A Parti Pergető Országos Bajnokságon érvényben lévő versenyszabályzat

 

A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS PARTI PERGETŐ VERSENYSZABÁLYZATA (hatályos 2019. január 01-től)

I.RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságot a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Verseny-horgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet.
2. Az országos bajnokságokon csak és kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ valamely tagszervezetéhez való tartozását kifejező szövetségi bélyeggel, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal és versenyzői engedéllyel rendelkeznek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai illetve a jelen szabályzat határozzák meg. 
3. A parti pergető bajnokságokat a jelen szabályzat szerint kell megrendezni. 
4. A parti pergető bajnokságok lebonyolításának rendje:  4.1 A parti országos pergető bajnokság egyéni, nyílt nevezéses verseny. 4.2 A bajnokságot két szakaszban kell megrendezni.  4.3 Az elődöntőket 2 fordulóban kell megrendezni, lehetőség szerint 20 fős szektorban (vagy szektorokban), fordulónként 4 etapban úgy, hogy minden versenyző lehetőség szerint minden szektorban horgásszon. A döntőt 30 résztvevővel, két fordulóban, 15 fős szektorban (vagy szektorokban) kell megrendezni úgy, hogy minden versenyző lehetőség szerint minden szektorban horgásszon. A győztes elnyeri a magyar országos bajnoki címet. A versenyzők számára edzeni, pergető horgászatot folytatni a versenypályának kijelölt szakaszon, versenykiírás szerint lehetséges. Közvetlen a versenynapok előtti napokon, minimum 1 nap edzési lehetőséget biztosít a rendező, mely napon a versenypályának kijelölt szakaszon kizárólag a versenyen résztvevő versenyzők horgászhatnak, 07 órától 14 óráig. 4.4 Az egyes fordulók időtartama 4 etap x 45 perc. 4.5 A rendező köteles gondoskodni arról, hogy a verseny kezdetét és végét jelentő jelzés egyértelmű legyen, és azt a pálya teljes területén a versenyzők észleljék.  4.6 Ha a fordulókat alkotó etap valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 15 percetmeghaladó horgászat esetén szabályos etapként kell értékelni. Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre, s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. Amennyiben azegyes fordulókban versenyzők 2 értékelhető etapot teljesítenek akkor azt a fordulót értékelhetőnek kell tekinteni, a két etap alapján ki kell hirdetni a forduló eredményét. 4.7 A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.  4.8 A kijelölt versenypályát a pergető horgászok által megválasztott szakági bizottság tagjainak előzetesen meg kell tekintenie. Ragadozóhalat telepíteni a versenyt megelőző tíz napban a szakági bizottság előzetes értesítése mellett lehet. A szakági bizottságnak lehetőség szerint legalább 1 fő bizottsági tag jelenlétéről gondoskodnia kell a telepítés során. Pisztráng telepítése esetén a telepítés(eke)t lehetőség szerint a versenyeket megelőző napokon, vagy azokhoz minél közelebbi időpontban kell elvégezni, a versenypálya teljes hosszát tekintve egyenletesen. 4.9 A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi induló részére. A versenyeket folyókon, csatornákon, patakokon, tavakon, víztározókon lehet megrendezni. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást. 4.10 Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjára a napi területi horgászjegy árát is. 4.11 A bajnokságok időpontját és helyszínét a MOHOSZ OVHB hivatalos honlapján, minden év március 1-ig, nyilvánosságra kell hozni. Az Országos Verseny-horgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu honlapján a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat jelentet meg. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást csak az OVHB jogosult módosítani. 4.12 Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a zsűri, Versenybíróság engedélyezheti a részvételt. A versenyen csak benevezett és regisztrált versenyzők indulhatnak. 4.13 Válogatott keret 9 főből áll, amely a döntő helyezési sorrendje szerinti első 5 fő (4 fő versenyző és 1 fő tartalék), a szövetségi kapitány, valamint 3 fő segítő, akiket a szövetségi kapitány választ. Amennyiben a válogatott keret valamely tagja írásban nyilatkozik, hogy a világbajnokságon nem tud részt venni, vagy a válogatott tagságáról lemond a helyezési sorrendben következő versenyző kerül a válogatott keretbe. A világbajnokság első fordulójában a magyar bajnokság első 4 helyezett versenyzője horgászik. A világbajnokság második fordulójában a szövetségi kapitány által kijelölt négy versenyző horgászik.

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

5. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók). A versenyzőknek sorsolással kötelezően rajtszámot kell húzniuk. A rajtszám az adott szektorban az első etap indulási számát jelenti, egyúttal meghatározza a többi etapra vonatkozó indulási számokat tartalmazó rácsot. A szektorba történő belépés az előre meghatározott sorrend szerint az indulási számok alapján történik
6. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. A bajnokságokon a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik. 
7. Ha a rendező a versenyzők részére rajtszámokat biztosít, azon az OVHB előzetes egyetértése nélkül reklám nem helyezhető el. Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni a versenyzők rajtszámain, az OVHB joga a szponzor felkérése, illetve a vele való tárgyalás.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

8. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. 
9. A versenyen csak a partról, a vízbelépés nélkül lehet horgászni.
10. A versenypályát 1 vagy 2 szektorra kell felosztani.
11. A horgászhelyek a vízterület adottságait figyelembe véve 5-20 méteres (nem feltétlenül azonos) hosszban, folytatólagosan kerülnek kijelölésre. A szektorban legalább az induló versenyzők száma kétszeresének megfelelő számú horgászhelyet kell kialakítani.
12. Minden fordulóban, az adott szektorban a versenyzők 4 db verseny etapot horgásznak, egyenként 45 perces versenyidővel.
13. Minden etap elején a szektor közepén elhelyezett indító pontról a szektorbíró indítja a versenyzőket 10 másodperces időközönként. A szektorba történő belépés után előzésre van lehetőség. A versenyzők a szektor közepén a szektorbírónál gyülekeznek az etapok után. A 45 perces horgászidő leteltével a versenyzőknek legfeljebb 10 perc áll a rendelkezésükre a szektorban elhelyezett indítópontra történő visszajutására.
14. A versenyzők a horgászhelyeiket a szektorban érkezési sorrend szerint foglalják el, az elfoglalt horgászhelyen a versenyzők a verseny kezdetét jelző dudaszó után kezdhetik meg a horgászatot.
15. A verseny elindítását jelző dudaszó után, a szektorban a horgászhelyek a verseny ideje alattszabadon változtathatók. A versenyző a szektorában csak olyan horgászhelyre léphet, ahol másik versenyző nem tartózkodik.
16. Ha két versenyző azonos időben lép be a horgászhelyre, akkor a folyásiránynak ellenkezőleg haladó versenyző a kedvezményezett!
17. Etetni TILOS!
18. A kifogott halak regisztrálása folyamatosan történik.
19. A fogást a bírónak azonnal jelezni kell, a horgászat a hal regisztrálásáig (a fogást igazoló nyugta átadásáig, vagy a bíró ezirányú jelzéséig) nem folytatható. A halakat tárolni tilos! Regisztrálás után minden halat azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. 
20. A halak kiemelése kizárólag gumírozott hálójú merítő szákkal történhet. Merítő szákról a versenyző gondoskodik, használata kötelező! Halat kézzel érinteni vagy földre letenni TILOS, Horogszabadítás esetén a merítőszák hálójával együtt szabad megfogni a halat! Hal vízbe történő visszahelyezés csak a merítőszakkal történhet.
21.A verseny ideje alatt a versenyző a ruházata fölött köteles rajtszámot viselni, amit a szervezők biztosítanak részére.
22. Horgászni csak a vízpart erre kijelölt szakaszán, az előre meghatározott szektor(ok)ban más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen kézben tartott bottal lehet. A versenyzőnél, vagy a szektor közepén kijelölt helyen (szektor bíró) bámennyi felszerelt bot rendelkezése állhat.
23. Másik szektorba átdobni, onnan halat fogni tilos!
24. A versenyen bármilyen pergető módszer, de csak egyetlen műcsalival szerelt készség használható. A műcsalin kizárólag szakáll nélküli horog használható. A horgo(ko)n semmilyen attraktor (pl. gyöngy, toll, szőr, stb.) elhelyezése nem engedélyezett. A zsinóron súlyt elhelyezni tilos (pl. drop shot, carolina rig). A horgászbot megengedett legnagyobb hossza 275 centiméter. A horog minőségét (szakálnélküliségét) a mérlegelőnek ellenőrizni kötelező.
25. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele. Ezeket kíméletesen, a kiemelésre szolgáló szákban élve kell tartania regisztrációig. Az értékelésbe a versenyidő végét jelző dudaszó megszólalásakor már a merítőben lévő (megszákolt) hal számít bele. A dudaszó megszólalásakor még vízben lévő (fárasztás alatti) halat megfogás után azonnal (regisztráció nélkül), kíméletesen vissza kell engedni.
26. A regisztrálást megelőzően minden halat be kell mutatni a versenybíróknak. A horgász miatt elpusztult hal nem számít bele a mérlegelésbe. A megszákolt hal sem a merítőn keresztül, sem azon kívül nem érheti a földet. A versenyző a megfogott halat kizázólag a merítő hálóján keresztül érintheti meg, a merítőbe benyúlva a halat megfogni tilos.
27. Halat fárasztás közben lehetőség szerint a horgászállás határain belül kell tartani, másik horgászállás előtti vízterületre átment (szektor idegen) hal beszámítható, kivéve ha másik horgász zsinórjába beleakadt.

IV. ÉRTÉKELÉS

28. Értékelhető halfajok: csuka, süllő, kősüllő, domolykó, harcsa, balin, fekete sügér, csapósügér, jászkeszeg, sebes pisztráng, szivárványos pisztráng, pataki szajbling. Minden tárgyévben OVHB által kiadott versenykiírás rendelkezései alapján, az értékelhető halfajok tekintetében lehetnek eltérések. A kifogott egyéb halakat megfogásuk után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. Méretkorlátozás nincs, minden kifogott, itt felsorolt ragadozó hal mérettől függetlenül 1 pontot ér. A kifogott, értékelhető halak darabszáma határozza meg a versenyzők helyezési sorrendjét az egyes etapokban (példa: 1 csapósügér, 1 domolykó, 3 sebes pisztráng = 5 pont) Az etapokban a versenyzők helyezési sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el. Azonos darabszám esetén a holtversenyben végző versenyzők az általuk elérhető helyezési számok átlagát kapják (példa. az 1. etapban két versenyző fog 3-3 halat, míg a többi versenyző ennél kevesebbet, akkor a két 3 halat fogó versenyző helyezési száma 1,5 ((1+2)/2), ha őket három 2-2-2 halat fogó versenyző követi, akkor ezen három versenyző helyezési száma 4 ((3+4+5)/3), és így tovább). Az etapban nullázó versenyzők, a halat nem fogók átlagpontszámát kapják. (Példa: a szektorban 20 versenyző versenyzik, az első etapban, 8 versenyző fogott halat, 12 versenyző pedig nem fogott halat, nullázott. Számítás: (9+20)/2=14,5 vagyis a nullázó versenyzők 14,5-es helyezési számot kapják az etapban.
A szektoron belüli etapok értékelő lapját a versenyzőnek alá kell írni, ezzel hitelesíti és elfogadja az eredményt. Aláírás után a darabszámra vonatkozó semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybíróság.
29. A szektorban elért helyezési sorrendet a 4 etapban elért helyezési számok összege határozza meg, a legkevesebb helyezési számot elérő versenyző a győztes. (példa: A szektorban horgászó versenyző az 1. etapban 6. helyen, 2. etapban 1. helyen.3. etapban 8.helyen, 4. etapban 2.helyen végez, összesen 17 helyezési számot ért el. Az így összeadott helyezési számok határozzák meg a fordulóban elért eredményeket.)
30. Pont egyenlőség esetén - azonos helyezési szám esetén – a több halat fogó versenyző a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legalacsonyabb etapban elért helyezési szám dönt (példa. a szektorban két versenyző 19-19 helyezési számmal zárt, mindketten 9-9 fogott hallal, de A versenyző etap helyezései 2+5+4+8 (19), míg B versenyzőé 9,5+3+5+1,5 (19), úgy B versenyző a kedvezményezett az 1,5 mint kisebb etapban elért helyezési szám miatt.) Amennyiben minden etapban elért helyezési szám is azonos, akkor a fordulóban az azonos pontszámmal rendelkező versenyzők a rájuk eső helyezési számok áltagát kapják (példa: a fordulóban a tizedik helyezett versenyzőnek 45 helyezési száma van, őt követi két versenyző 48-48 helyezési számmal úgy, hogy a fogott halak száma is, valamint az etapokban elért helyezési számok is azonosak, akkor a két versenyző 11,5 helyezési számot kap ((11+12(/2), az őket követő versenyző 13-as helyezési számot kap.)
31. Az Országos Parti Pergető OB. selejtezőinek és döntőjének összetett helyezési sorrendjét a két fordulóban megszerzett helyezési szám együttes összege határozza meg. (példa: a versenyző az első fordulóban 4. helyen végez, a második fordulóban 5. helyen, összesen 9 pontot szerez) Az így kialakult pontszámok alapján a határozzuk meg PPOB. helyezési sorrendjét. A legkisebb pontszámmal rendelkező a győztes. Pont egyenlőség esetén a több halat fogó versenyző a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a kisebb forduló helyezési szám dönt, - ezen túl a fordulón belüli legkisebb, etapban elért helyezési szám dönt.
32. A horgászhelyen a versenyzőkön kívül más nem tartózkodhat (mérlegelőkre, szektorbírókra, valamint a média képviselőire nem vonatkozik). Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehet.
33. A versenyzőt külső segítő személy segítheti, de csak a horgászállás kijelölt külső határain kívülről, felszerelést, csalit és egyéb a horgászatban használatos kelléket nem adhat át, egyéb fizikai segítséget nem nyújthat.
34. A versenyző a verseny teljes időtartama alatt telekommunikációs eszközt (mobiltelefon, walkie-talkie, stb.) nem használhat, kivéve vészhelyzet esetén.

V. VERSENYBÍRÓK

35. A versenybíróság (zsűri) az OVHB által megbízott legalább egy tagból, a versenyrendezőség részéről legalább egy tagból, összesen minimum 3 tagból áll. 
36. A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a versenyzőnek a szektorbírónak haladéktalanul jelezni kell (ezt a versenyző segítője is megteheti). 
37.1. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybíróság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást a versenyző nyújthatja be. 37.2. A versenybíróság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. A zsűri határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybíróság elnökének szavazata dönt. 37.3. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybíróság tanácskozásain kéznél kell lenni.
38. A rendező köteles szektoronként legalább 1 fő versenybíró delegálására.
39.1. Amennyiben a rendező fordulónként az adott fordulóban induló versenyzők száma 50%-ának megfelelő létszámú bírói, mérlegelő stáb felállításáról tud gondoskodni, úgy a fogások regisztrálását, a fogások és az eredmények összesítését, valamint a verseny további lebonyolítását a rendező által delegált bírók végzik. 39.2. Amennyiben a rendező a fenti létszámú bírói, mérlegelő stáb felállítását nem tudja biztosítani, úgy az egy napra eső két forduló eltérő időpontban (délelőtt és délután) kerül megrendezésre. Az adott fordulóban nem horgászó versenyzők kötelesek a horgászó versenyzők fogásának regisztrálására, tekintetében mérlegelő feladatokat ellátni. A fogások összesítését, az eredmények összesítését, valamint a verseny további lebonyolítását a rendező által delegált versenybírók végzik.

VI. SZANKCIONÁLÁS

40. A verseny rendezősége “Nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, aki a környezetét és a vizet veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.
41. A halfogás során elkövetett szabálytalanság esetén a fogás érvénytelennek minősül.
42. A nem halfogás közben elkövetett szabálytalanság esetén a versenyző figyelmeztetésben részesül, melyet a rendező által delegált versenybíró feljegyez. Az a versenyző, aki kettő vagy annál több figyelmeztetésben részesül, a zsűri egyedi döntése alapján a versenyből kizárható.
43. A verseny szektorbírói, mérlegelői a használt felszereléseket a verseny folyamán át- illetve megvizsgálhatják. 
44. A versenyzők jelen versenyszabályzat elfogadásáról a regisztrációkor, írásban is nyilatkoznak.

VII. VERSENYDOKUMENTUM

45. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 
46. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával lehetőség szerint összhangban kell lennie. 
47. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók. 
48. A jelen szabályzat 2019. január 1-én lép hatályba.