VELENCEI-TAVI HORGÁSZREND Víztérkód: 07-010

Érvényes: 2023. január 1-től a 2023. horgászévre

Tisztelt Horgásztársak!

Üdvözöljük Önöket az elmúlt időszakban nehéz időket megélt, ám szeretett Velencei-tavon a Magyar Országos Horgász Szövetség, mint a halgazdálkodásra jogosult nevében. A tó és értékeinek megőrzése mellett a halállomány fejlesztése, védelme kiemelten fontos számunkra, de ez csak közös együttműködéssel és a szabályok betartásával lehetséges.

Számítunk megértésére, segítő magatartására, egyben tisztségviselőink és munkatársaink nevében jó egészséget, sok szabadidőt és szép horgászélményeket kívánunk az újabb szezonra!

MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége

I. Általános szabályozási előírások

1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a jelen helyi horgászrend szabályait.
2. Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok és az OHR rendelkezései az irányadók.
3. A horgászversenyekre vonatkozó eltérési lehetőségeket az Országos Versenyszabályzat határozza meg.
4. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
5. A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
6. Az elektronikus területi jegyet egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén vagy olvasható méretben és minőségben kinyomtatva kell ellenőrzésre bemutatni az ellenőrzésre jogosult személynek, halőrnek.
7. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával és a zsákmány fogási naplóban történő rögzítésével kerül a horgász birtokába. A rögzítés kizárólag a naplóban meghatározott módon történhet.
8. A horgász köteles a fogási naplót – amely magánokiratnak minősül – a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, a naplóban részletesen feltüntetett szabályok szerint vezetni. A naplóba rögzített adattartalom megváltoztatásának gyanúja esetén a fogási napló átadásra kerül a rendőrség részére.

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

9. Parti horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzetben) csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént. A szemetes helyen horgászótól a területi jegy bevonásra kerül.
10. A horgászhelyeket folyamatosan elfoglalni legfeljebb 72 órán keresztül lehet. A 72 órát meghaladó területfoglaláshoz – a bejelentő telefonszámon tett előzetes bejelentkezés alapján – a halgazdálkodási hasznosító jóváhagyása szükséges a kempingek és magánterületek partszakaszai kivételével.
11. A kiépített mozgáskorlátozott horgászhelyeken bárki horgászhat, de fogyatékkal élő személy érkezésekor át kell adni részére a helyet.
12. A tavon horgászállást (stéget) építeni vagy jelölt helyet létesíteni tilos. A bedobás helye bójával kizárólag csak a horgászat időtartamára jelölhető meg.
13. A vízparton, horgászterületen elhelyezett műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.
14. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett. A partvédelmet szolgáló kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.
15. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.
16. A horgász köteles a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után magával vinni, kivéve, ha a horgászhelynél található hulladéktároló, melybe lezárt zacskóban elhelyezhető a szemét.
17. Járművel a mólókra és a vízparttól számított 10 m-es sávban leállni, illetve parkolni tilos. A vízpart közelében lévő utakon az ott érvényes közúti szabályoknak, a kikötők környékén pedig csak a kikötő rendjének megfelelően lehet parkolni.
18. Hajókikötőben horgászni csak a vízi közlekedés zavartalanságának biztosításával szabad. A tavon a hatályos Hajózási Szabályzat előírásai szerinti felszereltségű és névtáblával és valós címmel vagy elérhetőséggel ellátott csónak használható. Csóna¬kok kizárólag a kikötőkben, a kijelölt csónaktároló helyeken tarthatók.
19. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak tényét azonnal bejelenteni a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító részére.

III. Speciális horgászrendi előírások

20. A Velencei-tavi területi jegy a Velencei-tó területén – partról és csónakból egyaránt – jogosít horgászatra, kivéve a tó nyugati részén található természetvédelmi területet, ahol tartózkodni, így csónakkal közlekedni és horgászni is egész évben tilos.
21. A strandokon, kijelölt fürdőhelyeken június 15. és augusztus 31. között a horgászat tilos, kivéve ott, ahol az üzemeltető a horgászati tevékenységhez hozzájárul.
22. A kijelölt (táblával is jelzett) kíméleti területeken a ponty fajlagos tilalmi időszakában horgászni, illetve az ívó halállományt bármilyen módon zavarni (a jogszabály által meghatározott tilalmi időszakon kívül is) tilos.
A kíméleti területek GPS koordinátái (WGS’84 fok/perc, EOV):
Dinnyési kíméleti terület
kezdete: N47° 10.870’ E18° 33.540’, EOV 612977, 204233
vége: N47° 10.655’ E18° 32.799’, EOV 612039, 203841
Sukorói kíméleti terület
kezdete: N47° 13.164’ E18° 35.699’, EOV 615729, 208467
vége: N47° 13.008’ E18° 35.563’, EOV 615556, 208179
Pákozdi kíméleti terület:
kezdete: N47° 12.783’ E18° 34.548’, EOV 614272, 207770
közepe: N47° 12.932’ E18° 34.441’, EOV 614139, 208047
vége: N47° 12.942’ E18° 34.023’, EOV 613611, 208068
23. Az evezőspályán a hajós edzések és versenyek időtartama alatt, valamint a bekerített pályaszakaszon tilos horgászni. A parti horgászat során figyelembe kell venni, hogy az első pálya bójarögzítő drótkötélzete a partvonaltól 27 méterre, a parttal párhuzamosan van kifeszítve. Csónakból horgászni a pálya területén a bójákkal kiépített vízszakaszon tilos, kivéve közvetlenül a nádasok belső fala mentén. November 1. és március 15. között – feltéve, ha a bójázás el lett távolítva – csónakból horgászni a pálya nyíltvízi szakaszán is lehet. A parti sávban a parkosított részekre behajtani tilos. Az agárdi versenypályán a kijelölt területet a vitorlásversenyek alkalmával szabadon kell hagyni, ott horgászni tilos.
24. A halgazdálkodásra jogosult elrendelhet a halállomány védelme érdekében vagy rendezvények (pl. horgászverseny) alkalmával a tó egyes területeire vonatkozó ideiglenes horgászati tilalmat vagy területi korlátozásokat (pl. ívó- és vermelő halak védelme esetében, vagy egyes haltelepítéseket követően). Az eseti jelleggel évközben elrendelt tilalmak, valamint horgászattal, haltelepítésekkel kapcsolatos egyéb információk a MOHOSZ honlapján, a HORINFO rendszeren keresztül és a tó Facebook oldalán kerülnek kihirdetésre.
25. A horgászcsónak, horgászhajó használója köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen.
26. Az elsőfokú viharjelzésre a csónakos horgász köteles a partot 500 méterre megközelíteni, a másodfokúnál a partra menni.
27. December, január és február hónapokban az éjszakai horgászat tilos, ezen időszakban partról 06 órától 22 óráig, csónakból a budapesti napkelte idejét megelőző félórától a napnyugtát követő félóráig szabad horgászni, illetve horgászfelszereléssel a tavon tartózkodni.
28. A statikus horgászhely, a horgászcsónak (csónak esetében a partról is jól látható), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.
29. December, január és február hónapban a vermelő halak védelme érdekében csónakos horgászat során kizárólag a tilalmi idővel nem védett ragadozó halat szabad megtartani, a harcsa. kivételével.
30. A ragadozó halfajok védelmében március 1. és április 30. között tilos a műcsalis horgászat, továbbá ragadozó halra horgászni kizárólag 15 cm-nél nagyobb testhosszúságú élő csalihallal szabad.
31. Megengedett horgászkészségek:
• állami horgászjeggyel rendelkező felnőtt horgász egyidejűleg 2 bottal, botonként 2 horoggal,
• turista állami horgászjeggyel, kedvezményezett jeggyel, valamint az ifjúsági jeggyel rendelkező horgász 1 bottal, botonként 2 horoggal,
• gyermek horgász 1 bottal, azon 1 horoggal horgászhat.
32. Az adott horogszámtól felfelé eltérni kizárólag a gyári szerelésű műcsali használata esetében lehetséges.
33. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőháló használható a legfeljebb 15 cm testhosszúságú, fogható halfajok egyedeinek gyűjtésére, kizárólag a napi horgászathoz szükséges mennyiségben.
34. Éves területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen kifogható:
• felnőtt: 50 db (ebből maximum 25 db süllő)
• kedvezményezett 1 botos (65 év feletti, igazoltan fogyatékkal élő, vagy ifjúsági horgász): 30 db (ebből maximum 15 db süllő)
• gyermekjeggyel: 5 db (ebből maximum 1 db süllő)
• 150 cm vagy 20 kg feletti harcsából évente legfeljebb 5 db tartható meg. Az ilyen méretű megtartani kívánt harcsát kötelező azonnal bejelenteni a halőri bejelentő telefonszámon.
A kifogható mennyiség elérését követően újabb éves területi jegy váltására nincs lehetőség.
35. Napi megtartható halmennyiségek:
• Felnőtt területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból – beleértve az amurt is – naponta összesen 3 db tartható meg, egy-egy fajból azonban legfeljebb 2 db. A darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 5 kg tartható meg naponta.
• Ifjúsági és a kedvezményezett 1 botos területi jegytípusokkal, valamint turista területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból – beleértve az amurt is – naponta 2 db, egy-egy fajból legfeljebb 1 db, darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 3 kg tartható meg naponta.
• Gyermek területi jeggyel naponta 1 db darabszám-korlátozással védett halfaj – beleértve az amurt is – és 2 kg darabszám-korlátozással nem védett faj tartható meg.
• 24 órás területi jeggyel összesen a Velencei-tavi Horgászrend által egy napra, 48 órás területi jeggyel a két napra és 72 órás területi jeggyel a három napra meghatározott darabszám tartható meg.
36. A széles kárász mellett a compó ugyancsak nem fogható halfajnak minősül a tavon, ezért megtartani tilos.
37. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 60 cm-nél nagyobb pontyot, 70 cm-nél nagyobb süllőt és 80 cm-nél nagyobb csukát megtartani tilos. Az ilyen halat a horgász a fogást (vagy az azonnali fotózást) követően haladéktalanul köteles kíméletesen visszaengedni.
38. Sleppelni csak egy, kézben tartott bottal szabad. Tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad. Minden kívülről és nem a fejrészen akadt, illetve egyértelműen horog okozta külsérelmi nyommal rendelkező halat kötelező a vízbe visszahelyezni, azokat megtartani tilos.
39. A behúzós, behordós horgászmódszer, illetve az etetőhajó szerelék behúzására való használata maximum 100 méteres távolságra megengedett. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával vagy a dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyaloglással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat.

III/A. Az éves összevont országos területi jegyekre vonatkozó előírások

40. Az éves általános országos területi jegyek érvényessége a Velencei-tóra is kiterjed azzal, hogy a Velencei-tavi Horgászrend szabályai az itt szabályozott eltérésekkel kötelező érvényűek.
41. Az éves általános országos felnőtt területi jegyek esetében a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halakból összesen maximum 25 db, az egyéb kifogható halakból maximum 30 kg fogható ki.
42. Az éves általános országos kedvezményezett területi jegyek esetében a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halakból összesen maximum 15 db, az egyéb kifogható halakból maximum 20 kg fogható ki.
43. Az éves általános országos gyermek területi jegyek esetében a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halakból összesen maximum 3 db, az egyéb kifogható halakból maximum 10 kg fogható ki.
44. Az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett területi jegyek esetében halelvitel nem lehetséges, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.

IV. Halvédelmi és horgászetikai előírások

45. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, valamint a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapotának fenntartása.
46. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos.
47. Amennyiben egy horgászhelyen több alkalommal külső akadás fordul elő, vagy nem kifogható méretű, fajú hal akad horogra, akkor egy új, dobótávolságon kívüli horgászhelyet kell keresni.
48. Természetes eredetű csalival (pl. csalihal, halszelet, giliszta) történő horgászat esetén kizárólag egyágú horog használata engedélyezett. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, illetve egy horog alá újabb horog rögzítése, továbbá a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos. A műcsalik esetében kizárólag a gyári szerelésű, közvetlenül a műcsalin található háromágú horog használata megengedett, de itt is törekedni kell a horgok egyágúra, vagy akár a szakáll nélkülire történő cseréjére.
49. A halnak indokolatlan sérülést, szenvedést okozni tilos. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.
50. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos, valamint a hal kiemeléséhez kapcsos halkiemelő (lip-grip) nem használható.
51. A horgászat alatt fogott halat a horgász csak maga mellett, saját szákjában elkülönítetten tárolhatja. A legfeljebb 2 napi darabszám és mennyiségi korlátozásnak megfelelő zsákmányt legfeljebb 48 órán át tárolhatja, ha maga is a helyszínen tartózkodik. Hal tárolására drótszák használata tilos.
52. A kifogott és így megtartott halak cseréje, illetve ezek a vízparton, horgászhelyen történő átadása és ajándékozása, a hal értékesítése, vagy annak részben vagy egészen történő feldolgozása tilos.
53. November 1. és február 28. között a vermelő halállományok védelme érdekében szonár (halradar) használata a halfogási tevékenységhez tilos. Ebben az időszakban a Velencei-tavon tartózkodó vagy közlekedő vízi járművekben szonár és horgászeszköz egyidejűleg nem lehet.
54. Haljelölés: Jelölt halról a jelet csak akkor szabad levenni, ha az a fogható méretet eléri. A levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, tömegét, valamint a horgász nevét, lakcímét tartalmazó feljegyzést postán a MOHOSZ részére (1511 Budapest, Pf. 7) kell beküldeni vagy személyesen a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén is le lehet adni. A beküldő, illetve a jelet leadó ajándékot kap.
55. Országos és Velencei-tavi rekordlista: Az országos, valamint a tó helyi rekordlistájára való felkerülésről és a rekordfogások jutalmazásával kapcsolatosan a MOHOSZ honlapján tájékozódhat, továbbá a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén és a halőröknél is érdeklődhet.

V. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

56. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével elismeri a horgászatra vonatkozó országos és helyi szabályok ismeretét és vállalja azok maradéktalan betartását. Tudomásul veszi, hogy a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, b) róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott, véglegessé vált (jogerős) halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, illetve a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.

57. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó cselekmények és az eltiltás minimális és maximális mértéke:

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése

3-5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata

1-5 év, de legalább az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás, darabszám korlátozás, mennyiségi korlátozás megsértése 

1-5 év

Bármilyen horgászattal kapcsolatos adatszolgáltatásnál valótlan személyi adat közlése, rögzítése, horgászokmány meghamisítása, azon a személyi adatok módosítása         

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés az itt külön nem nevesített cselekmények esetében

1-3 év, 

de legalább az eltiltás ideje

A megengedettnél több készséggel történő horgászat

1-3 év

Hal jelölése, csonkítása

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, törlése, hal beírásának elmulasztása)

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása

Alsó méretkorlátozás megsértése

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Természetvédelmi területen, kíméleti területen való tartózkodás, illetve horgászat nem engedélyezett helyen vagy időszakban

3 hónap-1 év

Kifogott hal vízparton történő elajándékozása, másnak átadása, illetve részben vagy egészben történő feldolgozása

Egyéb, az Országos Horgászrend, a helyi horgászrend keretében, vagy konkrét versenyszabályzatban meghatározott szabályszegés

58. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
59. Egy horgászat alkalmával elkövetett több szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik.
60. Bármely cselekmény ismételt elkövetése esetén a következő alkalommal az eltiltás időtartama a duplájára emelkedik.

VI. Záró rendelkezések

61. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal.
62. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
63. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ választmányi határozatok előírásai és rendelkezései az irányadók.
64. Az esetlegesen észlelt szabálytalanságokkal, környezeti problémákkal kapcsolatos bejelentését megteheti a következő halőri bejelentő telefonszámon: 06-30-501-0412, illetve a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségéhez (2484 Agárd, Chernel I. u. 5309/8. hrsz.) is fordulhat (tel: 06-22-700-012; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; postacím: 2484 Gárdony-Agárd, Pf. 16; Facebook: MOHOSZ Velencei-tó).

Agárd, 2022. december 29.
A HORGÁSZREND IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ!