfeljebb 2 napi darabszám és mennyiségi korlátozásnak megfelelő zsákmányt legfeljebb 48 órán át tárolhatja, de csak abban az esetben, ha maga is a helyszínen tartózkodik. A fogott halat a vízparton elajándékozni, másnak átadni, illetve részben vagy egészen feldolgozni TILOS!

22. parti horgászhelyeket folyamatosan több napon keresztül elfoglalni legfeljebb 72 órán keresztül szabad. Az egybefüggő, többnapos helyfoglalást követően 500 méteres körzeten belül ismételten letelepedni tilos, ilyen esetben a horgász leghamarabb 15 nap múlva térhet vissza ugyanarra a helyre. 72 órát meghaladó folyamatos területfoglaláshoz - előzetes bejelentés alapján - halőri engedély szükséges. Kivételt képeznek ez alól a kempingek és a magánterületek partszakaszai.

23. Evezőspálya előírásai: Az Evezőspályán a hajós edzések és versenyek időtartama alatt, valamint a bekerített pályaszakaszon tilos horgászni. A parti horgászat során vegye figyelembe, hogy az első pálya bójarögzítő drótkötélzete a partvonaltól 27 méterre, a parttal párhuzamosan van kifeszítve. Csónakból horgászni a pálya területén a bójákkal kiépített vízszakaszon tilos, kivéve közvetlenül a nádasok belső fala mentén. Továbbá november 1. és március 15. között – feltéve, ha a bójázás el lett távolítva – csónakból horgászni a pálya nyíltvízi szakaszán is lehet. A parti sávban a parkosított részekre behajtani tilos. Az agárdi versenypályán a kijelölt területet a vitorlásversenyek alkalmával szabadon kell hagyni, ott horgászni TILOS!

24. Vízi és vízparti közlekedési szabályok: Járművel a mólókra és a vízparttól számított 10 m-es sávban leállni, illetve parkolni tilos.  A vízpart közelében lévő utakon az ott érvényes közúti szabályoknak, a kikötők környékén pedig csak a kikötő rendjének megfelelően lehet parkolni. Hajókikötőben horgászni csak a vízi közlekedés zavartalanságának biztosításával szabad. A tavon a Hajózási Szabályzat előírásai szerinti felszereltségű és névtáblával ellátott csónak használható. Csóna­kok kizárólag csak a kikötőkben, valamint a kijelölt csónaktároló helyeken tarthatók. Az elsőfokú viharjelzésre a csónakos horgász köteles a partot 500 méterre megközelíteni, a másodfokúnál a partra menni.

25. Környezetvédelmi előírások: tilos a szemetelés, a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása tilos. A szemetes helyen horgászótól a területi jegy bevonásra kerül. A tavon horgászállást (stéget) építeni tilos, ugyancsak tilos foglalt vagy jelölt helyet létesíteni. A bedobás helye bójával kizárólag csak a horgászat időtartamára jelölhető meg.

26. Országos és Velencei-tavi rekordlista: Az országos, valamint a tó helyi rekordlistájára való felkerülésről és a rekordfogások jutalmazásával kapcsolatosan a MOHOSZ honlapján tájékozódhat, továbbá a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén és a halőröknél is érdeklődhet. 

27. Haljelölés: Jelölt halról a jelet csak akkor szabad levenni, ha az a fogható méretet eléri.  A levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, tömegét, és a horgász nevét, lakcímét tartalmazó feljegyzést postán a MOHOSZ-nak (1511 Budapest, Pf. 7) kell beküldeni vagy személyesen a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén is le lehet adni. A beküldő ajándékot kap.

A horgászrendben nem szereplő, esetlegesen évközben elrendelt korlátozások, illetve a horgászattal, haltelepítésekkel kapcsolatos egyéb információk a halgazdálkodásra jogosult honlapján (www.mohosz.hu), illetve a Facebook-on a „MOHOSZ Velencei-tó” elnevezésű oldalán kerülnek aktuálisan kihirdetésre.

 A nyomdai úton előállított területi jegy elvesztése, ellopása, vagy megsemmisülése esetén nem pótolható!

 Agárd, 2020. január 1.

Magyar Országos Horgász Szövetség

A szabálytalankodó horgászok szankcionálásáról Velencei-tó 2020.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Velencei-tavi Horgászrend rendelkezéseit. A fenti jogszabályok megsértése szabálysértési eljárást von maga után, melynek során az állami horgászjegy visszatartásra, a területi jegy visszavonásra kerül, illetve utóbbi a Velencei-tavi Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet! Bűncselekmény elkövetése esetén (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) természetesen rendőrségi feljelentésre is sor kerül. A Velencei-tavi Horgászrend értelmében kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a velencei-tavi területi jegy váltásától hosszabb időtartamra (maximum 5 évre) eltiltható. Ezen szankcióról a fent felsoroltakon túl, a MOHOSZ mint a Velencei-tó halgazdálkodásra jogosultja saját jogkörében dönt. Tehát a halgazdálkodási hatóság által kiszabott büntetés mértékétől függetlenül, azt kiegészítve adható az eltiltás. Az alábbiakban tájékoztatás szintjén közöljük, hogy mely szabályszegést tekintjük kirívónak, illetve mely esetekben fogjuk alkalmazni a területi jegy váltásától való hosszabb időtartamú eltiltást.
Cselekmény Területi jegy váltástól való eltiltás időtartama
A megengedettnél több készséggel való horgászat 1-3 év
Alsó méretkorlátozás megsértése 1-3 év
Felső méretkorlátozás megsértése 1-3 év
A fogási napló vagy kvótatáblázat vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok változtatása, törlése, meghamisítása, megtartani kívánt hal beírásának elmulasztása) 1-3 év
Kívülről és nem a fejrészen akadt hal megtartása: 1-3 év
Darabszám és mennyiségi korlátozás megsértése 1-5 év
Tilalmi idővel védett hal megtartása 2 év
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata Az eltiltás idejének duplája, de legalább 2 év (maximum 5 év)
Bűncselekmény (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás, tiltott horgászmódszer vagy horgászezközeszköz használata) 5 év
A velencei-tavi horgászrend környezetvédelmi előírásainak megsértése 1 év
Ismétlődés: Amennyiben a horgász a fent felsorolt, kirívónak minősített cselekmények közül egyszeri elkövetés és büntetés után újra elköveti bármelyiket, második alkalommal az eltiltás az itt leírtak duplájára (de maximum 5 évre) emelkedik. Amennyiben a horgász a fent fel nem sorolt szabálytalanságok miatt kap büntetést, majd az azt követő 3 éven belül bármely más szabálytalanságot elkövet, 2 éves eltiltásra számíthat.