A versenyszabályzat a feeder és feeder klubcsapat országos bajnokságokon érvényes

HIVATALOS ORSZÁGOS FEEDER VERSENYSZABÁLYZAT
módosításokkal egységes szerkezetben
(hatályos 2018. szeptember 01-től)

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Verseny-horgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, és a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot, valamint költségvetést 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni nem lehet.

2. Az országos bajnokságokon (mind az Országos Egyéni Feeder Bajnokságon, mind az Országos Feeder Klubcsapat Bajnokságon) való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ valamely tagszervezetéhez való tartozását kifejező ESZH (Egységes Szövetségei Hozzájárulás) bélyeggel, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcím kártyával rendelkezzenek. Az országos bajnokságokon való részvételre csakis az érvényes horgászengedély megléte és a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. A nevezési díj megfizetése a versenyen való indulásra jogosít. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg.
A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

3. A hivatalos országos feeder szabályzat szerint rendezett Nemzeti Feeder Bajnokságok:
- Országos Egyéni Feeder Bajnokság
- Országos Feeder Klubcsapat Bajnokság

3.1. Az Országos Egyéni Feeder Bajnokság lebonyolításának rendje:

3.1.1. Az Országos Feeder Egyéni Bajnokság nyílt nevezéses egyéni verseny, elődöntőből és egy döntőből áll. Az elődöntőt egy helyszínen, 4 fordulóban kell lebonyolítani. Az elődöntő szektorait lehetőség szerint 10 fősre kell kijelölni (megszakítások nélkül, igazodva a döntő 10 fős szektor kijelöléséhez). Amennyiben a résztvevők száma nem teszi lehetővé a 10 fős szektorok kijelölését akkor, a jelen szabályzat végén található szektor kiosztást kell alkalmazni. Az elődöntőből tovább jutott 40 versenyző a négy fordulóban szerzett pontjait tovább viszi a döntőbe. A döntőt 40 résztvevővel, négy fordulóban, négy egymás utáni napon, azonos helyszínen, négy darab 10 fős szektorban kell lebonyolítani. A bajnokság végeredményébe az elődöntő és a döntő valamennyi szektoreredménye beleszámít: az elődöntőben elért négy szektorhelyezés valamint a döntő négy fordulójának összesített helyezési száma alapján alakul ki a végső sorrend. A győztes elnyeri a feeder magyar országos bajnoki címet. Jelen szabályzat rendelkezései az elődöntőre és a döntőre egyaránt alkalmazandóak.

3.1.2. A válogatott keretek és a válogatott csapat:
A tárgyévet követő évre a 10 fős felnőtt feeder válogatott keretet a MOHOSZ kvalifikációs pontrendszere szerint kialakult pont táblázat tárgyévi első 10 helyezettje alkotja.

A kvalifikáció pontszámításai:
Az adott évi versenysorozatban egy versenyző számára maximum 80, az értékelt versenyelőzményekkel együtt összesen 160 pont érhető el. A pontozásban az előző 2 OB eredményei és az adott évi OB eredménye szerepelnek.
- tárgyévet kettővel megelőző, OB első helyezettje 40 pontot kap, a második 39-et, majd a pontozás így egyesével csökken a 40. helyezett 1 pontjáig.
- tárgyévet megelőző, OB első helyezettje 40 pontot kap, a második 39-et, majd a pontozás így egyesével csökken a 40. helyezett 1 pontjáig.
- az adott évi OB döntőjében az első helyezett 80 pontot kap, a második 78-et, majd a pontozás így csökken a 40. helyezett 2 pontjáig. Amennyiben valamely válogatott kerettag e jogáról lemond, akkor automatikusan a ranglista soron következő helyezettje lép a helyébe. A válogatott kerettagok kötelességeit és jogait a válogatott kerettagok Etikai Szabályzata tartalmazza, annak betartása kötelező. Ennek megsértése esetén a szankciókról az OVHB Etikai Bizottságának javaslata alapján az OVHB dönt. A Világbajnokságon induló válogatott csapat tagjait a szövetségi kapitány választja ki és az OVHB hagyja jóvá, mégpedig oly módon, hogy a tárgyévi MOHOSZ Feeder kvalifikációs rendszer első 3 helyezettje mindenképp tagja a következő évi induló csapatnak, a további három főt pedig a kapitány szabadon választhatja ki a válogatott kerettagok közül. A Világbajnokságon és esetleges egyéb nemzetközi bajnokságon induló csapatok tagjaira az évértékelő OVHB ülésen tesz javaslatot a szövetségi kapitány.Amennyiben az így kialakult válogatott csapat tagjai közül egy versenyző valamely ok miatt nem tud az adott nemzetközi versenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni a válogatott keretből. Amennyiben a válogatott keret tagjai közül már nincs lehetőség újabb versenyző kijelölésére, a MOHOSZ Feeder Kvalifikációs rendszer alapján a szövetségi kapitány újabb versenyzőt is kijelölhet a csapat tagjának. A nemzetközi bajnokságon induló kezdőcsapatot és a tartalékot a szövetségi kapitány a nemzetközi bajnokság hivatalos edzését megelőzően jelöli ki. Ettől csak az OVHB külön felhatalmazásával lehet eltérni.

3.2. Az Országos Feeder Klubcsapat Bajnokság

Az Országos Feeder Klubcsapat Bajnokság nyílt nevezéses csapatverseny. Egy csapat 5 versenyzőből áll és lehetőség van egy fő tartalék versenyző nevezésére is. Csapatok jogosultak továbbá 2 fő csapatkapitányt is megjelölni a nevezés során, ennek hiányában a csapatvezetői feladatokat a tartalék versenyző látja el. Egy versenyző egy naptári évben csak egy klubcsapatban versenyezhet, a klubcsapatok lehetnek baráti társaságok is, de tagjainak ugyanazon egyesület tagjainak is kell lenniük. A kettős tagság is elfogadott.
A klubcsapatokban külhoni állampolgárságú versenyző szereplése is megengedett azzal a feltétellel, hogy az ilyen versenyzőnek hatósági igazolvánnyal bizonyíthatóan legalább 5 éve Magyarországon bejelentett tartózkodási hellyel, és érvényes magyarországi horgászengedéllyel, valamint a jelen szabályzat 2. pontjának megfelelő egyesületi tagsággal kell rendelkeznie. Az Országos Feeder Klubcsapat Bajnokságot három egymást követő napon megtartott fordulóval kerül megrendezésre, amit egy kötelező edzésnap előz meg. A győztes csapat elnyeri az Országos Feeder Klubcsapat bajnoki címet, valamint jogosult képviselni Magyarországot a következő évi klubcsapat világbajnokságon. Amennyiben erről a jogáról valamely csapat lemond, az Országos Feeder Klubcsapat Bajnokságon elért eredmények alapján sorrendben következő csapat lép a helyére.

5. A versenyeket folyókon, csatornákon vagy állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lenni, a víz mélységének lehetőleg a pálya egész hosszában azonosnak, s legalább 1,50 méternyinek kell lennie. A versenypálya szélessége lehetőség szerint minimum 25 méter. A versenypálya partja lehetőleg legyen egyenes vonalú, a kialakítható horgászhelyek egyenértékűek, lehetőleg azonos feltételeket biztosítók és a lehetőség szerint megszakítás nélkül kövessék egymást. A versenyzők közötti növényzet magassága lehetőség szerint ne haladja meg az 1 métert.

6. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők, sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.

7. A kijelölt versenypályát – amennyiben azon országos bajnokságot három éven belül nem rendeztek - az OVHB legalább két tagjának előzetesen meg kell tekintenie. A szemle eredményét a versenykiírásnak tartalmaznia kell.

8. A versenypályát az országos bajnokságokon oly módon kell kijelölni, a döntőkben pedig kötelezően kitűzni, hogy a rajthelyek legalább 12 m, de legfeljebb 30 m szélesek legyenek. A rajthelyeket a part vonalától mért legalább 10 m távolságban kötélkordonnal vagy egyéb módon kell a nézőktől elválasztani.

9. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. A nevezési díjból az OVHB által meghatározott összeget az országos szövetségnek utalják át a rendezők. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a kötelező edzésnap és a versenynapok napi horgászjegy árát is.

10. Az országos bajnokságokat lehetőleg a következő időpontokban kell megrendezni: Országos Egyéni Feeder Bajnokság: május 15. és szeptember 30. között. Országos Feeder Klubcsapat Bajnokság: április 1. és szeptember 30. között. Ettől eltérni legfeljebb indokolt esetben, az OVHB döntése alapján lehetséges. A bajnokságok időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza meg. A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb a MOHOSZ által kiadott lap, a Magyar Horgásznak legkésőbb az adott évi márciusi számában kell nyilvánosságra hozni. A kiírásokat ugyanabban az időben az OVHB honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.mohosz.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg. A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg, ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen, a további szankciókat az OVHB hozza meg. Aki a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket pl. sérülés stb. kivéve) abbahagyja, az OVHB döntésétől függően, de legalább egy évig semmilyen országos bajnokságon nem indulhat el. Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis maior lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését, az adott fordulót legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és változatlan feltételekkel meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt fordulón elfogadhatóan, írásban igazolt indok nélkül távol marad egy versenyző, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha az eredeti fordulóban nem vett volna részt

II. TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ, SORSOLÁS

A húzási sorrendet sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben kell szólítani a részvevőket. A húzási sorrend megállapítása után az egyes versenyzők részére a szektorok sorsolását kell megtartani.

11. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. Az Országos Egyéni Feeder Bajnokságon, és a jelen szabályzat alapján rendezett versenyeken a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik, a Klubcsapatok Országos Feeder Bajnokságán a a csapatkapitányok végzik a sorsolást.

12. A rajthelyekre történő sorsolást a versenypályán kell megtartani, legalább 150 perccel a verseny megkezdése előtt. Minden fordulóra valamennyi versenyző számára sorsolással szektort kell húzni. Fordulónként az újabb sorsolást az előzőhöz képest fordított sorrendben kell elvégezni.

13. Az egyéni versenyeken a rajthelyek sorsolása lehetőség szerint előre elkészített automatikus sorsolási rács alapján történik mindegyik fordulóban. A sorsolási rácsot az OVHB bocsátja rendelkezésre. Az első forduló sorsolása, amely az első technikai értekezleten meghatározott húzási sorrendben történik, automatikusan megállapítja valamennyi horgász beosztását az összes szektorban és meghatározza, természetesen a szektorsorsolás után, a versenyzők helyét a második fordulóban. A sorsolási rács a résztvevők számához igazodik. Amennyiben valamely, vis maior ok miatt nem áll rendelkezésre sorsolási rács, a hagyományos módon történő sorsolásnál a szélső helyek, de legalább az abszolút szélső helyek tekintetében kiemelt sorsolást kell alkalmazni. Ez szélenként kettő versenyzőt jelent. A sorsolásoknál az előző fordulók szélső helyeit húzók húznak először, a szélső helyek sorsolási számait ekkor ki kell venni, majd a húzás után visszatenni. A Országos Feeder Klubcsapat Bajnokságon csapatvezetők számára az OVHB technikai értekezleteteket tart, melynek célja a csapatok tájékoztatása a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntéseket csak különösen indokolt esetben hozhat), és a sorsolás lebonyolítása. A technikai értekezleteteket az OVHB képviselője vezeti, és itt történik a versenybíróság (zsűri) összeállítása, valamint a sorsolás előkészítése, illetve a sorsolás megtartása a sorsolási sorrendre és a következő napi fordulók szektor beosztásra vonatkozóan. Az első technikai értekezletet az első fordulót megelőző nap délutánjánk kell megtartani, melynek pontos időpontját az OVHB elnöke állapítja meg, és közli a csapatvezetőkkel. Az első technikai értekezleten az OVHB elnöke megállapítja a későbbi – sorsolással kapcsolatos – technikai értekezletek pontos időpontját. A sorsolást a csapatkapitányok, vagy a csapat egyéb képviselőjének jelenlétében kell lebonyolítani, akik a csapat képviseletében húznak. A sorsolásnál a húzási sorrendet is sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben kell szólítani a csapatokat. Amennyiben egy csapat képviselője nincs jelen, helyette az OVHB elnöke, vagy megbízott képviselője húz. A húzási sorrend megállapítása után az egyes csapatok részére a szektorok sorsolását kell megtartani az adott fordulót megelőző napon. A versenyzők szektoron belüli rajthelyének sorsolását az adott forduló reggelén, legalább 150 perccel az adott forduló kezdését megelőzően kell megtartani a zsűri és a csapatvezetők jelenlétében. Az első forduló tekintetében a rajthelyek megállapítása sorsolási rács húzásával történik. A sorsolási rácsot az OVHB készíti el oly módon, hogy az lehetővé tegye az egyes csapatok versenyzőinek egyes szektor eltérő ötödében történő elhelyezését (pl. a rács az A szektorban a helyek első ötödében, a B szektorban a második ötödében, a C szektorban a harmadik ötödében, a D szektorban a negyedik ötödében, az E szektorban az utolsó ötödében található rajthelyet biztosítson az adott kombinációt húzó csapatnak). A második és a harmadik fordulóban a versenyzők szektoron belüli rajthelyét a csapatkapitányok versenyzőnként egyenként húzzák oly módon, hogy az előző napon a szélső helyen, és a szélső hely melletti helyen ülő versenyzők csapatainak sorsolása e helyek kiemelésével történik. A második és harmadik fordulót megelőző technikai értekezleten legkésőbb a szektorsorsolás megkezdése előtt nevezhető meg a csere. Ha a csapat egy tagja bármilyen sérülés miatt nem tudja befejezni a fordulót, a zsűri egy tagjának jóváhagyásával a benevezett tartalék-versenyző ugyanazokkal az eszközökkel és etetőanyaggal folytathatja a versenyt.

14. Folyóvizeken és állóvizeken az 1. számú rajthelyet a vízzel szemben állva, annak bal széle felől indulva kell kitűzni, a rajthelyek a vízzel szemben állva balról-jobbra emelkednek.

15. Ha a rendező a versenyzők részére rajtszámokat biztosít, azon az OVHB előzetes egyetértése nélkül reklám nem helyezhető el. Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni a versenyzők rajtszámain, az OVHB és a rendező szövetség vagy egyesület joga a szponzor felkérése, illetve a vele való tárgyalás.

16. Az egyes fordulók időtartama 5 óra.

17. Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény (így különösen időjárási, vagy vízügyi okok) miatt félbe marad, akkor azt két órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésé-re a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri, vagy a vízügyi viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes 5 óra versenyidő betartását. Ahhoz, hogy egy forduló érvényes legyen, legalább 2 órányi időtartamúnak kell lennie

18. A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

19. A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés
folyamatos, ideje maximum 3-4 mp, jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő.

20. Minden szektorra egy szektorbírót s egy etetőanyag-ellenőrt kell kinevezni. A szektorbíró kíséri figyelemmel az adott szektorban versenyzők horgászatát, ellenőrzi a szabályok betartását. A szektorbírónak kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra, az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságról értesíteni a versenybíróságot. Az etetőanyag-ellenőr beosztásos edénnyel ellenőrzi a minden adalékot (beleértve földet, agyagot stb.) tartalmazó, kész, laza, nedves etetőanyag mennyiségét, a csali összmennyiségét és kiveteti a megengedettnél több etetőanyagot és csalit.

21. Az első jelzés a felkészülés idő kezdetét jelzi. Az országos bajnokságokat lehetőleg 10.00 órakor kell elkezdeni. Az egyes fordulók előtti felkészülési idő 90 perc.

21.1. A verseny helyszínére való megérkezéskor a versenyző felszerelését a számára kisorsolt rajthelyre teszi, de az első jelzés előtt a rajthelyre való belépés, illetve a felszerelés összeállítása tilos. Semmilyen felszerelés elkészítése sem történhet meg a versenyhelyre belépésre jogot adó hangjelzés elhangzása előtt. Az előkészületek során a versenyzők semmilyen segítséget nem fogadhatnak el szektoron belül, csak a vonalon kívül. A csalilimit ellenőrzése után tilos bármilyen felszerelés átadása a versenyzőnek, kivéve a bottörés esetét, amikor valamely eltört bot helyett egy másik bot vagy a bot egy eleme a versenybíró közvetítésével a versenyzőnek átadható. A versenybíró segíthet a versenyzőnek e botelem kicsomagolásában is.

21.2. Az etetőanyag és csali ellenőrzésnek lehetőleg a fordulót megelőző órában kell megtörténni. Eddig az időpontig a rajthelyen kívül is készíthető az etetőanyag illetve a csali, akár a versenyző, akár egy harmadik személy által. Az ellenőrzés megtörténte után szigorúan tilos bármilyen etetőanyag illetve csali rajthelyre történő bevitele, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után.

21.3. A verseny egyes fázisait hangjelzővel kell jelezni. Az egyes jelzéseknek rövidnek kell lenniük, de mindig a jelzés kezdete a mérvadó. Az első jelzés elhangzása után, a felkészülési idő alatt a versenyző felszereléseit, etetőanyagait előkészítheti, a vizet bemérheti, haltartóját a vízbe helyezheti, de ehhez semmilyen segítséget nem vehet igénybe. A keverőedények mosása a rajthelyeken nem megengedett. A második jelzés (1:05 órával a verseny megkezdése előtt) elhangzása jelzi, hogy 5 perc van hátra a csalik és az etetőanyag maximális mennyiségének (un. limit) ellenőrzéséig. Az ellenőrzést a verseny kezdete előtt 1:00 órával kell megkezdeni, a szektor bármely pontján, de lehetőség szerint a szektor 1-es rajthelyen. Az ellenőrzés megkezdéséig valamennyi etetőanyagnak és csalinak készen kell lennie. Az ellenőrzés megtörténte után az etetőanyag szitálása (szitával, szákkal, merítőhálóval vagy bármilyen más módon) illetve elektromos keverővel történő keverése tilos.

22. Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell állnia, semmilyen fémes eredetű anyag, valamint bojli, paszta, pellet vagy gyurma, illetve műcsali nem használható. Valamennyi feeder bajnokságban egy fordulóban maximum 12 l etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat, és minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt). Az Országos Egyéni Feeder Bajnokságon és az Országos Feeder Klubcsapat Bajnokságon a következő élőcsali felhasználás engedélyezett: 2,5 l élőcsali használható fel, és amely legfeljebb 0,5 liter vízilárvát, ebből legfeljebb 0,25 liter nagyméretű (tűző) szúnyoglárvát, legfeljebb 0,5 liter födigilisztát (beleértve annak valamennyi alfaját) nem összevágott formában tartalmazhat. Ezen a mennyiségen felül a horogra szánt tűző szúnyogot a FiPS által hivatalosan elfogadott tűző szúnyog limitáló edényben. Minden további csalizásra, vagy etetésre szánt (élő)anyagot a F.I.P.Se.d. áttetsző “hivatalos mérődobozában” kell az ellenőrzésre bemutatni. Az etetésre és csalizásra használt vízilárvát legfeljebb két “hivatalos mérődobozban” megosztva lehet az ellenőrzés során bemutatni (pl. 0,25 liter apró, és 0,25 liter tűző szúnyoglárva). Az ellenőrzésre a “hivatalos mérődobozokat” lezárva kell az ellenőrzésre bemutatni, a dobozok fedelét tilos bármilyen módon (pl. ragasztószalaggal) rögzíteni. Az OVHB az egyes versenyekre a helyszínektől függően konkrétan is megállapítja (az előbbiekben meghatározottaktól eltérően is) a felhasználható etetőanyag- és csali mennyiségét, de csak a fenti maximum további korlátozásával. Ezt a kiírásnak tartalmaznia kell, ettől eltérni nem lehet. Mind az edzések, mind pedig az egyes versenyfordulók befejeztével tilos a fel nem használt etetőanyagot vízbe dobni. A versenyző köteles rajthelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani. A versenyzőnek az ellenőrzés során az etetőanyagot beosztásos vödörben kell bemutatni, a csalikat pedig "hivatalos mérődobozokban". Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell saját, megfelelő beosztással rendelkező vödrökkel és a "hivatalos mérődobozokkal”. Amennyiben egy versenyzőnek nincs “hivatalos mérődoboza”, egy helyezési ponttal nagyobb helyezési számot kap a fordulóban tényleges elért eredményénél. Az ellenőrzést követően tilos az etetőanyag és az etetés során használt föld vízzel, vagy más folyadékkal (pl. folyékony aroma) akármilyen módon történő (újra)nedvesítése, azonban permetezőspray a nedvesség megőrzésére, és a csali ragasztására történő használata a limit ellenőrzés után az alapozó etetés megkezdéséig megengedett. Megengedett továbbá a limitben meghatározott mennyiségbe beleférő, de legfeljebb 100 ml mennyiségű – akár por, akár folyékony állagú – adalék etetőanyaghoz adása az alapozóetetésre felhívó negyedik jelzésig.Az alapozó etetést követően kizárólag permetezőspray használható az etetőanyag és a csali nedvesítésére. Kisméretű edényben a csali ízesítésére (dippelésére) szolgáló adalék használata megengedett.

23. Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. Tilos a semleges zónába etetni és ott horgászni. Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata. A rajthelyen belül a dohányzás a felkészülési idő, és a verseny ideje alatt, tilos!

24. A felkészülési idő alatt a dobástáv gyakorlásához vagy mélységméréshez kizárólag horog nélküli ólmos szerelék használható, a feederkosár mindennemű használata tilos az etetés kezdetét jelző dudaszóig. A harmadik jelzés (10 perccel a verseny kezdete előtt) az etetés megkezdését jelenti. Az ezt követő 10 percben kizárólag horog nélküli, a versenyen is engedélyezett méretű és formájú kosárral és a megengedett módon szerelt szerelék használható alapozó etetés céljából.

25. A negyedik jelzés a verseny kezdetét jelzi. Az alapozó időszak, valamint verseny ideje alatt etetni kizárólag feederkosárral szabad, a kézzel történő etetés, valamint minden segédeszköz, csúzli, parittya, rakéta stb. használata egyaránt tilos.

26. A megengedett legnagyobb feederkosár mérete: hosszúság 7 cm, átmérő 5 cm, a kosár üresen mért abszolút tömege nem lehet 15 grammnál kisebb. Olyan kosár, melynek bármely paramétere meghaladja a megengedett maximumot, nem használható.
Az alapozó etetés, valamint a verseny során kizárólag az úgynevezett “open-end” (tehát alul-felül nyitott feeder kosár) és a “block end” (azaz alul, vagy akár alul-felül is zárt, ismert csontikosarak ilyenek) kosár használható. A kosárnak hengeres formájúnak (kör vagy sokszög) kell lennie. Minden ettől eltérő formájú kosár (csepp, lapos, method, bordás, stb…) használata tilos.

27. A feederkosárnak vagy az azt rögzítő bármilyen eszköznek a főzsinór teljes hosszában szabadon kell csúsznia, semmilyen fix szerelék, vagy egy adott korlátozó pontig csúszó, vagy a csúszásban akadályozott, illetve lassított szerelék sem használható, azonban a dobások során történő zsinórszakadást kiküszöbölő dobóelőke beiktatása megengedett. A method-feeder technika használata tilos, tehát az etetőanyagot vagy földet, tartalmazó kosáron nem futhat keresztül a főzsinór. A feeder kosás a főzsinórra csak oldalról rögzíthető és kizárólag szabadon csúszó módon. A horog előke kosáron történő átfűzése, ahhoz való csomózása, vagy etetőanyagba tömése semmilyen módon nem megengedett. Az alábbi ábrán látható egy megengedett szerelék verzió:
Feeder_szerelek.jpg

28. A horogelőke hossza minimum 50 cm, ezt a zsinórhoz hajtott kosár aljától kell mérni.
Feeder_szerelek2.jpg

29. A versenyző csak egy orsóval szerelt horgászbottal horgászhat, amelyet kötelezően etetőkosárral, és egy darab egyágú horoggal kell ellátnia, melynek a hegye és a szára közötti távolság nem lehet nagyobb 7 mm-nél (10-es számú méret). A versenyzőnek korlátlan számú botja lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel horgászhat.
Az előkészített botok nem lehetnek előre felcsalizva, a kosarak pedig nem lehetnek előre etetőanyaggal töltve. Halfogás esetén csak akkor dobhat be a másik bottal, ha a megfogott hal már a haltartószákba került. A csali bejuttatásának egyetlen megengedett módja a bottal történő dobás. A kosár kézzel való bedobása, valamint az orsóhasználat nélküli, zárt felkapókarú belendítés nem megengedett. Az üres kosárral történő horgászat megengedett.
Tilos az úszózás, a pergetés, a műlegyek használata, az ólmozott úszó, az oldalt szerelt előke, kanalak, élő vagy élettelen csalihal, halszelet, ikra használata. A horogra tűzött csalik csak feltűzve használhatók, tilos a csali ragasztása, egybeolvasztása. Abban az esetben, ha egy zsűritag a 26., a 27., a 28. a 29, vagy a 30. ponttal kapcsolatos szabálytalanságot tapasztal vagy figyelmét ezzel kapcsolatos szabálytalanságra hívják fel, jogában áll a szereléket vagy bothosszat azonnal megvizsgálni, illetve megmérni anélkül, hogy megvárná a forduló végét. Ebben az esetben a versenyzőnek tilos a szereléket módosítania (feederkosár rögzítésének feloldása, előke elszakítása stb.). Mind az ellenőrzés megtagadása mind pedig a szerelék módosítása esetén a zsűri elbírálására van szükség, szabálytalanság esetén a zsűri a versenyzőt kizárja.
Tilos a halradar használata mind a verseny, mind a hivatalos edzés időtartama alatt. Tilos a meghorgászni kívánt távolságot bármilyen mechanikus vagy elektronikus segédeszközzel meghatározni.
A verseny alatt a mobiltelefon, a walkie-talkie és a fejhallgató használata a versenyző horgászok számára tilos.

30. A botok maximális hossza: 4,5m. Az etetéshez bármilyen bot használható.

31. A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "gereblyézés". Amennyiben a szervezők faj- vagy méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de legkésőbb az első technikai értekezleten kell közölni és valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

32. A merítőszák használata megengedett, de a szákolást csak a versenyző végezheti segítség nélkül és csak a partról.

33. A versenyzők legfeljebb 1 méter széles és 1 méter hosszú stéget használhatnak, ezt úgy helyezhetik el, hogy az a víz fölé nem nyúlhat be (szükség esetén a versenybíróság úgy dönthet, hogy a stég egy kisebb része a vízben állhat). A kiegészítő stégeket a főstéggel egy sorban kell elhelyezni, s azokon csak a felszerelést szabad tartani.

34. A versenyzők horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládájukon ülve sem érhet a vízbe (kivételt képez a változó vízszintmagasságú pálya, de a verseny kezdetekor ebben az esetben is e szabály vonatkozik).

35. A versenyzők rajthelyüket a felkészülési idő megkezdését követően a verseny végéig nem hagyhatják el. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, kötelesek azt előzetesen a verseny- vagy szektorbírónak bejelenteni, Visszatérésükkor semmit nem vihetnek rajthelyükre.

36. A rajthelyekre a versenyzőn kívül csak szektorbírók léphetnek be. A Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon a csapatkapitány és az edző jogosult a saját csapatában horgászó versenyző rajthelyére bármikor belépni, a rajthelyen egyszerre azonban csak egyikük tartózkodhat. A csapatkapitányok nem jogosultak más csapat versenyzőjének rajthelyére belépni.

37. Kizárólag az OVHB-nél előzetesen akkreditált fotóriportereknek, film-, vagy TV operatőröknek van joguk – és csakis fényképezés céljából – belépni a semleges zónába, de csak a főrendező és a versenyzők együttes hozzájárulásával, oly módon, hogy a versenyző elhelyezkedési vonalának képzeletbeli meghosszabbítását csak 2 méterre közelítheti meg.

38. A versenyzők kötelesek a kifogott halak élve tartásáról gondoskodni, ezért kerek haltartók esetében legalább 40 cm átmérőjű, szögletes haltartók esetében legalább 50 cm átlójú és 3,5 méter hosszú, aprólyukú (varsa) szákot (micromesh) kell használniuk. Ha a verseny során a kifogott halak becsült összsúlya a 15 kg-ot meghaladja, akkor a második haltartó használatának megkezdése kötelező. Indokolt esetben az OVHB engedélyezheti rövidebb haltartó háló használatát, ha az biztosítja a halak sérülésmentességét. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában (de legalább 1,5 m hosszúságban) kell a vízbe helyezni.
38/ a) A halakat a szemgödrükbe nyúlva kiemelni tilos!
38/ b) A halakat kíméletesen kell a horogról leakasztani. Tilos a szándékos ún. rázás, valamint a horog erőszakos kiszakítása. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell.

39. Tilos horgászni és csalit bedobni mind a vízfolyással megegyező, mind azzal ellentétes irányban lévő semleges zónába; a saját ringet elhagyó, szomszéd ringben vagy semleges zónában fárasztott halak az eredménybe beszámítanak. Amennyiben a halat fárasztó versenyző zsinórja bárhol összeakad a szomszédos horgász(ok) zsinórjával, de a szákolás pillanatáig a két összeakadt szerelék szétvált, az így megfogott hal az eredménybe beleszámít. Abban az esetben, ha a két összeakadt szerelék külső behatás nélkül nem válik szét a szákolás pillanatáig, akkor az így fogott halat, vagy – ha mindkét szomszédos horgász halat fog, az összeakadás helyétől függetlenül – halakat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Ennek be nem tartása, illetve a kétséges halnak a haltartóba való helyezése azt vonja maga után, hogy a haltartószák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelési lapra. A zsűri joga, hogy az így fogott halnak az eredménybe való beszámításáról vagy figyelmen kívül hagyásáról döntést hozzon.

40. Az ötödik jelzés arról tájékoztat, hogy már csak 5 perc van a verseny idejéből.
41. A hatodik jelzés a verseny végét jelzi, amikor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. Csak e jelzés megszólalásáig kifogott hal kerülhet értékelésre. Kifogottnak tehát az a hal tekinthető, amely a jelzés megkezdésekor már a partvonalon belülre került.43. Mérlegeléskor –a 39. pontban említettek kivételével - kizárólag a zsákmány összsúlyát állapítják meg, ettől még kívánságra sem lehet eltérni. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.44. a) Teríték fényképezésére csak versenybizottsági engedéllyel, a halak védelme érdekében kizárólag "soft-mesh" (tehát nem damilos) szákfejben, vagy egyéb esetileg meghatározott, halkímélő tartóban van lehetőség.

IV. SZEKTORBÍRÓK, VERSENYBÍRÓK

46. Az országos bajnokságokon törekedni kell a versenyzőnkénti versenybíró biztosítására. Szektoronként legalább egy szektorbírót kell állítani. A szektorbírók kötelesek szektorukban tartózkodni és a versenyt figyelemmel kísérni.

47. A versenybírók kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra. Az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságokról kötelesek a szektorbírót illetve a versenybíróságot értesíteni. A csapatvezető vagy edző a szektorbírónak tehet észrevételt.

48. A versenybíróság (zsűri) minimum 3 maximum 9 tagból áll: Elnöke: az OVHB elnöke (távolléte esetén: megbízottja),
Tagjai: az OVHB jelenlévő tagjai a verseny főrendezője.
A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet, ahol a versenybíróság egy tagja állandóan elérhető.

49. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybíróság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csapatversenyeken a csapatvezető, egyéni versenyen a versenyző nyújthatja be.

50. A versenybíróság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. A zsűri határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybíróság elnökének szavazata dönt.

51. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybíróság tanácskozásain kéznél kell lenni.

V. SZANKCIONÁLÁS

52. a) Figyelmeztetés a 21.1., 21.3., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34., 36., 38.,38. a., b, 39.-es pont megsértéséért,
b) Kizárás a 21.2., 29., 30., és 35. pont megsértéséért, illetve az a) pont-ban felsoroltak ismételt megsértéséért.
c) Kizárandó a versenyből az a versenyző, aki a kiírásban meghatározott időpontig nem regisztráltatta magát. A kizárt versenyző a szektorban induló versenyzők számánál 1-gyel nagyobb helyezési számot kap. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát. A kizárt versenyző ellen az OVHB minden esetben etikai eljárást indít.
Amennyiben a zsűri bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára a zsűri egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmezteti (52. a) pont), a versenybíróság - elbírálása szerint – a versenyzőnek sárga lapot ad, ez három évig érvényben marad. Ezen időtartam alatt újabb szabálytalanság esetén visszaesőként bírálja el az OVHB etikai bizottsága, és ennek megfelelően szankcionálja. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát az OVHB tartja nyilván és weboldalán teszi közzé. A szabálysértésekről az OVHB-t értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai, illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – szükség esetén az etikai bizottság véleményezése után – kizárólagos joggal az OVHB dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.

VI. ÉRTÉKELÉS

53. A versenyeken fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni.
Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő.
A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 fős szektorban 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap.

54. Az egyéni versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 6+4=10 kg, illetve 3+7=10 kg, nyertes az, aki a 7 kg-os eredményt érte el). További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes.A Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon 25 induló csapatig szektoronként, ezt meghaladó számú résztvevő csapat esetén alszektoronként történik az értékelés. Az egyes versenyzők eredményének szektoronként, illetve alszektoronként történő értékelésének szabályai megegyeznek az egyéni versenyek értékelésére vonatkozó szabályokkal. Amennyiben 26, vagy azt meghaladó számú csapat vesz részt az
Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon, úgy az egyes szektorokat két egyenlő számú rajthelyet tartalmazó alszektorra kell bontani. Páratlan számú résztvevő csapat esetén, a szektor középső helyén ülő versenyző eredményét mindkét szektorban figyelembe kell venni, azonban az értékelésbe az alacsonyabb számértékű rajthelyeket tartalmazó (első) alszektorban elért eredménye számít bele, míg a magasabb számértékű (második) alszektorban elért eredménye csak ez utóbbi alszektorban helyet foglaló többi versenyző értékelése tekintetében vehető számításba (pl. 27 résztvevő esetén a szektor 14 helyén ülő versenyzőnek az 1-14 rajthelyeket magába foglaló alszektorban elért eredménye kerül a csapateredmény tekintetében értékelésre. Ha ugyanez a versenyző a 14-27 rajthelyeket magába foglaló alszektorban a 3. helyet éri el, akkor ebben az alszektorban az 1., a 2., majd ezt követően – a 14-es helyen ülő, ebben az alszektorban 3. helyet elért versenyző eredményére tekintettel, de ezt a helyezési számot a végelszámolásnál figyelmen kívül hagyva – a 4. helyezett szerez ezzel egyező számú helyezési számot).
Csapatértékelésben az egyes versenyzők által a fordulókban elért helyezési számok összege az irányadó: a legkisebb helyezési számmal rendelkező csapat a győztes, és őt követik a többiek a helyezési számok növekvő sorrendjében. A helyezési számok egyenlősége esetén a csapat fogási összsúlya a döntő. Amennyiben ez is egyenlő, akkor a fordulónkénti összsúlyok közül – mindhárom fordulót figyelembe véve – a legmagasabbat elérő csapatot kell előrébb helyezni. Ha ez is egyenlő, akkor a fordulónként elért helyezési számok alapján – mindhárom fordulót figyelembe véve – a legkevesebbet szerző csapatot kell előre sorolni.

55. Az értékelés összeállítását az OVHB elnökének vagy megbízott képviselőjének jelenlétében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett arany-ezüst- bronzérmet kap. Eltérő megállapodás híján valamennyi bajnokság eredménylistáját az OVHB megbízottja készíti; a szervezőnek vállalnia kell az e munkát végző tartózkodási költségeit. Az érmeket minden esetben az OVHB biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője adja át. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak.

VII. HIVATALOS EDZÉS, VERSENYDOKUMENTUM

56. A versenypályán a bajnokságot megelőző 3 napban naponta 10.00 órától biztosítani kell az edzési lehetőséget. Közvetlenül a versenyt megelőző napon, az edzésen való részvétel és különösképpen az etetés kötelező! Ha bármely versenyző a hivatalos kötelező edzéstől indokolt és igazolt módon távol marad, akkor köteles gondoskodni a helyettesítéséről, illetve a tréninghelyén történő etetésről, ennek hiányában elveszti a versenyen történő indulás jogát. Az utolsó edzésnapon az edzést maximum 15.00 óráig lehet folytatni, ettől csak az OVHB döntése alapján lehet eltérni.

57. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

58. A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak lehetőség szerint a FIPSed hivatalos szabályzatával kell mindenkor összhangban lennie.

59. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

60. A jelen szabályzat 2018. szeptember 01-i hatállyal lép hatályba.

Kozári Miklós
az Országos Versenyhorgász Bizottság
vezetője

A jelen versenyszabályzatot a MOHOSZ OrszágosVersenyhorgász Bizottsága 2018. augusztus 30-án fogadta el

Melléklet:

 
INDULÓK A B C D E F G H I J K L M N O
41 10 10 11 10                      
42 10 11 11 10                      
43 10 11 11 11                      
44 11 11 11 11                      
45 11 12 11 11                      
46 11 12 12 11                      
47 11 12 12 12                      
48 9 10 10 10 9                    
49 9 10 10 10 10                    
50 10 10 10 10 10                    
51 10 10 11 10 10                    
52 10 11 11 10 10                    
53 10 11 11 11 10                    
54 10 11 11 11 11                    
55 11 11 11 11 11                    
56 11 11 12 11 11                    
57 11 11 12 12 11                    
58 9 10 10 10 10 9                  
59 9 10 10 10 10 10                  
60 10 10 10 10 10 10                  
61 10 10 10 11 10 10                  
62 10 10 11 11 10 10                  
63 10 10 11 11 11 10                  
64 10 11 11 11 11 10                  
65 10 11 11 11 11 11                  
66 11 11 11 11 11 11                  
67 11 11 11 12 11 11                  
68 9 10 10 10 10 10 9                
69 9 10 10 10 10 10 10                
70 10 10 10 10 10 10 10                
71 10 10 10 11 10 10 10                
72 10 10 10 11 11 10 10                
73 10 10 11 11 11 10 10                
74 10 10 11 11 11 11 10                
75 10 11 11 11 11 11 10                
76 10 11 11 11 11 11 11                
77 11 11 11 11 11 11 11                
78 9 10 10 10 10 10 10 9              
79 9 10 10 10 10 10 10 10              
80 10 10 10 10 10 10 10 10              
81 10 10 10 11 10 10 10 10              
82 10 10 10 11 11 10 10 10              
83 10 10 10 11 11 11 10 10              
84 10 10 11 11 11 11 10 10              
85 10 10 11 11 11 11 11 10              
86 10 11 11 11 11 11 11 10              
87 10 11 11 11 11 11 11 11              
88 11 11 11 11 11 11 11 11              
89 9 10 10 10 10 10 10 10 10            
90 10 10 10 10 10 10 10 10 10            
91 10 10 10 10 11 10 10 10 10            
92 10 10 10 11 11 10 10 10 10            
93 10 10 10 11 11 11 10 10 10            
94 10 10 11 11 11 11 10 10 10            
95 10 10 11 11 11 11 11 10 10            
96 10 10 11 11 11 11 11 11 10            
97 10 11 11 11 11 11 11 11 10            
98 10 11 11 11 11 11 11 11 11            
99 11 11 11 11 11 11 11 11 11            
100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10          
101 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10          
102 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10          
103 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10          
104 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10          
105 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10          
106 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10          
107 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10          
108 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10          
109 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11          
110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10        
111 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10        
112 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10        
113 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10        
114 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10        
115 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10        
116 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10        
117 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10        
118 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10        
119 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10        
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10      
121 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10      
122 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10      
123 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10      
124 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10      
125 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10      
126 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10      
127 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10      
128 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10      
129 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10      
130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10    
131 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10    
132 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10    
133 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10    
134 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10    
135 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10    
136 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10    
137 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10    
138 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10    
139 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10    
140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
141 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10  
142 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10  
143 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10  
144 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10  
145 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10  
146 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10  
147 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10  
148 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10  
149 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10  
150 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10